Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Γράμμα 37

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 37
 
σφαλῶς καί θά ἔχει νομική βάση πρωτόδικη καταδίκη τῶν ὑπευθύνων τοῦ τραπεζικοῦ καταστήματος, ὅπου κάηκαν τρία ἄτομα (τέσσερα μέ τό μωρό πού ἐγκυμονοῦσε να ἀπό τά θύματα) καί τραυματίστηκαν ἄλλα εκοσι να ταν τό πυρπόλησαν κουκουλοφόροι κατά τή διάρκεια διαδήλωσης τόν Μάιο τοῦ 2010. Αὐτό, ὅμως, δέν ἐμποδίζει τόν ἀφελή πολίτη νά ἀπορήσει γιά ὁρισμένες πλευρές τῆς ἀπόφασης. πως, γιά παράδειγμα, ἄν καταδικάζονται σέ τόσο βαριές ποινές ο ἔνοχοι τοῦ συντρέχοντος πταίσματος, πῶς θά τιμωρηθοῦν – ἄν τιμωρηθοῦν ποτέ – ο ἀδίστακτοι καί αμοχαρεῖς δράστες τοῦ εδεχθούς ἐγκλήματος. , ἄν ὁρισμένα ἀπό τά προληπτικά μέτρα πού θά ἔπρεπε νά ἔχουν ληφθε δέν μποροῦσαν νά φαρμοσθοῦν στό συγκεκριμένο νεοκλασικό τῆς δοῦ Σταδίου, μήπως ὁδηγήσει σέ ἀπαξίωση τά λίγα ἀρχιτεκτονικά μνημεα πού ἐπιβιώνουν στήν θήνα.
Αὐτό, ὅμως, πού προκαλε ἰδιαίτερη ἀπορία εναι ὁρισμένες πλευρές τῆς εἰσαγγελικῆς πρότασης καί τοῦ ατιολογικοῦ τῆς ἀπόφασης. Σύμφωνα μέ αὐτές τό κατάστημα ἔπρεπε νά ἐκκενωθεῖ, ὅπως εἶχαν ἐκκενωθεῖ καί ἄλλα ὅμοειδῆ καταστήματα τῆς περιοχῆς, ἰδιαίτερα ἐπειδή εχε ἀπειληθεῖ καί γίνει στόχος καί σέ προγενέστερες ἀνάλογες περιστάσεις. λογική συνέπεια αὐτοῦ τοῦ σκεπτικοῦ εναι ὅτι, ἄν φίσταται πιθανότητα ὁποιασδήποτε φύσης τραμπουκισμοῦ (ἀπό σκέτη παρενόχληση ἕως ἐγκληματική ἐνέργεια), ἀντί τό κράτος νά ἀναλαμβάνει τήν προστασία τῶν πολιτῶν, ὅπωςφείλει θεσμικά, ὁ πολίτης πρέπει νά σκύβει τό κεφάλι καί νά προσφέρει γῆν καί δωρ.
Μέ αὐτήν τήν λογική, ἄν, γιά παράδειγμα, μιά σεσημασμένη συμμορία νονῶν τῆς νύχτας κτελέσει τόν ὑπεύθυνο νός καταστήματος πειδή δέν ὑπέκυψε στόν ἐκβιασμό ἤ δέν εχε νά καταβάλει τά φύλακτρα, ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ καταστήματος θά κινδυνεύει μέ βαριά καμπάνα ἐπειδή δέν προστάτευσε μέ ἰδιωτικό στρατό τό κατάστημα ἤ ἐπειδή δέν ἐφοδίασε τόν ὑπεύθυνό του μέ ἀρκετό ρευστό.
Μέ τήν δια λογική δέ, ο ὑπεύθυνοι νός νοσοκομείου θά πρέπει νά ἀπολύουν ἤ νά ἀπομακρύνουν προσωρινά τυχόν ἀλλοδαπές νοσηλεύτριες γιά νά μήν τίς ἐξωπετάξουν κακήν-κακῶς χρυσαυγῖτες κάθε φορά πού ἐκστρατεύουν, ἐφόσον ἔχουν ἐπισκεφθε καί στό παρελθόν τό νοσοκομεῖο. Εἰδάλλως, θά κινδυνεύουν νά καθίσουν στό σκαμνί γιά τυχόν θλιβερές συνέπειες ἀπό τά καμώματα τῶν ἀκροδεξιῶν φουσκωτῶν.