Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 185: Νέα ἀπειλή ἀπεργίας πείνας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 185
 
Δευτεροετής φοιτητής τῆς Νομικῆς στό ΕΚΠΑ μᾶς εἰδοποίησε, ὅτι ζητᾶ νά διορισθῆ Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου. Καί ὅτι ἄν δέν κάνη δεκτό τό αἴτημά του ἡ κυβέρνηση, θά κάνη ἀπεργία πείνας μέχρι θανάτου.
Ἦταν σκληρός στήν ἀπόφασή του καί δέν μπορέσαμε νά τόν μεταπείσουμε. Ἀλλά προβλέπουμε, ὅτι ἡ κυβέρνηση στόν ἐκβιασμό του νά θέση σέ ἡλικία 19 ἐτῶν τέλος στήν ζωή του, θά κλείση μαζί του ἕναν συμβιβασμό: Νά μήν γίνη μέν Εἰσαγγελέας πού εἶναι ἕνας, ἀλλά νά γίνη Ἀντεισαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου, πού εἶναι πολλοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου