Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Γράμμα 317: Ἄλλαξαν οἱ καιροί


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 317
 
Ἐκεῖ πού εἶχαν στενοχωρηθῆ τά διεθνῆ μέσα ἐνημέρωσης, ὅτι μέ τήν τοποθέτηση τοῦ κ. Τσακαλώτου ὡς προϊστάμενου τῆς διαπραγματευτικῆς ὁμάδας θά χάσουν τό σπαρταριστό ὑλικό ἀπό τίς δηλώσεις καί τίς χειρονομίες τοῦ κ. Βαρουφάκη, τούς χάρισε αὐτός χθές μιά πολύ διασκεδαστική ἱστορία.
Εἶχε πάει μέ τήν γυναίκα του προχθές νά δειπνήσει σέ ταβέρνα στά Ἐξάρχεια, πού ἦταν ἡ γειτονιά του προτοῦ γίνει διαπρεπής καί πλούσιος οἰκονομολόγος. Ἐνῶ ἔτρωγαν οἱ δυό μέ μιά φίλη τους σέ ἕνα τραπεζάκι, καμμιά τριανταριά κουκουλοφόροι τούς πλησίασαν καί τόν ἔβριζαν ὁ καθένας γιά δικό του λογαριασμό. Πέταξαν καράφες καί ποτήρια γιά νά ἐκφράσουν τήν ἀποδοκιμασία τους γιά τήν παραβίαση τοῦ ἐξαρχειακοῦ ἀβάτου ἀπό τόν ὑπουργό. Πῶς μποροῦσε ὁ κ. Βαρουφάκης νά ἀγνοεῖ, ὅτι ὁ συνάδελφος του κ. Πανούσης ἔχει ἐκχωρήσει τά Ἐξάρχεια στούς ἀντιεξουσιαστές; Παρενέβησαν οἱ πελάτες ἀπό τά γύρω τραπέζια καί τό ἐπεισόδιο ἔδειχνε ὅτι εἶχε λήξει. Μέχρι πού ὅταν σηκώθηκε νά φύγη ὅρμησαν νά τόν χτυπήσουν οἱ ἐλεύθεροι Ἐξαρχιῶτες καί τόν ἐκάλυψε μέ τό σῶμα της ἡ σύζυγός του.
Ἀλλά στό πεζοδρόμιο τόν ἀκολούθησαν οἱ κουκουλοφόροι, οἱ ὁποῖοι ἀποδεχθέντες τήν πρόσκληση σέ διάλογο πού τούς ἀπηύθυνε ὁ ὑπουργός, ἔβγαλαν τίς κουκοῦλες τους. Ὁ κ. Βαρουφάκης δήλωσε κατόπιν ὅτι ἡ συνομιλία τους πού κράτησε ἕνα εἰκοσάλεπτο ὑπῆρξε ἐξαιρετικά ἐποικοδομητική. Ἐλπίζομε, ὅτι θά τούς ἔπεισε νά ἀρκοῦνται σέ ἐμπρηστικούς λόγους καί νά μήν καῖνε σπίτια, μαγαζιά, αὐτοκίνητα καί τούς ἀστυνομικούς πού τούς ἀκολουθοῦν διακριτικά ἀπό ἀπόσταση.
Τελικά δήλωσε στήν «Αὐγή» ὁ κ. Βαρουφάκης, ὅτι ἀπεχώρησε ἀπό τήν περιοχή χωρίς τήν συνοδεία ἀσφαλείας του. Καί ἐμεῖς εἴχαμε πιστέψει, ὅτι δέν διέθετε ἀστυνομία ἀσφαλείας, διότι εἶχε διακηρύξει ὅτι ἄν διαπιστώσει ὅτι θά χρειαστῆ νά τόν προστατεύουν ἀστυνομικοί θά παραιτηθῆ.

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Γράμμα 316: Στόν ἀνεμοστρόβιλο τοῦ Ἀλαλούμ


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 316
 
Ὁ πρόεδρος τῆς κυβερνήσεως κ. Τσίπρας, ὅπως διαπίστωσε τό χθεσινό Γράμμα μας, διαθέτει πολλές Ἀρχές, πού τοῦ ἐπιτρέπουν νά ξεφεύγει ὅταν τόν κυνηγοῦν οἱ ἀντίπαλοί του μέ τήν τσιμπίδα τῆς συνέπειας. Εἶναι ὅμως καί ὅσον ἀφορᾶ τίς γενικώτερες ἐμπνεύσεις του παραγωγικώτατος.
- Ἕνας νόμος τήν ἡμέρα, τό κακό τό κάνει πέρα, εἶχε πεῖ κοροϊδευτικά ὁ κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ὅταν ἦταν νεαρός καί ἄπειρος βουλευτής.
Τώρα πρόκειται νά κληθῆ νά ὑπογράψη ἕναν νόμο-σκούπα πού θά ἰσοδυναμεῖ μέ νομοθετήματα πολλῶν μηνῶν. Ἑτοιμάζεται ἐν τάχει ἕνα νομοσχέδιο, πού θά περιέχει νέους φόρους (φυσικά!), μεταρρυθμίσεις στόν διοικητικό μηχανισμό, τροποποιήσεις τοῦ Κώδικα Πολιτικῆς Δικονομίας, ἀδειοδότηση τῶν τυχερῶν παιγνιδιῶν στό διαδίκτυο κ.λπ., κ.λπ., καί ἀναμένεται ὅτι ὁ κάθε ἀναπληρωτής-ὑπουργός θά προσθέση στήν συζήτηση στήν Βουλή τροπολογίες γιά τήν βελτίωση τοῦ ἔργου πού προσφέρει. Ἔτσι θά ἀποκτήσουμε δυστυχῶς ἕναν νόμο ὀγκωδέστερο ἀπό τόν Πολυνόμο, πού δέν πρόφθαιναν νά τόν διαβάσουν προτοῦ τόν ψηφίσουν οἱ βουλευτές στίς προηγούμενες βουλές, ὑποτασσόμενοι στίς ἠλεκτρονικές διαταγές τῆς Τρόϊκας.
Ἴσως ὅμως νά γλιτώση ἀπό αὐτό τό πικρό ποτήρι ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἐάν ἐπιμείνη ἡ πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Κωνσταντοπούλου στήν παλαιότερη δήλωσή της, ὅτι δέν θά ἐπιτρέψη τήν ψήφιση νομοσχεδίων πού ἀναφέρουν τόν τίτλο τοῦ ἀντικειμένου τους μαζί τίς λέξεις «καί ἄλλες διατάξεις».

ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η Έκθεση του ΟΟΣΑ το 2014

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/Τεῦχος 176/Φεβρουάριος 2015)
 
Η τελευταία έκθεση (2014) του ΟΟΣΑ, για την παγκόσμια οικονομία, από τις εισαγωγικές της ακόμη σελίδες τονίζει ανοικτά ότι μια βιαστική απόσυρση των προγραμμάτων νομισματικής διευκόλυνσης ή η συνέχιση με προϋπολογισμούς λιτότητας είναι δυνατόν να οδηγήσουν τις οικονομίες σε νέα ύφεση. Κατανοεί κανείς πόσο δύσκολη είναι η σημερινή κατάσταση στη διεθνή οικονομία. Μπορεί οι εκτιμήσεις των στελεχών του ΟΟΣΑ να προβλέπουν ότι θα υπάρξει ανάπτυξη, βέβαια μειωμένη σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του, αλλά εκτιμά ότι η διεθνής οικονομία είναι ακόμη μακράν για να εισέλθει σε ένα κύκλο σταθερής οικονομικής ανάπτυξης. Γίνεται επίσης κατανοητό ότι οι συγκρούσεις στο εσωτερικό των μεγαλοεπιχειρηματικών ομίλων για την επιβολή του ενός ή του άλλου μείγματος οικονομικής πολιτικής οξύνεται.
Με εξαίρεση τις ΗΠΑ, όπου παρατηρείται να σταθεροποιούνται κάποιες θετικές προοπτικές στην οικονομική ζωή, αλλά στα κυριότερα πεδία` της ανάπτυξης, του πληθωρισμού, της ανεργίας, των ελλειμμάτων, οι άλλοι ισχυροί πυλώνες της διεθνούς οικονομίας ασθμαίνουν όπως οι χώρες της Ευρωζώνης, η Ιαπωνία, αλλά και κάποιες από τις αναδυόμενες οικονομίες, όπως Ν. Αφρική, Βραζιλία, Ρωσία. Ακόμη και αυτή η Κίνα πλέον εισέρχεται σε ένα ρυθμό επιβράδυνσης, συγκριτικά βεβαίως με τα προηγούμενα χρόνια, εφόσον τα ετήσια ποσοστά ανάπτυξης του ΑΕΠ ανέρχονται γύρω στο 7% και οι προβλέψεις για τα δύο επόμενα χρόνια δίνουν πιο χαμηλότερα ποσοστά ανάπτυξης. Η κινεζική οικονομία είναι πλέον πολύ μακριά από τα διψήφια ποσοστά ανάπτυξης τα οποία κατά τους τεχνοκράτες του ΟΟΣΑ αποτελούν ένδοξο παρελθόν.
Όσον αφορά τα βασικά οικονομικά μεγέθη, η επίθεση του ΟΟΣΑ εκτιμά ότι, το ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά το 2014 θα αυξηθεί κατά 2,2%, το 2015 κατά 3,16% και το 2016 κατά 3%. Στις χώρες της ευρωζώνης το ΑΕΠ θα κυμανθεί σε 0,8%, 1,1% και 1,7% αντιστοίχως, στην Ιαπωνία σε 0,4%, 0,8% και 1%. Ενώ στο σύνολο των χωρών μελών του ΟΟΣΑ σε 1,8%, 2,3%, 2,6% και τέλος στην Κίνα σε 7,3%, 7,1%, 6,8%. Στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο δείκτης στις ΗΠΑ θα κινηθεί ως εξής: 2014 1,4%, 2015 1,5% και 2016 1,7%. Στην ευρωζώνη 0,5%, 0,6% και 1% αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις για την Ιαπωνία είναι: 2,9%, 1,8% και 1,6%. Το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ θα έχει πληθωρισμό 1,6%, 1,5% και 1,8% και στην Κίνα: 2,1%, 2,6% και 3%.
Στο επίμαχο θέμα της ανεργίας, οι εκτιμήσεις για την απασχόληση στις ΗΠΑ είναι κάπως ενθαρρυντικές. Παρουσιάζεται μια μικρή μείωση έως το 2016. Συγκεκριμένα το 6,2% του 2014 μειώνεται σε 5,6% και 5,3% κατά το 2015 και 2016 αντίστοιχα.
Η ανεργία στην Ιαπωνία παραμένει στάσιμη αλλά χαμηλή, σε 3,6%, 3,5% και 3,5% κατά αναφερόμενα έτη.
Η ευρωζώνη εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ανεργίας, η μείωση της κατά την τριετία 2014-2016 είναι οριακή. Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ δίνουν τα εξής ποσοστά: 11,4%, 11,1% και 10,8%. Τέλος όσον αφορά την Κίνα δεν παρουσιάζονται επίσημα ποσοστά για την απασχόληση.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2014 στις ΗΠΑ θα φτάσει το -5,1%, τον επόμενο χρόνο στο -4,3% και το 2016 στο 4%. Στην ευρωζώνη οι δείκτες του εν λόγω ελλείμματος σημειώνουν -2,6%, -2,3% και -1,9%. Στην Ιαπωνία -8,3%, -7,3% και -6,3% και στην Κίνα -1,1%, -1,3% αι -1,3%.
Για τις διεθνείς νομισματικές ισοτιμίες η έκθεση παρουσιάζει μια βασική υπόθεση προσομοίωσης κατά την οποία μια υποτίμηση κατά 10% της ισοτιμίας του ευρώ και του γιεν έναντι του δολλαρίου, δύναται να καταλήξει σε μια αύξηση του ΑΕΠ στην ευρωζώνη και στην Ιαπωνία κατά έως και 0,7%. Υπό τον όρο ότι και άλλοι παράγοντες όπως τα βασικά επίτοκα των κεντρικών τραπεζών θα παραμείνουν σταθεροί. Επιπλέον αυτό το μέτρο χαρακτηρίζεται ενισχυτικό και ως προς τον τιμάριθμο για δύο οικονομίες (Ευρωζώνη, Ιαπωνία) που αντιμετωπίζουν έντονα τον κίνδυνο του αποπληθωρισμού. Σύμφωνα με την παραπάνω υπόθεση των ερευνητών του ΟΟΣΑ αναμένεται αύξηση επάνω από μισή μονάδα για την Ιαπωνία και για μια ποσοστιαία μονάδα για την νομισματική ζώνη του ευρώ.
Ωστόσο παρατηρείται ότι η πραγματική επίδραση της μείωσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών δύναται να αποβεί πολύ λιγότερο αισιόδοξη απ’ ό,τι δείχνουν οι υποθέσεις εργασίας του ΟΟΣΑ. Η έκθεση αναφέρει ότι ο αντίκτυπος της παραπάνω εξέλιξης στο σύνολο της οικονομίας, εξαρτάται από την αντίδραση των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Χρησιμοποιεί ως παράδειγμα την πρόσφατη εμπειρία από την Ιαπωνία. Στη χώρα αυτή η πτώση των ισοτιμιών του γιεν έναντι των βασικών ανταγωνιστικών νομισμάτων δεν κατέληξε στα αναμενόμενα αποτελέσματα για την Ιαπωνική οικονομία. Ενώ οι εξαγωγείς επωφελήθηκαν από το φθηνό νόμισμα, δεν αύξησαν όμως τον συνολικό όγκο των εξαγωγών τους, πράγμα που σημαίνει, όπως αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης. Προτίμησαν αύξηση των κερδών τους και κατά συνέπεια αύξηση του μεριδίου στην εσωτερική αγορά. Η εκτίμηση όμως αυτή δεν είναι σωστή γιατί αποκρύβει μια σκληρή πραγματικότητα. Οι εξαγωγείς είναι εξαρτημένοι από τις οικονομικές εξελίξεις των αναπτυγμένων χωρών που εξάγει η Ιαπωνία. Όμως οι οικονομίες αυτών των χωρών επειδή είναι σε στασιμότητα ή σε ύφεση οι περισσότερες για αυτό το λόγο δεν αυξάνουν τις εισαγωγές τους αλλά ακόμη και τις μειώνουν. Αυτή η κατάσταση είναι μια παρενέργεια της βαθιά διεθνοποιημένης σημερινής οικονομίας, που δείχνει ταυτόχρονα ότι δεν αρκούν οι εξαγωγές για ανάπτυξη. Έτσι η Ιαπωνία παρά τα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης δεν πορεύεται σε ανάκαμψη αλλά σε στασιμότητα με τον κίνδυνο μιας νέας ύφεσης.
Οι αναδυόμενες αγορές, όπως αναφέρεται με εξαίρεση την Ινδία, παραμένουν στο σύνολό τους σε δυσχερή θέση, παρά τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις, αναλόγως των μεγεθών των οικονομιών τους. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών των περιπτώσεων αναφέρονται οι οικονομίες της Βραζιλίας, της Ν. Αφρικής και της Ρωσίας. Ανάμεσα στα σοβαρά προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα επόμενα χρόνια, είναι το υψηλό χρέος των εγχωρίων επιχειρήσεων όπως και των τραπεζών τους σε ξένο νόμισμα, καθώς και οι υποτιμήσεις των εθνικών τους νομισμάτων, μπορεί να καταλήξουν ακόμη και σε άρνηση εξυπηρέτησης των παραπάνω χρεών.
Ειδικά για την Ρωσία, μια ισχυρή οικονομία της ευρωπαϊκής ηπείρου, αλλά και του κόσμου, η έκθεση τονίζει, ότι η στασιμότητα της οικονομίας της, όπως και η μείωση των εισαγωγών, θα έχει ως αποτέλεσμα αρνητική επίδραση στις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες ως σύνολο. Και συγκεκριμένα στο χώρο της ευρωζώνης, στην οποία οι οικονομικές διασυνδέσεις προς τη Ρωσία είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Οι εισαγωγές κατά τους πρώτους 7 μήνες του 2014, μειώθηκαν κατά 15% σε σχέση με αντίστοιχο διάστημα του 2013.
Παρατηρείται τώρα μια αρνητική επίδραση στο συνολικό μέγεθος των εξαγωγών της ευρωζώνης κατά 0,7% και στο ΑΕΠ κατά 0,1%. Σημειώνεται ότι η πτώση των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τη Ρωσία κατά το 2014 είναι αποτέλεσμα και του Ρωσικού εμπάργκο σε μια σειρά προϊόντων της ΕΕ ως απάντηση σε μια σειρά κυρώσεων που παίρνει εναντίον της Ρωσίας η ΕΕ, με αφορμή την Ρωσική ανάμειξη στην κρίση της Ουκρανίας. Στην οικονομία της Ρωσίας έχει σοβαρό αντίκτυπο και η ραγδαία πτώση της τιμής του πετρελαίου.
Η έκθεση επικεντρώνει μεγάλο μέρος της στην ανάγκη αύξησης των επενδύσεων, καθώς όπως αναφέρει συγκεκριμένα, αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας, όπως τονίζεται η ραγδαία πτώση των επενδύσεων που καταγράφεται από την έναρξη της κρίσης, εμφανίζει αξιοσημείωτη διάρκεια, συγκρινόμενη με ανάλογες περιόδους κρίσεων του παρελθόντος. Συγκεκριμένα οι δημόσιες επενδύσεις των παρελθόντων ετών, αποτελούσαν σταθερό σημείο εκκίνησης για ένα νέο κύκλο ανάκαμψης, παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές. Ο λόγος είναι η εφαρμογή των προγραμμάτων δημοσιονομικής πειθαρχίας που εφαρμόζεται σε όλες σχεδόν τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι οικονομικοί παρατηρητές θέτουν δύο ζητήματα.
Το πρώτο, ότι χωρίς δημόσιες επενδύσεις οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν επενδύουν. Το δεύτερο ότι οι επενδύσεις πραγματοποιούνται όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις βέβαιης κερδοφορίας. Η δυστοκία για επενδύσεις που παρατηρείται φανερώνει ότι η κρίση δεν ξεπεράσθηκε. Οι επενδύσεις στις ΗΠΑ και Μ. Βρετανία (χώρα εκτός ζώνης του ευρώ), αρχίζουν να αναθερμαίνονται αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις απέχουν αρκετά για να δρομολογήσουν μια σταθερή και με προοπτική ανάπτυξη. Αντιθέτως οι επενδύσεις στις χώρες της ευρωζώνης είναι πολύ χαμηλές. Όπως προαναφέραμε το φαινόμενο αυτό είναι απόρροια των περικοπών στους προϋπολογισμούς και στα προγράμματα Δημοσίων επενδύσεων στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης. Πράγμα που απειλεί να βυθίσει σε συνδυασμό με τα μεγάλα χρέη της Ιταλίας και της Γαλλίας καθώς και την ύφεση σ’ αυτές τις οικονομίες αλλά και την επιβράδυνση της Γερμανικής οικονομίας, ολόκληρη την ευρωζώνη σε ύφεση. Πολλαπλές και αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις στην διεθνή οικονομία, εξ’ αιτίας της αλληλεξάρτησης και της βαθιά διεθνοποιημένης οικονομίας. Η έκθεση ρίχνει βάρος στα αιτήματα που κατέθεσαν οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Οκτώβριο. Όπου λαμβάνει σαφή θέση υπέρ του αιτήματος των κεντροαριστερών κυβερνήσεων, των παραπάνω χωρών. Οι οποίες ζητούσαν παράταση για την επίτευξη των στόχων του πολυσυζητημένου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για το έλλειμμα και το χρέος, μέσω των προϋπολογισμών που κατέθεσαν η Γαλλία και η Ιταλία. Αίτημα που όπως γνωρίζουμε δεν έγινε δεκτό από την ευρωπαϊκή επιτροπή.

Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Γράμμα 315: Ἄρση Συγκρούσεων


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 315
 
Ἀπό τά χθεσινά μεσάνυχτα μέχρι τίς πρῶτες ὧρες τῆς σήμερον ὁ πρωθυπουργός μας ὑπέστη τήν ἐξαντλητική ἀνάκριση τοῦ κ. Χατζηνικολάου. Σ’αὐτήν ἀπεδείχθη, καί σέ ὅποιον ἀμφέβαλλε τυχόν ἀκόμη, ὅτι ὁ κ. Τσίπρας εἶναι ἄνθρωπος Ἀρχῶν. Πιστεύει στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί ἐπιδιώκει τήν στενώτερη ἑνοποίηση της. Σέβεται τίς ὑποσχέσεις πού εἶχε δώσει στόν Λαό καί θά τηρήση ἀπαρεγκλίτως τό Πρόγραμμα τῆς Θεσσαλονίκης. Ἔχει πρόσφατη λαϊκή ἐντολή καί δέν ὑπάρχει ἀνάγκη νά ζητήση νά ἀνανεωθῆ αὐτή μέ ἕνα δημοψήφισμα. Ἔχει ἀρκετές ὑψηλές Ἀρχές.
Ὅμως ἡ φύση εἶναι ἀντιφατική καί συγκρουσιακή. Θέλει συγχρόνως τό ἕνα καί τό ἀντίθετό του. Καθώς ἡ κοινωνία εἶναι μέρος τῆς φύσης, ὁ κ. Τσίπρας ἀναγκάζεται νά αἴρη τίς ἀντιφάσεις τῆς πραγματικότητας, ἐπιλέγοντας τήν κατάλληλη Ἀρχή.

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Γράμμα 314: Οἱ συνέπειες μιᾶς ἐπανόδου στήν Δραχμή


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 314
 
«Δέν εἶναι λίγοι αὐτοί πού θεωροῦν, πώς ἡ λύση στήν οἰκονομική κρίση πού μᾶς μαστίζει ἐδῶ καί ἕξι χρόνια εἶναι ἡ ἐπάνοδος στήν Δραχμή.
Ἐμεῖς πιστεύουμε, ὅτι ἡ ἄποψη αὐτή εἶναι τελείως τρελλή, ἀλλά θά ὑποβάλουμε τήν πίστη μας στήν βάσανο τῆς λογικῆς.
Τά ὑπέρ τῆς ἐπανόδου στήν Δραχμή.
1. Μπορεῖς νά τυπώνεις δικό σου χρῆμα καί νά ἀποπληρώνεις τά δάνεια πού ἔχεις στό δικό σου νόμισμα. Κάτι πού φαίνεται, ὅτι διευκολύνει τίς σοβαρές χῶρες πού ἔχουν δικό τους νόμισμα, ὅπως ἡ Ἀμερική, ἡ Ἰαπωνία καί ἡ Ἑλβετία. Τό μειονέκτημα εἶναι, ὅτι προκαλεῖ μικρές ἤ μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις.
2. Μπορεῖς νά ὑποτιμᾶς τό δικό σου νόμισμα, γιά νά βελτιώνεις τήν ἀνταγωνιστικότητα τῶν προϊόντων σου καί τοῦ τουρισμοῦ, ἀλλά καί νά μειώνεις τούς ὀνομαστικούς μισθούς καί τίς συντάξεις χωρίς νά φαίνεται. Τό κακό εἶναι ὅτι μέ τό ἴδιο νόμισμα θά μπορεῖς νά ἀγοράζεις πολύ λιγώτερα πράγματα.
Τά κατά τῆς ἐπανόδου στήν Δραχμή.
1. Γιά νά μπορεῖ νά βοηθήση στήν αὔξηση τῆς ἀνταγωνιστικότητας τῶν ἐξαγωγῶν μας, ἡ «Νέα Δραχμή» θά ἔπρεπε νά εἶναι ἐξαιρετικά ὑποτιμημένη. Ἡ ἀγοραστική δύναμη τῶν μισθῶν, τῶν συντάξεων καί τῶν εἰσοδημάτων μας γενικώτερα θά κατέρρεε, καί μάλιστα πολύ χαμηλότερα ἀπό τά σημερινά ἐπίπεδα. Σάν νά ἐπιβάλουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι στόν ἑαυτό μας τρία νέα μνημόνια ἀπό τήν πίσω πόρτα.
2. Ἡ ἐκτύπωση δραχμῶν χωρίς φυσικά καμμία αὔξηση τῆς παραγωγῆς, θά γινόταν μέσα σέ ἕνα οἰκονομικό ἀλαλούμ πού θά ὁδηγοῦσε σέ ἄμεση αὔξηση ὅλων τῶν τιμῶν καί σέ πληθωρισμό ὑψηλό.
3. Μέσα σέ τέτοιο κλῖμα πληθωρισμοῦ, ὑποτιμήσεων καί αὔξησης τῶν ἐπιτοκίων, θά ὑποχωροῦσαν ἀκόμη περισσότερο οἱ ἀξίες (τιμές) τῶν ἀκινήτων, τῶν μετοχῶν στό χρηματιστήριο, τῶν ὁμολόγων καί τῶν πάσης φύσεως χρεωγράφων, προκαλῶντας τήν παραίτηση ἀπό κάθε νέα ἐπενδυτική προσπάθεια.
4. Ἡ συρρίκνωση τῶν ἀποδόσεων τοῦ ἐπενδεδυμένου κεφαλαίου θά ἐπέφερε τήν φυγάδευση τοῦ μή ἐπενδεδυμένου στό ἐξωτερικό. Ὅσο καλά καί ἄν φυλάγονταν τά σύνορα.
5. Μέχρι νά ἰσορροποῦσαν κάπως τά πράγματα, θά ἐξαφανιζόταν ἡ ἐμπορική πίστη, οἱ συναλλαγές θά γίνονταν κατά τό μεγαλύτερο μέρος μέ ρευστό. Μέ μετρητά, μέ ὅλα τά ἐπακόλουθα γιά τήν οἰκονομική δραστηριότητα καί τήν ἀνάπτυξη.
6. Τό Κράτος θά βρισκόταν σέ μία κατάσταση ἡμιδιάλυσης. Σέ μιά κατάσταση τοῦ τύπου «Ὁ σώζων ἑαυτόν σωθήτω». Ἔτσι τά δημόσια ἔσοδα θά ἦταν πενιχρά, ἀναγκάζοντας τήν κυβέρνηση νά περικόψη τίς δαπάνες του ἀκόμη πιό ἄγαρμπα.
7. Τά τεράστια χρέη μας σέ εὐρώ (καί τοῦ Δημοσίου =327 δισ. περίπου, ἀλλά καί τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν =110 δισ. ἀλλά καί τῶν ἐπιχειρήσεων καί τῶν ἰδιωτῶν) θά ἔπρεπε νά ἀποπληρωθοῦν μέ ὑποτιμημένες δραχμές, ὁδηγῶντας σέ νέα ἀφαίμαξη. Ἐάν δέ τό ἐκάναμε, θά ἔπαυαν καί οἱ ἤδη πτωχευμένες ἑλληνικές τράπεζες, πού συντηροῦνται σήμερα μέ περίπου 110 δισ. εὐρώ ἀπό τήν ΕΚΤ, νά στέκονται στά πόδια τους. Καί θά κατέρρεαν μέ ὅλες τίς καταστροφικές συνέπειες αὐτῆς τῆς κατάρρευσης.»
 
Ὅλα τά παραπάνω σταχυολογήσαμε ἀπό ἠλεκτρονικό μήνυμα τοῦ ἀγνώστου μας κ. Πέτρου Δούκα.
Στά θέτουμε ὑπ’ὄψιν, φίλε ἀναγνώστη, γιά νά τά ζυγίσης καί νά ἀποφανθῆς ἄν τό καλλίτερο εἶναι νά μείνουμε στό εὐρώ, μέ ὅλες τίς δυσκολίες πού αὐτό συνεπάγεται, ἤ νά ἐπιστρέψουμε στήν Δραχμή.

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Γράμμα 313: Ρίξτε τήν ἐπικίνδυνη κυβέρνηση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 313
 
Ἡ συζήτηση στό Eurogroup στήν Ρίγα βγῆκε ἄχρηστη. Μείναμε μόνοι μας κατά 18. Ὁ κ. Βαρουφάκης προεξόφλησε τήν ἀποτυχία καί ἔφθασε καθυστερημένος στήν διάσκεψη. Καί δέν πῆγε κατόπιν στό δεῖπνο, στό ὁποῖο θά μποροῦσε νά ἀναθερμάνη τίς προσωπικές του σχέσεις μέ κάποιους συνομιλητές, ἀλλά ἔκανε νυχτερινή περιήγηση τῶν ἀξιοθεάτων.
Μέ τό νά ἐπιμένει ὁ κ. Τσίπρας σέ μιά Πολιτική Συμφωνία, ἐκεῖ πού οἱ δανειστές/χρηματοδότες μας ἀπαιτοῦν Νούμερα, διολισθαίνουμε στόν κίνδυνο, νά βαρεθοῦν τήν Ἑλλάδα καί νά προκαλέσουν τήν ἀποβολή ἤ τήν ἀποχώρηση της ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.
Ἡ δημοσκόπηση πού δημοσιεύει σήμερα τό ¨Βῆμα¨ δείχνει ὅτι τό 79,4% τῶν Ἑλλήνων ἐμμένει στήν παραμονή τῆς χώρας μας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ἐπιπλέον, τό 73,2% θέλει νά παραμείνη ἡ χώρα μας στό ΝΑΤΟ. Ἡ κυβέρνηση, πού ἡ πολιτική της ἀντιβαίνει τόσο μεγάλες πλειοψηφίες, ἔχει περιέλθει σέ ἀσυμφωνία μέ τόν λαό.
Στόν Σύριζα οἱ βουλευτές τουλάχιστον οἱ ἐκ μεταγραφῆς ἀπό τό ΠΑΣΟΚ εἶναι εὐρωπαϊστές. Οἱ τοῦ ΑΝΕΛ εἶναι μέν ἐθνικιστές, ἀλλά δέν παύουν νά βλέπουν πώς ἔξω ἀπό τήν Εὐρώπη καί τό ΝΑΤΟ θά μείνουμε μόνοι σάν τήν καλαμιά στόν κάμπο. Ὑπάρχουν λοιπόν στήν κυβερνητική παράταξη ἀρκετοί βουλευτές πού μποροῦν νά ρίξουν τήν κυβέρνηση πού ἔχει γίνει ἐπικίνδυνη. Πρέπει νά ἐνεργήσουν ταχύτατα, προτοῦ οἱ ὑπουργοί κοπῆς Φλαμπουράρη ἐγκαθιδρύσουν τήν «δικτατορία τοῦ προλεταριάτου».

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Γράμμα 312: Νέα ἀναβολή


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 312
 
Δέν τά βρήκαμε στήν διάσκεψη τῆς Ρίγας μέ τούς δανειστές μας πού εἶναι ταυτόχρονα καί χρηματοδότες μας, διότι ἐκεῖνοι ἐπιμένουν νά τούς ποῦμε Νούμερα, ἐνῶ ἐμεῖς τούς προσφέρουμε Πολιτική Συμφωνία. Ἄν βάλουν καί οἱ δύο πλευρές νερό στό κρασί τους, θά κλείση μιά νουμεροπολιτική συμφωνία τόν Ἰούνιο καί θά εἰσπράξουμε τήν δόση, τῆς ὁποίας ἔχουμε πιεστική ἀνάγκη. Ἀλλά καί ἄν ἀπαιτηθῆ νέα παράταση γιά τήν κατάληξη σέ συμφωνία, νά μήν ἀνησυχοῦμε.
Δέν θά πεινάσουμε, γιατί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἔχει προβλέψει εἰδικό κονδύλιο γιά τήν διάσωση λιμοκτονούντων. Καί ἡ κοινοτική ἀλληλεγγύη τῆς ἐπιβάλλει νά φροντίζη πρίν ἀπό τούς πεινασμένους Ἀφρικανούς τούς ἀναξιοπαθοῦντες Ἕλληνες.

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Γράμμα 311: Ladròn o no ladròn, queremos a Peròn

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 311

Ληστής ὄχι, ἐμεῖς ἀγαποῦμε τόν Περόν, φώναζαν στήν Ἀργεντινή οἱ ντεσκαμισκάδος δηλαδή οἱ ξεμανίκωτοι, οἱ προλετάριοι πού τούς ἄρεσαν τά ἀντικαπιταλιστικά κηρύγματά του καί τόν ἤθελαν νά κυβερνᾶ τήν χώρα. Οἱ δικοί μας προλετάριοι τῶ πνεύματι γιά τόν ἴδιο λόγο ἐπιμένουν νά ὑποστηρίζουν τόν Σύριζα, παρόλο πού καταληστεύει τά κομποδέματά τους.
Ἀλλά ὁ πληθυσμός τῆς χώρας μας ἀποτελεῖται κατά πλειονότητα ἀπό μικρονοικοκύρηδες πού ἔχουν μυαλό. Γι’αὐτό οἱ Μπαροῦφες θά λάβουν σύντομα τέλος.

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Γράμμα 310: Ἐνεργῆστε


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 310
 
Ὅταν ἡ Γερμανία ἐντάχθηκε στό ΝΑΤΟ οἱ εἰρηνιστές της ἔρριξαν τό σύνθημα: «Δέν μπορεῖς νά τυμπανοκροτεῖς συνεχῶς, κάποτε πρέπει νά ἐφορμήσεις». Ἡ ἔννοια του ἦταν προειδοποίηση στούς συμπατριῶτες των, ὅτι ἡ ὑπόθεση δέν θά τερματιστῆ μέ τόν ἐπανεξοπλισμό τῆς χώρας, ἀλλά θά ὑποχρεωθῆ νά συμμετάσχη σέ νέο πόλεμο.
Τό σύνθημα ὅμως εἶχε καί ἕνα δεύτερο νόημα πού ἀπευθυνόταν στούς συντρόφους τοῦ κινήματος: Ὅτι δέν φτάνει ἡ ἐπίκριση στήν κυβερνητική πολιτική, χρειάζεται ἡ δράση.
Αὐτό ἰσχύει σήμερα καί γιά μᾶς. Ὁμάδες, ὁμαδοῦλες καί ἄτομα ὁλημερίς κλαιγόμαστε γιά τό κατάντημα τοῦ τόπου, στό ὁποῖο τόν ἔφερε ὁ ἑσμός τῶν πολιτικῶν. Μέ στεναγμούς καί δάκρυα δέν διορθώνεται ἡ κατάσταση. Χρειάζεται νά ἑνωθοῦμε γιά νά ἀποτελέσουμε τό πλειοψηφικό ρεῦμα πού θά πραγματοποιήση τήν Ἀλλαγή.

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Γράμμα 309: ¨Μετάθεση πληρωμῶν λόγω ἀνωτέρας βίας¨


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 309
 
Ἀρνοῦνται νά καταθέσουν στήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος τά ταμειακά διαθέσιμά τους οἱ δήμαρχοι καί οἱ περιφερειάρχες. Παρ’ὅλο πού ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Οἰκονομικῶν κ. Μάρδας τούς βεβαίωσε σέ πολύωρες συναντήσεις μαζί τους, ὅτι αὐτό εἶναι μιά προσωρινή λύση καί μέσα σέ 15 ἡμέρες μετά τήν κατάθεση θά μποροῦν νά ἀρχίσουν νά παίρνουν πίσω τμηματικά τίς καταθέσεις των. (Ὅμως ἀποδεικνύεται ἡ χρησιμότητα τῶν ἀναπληρωτῶν ὑπουργῶν: αὐτοί βγάζουν τά κάρβουνα ἀπό τήν φωτιά.)
Κακῶς ἀντιστέκονται οἱ δήμαρχοι καί οἱ περιφερειάρχες καί ἡ κυβέρνηση γιά νά τούς κάμψει προχωρεῖ στήν ἔκδοση Πράξης Νομοθετικοῦ Περιεχομένου, παρακάμπτοντας τήν Βουλή. Δέν σκέπτονται οἱ δήμαρχοι καί οἱ περιφερειάρχες, ὅτι μέ τό μέτρο αὐτό θά καθυστερήση ἡ κυβέρνηση νά τούς ὑποχρεώση νά καταθέσουν τά προσωπικά ἀποθεματικά τους στήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος; Ἤ μήπως τά ἔχουν ἤδη καταχωνιάσει σέ τόπο ἀσφαλῆ;

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Γράμμα 308: 21η Ἀπριλίου


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 308
 
Νά θυμόμαστε τί ἔγινε, ἀλλά νά θυμόμαστε καί τί προηγήθηκε. Τούς σκυλοκαυγάδες στή Βουλή, τό μῖσος πού εἶχε διαιρέσει τόν κοσμάκη, τίς ἀπόπειρες τῶν μπαχαλάκηδων νά ὁρμήσουν μέσα στό βουλευτήριο ἐν’ὀνόματι τό ὅτι ὁ Λαός δικαιοῦται νά ἐπιτηρεῖ τό ἔργο τῶν ἀντιπροσώπων του, τίς διαδηλώσεις κάθε ἀπόγευμα πού κατέληγαν σέ ὁδομαχίες καί ὁδοφράγματα, τίς ἐξεταστικές ἐπιτροπές πού συνιστοῦσε κάθε κυβέρνηση γιά μιά ἀντικειμενική ἐξέταση ἔλεγε τῶν λαθῶν πού προηγήθηκαν, μέ πραγματική ἐπιδίωξη νά καθίση τούς προκατόχους της στό σκαμνί.
Τήν μακρυνή ἐκείνη ἐποχή ἡ Δημοκρατία δέν πέθανε στίς 21 Ἀπριλίου, εἶχε πεθάνει πολύ πρίν.

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Γράμμα 307: 21 Ἀπριλίου - Ἐκδημοκρατισμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 307
 
Ἡ αὐριανή ἐπέτειος τοῦ χουντικοῦ πραξικοπήματος φέρνει θλιβερώτερες σκέψεις γιά τό σήμερα. Τότε ἦταν μιά δράκα ἀξιωματικῶν πού ἡ συνωμοσία τους ἐπέτυχε τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας. Τώρα εἶναι τό τρίτο σέ δύναμη κόμμα, πού προπαγάνδιζε ἐπί χρόνια δημόσια τήν φασιστική ἰδεολογία του, ἔκανε φόνους καί ἀσκοῦσε ρατσιστική τρομοκρατία καί εἶναι μόνο σήμερα πού ἀρχίζει ἡ δίκη τῶν ἀρχηγῶν του. Τό 1967 τήν πηγή τῆς ἀστάθειας ἀποτελοῦσε τό ΚΚΕ πού ἕδρευε ἐκτός τῆς χώρας. Σήμερα ἕνα εὐφυέστερο ΚΚΕ βρίσκεται στήν ἐξουσία μέ τήν ὑποστήριξη τοῦ μεγαλύτερου μέρους τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τό 1967 ἡ οἰκονομία ἀνθοῦσε καί χρειάστηκε ἡ ἀτζαμωσύνη τῶν συνταγματαρχῶν νά ἐπιφέρη τήν ὀπισθοδρόμησή της. Σήμερα ἡ κρίση στήν οἰκονομία μας ἔχει συμπληρώσει πέντε χρόνια καί συνεχίζει νά ἐπιδεινώνεται.
 
*
 
Ὁ Ὑπουργός Παιδείας κ. Μπαλτᾶς ἔχει ἐξαγγείλει ὅτι θά περάση νόμο, πού ἡ ἐκλογή τοῦ πρύτανη θά πραγματοποιῆται ἀπό τό σύνολο τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας, δηλαδή τούς πανεπιστημιακούς, ὅλες τίς κατηγορίες τεχνικοῦ καί διοικητικοῦ προσωπικοῦ καί τούς φοιτητές πού οἱ ψῆφοι των θά καθορίζουν τό 70% τοῦ ἀποτελέσματος. Οἱ φοιτητές θά συμμετέχουν καί σέ ὅλα τά πανεπιστημιακά ὄργανα. Σύγκλητος, Κοσμητεία κ.λπ.
Ἀφοῦ πραγματώνεται ἔτσι τό δημοκρατικό ἰδεῶδες, γιατί νά μήν ἰσχύση κάτι ἀνάλογο καί γιά τούς φυλακισμένους; Νά συμμετέχουν σέ μιά κοινότητα μαζί μέ τούς ὑπαλλήλους τῶν γραφείων καί τό σωφρονιστικό προσωπικό καί οἱ ψῆφοι των νά καθορίζουν τό 70% τοῦ ἀποτελέσματος. Καί βέβαια νά συμμετέχουν σέ ὅλα τά ὄργανα τῆς διοίκησης τῆς φυλακῆς.
Αὐτά ὥσπου νά ψηφιστῆ ὁ νόμος πού θά παρέχει ἄδεια ἐξόδου ἐπ’ἀόριστον σέ ὅλους τούς καταδικαζομένους, γιά τήν ἀποσυμφόρηση τῶν φυλακῶν.

Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

Γράμμα 306: Θά τό πληρώση ὁ Τουρισμός!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 306
 
Μετά 18 ἡμερῶν κατάληψη τοῦ κεντρικοῦ κτιρίου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐδέησε ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός κ. Πανούσης νά ἐπιτρέψη στήν Ἀστυνομία νά ἐκτελέση τήν διαταγή τοῦ εἰσαγγελέα νά ἐκβάλη τούς καταληψίες. Ὁ κ. Πανούσης ἐνήργησε πολύ προσεκτικά, ἀφοῦ ὅταν ἀπείλησε ὅτι θά παραιτηθῆ ἄν ἡ κυβέρνηση ἐξακολουθήση νά ἐπιτρέπει τό μπάχαλο στούς δρόμους, τοῦ ἀπήντησε ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ὅτι ὁ δρόμος εἶναι ἀνοιχτός. Προτοῦ θέση σέ κίνηση τήν Ἀστυνομία, ἔλαβε τήν συγκατάθεση τοῦ πρωθυπουργοῦ.
Ἐπειδή οἱ καταληψίες εἶχαν κάνει ἀπόρθητη τήν εἴσοδο τοῦ Πανεπιστημίου, χρειάστηκε οἱ ἀστυνομικοί νά ἀνεβοῦν μέ κινητή σκάλα στόν ἐξώστη πλάϊ στήν αἴθουσα τῶν τελετῶν, νά σπάσουν ἕνα παράθυρο γιά νά κατεβοῦν στό κάτω πάτωμα καί νά ἀπελευθερώσουν τό κτίριο ἀπό τούς καταληψίες.
Ἀκολούθησε ἔντονη διαμαρτυρία τῆς νεολαίας τοῦ Σύριζα, στίς ὁποῖες προσετέθησαν ὀργίλες δηλώσεις τοῦ Μανώλη Γλέζου καί πολλῶν ἄλλων στελεχῶν τοῦ κόμματος. Καταγγέλλουν τήν Ἀστυνομία
α. Ὅτι παρεβίασε τό ἀκαδημαϊκό ἄσυλο μπαίνοντας στό πανεπιστήμιο.
β. Ὅτι κατέστρεψε δημόσια περιουσία σπάζοντας τό παράθυρο.
γ. Ὅτι συνέλαβε τούς καταληψίες πού ἔκαναν μία εἰρηνική ἐκδήλωση ἀλληλεγγύης πρός τούς πολιτικούς κρατουμένους κ.λπ.
Τό βασικό ὅμως ἐπιχείρημα πού θά μποροῦσαν νά ἐπικαλεσθοῦν οἱ διαμαρτυρόμενοι, δέν τό χρησιμοποίησαν. Πώς μέ τήν λήξη τῆς κατάληψης ἔπαψαν νά συρρέουν οἱ τουρίστες γιά νά διασκεδάζουν μέ τό θέαμα καί νά ἀπαθανατίζουν μέ τά κινητά τους τίς μαῦρες ἐπαναστατικές κουρελαρίες στήν πρόσοψή τοῦ Πανεπιστημίου. Ὁ τερματισμός αὐτοῦ τοῦ θεάματος θά μειώση τό τουριστικό ἐνδιαφέρον γιά τήν χώρα μας καί τά ἔσοδα ἀπό τόν τουρισμό, τῶν ὁποίων ἔχουμε τόση ἀνάγκη ἐκεῖ πού μᾶς ἔχουν πάει οἱ Μνημονιακοί.

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Γράμμα 305: Συναγωνισμός παραγωγῆς ἠλεκτρισμοῦ


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 305
 
Ὁ σουλτάνος (κατά τύπους πρόεδρος) Ἐρντογάν ἔχει φτιάξει ἕνα πυρηνικό ἐργοστάσιο, ξεκίνησε τήν κατασκευή δευτέρου καί προκήρυξε διαγωνισμό γιά τήν κατασκευή τρίτου. Δηλώνει ὅτι ὁ σκοπός των εἶναι νά παράγουν ἠλεκτρικό ρεῦμα - ἄν καί δέν λείπουν στήν Τουρκία ἄλλες ἀνανεώσιμες πηγές ἐνεργείας.
Ἡ μετατροπή τῆς παραγωγῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος σέ παραγωγή πυρηνικῆς βόμβας εἶναι παιγνιδάκι.
Παλαιότερα οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ἐμπόδιζαν ἄλλα κράτη νά μποῦν στό πυρηνικό κλάμπ. Ἤδη παζαρεύουν τήν εἴσοδο σ’αὐτό τοῦ Ἰράν. Γιά τήν Ἀμερική αὐτό εἶναι σοβαρός λόγος νά δέχεται τήν κατασκευή καί δευτέρου καί τρίτου τουρκικοῦ ἐργοστασίου πυρηνικοῦ ρεύματος, λόγω τῆς ἀντίθεσης τῆς Τουρκίας καί τοῦ Ἰράν γιά τήν ἡγεσία τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου.
Ὁ κίνδυνος γιά μᾶς ἀπό τήν ἀπόκτηση πυρηνικῶν ὅπλων ἀπό τήν Τουρκία εἶναι αὐτονόητος. Δέν προχωρήσαμε πρίν στήν κατασκευή πυρηνικοῦ ἐργοστασίου γιά τήν παραγωγή ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, διότι ἤμαστε φτωχοί. Τά πράγματα στενεύουν τώρα καί τό νεοοθωμανικό κράτος ἔχει ἐξελιχθῆ σέ μεγάλη πυρηνική δύναμη. Μπήκαμε ὅμως σέ πτωχευτική περίοδο καί τό ¨Γκρούπ τῶν Βρυξελλῶν¨ μᾶς ἔχει βάλει γκέμι στίς δαπάνες μας καί πρωθυπουργό ἔχουμε τόν κ. Τσίπρα.

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Γράμμα 304: Τό μάρμαρο


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 304
 
Ἡ καλλίγραμμος Κα Ἀλαμουντίν ἐκτός ἀπό περιζήτητο φωτομοντέλο εἶναι καί διαπρεπής δικηγόρος. Ὅταν ἦρθε στήν Ἀθήνα δέν μπόρεσε νά ἀνεβῆ στήν Ἀκρόπολη γιατί οἱ γόβες της ἦταν πολύ ψηλές, ἀλλά ἀπεθαύμασε στό μουσεῖο στοῦ Μακρυγιάννη τά ἀντίγραφα τῶν Μαρμάρων πού μᾶς ἔχει ἁρπάξει ὁ Ἔλγιν. Εἶπε, ὅτι πρέπει νά διεκδικήσουμε τήν ἐπιστροφή τους.
Ὁ τότε ὑπουργός Πολιτισμοῦ κ. Τασούλας ἔβλεπε μέ πολλή δυσπιστία τήν παραπομπή τοῦ θέματος στά δικαστήρια. Ὁ Λαός ὅμως ποθοῦσε διακαῶς νά γυρίσουν τά Μάρμαρα στήν πατρίδα τους. Προκειμένου νά μεταστραφῆ τό τουριστικό ρεῦμα ἀπό τό Λονδίνο στήν Ἀθήνα.
Ἔτσι ἀνετέθη ἡ δικαστική διεκδίκηση των στήν Κα Ἀλαμουντίν, πού προσφερόταν μάλιστα νά τήν κάνη δωρεάν. Ἀνέθεσε τήν σύνταξη τῆς ἀγωγῆς σέ δύο συνεργάτες της δικηγόρους, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἀφοῦ μελέτησαν τά στοιχεῖα, ἀπεφάνθησαν ὅτι δέν κερδίζεται αὐτή ἡ δίκη καί ὅτι πρέπει νά ζητήση φιλικά ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ἀπό τό Βρεττανικό Μουσεῖο νά μᾶς τά ἐπιστρέψη.
Ἀλλά οἱ δύο δικηγόροι δέν ἦταν φιλέλληνες οὔτε καί φιλομαρμαρικοί, ἔβγαλαν λογαριασμό γιά τίς ὑπηρεσίες τους, ἀνερχόμενο σέ 200.000 εὐρώπουλα. Τό δημόσιο πού εἶχε πληρώσει ἤδη ἀρκετά μεγάλα ποσά γιά τήν φιλοξενία τῆς Κας Ἀλαμουντίν καί τῆς συνοδείας της, δυσανασχέτησε. Εὐτυχῶς ὅμως τό ἔβγαλε ἀπό τήν στενοχώρια του ἕνας ἀνώνυμος γέρος ἐφοπλιστής καί πλήρωσε ἐκεῖνος τό σπασμένο μάρμαρο.

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΛΑΒΗΣ: Μόδα είναι… (θα περάσει όμως;)

("Νέα Αγχίαλος"/τεύχος 86/Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2015)

Χωρίς άλλο κάποιοι θα διαφωνούν και κάποιοι θα συμφωνούν σε πολλά σημεία (και όχι μόνο στον τομέα των οικονομικών) με την πολιτική της νέας κυβέρνησης του τόπου. Άλλοι, πάλι, θα έχουν διαφορετική ο καθένας γνώμη για το “πρόσημο” (θετικό ή αρνητικό και όχι προοδευτικό ή μη) των συνεπειών της αντιπαράθεσης με τους ευρωπαίους εταίρους της χώρας. Κανένας, όμως, δεν θα αμφισβητεί τη μεγαλύτερη κυβερνητική επιτυχία: την πρωτοφανή προβολή των ενδυματολογικών προτιμήσεων ορισμένων πρωτοκλασάτων στελεχών της! Υπερβαίνει σε έκταση και ένταση ακόμα και την θρυλική πλέον εποχή του ζιβάγκο, του αρειμανίου μύστακος και της δασείας γενειάδος της δεκαετίας του ‘70. Ίσως γιατί ο τότε “εμφανισιακός ρηξικελευθισμός”, στον απόηχο του Μάη του ’68 και των χίππυς, δεν ήταν αποκλειστικά ελληνική πατέντα. Σήμερα όμως: ελληνική κυβέρνηση – διεθνής γκλαμουριά, σημειώσατε 1!
Πρώτος και καλύτερος σε αυτόν τον (επικοινωνιακό;) θρίαμβο ο ίδιος ο πρωθυπουργός! «Από θεού άρξασθαι…» θα μουρμουρίζουν χαιράμενοι οι αντισυμβατικοί θιασώτες του. «Το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει…» θα ψελλίζουν ξινισμένοι οι μισονεϊστές αντίμαχοί του. Οι υπόλοιποι, οι πιο εχέφρονες ή σκεπτικοί, θα προβληματίζονται που το «φαίνεσθαι» πήρε κεφάλι από το «είναι». Ή, έστω, που το «είναι» εκφράζεται ή περνάει στην κοινή γνώμη μέσω του «φαίνεσθαι».
Αν, ωστόσο, μπει στην άκρη το πολιτικο-κομματικό στοιχείο, τι σηματοδοτεί μία ενδυματολογική επιλογή που δεν σέβεται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τις κατά περίπτωση επιταγές του κατεστημένου ενδυματολογικού κώδικα; Κατά κύριο λόγο την αέναη επιδίωξη του “νέου” να αντικαταστήσει το “παλιό”. Άλλωστε, και το “κατεστημένο” δεν είναι παρά ο νικητής της τελευταίας χρονικά μάχης αυτού του είδους στον τομέα του. Έτσι και η επίσημη ανδρική αμφίεση δεν είναι παρά η εξέλιξη της ενδυμασίας με κουστούμι και γραβάτα που καθιέρωσε ο άγγλος Μπω Μπρούμμελλ (1778-1840), ο οποίος επηρέασε αποφασιστικά την ανδρική μόδα της εποχής του και υπήρξε ο εμπνευστής του δανδισμού.
Συχνά, το “νέο” δεν έχει ως αυτοσκοπό την απλή αντικατάσταση του “παλιού”, αλλά την ρήξη με τον κομφορμισμό που επιβάλλει το τελευταίο ή εκφράζεται μέσω αυτού. Ωστόσο, εξίσου συχνά οι φορείς του “νέου”, στην προσπάθειά τους να τονίσουν την διαφορετικότητά τους, αντί να υιοθετήσουν μία ελευθερία επιλογής, παρασύρονται σε μια μονομερή επίδειξη των διαφορών και εγκλωβίζονται σε έναν “αντι-κομφορμίστικο” κομφορμισμό. Έτσι, καθίστανται δέσμιοι των εκφραστικών μέσων που προβάλλουν για να αποκαθηλώσουν τις κατεστημένες μορφές, σε αντίθεση με αυτούς που επιλέγουν την ευχέρεια – και τη συνακόλουθη ελευθερία – να μεταπηδούν από τις μεν στις δε ή και σε άλλες. Και είτε διαιωνίζουν την διαδοχή των συρμών, εάν αυτό που προτείνουν ως “νέο” επικρατήσει, είτε καταγράφονται ως ένα, συχνά γραφικό, θνησιγενές κίνημα. Μάλιστα, οδηγώντας ορισμένες φορές την αντίθεση στα άκρα, κινδυνεύουν αντί “του συρμού” να γίνουν “του δια-συρμού”!
Οι συρμοί στην εμφάνιση του ατόμου άλλοτε περιορίζονται σε μία επιφανειακή αλλαγή και άλλοτε σχετίζονται με μία αλλαγή αξιών. Στην δεύτερη ομάδα, για παράδειγμα, ανήκει η μινιμαλιστική και με μεγάλη δόση ατιμελησιάς μόδα των νέων της δεκαετίας του 1960, που εξέφραζε μία αντίδραση στην εκζήτηση της εποχής.
Ακόμα παλιότερα, πάντως, η μόδα είχε ισχυρότερο αξιακό ή/και κανονιστικό χαρακτήρα. Από μία άποψη η μόδα γεννήθηκε μέσα στις πρώτες οργανωμένες κοινωνίες, όταν επιβλήθηκαν προδιαγραφές στην αμφίεση και, γενικότερα, στην εμφάνιση των μελών τους. Ενώ, όμως, στην αρχή αυτές υπαγορεύονταν από πρακτικές ανάγκες, ηθικές επιταγές κ.λπ. και βασίλευε μία σχετική ομοιομορφία, με την πάροδο του χρόνου και με τη διαμόρφωση των κοινωνικών τάξεων άρχισε να επικρατεί πολυμορφία, τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερες ήταν οι τάξεις, για καθεμία από τις οποίες ίσχυε διαφορετικός ενδυματολογικός κ.λπ. κώδικας. Αυτός είχε ως σκοπό τόσο να διαφοροποιεί την κάθε ομάδα από τις υπόλοιπες, όσο και να δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να δείχνουν το ότι ανήκουν σε μία κοινωνική ομάδα και να προσδιορίζουν την ταυτότητα της ομάδας.
Όμως, η “μόδα” εκείνων των εποχών δεν είχε τα χαρακτηριστικά της σημερινής μόδας. Επιβαλλόταν εκ των άνω, απευθυνόταν σε ορισμένο κοινό και δεν άλλαζε εύκολα. Ο ρευστός χαρακτήρας της σημερινής μόδας είναι κάτι το σχετικά πρόσφατο. Κατά τον δόκτορα κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια Φρεντερίκ Γκοντάρ: «Από μία ιστορική σκοπιά, η μόδα λοιπόν αναδύεται από την κατάρρευση των παραδοσιακών κοινωνικών δομών και των κανονιστικών πλαισίων τους, ιδιαίτερα των νομικών όπως στην περίπτωση των νόμων συμπεριφοράς: η μόδα προοδεύει εκεί όπου οι παραδόσεις υποχωρούν.». Η δε αμερικανίδα ιστορικός Βάλερι Στηλ την θεωρεί: «στενά συνδεδεμένη με την ανάδυση των πόλεων και μιας ανερχόμενης μέσης τάξης» στην Ιταλία του ύστερου μεσαίωνα. Με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι παράδοξο ότι η ουσιαστική εξάπλωση του φαινομένου συμπίπτει με την μεγαλύτερη κοινωνική ανατροπή των τελευταίων αιώνων, την πολιτική, οικονομική και κοινωνική άνοδο της αστικής τάξης. Τα στοιχεία που υιοθετούσε κατά καιρούς εξωθούσαν την παραπαίουσα αριστοκρατία να αντιδρά με περαιτέρω διαφοροποίηση, με αποτέλεσμα μία αδιάκοπη σειρά εναλλαγών στη μόδα. Σε αυτές στηρίχθηκε η θεωρία της ταξικής πηγής της μόδας, που διατύπωσε ο γερμανός Γκεόργκ Ζίμμελ, μάλλον πρώτος μελετητής του φαινομένου.
«Μίμηση ενός δεδομένου προτύπου, η μόδα ικανοποιεί μια ανάγκη κοινωνικού στηρίγματος, οδηγεί το άτομο σε μία πορεία που ακολουθείται από όλους, υποδηλώνει μία γενικότητα που περιορίζει τη συμπεριφορά του καθενός σε ένα καθαρό και απλό παράδειγμα. Πέραν τούτου, ικανοποιεί εξίσου την ανάγκη διάκρισης, την τάση για διαφοροποίηση, για ποικιλομορφία, για ξεχώρισμα.», έγραφε ήδη το 1895, «Το κατορθώνει από τη μια με την αλλαγή του περιεχομένου που εντυπώνει στη μόδα του σήμερα το προσωπικό της σύμβολο σε σχέση με εκείνη του χθες ή του αύριο, αλλά, από την άλλη, ακόμα πιο δραστικά εκ του γεγονότος ότι οι μόδες είναι πάντα ταξικές μόδες, με την διάκριση των ανωτέρων στρωμάτων σε σχέση με τα κατώτερα στρώματα και την εγκατάλειψή της από τα πρώτα μόλις τα δεύτερα αρχίσουν να την υιοθετούν.».
Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες επικράτησε μία ισοπεδωτική τάση και η μόδα έγινε κοινωνικά διαστρωματική. Σε αυτό συνέβαλαν η εμπορευματοποίησή της, το “prêt-à-porter” και η μαζική βιομηχανική παραγωγή ενδυμάτων και άλλων αξεσουάρ που τα έκαναν προσιτά στο ευρύτερο κοινό. Αλλά και ο συγχρωτισμός των κοινωνικών τάξεων που επέβαλε η μαζική δημοκρατία. «Ο εγγενής λαϊκισμός της μαζικής δημοκρατίας κάνει πρωταρχικό καθήκον των μελών των ελίτ να εκδηλώνουν επιδεικτικά σε κάθε δεδομένη ευκαιρία πόσο κοντά βρίσκονται στον απλό άνθρωπο·», σχολίαζε σχετικά ο στοχαστής Παναγιώτης Κονδύλης. Με αυτόν τον τρόπο η ταξική υφή της μόδας περιορίστηκε στην “υψηλή ραπτική (haute couture)”. Και στις μόδες που απευθύνονται σε εσωστρεφείς ως προς τη επιρροή τους κοινωνικές ομάδες, όπως χαρακτηριστικά στους γάλλους "zazous" του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στους έλληνες "κουτσαβάκηδες" του 19ου αιώνα ή των διαφόρων σύγχρονων “φυλών” των νέων (emo κ.λπ.), των οποίων η διαφοροποίηση δεν περιορίζεται στην εξωτερική εμφάνιση, αλλ’επεκτείνεται στον τρόπο ένδυσης, στη στάση του σώματος, στη κινησιολογία, στον τρόπο ομιλίας και σε άλλες πολλές λεπτομέρειες.
Παράλληλα, η μόδα έγινε και εργαλείο άσκησης επιρροής. Η γοητεία που ασκεί έχει γίνει αντιληπτή όχι μόνο από τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά και από αυτούς που θέλουν να ταράξουν τα νερά μιας κοινωνίας. Η – προκλητική πολλές φορές – προβολή μιας αντι-μόδας δεν αποσκοπεί μόνο στην αντιπαράθεση του “νέου” προς το “παλιό”, αλλά και στην ίδια την υπονόμευση ενός γενικότερου (κοινωνικού) status quo. Αυτό επιτυγχάνεται με την ταύτιση των εκφραστών του με μία στασιμότητα ή/και συντήρηση που εκτείνεται πέρα από τα επιφανειακά στοιχεία. Όπως παρατηρούσε χαρακτηριστικά και σκωπτικά ο βρετανός ιστορικός κοινωνιολόγος Γουώλτερ Ράνσιμαν: «Στους τυχαίους νεαρούς της πόλης που βλέπουν τον Μπώ Μπρούμμελλ να κατεβαίνει την Σαιντ Τζαίημς Στρητ με λυτή τη γραβάτα του, δημιουργείται η πεποίθηση ότι η κοινωνική τους θέση θα αναβαθμισθεί αντί να υποβαθμισθεί αν παραβούν την παραδεδεγμένη ενδυματολογική σύμβαση και ενθαρρύνεται την ίδια στιγμή η περιφρόνησή τους για εκείνους που θεωρούν πολύ δειλούς ή πολύ άκαμπτους για να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Μπρούμμελλ.». Αυτή η περιφρόνηση προς τους πιστούς του παραδοσιακού παρασύρει – έστω και ασυνείδητα – και το τι εκπροσωπεί ή πρεσβεύει το αντικείμενο του χλευασμού και ανοίγει τον δρόμο για καταξίωση του αντίποδά του.
Πάντως, οι μόδες δεν είναι αιώνιες· έρχονται και παρέρχονται, παρότι μερικές ξεπερνούν τον εφήμερο χαρακτήρα τους και μετατρέπονται σε στοιχείο παράδοσης. Αν την ανάδυση ενός συρμού επιτρέπουν οι ρωγμές στο κατεστημένο κοινωνικό οικοδόμημα, η ενδεχόμενη αδυναμία του να ανταποκριθεί σε νέες συνθήκες και η απώθηση που προκαλεί εξαιτίας της εμμονής σε συστατικά του που ξεπερνιούνται με την πάροδο του χρόνου τον οδηγεί σε βαθμιαία ή ραγδαία συρρίκνωση της επιρροής του. Έτσι, διαχρονικά, η εμφάνιση κάθε νεοφυούς μόδας συνοδεύεται από το ίδιο αμφίσημο ρεφραίν: «θα περάσει». Στην αρχή ως ερώτημα, με την έννοια του αν “θα περάσει”, αν δηλαδή θα έχει απήχηση, στην κοινωνία, στη συνέχεια δε ως εκ του ασφαλούς προφητεία, με την έννοια ότι, ό,τι και να γίνει, «τα ψωμιά της είναι μετρημένα»!
Παράλληλα και ανάλογα με την εξέλιξη δίνεται πάντα μια καταφατική απάντηση στο παρεμφερές, αλλά με διφορούμενη έννοια, ερώτημα «θα τους περάσει;» που αναφέρεται σε όσους επιχειρούν να λανσάρουν μία μόδα. Γιατί θα εκλαμβάνεται είτε ως αν θα γίνει το δικό τους και η μόδα τους επικρατήσει είτε ως αν θα τα βροντήξουν απογοητευμένοι επειδή δεν βρίσκουν ανταπόκριση!

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Γράμμα 303: Κοινοβουλευτική σταδιοδρομία


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 303
 
Ἐπιστρέφοντας ἀπό τίς πασχαλινές διακοπές της στήν Ἀθήνα ἡ πρόεδρος τῆς Βουλῆς σταμάτησε σέ βενζινάδικο στήν Αἰδηψό καί ζήτησε ἀπό τόν ὑπάλληλο νά τῆς ἀντικαταστήση τό λάστιχο. Ἐκεῖνος ἀρνήθηκε λέγοντας ὅτι δέν ἔχει βουλκανιζατέρ, καί αὐτή ἀφοῦ τόν ἔβρισε δεόντως, τοῦ εἶπε πώς τό ἀφεντικό του θά τόν ἀπολύση κατ’ἀξίωσίν της. Τά βεβαιώνουν δύο κυρίες καί ὁ ὑπάλληλος. Ἡ κ. Κωνσταντοπούλου ἀρνεῖται νά ἀσχοληθῆ μέ τέτοια μικροπράγματα καί προθυμοποιήθηκε ἡ περιφερειάρχης κ. Δούρου νά λάβη θέση ἀντ’αὐτῆς καί νά πῆ, ὅτι μιά τέτοια συμπεριφορά δέν συνάδει μέ τό ἦθος καί τήν κοινοβουλευτική σταδιοδρομία τῆς κ. Κωνσταντοπούλου. Χθές ὅμως βρέθηκε ἄλλος κάτοικος τῆς Αἰδηψοῦ, πρώην ἀξιωματικός ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι παρέστη τυχαίως στό ἐπεισόδιο καί ἄκουσε τόν ὑπάλληλο τοῦ βενζινάδικου νά ἐκστομίζει ὕβρεις κατά τῆς κ. Κωνσταντοπούλου, τοῦ συζύγου καί τῆς οἰκογενείας της, ἐνῶ ἐκείνη, τοῦ ζήτησε μόνο τό ὄνομά του ἐκ περιεργείας καί χωρίς νά πῆ ὅτι θά τοῦ κάνη μήνυση. Ἡ τοπική ὀργάνωση τοῦ Σύριζα βεβαιώνει, ὅτι ὁ πρώην ἀξιωματικός δέν εἶναι ὀπαδός τοῦ κόμματος, ἐνῶ οἱ δύο αὐτόπτες μάρτυρες εἶναι νεοδημοκράτισσες, ὁ δέ ὑπάλληλος τοῦ βενζινάδικου ἀκροδεξιός.
Ἐξακολουθοῦν ὡς σήμερα νά μήν ὑπάρχουν νεώτερα γιά τήν ὑπόθεση καί φρονοῦμε, ὅτι εἶναι ὥρα νά τήν κρίνη Δικαστήριο.

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Γράμμα 302: Οἱ λαθρομετανάστες - Ἀπό ποῦ θά ἔρθουν τά λεφτά;


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 302
 
Ἡ φωτιά πού ἔβαλαν στό κτίριο πού τούς εἶχε διατεθῆ γιά τήν φιλοξενία τους ἄς φωτίση τά μυαλά τῆς κυβέρνησης. Ἦταν λέει ἡ διαμαρτυρία τους γιά τό ὅτι τό φαγητό δέν ἦταν καλό, καθυστεροῦσε ὁ ἐφοδιασμός τους μέ χαρτιά γιά νά ταξιδέψουν στήν Χρυσή Δύση καί ἄλλα τέτοια διάφορα. Τό πρόβλημα δέν λύνεται μέ τήν μεταφορά τους σέ ἄλλα κέντρα ὑποδοχῆς στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα, ὅπως δήλωσε ἡ κυβέρνηση. Θά καίουν καί αὐτά κατά βούλησιν, τό καλοκαῖρι μάλιστα πού θά τοῦς ἀρκεῖ ἡ σκιά ἑνός δέντρου.
Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση δέν πρόκειται νά δεχθῆ νά κατακλυσθῆ ἀπό τό κῦμα τόν λαθρομεταναστῶν. Θά ἐξακολουθήσουν νά παραμένουν στήν Ἑλλάδα καί νά ἀπορροφοῦν ἑλληνικούς πόρους. Προκύπτει ἡ ἀνάγκη νά ἐπανέλθουμε στήν παλαιά πρακτική νά ἐμποδίζουμε τήν εἰσροή λαθρομεταναστῶν. Καί νά μήν βάλουμε πλοῖα γιά νά τούς μεταφέρουν ἀπό τά λιμάνια τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς στά δικά μας, ὅπως θά ἐπρότεινε ὡς ἀνθρωπιστικό καθῆκον μας ἡ κ. Χριστοδουλοπούλου, γιά νά μήν ὑφίστανται τήν ἐκμετάλλευση τῶν λεγομένων δουλεμπόρων.
Τό πρόβλημα εἶναι μέν πανευρωπαϊκό καί παγκόσμιο ὅπως δηλώνει ἡ κυρία ἀναπληρωτής ὑπουργός, ἀλλά αὐτό δέν μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τήν ἀνάγκη νά τό λύσουμε γιά μᾶς μέσα στόν ἐθνικό χῶρο μας.
Ἐκτός ἀπό μερικούς ἀπό αὐτούς πού δηλώνουν μέ εἰλικρίνεια, ὅτι ἔφυγαν ἀπό τίς χῶρες τους γιά νά ἀπολαύσουν τήν εὐμάρεια τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, οἱ ἄλλοι ἐπικαλοῦνται τήν ἰδιότητα τοῦ πολιτικοῦ πρόσφυγα λόγω πεποιθήσεων, θρησκείας, φυλῆς κλπ καί τοῦ πολέμου πού μαίνεται στίς χῶρες τους. Κάποιοι ἀπό αὐτούς εἶναι πραγματικά πολιτικοί πρόσφυγες, ἀλλά ἡ διαλογή τους ἀπό τήν ἁρμόδια Ὕπατη Ἁρμοστεία τῶν Ἡν. Ἐθνῶν χρειάζεται νά γίνεται πρίν μποῦν στά πλοῖα γιά νά ἔρθουν ἐδῶ.
Ἄν ἐξακολουθοῦν νά μᾶς ἔρχονται κατά δεκάδες καί ἑκατοντάδες χιλιάδες κάθε μήνα, στό τέλος θά ψοφήσουμε ἀπό τήν πείνα καί ἐμεῖς καί ἐκεῖνοι.
 
*
 
Μπορεῖ ἡ κυβέρνηση Βαρουφάκη-Τσίπρα-Καμμένου νά ἐμμένει στήν ἐθνική ἀξιοπρέπεια, ἀλλά χωρίς λεφτά δέν μπορεῖ νά ζήση ἡ χώρα. Καθώς τό ¨Γκρούπ τῶν Βρυξελλῶν¨ δέν πρόκειται νά τά δώση, ἄν δέν τοῦ παρουσιάσουμε συγκεκριμένα στοιχεῖα, καί ἐμεῖς ἐπιμένουμε στήν δημιουργική ἀσάφεια, δέν θά ἔρθουν τά λεφτά ἀπό τίς Βρυξέλλες.
Δέν μᾶς χρειάζεται λέει ἡ συριζαία κοινή γνώμη: θά τά πάρουμε ἀπό τήν Ρωσία καί τήν Κίνα. Ὅμως ἡ μέν Ρωσία χρειάζεται λεφτά πλέον ἡ ἴδια, ἡ δέ Κίνα δέν κάνει παρακινδυνευμένες ἐπενδύσεις.
Παραμένει λοιπόν ἡ ἀνάγκη τοῦ ἔντιμου συμβιβασμοῦ μέ τήν ὁμάδα τῶν δανειστῶν/χορηγῶν μας στίς 24 Ἀπριλίου καί ἡ ἐλπίδα πώς ἄν δέν ἐπιτευχθῆ αὐτός θά μᾶς δώσουν παράταση αὐτοί ὡς τόν Ἰούνιο καί λίγο πιό πέρα. Ἄς σφίξουμε λοιπόν τά ζωνάρια μας καί νά μήν δυσανασχετοῦμε μέ τήν προοπτική τῆς χρεωκοπίας.

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Γράμμα 301: Μεταπασχαλινά - Τό προσκύνημα στό Κρεμλῖνο


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 301
 
Καλῶς σᾶς βρίσκουμε πάλι, φίλοι ἀναγνῶστες. Στό τετραήμερο πού λείψαμε λόγω ἑορταστικῶν καθηκόντων, συνέβησαν πράγματα καταπληκτικά.
Κατηργήθη ὁ θάνατος, δήλωσε ἀρχιερέας στόν ἀναστάσιμο λόγο του – καί χείλη ἀρχιερέως οὐ ψεύδονται. Οἱ ἄνθρωποι χαίρονται, μόνο οἱ αἰώνιοι πεσσιμιστές γκρινιάζουν, ὅτι καταδικαστήκαμε στήν αἰώνια πλήξη, ἀφοῦ ἀπό ἐδῶ καί ἐμπρός θά συμβαίνουν ὅλο τά ἴδια καί τά ἴδια.
Χαρακτηριστική ἦταν ἡ ἀπουσία τῶν ἀναγνωρίσιμων μελῶν τῆς κυβέρνησης μέ τήν ἐξαίρεση τοῦ εὐσεβοῦς Καμμένου καί τοῦ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίες περιπεσόντος Κατρούγκαλου ἀπό τήν ὑποδοχή μέ τιμές ἀρχηγοῦ κράτους, τοῦ Ἁγίου Φωτός, ὅταν ἔφθασε πάλι ἀεροπορικῶς ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ. Μετά διακόσια χρόνια ἐπρόκοψε πλέον ἡ πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας μας νά διαβάση τό ἄρθρο τοῦ Κοραῆ, στό ὁποῖο ἐκθέτει ὅτι καί στήν προχριστιανική ἀρχαιότητα σέ ὁρισμένες τελετουργίες ἐκπηδοῦσαν φλόγες πού δέν τίς εἶχε ἀνάψει ἄνθρωπος.
Θρηνήσαμε καί ἐφέτος τά παιδιά πού ἔχασαν τήν ζωή τους, τήν ὅραση ἤ τά χέρια τους ἀπό τήν ἐκτόξευση ρουκετῶν. Στήν συνέχεια τῆς τηλεοπτικῆς μετάδοσης αὐτῶν τῶν σκηνῶν, τά κανάλια παρουσίασαν χαρούμενα τό ἄναμμα σέ διάφορα μέρη τῆς χώρας συστοιχιῶν ἀπό ρουκέτες γιά τήν τήρηση τοῦ πατρίου ἐθίμου.
 
*
 
Αὐτό πού θέλαμε νά πάρουμε ἀπό τήν Ρωσία, τήν ἄρση τοῦ ἐμπάργκο στά ἀγροτικά προϊόντα μας, ὁ Πούτιν δέν μᾶς τό ἔδωσε. Πῆρε ἐκεῖνο πού ἐπιδιώκει αὐτός, τήν συγκατάβαση μας νά περάση ἀπό τό ἑλληνικό ἔδαφος ἀγωγός φυσικοῦ ἀερίου, πρᾶγμα πού καί ἐμεῖς θέλαμε καί ὅλη ἡ Δυτική Εὐρώπη.
Γιατί λοιπόν πῆγε ὁ Τσίπρας στήν Μόσχα; Ἀρκοῦσε μιά συμφωνία πού θά ὑπέγραφαν στήν Ἀθήνα ὁ πρέσβης τῆς Ρωσικῆς Κοινοπολιτείας καί ὁ Ἕλληνας ὑπουργός τῶν ἐξωτερικῶν. Καί ἄν ταξίδεψαν μέ φθηνά εἰσιτήρια ὁ πρωθυπουρός, ἡ κ. Περιστέρα καί ἡ πολυάριθμη συνοδεία τους, τό οἰκονομικό κόστος τοῦ ταξειδιοῦ τους ἦταν μεγάλο. Ἀποζημιώθηκαν ὅμως μέ τίς τουριστικές ἐντυπώσεις τους καί ἀπό τήν κινηματογράφηση τοῦ προσκυνήματος τοῦ ἀθέου κ. Τσίπρα μέ τόν εὐσεβέστατο κ. Πούτιν στούς ἐπιβλητικούς ναούς τοῦ Κρεμλίνου.
Βαρύτερο ἦταν τό πολιτικό κόστος. Ὅταν ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί οἱ ΗΠΑ ἀγωνίζονται νά διασώσουν τήν Οὐκρανία ἀπό τήν ρωσική εἰσβολή, ἡ κυβέρνησή μας ἔδειξε ὅτι τήν ἐγκρίνει. Ἔτσι ἐπιβεβαιώθηκε, ὅτι μετέχουμε μέν στήν Ε.Ε., τό ΝΑΤΟ κλπ ἀλλά εἴμαστε μιά κυρίαρχη χώρα καί κάνουμε ὅ,τι μᾶς ἀρέσει.

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Γράμμα 300: Μιά γνήσια πρώτη φορά - Καλό Πάσχα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 300
 
Ὁ Σύριζα εἶναι ἐξ ἰδεολογίας καί τακτικῆς πάντοτε στό πλερό τῶν συνδικάτων. Αὐτές τίς ἡμέρες ἔκανε ἐξαίρεση. Ἐπιτίθεται δριμύτατα ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός, ἡ βουλευτίνα τῆς περιοχῆς καί ἡ «Αὐγή», στούς ἐργαζομένους στίς Σκουριές διότι ἀγωνίζονται νά μήν χάσουν τήν δουλειά τους. Καί τούς κατηγοροῦν ὅτι εἶναι ὄργανα τῆς ἐργοδοσίας. Ἐνῶ συμπαραστέκονται στούς κατοίκους τῆς περιοχῆς, πού δέν εἶναι ὀργανωμένοι συνδικαλιστικά καί ἀντιμάχονται τούς ἐργάτες ρίχνοντάς τους βόμβες μολότωφ καί μπουλώνια.
 
*
 
καί καλή Ἀνάσταση τοῦ τόπου μας.
Θά διακόψουμε μέ τό σημερινό τά Γράμματά μας μέχρι τήν Τρίτη, λόγω πασχαλινῶν ὑποχρεώσεων. Μήν ἀνησυχήσετε λοιπόν ὅτι θά τελοῦμε ἤδη ὑπό κατάληψιν.

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Γράμμα 299: Ἀπό Ἐπιτροπές πᾶμε καλά


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 299
 
Μία ψάχνει νά βρῆ ποιοί εἶναι οἱ ἔνοχοι τοῦ ἐγκλήματος τοῦ Μνημονίου. Μιά ἄλλη Ἐπιτροπή τό ὕψος τοῦ ποσοῦ πού μᾶς χρωστᾶ ἡ Γερμανία. Μία τρίτη γιά τόν Ἔλεγχο καί τήν Διαγραφή τοῦ Δημοσίου Χρέους. Ἄς εἶναι καλά ἡ κ. Κωνσταντοπούλου πού συνιστᾶ τίς Ἐπιτροπές καί ἐπιτυγχάνει νά παράγονται μέ πολύ χαμηλό κόστος καί μέ ρόκ μουσική τά διαφημιστικά τους σποτάκια.
Τά πράγματα ὅμως δέν πᾶνε καλά μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή. Αὐτή ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ προσπάθεια τῶν ἑλληνικῶν ἐπιτροπῶν ἀποβλέπει στήν μή τήρηση τῶν ὑποσχέσεων πού τῆς ἔχει δώσει ἡ κυβέρνηση τοῦ Σύριζα. Ἐπιπλέον εἶναι δυσαρεστημένη γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ κ. Τσίπρα στήν Μόσχα, ὅπου ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ρώσου προέδρου δηλώνει ὅτι ὅλα τά θέματα εἶναι ἀνοιχτά στό τραπέζι.
Γιά νά βγῆ λοιπόν ὁ ἑλληνικός λαός ἀπό τό κουβάρι στό ὁποῖο τόν ἔχουν τυλίξει οἱ δῆθεν ἑταῖροι μας, γιά ἄλλη μία φορά διαπιστώνεται πώς λύση εἶναι αὐτή πού ἀπό τήν ἀρχή πρότεινε ὁ καμμένος ὁ Σύριζα: Δημοψήφισμα.

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Γράμμα 298: Εξορθολογισμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 298
 
Ἡ λογική τῶν 28 βουλευτῶν τοῦ Σύριζα πού ζητοῦν τήν κατάργηση τοῦ «κουκουλονόμου» εἶναι ἀτράνταχτη. Ἀφοῦ δέν ἐφαρμόζεται γιατί νά διατηρεῖται στήν ἱστοσελίδα καί νά κάνει τόν κ. Πανούση νά φωνάζει;
Ἐκ πηγῆς (ἀνασφαλοῦς) μαθαίνουμε, ὅτι ὁ κ. Βαρουφάκης προτίθεται στήν λίστα τῶν μεταρρυθμίσεων πού πρέπει νά παραδώση ὥς τίς 19 Ἀπριλίου στό Γκρούπ τῶν Βρυξελλῶν ἔχει περιλάβει καί τήν κατάργηση τῆς ἀπαγόρευσης νά καταστρέφουν οἱ ἀντιεξουσιαστές μνημεῖα. Ἔτσι θά ἐξοικονομήσει ἡ κυβέρνηση τά τεράστια ποσά πού ξοδεύει γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν πού προξενοῦν οἱ μπαχαλάκηδες, οἱ ὁποῖοι μετά τήν ἀποκατάστασή τους τίς ἐπαναλαμβάνουν.

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Γράμμα 297: Τό κράτος τῆς ἀναρχίας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 297
 
Τήν Ἀριστερή κυβέρνησή μας πολεμάει μιά Ἀριστερότερη ἀντιπολίτευση. Καί ἡ μέν καί ἡ δέ ἀνήκουν στό ἴδιο κόμμα. Ἡ Ἀριστερότερη ἀντιπολίτευση πλειονεκτεῖ γιατί μέρος τῶν ὑπουργῶν εἶναι μαζί της.
Ἡ Ἀριστερή κυβέρνηση μπροστά στήν σκληρή πραγματικότητα ἀγωνίζεται νά περιστείλη τίς προεκλογικές της μπαροῦφες. Ἡ Ἀριστερότερη ἀντιπολίτευση ἐπιμένει πώς αὐτές εἶναι δεσμευτικές καί ὁ Λαός (σάν τρίτο πρόσωπο!) δέν θά ἐπιτρέψη τήν μή τήρησή τους. Γιά νά πραγματοποιήση τήν πολιτεία τοῦ Θεοῦ ἐπί γῆς, ἄλλως τό ἀναρχικό κράτος, συνεχίζει τίς καταλήψεις καί τίς λεηλασίες, τό σπάσιμο μαγαζιῶν καί τόν ἐμπρησμό κτιρίων καί ἀστυνομικῶν.
Ἡ ὀλιγωρία τῆς Ἀριστερῆς κυβέρνησης ὁδηγεῖ τό κράτος τῆς ἀναρχίας στήν ἐξουσία. Ὁπότε θά γίνει αὐτό κυβέρνηση καί ἡ Ἀριστερή κυβέρνηση θά εἶναι ἡ νέα ἀντιπολίτευση. Ἀέναη ἀνακύκλιση.

Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

Γράμμα 296: Ταρατατζούμ


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 296
 
Ἡ Ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου ἀποτελεῖ ἕνα ἡρωϊκό πραγματικά γεγονός. Κατόρθωσαν λίγοι νά διαφύγουν τήν ἐξόντωσή τους ἀπό τό τεράστιο τουρκοαιγυπτιακό στράτευμα. Οἱ πολλοί σκοτώθηκαν ἀπό τό μεγαλύτερο καί ἄριστα ἐφοδιασμένο τουρκοαιγυπτιακό στράτευμα. Οἱ γέροι καί τά γυναικόπαιδα πέθαναν ἐθελούσια μέ τήν ἀνατίναξη τους. Ἦταν μία μεγάλη καταστροφή, ἀλλά ἀπό τέτοιες καταστροφές, πού συγκίνησαν τήν εὐρωπαϊκή κοινή γνώμη, κερδίσαμε τήν ἐλευθερία μας.
Εἶναι πρέπον νά ἑορτάζεται μέ λαμπρότητα ἡ Ἔξοδος τήν Κυριακή τῶν Βαϊων πού εἶναι ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποίαν πραγματοποιήθηκε τό 1826. Ἀλλά ἡ ἐφετεινή τελετή στήν κεντρική πλατεῖα τῆς ἱερᾶς πόλης ἔλαβε χαρακτήρα ὑπερβολῆς. Παρήλασαν μέ ἀργό βῆμα καί κατά ὀφιοειδῆ τρόπο γιά νά τίς πιάνει ἐπί πολύ ἡ τηλεόραση, παιανίζουσες φιλαρμονικές, φάλαγγες μεταμφιεσμένων σέ πολεμιστές τοῦ ’21 μέ κουμπούρια καί γιαταγάνια στίς ζῶνες τους, κορίτσια ντυμένα μέ τίς φορεσιές τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, γυμνάσια καί λύκεια, σωματεῖα τῆς περιοχῆς πού κρατοῦσαν ἀγκαλιά περικαλεῖς ταμπέλες γιά νά ξέρουμε ποιά ἦταν, ἄλλοι σήκωναν εἰκόνες μεγάλων ζωγράφων πού ἔδειχναν τήν ἀποθέωση τῆς Ἐξόδου. Μιά στρατιωτική σχολή μέ τήν πιό ἐπίσημη στολή ἀπέδιδε τιμές. Σέ μιά γωνιά τῆς πλατείας περίμεναν λευκοντυμένες παρθένες - ἱέρειες ἤ νύμφες; - μέ ἀρχαϊκές κομμώσεις καί ποδήρεις χιτῶνες. Στήν παρέλαση βάδιζε καί μία σειρά πολεμάρχων. Τό κεντρικό της πρόσωπο πού παρίστανε τόν Κολοκοτρώνη, φορῶντας τήν περικεφαλαία του καί ἐχαιρέτισε μέ στρατιωτικό σχῆμα τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ἀποτέλεσε τήν ἀποκορύφωση τοῦ κιτσαριοῦ.
Συμφωνοῦμε μέ τόν εὐρωβουλευτή τοῦ Σύριζα κ. Παπαδημούλη, ὁ ὁποῖος εἶχε πεῖ παλαιότερα, ὅτι τό πολύ ταρατατζούμ- ταρατατζούμ εὐτελίζει μιά σεβαστή ἐκδήλωση.

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Γράμμα 295: Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 295
 
Θά ἔχουν αὔριο Πάσχα οἱ καθολικοί καί οἱ προτεστάντες. Μέ ἐξαίρεση τῶν καθολικῶν συμπολιτῶν μας οἱ ὁποῖοι ἀπό χρόνια, χάρις στήν διαλλακτικότητα τῶν τελευταίων Παπῶν, τό ἑορτάζουν μέ τούς ὀρθοδόξους πού ἀποτελοῦν τήν μεγάλη πλειοψηφία στήν χώρα μας.
Ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία σέ ὅλο τόν κόσμο θά ἔχει Πάσχα τήν ἑπομένη Κυριακή, ἐπιμένοντας στήν συνοδική ἀπόφαση νά μήν ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας μαζί μέ τούς πονηρούς Ἑβραίους πού τόν σταύρωσαν.
Ὁ ρατσιστικός φανατισμός δέν ἔχει ἐκλείψει καί στίς μέρες μας.

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Γράμμα 294: Οἰκουμενική


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 294
 
Μέ τήν ὄξυνση τῶν πολιτικῶν ἀντιθέσεων, ἡ δυσκολία νά πάρουμε τά λεφτά ἀπό τήν τέως Τρόϊκα, δημιούργησε τήν διάθεση συνεννόησης μεταξύ μας. Ὁ κ. Σαμαρᾶς δήλωσε χθές ὅτι εἶναι πρόθυμος νά μετάσχη σέ μία Οἰκουμενική Κυβέρνηση γιά τήν παραμονή τῆς χώρας μας στό εὐρώ. Ὁ Σύριζα ἤθελε πάντα νά ἀποκτήση τήν ὑποστήριξη τῆς ἀντιπολίτευσης ἔναντι τῶν ξένων.
Νά ἐλπίσουμε λοιπόν ἐμεῖς οἱ ἁπλοί οἱ Ἕλληνες ὅτι θά στρώση ἡ πολιτική μας ζωή;

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Γράμμα 293: Ρουβίκων


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 293
 
Μετά τήν κατάληψη τῆς εἰσόδου τῆς Βουλῆς ἀπό τούς ἀντιεξουσιαστές, τί ἄλλο τούς μένει νά κάνουν καί νά ὑποστοῦμε ἐμεῖς; Ἡ εἴσοδος τους στήν Κυβέρνηση ἤ ἡ κατάληψή της.
Ἡ πρόεδρος τῆς Βουλῆς δήλωσε, ὅτι δέν συνέβη τίποτε τό ἀντικανονικό καί ὅτι ἐπρόκειτο γιά διαμαρτυρία, πού ἀποτελεῖ συνταγματικό δικαίωμα κάθε πολίτη. Γιατί ὅμως τότε, ὅπως λέει ἡ ἴδια ἀνακοίνωση, οἱ διαμαρτυρηθέντες πού ἀπεχώρησαν οἰκειοθελῶς, ¨προσήχθησαν¨ ὅταν βγῆκαν ἀπό τόν περίβολο, ἀλλά ἀφέθησαν ἐλεύθεροι; Ἄν εἶχαν ἀσκήσει τό συνταγματικό τους δικαίωμα ἦταν παράνομο πού προσήχθησαν. Ἄν ἡ κυβέρνηση τό θεωρεῖ εἰσβολή, ὅπως ἐδήλωσε ὁ ἐκπρόσωπός της, ἦταν παράνομο τό ὅτι ἀφέθησαν ἐλεύθεροι.
Σέ κάθε περίπτωση αὐτοί πού διέβησαν τόν Ρουβίκωνα εἶναι καταπληκτικά λίγοι. Οἱ φωτογραφίες δείχνουν, ὅτι οἱ κουκουλοφόροι ὅλων τῶν καταλήψεων εἶναι λιγώτεροι ἀπό τριάντα. Τό ὅτι τόσο λίγοι ἄνθρωποι καταφέρνουν νά κάνουν τόσο μεγάλο μπάχαλο, ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα ὅτι μεταξύ αὐτῶν καί τῆς κυβερνήσεως ὑπάρχουν συγκοινωνοῦντα ἀγγεῖα.