Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 191: Τό πλαίσιο τῆς δικηγορικῆς ἀπεργίας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 191
 

Στήν εὐδαίμονα Αὐστρία ἔχει καθιερωθῆ ἐδῶ καί 115 χρόνια τό δικαίωμα ὅλων νά παρίστανται οἱ ἴδιοι στά δικαστήρια χωρίς δικηγόρο. Βεβαίως οἱ δικηγόροι δέν ἔπαψαν νά ὑπάρχουν καί ἐκεῖ, γιατί εἶναι ἀναγκαῖοι ὡς μελετητές τοῦ νόμου. (Παρ’ὅλο πού ἡ αὐστριακή νομοθεσία εἶναι ἀσυγκρίτως ἁπλούστερη καί σαφέστερη ἀπό τήν δική μας.) Σπάνια μποροῦν οἱ διάδικοι νά στερηθοῦν τῶν ὑπηρεσιῶν τους καί οἱ αὐστριακοί δικηγόροι δέν ἔπαψαν νά εὐημεροῦν.
Σέ μᾶς ἡ Τρόϊκα γιά τήν ἐπιτάχυνση τῶν δικῶν ζήτησε μία ριζική τροποποίηση τῆς Πολιτικῆς Δικονομίας. Οἱ δικηγόροι ἀντέδρασαν κατεβαίνοντας σέ ἀπεργία. Ὄχι ὅτι δέν πατοῦν στά δικαστήρια. Οἱ γραμματεῖες εἶναι γεμᾶτες ¨ἀπεργούς¨ πού φέρνουν νέα καί παραλαμβάνουν παλιά δικόγραφα. Μόνο οἱ δίκες δέν γίνονται καί ἡ ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης θά λάβη νέα μεγάλη καθυστέρηση.
Πολλοί ἀπό τούς μή-ἔμμισθους δικηγόρους, αὐτούς δηλ. πού δέν ἔχουν ἕναν ἐργοδότη καί μήνας μπαίνει-μήνας βγαίνει τρέχει ὁ μισθός τους, καί ζοῦν ἀπό τήν δουλειά τους στά δικαστήρια, προσέφυγαν στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ζητῶντας τήν ἀναστολή τῆς ἀπεργίας. Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀπέρριψε τήν αἴτησή τους. Καί τῶν δικαστῶν ὁ μισθός τρέχει μήνας μπαίνει-μήνας βγαίνει, εἴτε γίνονται εἴτε δέν γίνονται δίκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου