Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 184: Ἡ ὑποψηφιότητα τοῦ κ. Δήμα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 184
 
Ὅταν μία κυβέρνηση δέν διαθέτει τόν ἀπαιτούμενο ἀριθμό βουλευτῶν γιά νά ἐκλέξη Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἕναν ὀπαδό της, γιά νά μήν ἐξαναγκαστῆ νά κάνη πρόωρες ἐκλογές ἀναζητεῖ ὑποψήφιο ἐκτός τοῦ χώρου της. Προκειμένου νά προσελκύση αὐτός ψήφους ἀπό τά ἄλλα κόμματα. Ἡ στρατηγική αὐτή ἔχει πάντοτε ἐπιτύχει.
Ἡ ἐπιλογή ὡς ὑποψηφίου τοῦ κ. Σταύρου Δήμα, ἀντιπροέδρου τῆς Ν. Δημοκρατίας, εἶναι βαρύ σφάλμα. Τό ὁποῖο, μέ τόν δρόμο πού πῆραν ἤδη τά πράγματα, ἐλάχιστες πιθανότητες ἔχει νά διορθώση ἡ κυβέρνηση ὑποστηρίζοντας στήν δεύτερη ἤ στήν τρίτη ψηφοφορία ὡς ὑποψήφιο, πρόσωπο ἀρεστό στά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου