Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Γράμμα 309: ¨Μετάθεση πληρωμῶν λόγω ἀνωτέρας βίας¨


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 309
 
Ἀρνοῦνται νά καταθέσουν στήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος τά ταμειακά διαθέσιμά τους οἱ δήμαρχοι καί οἱ περιφερειάρχες. Παρ’ὅλο πού ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Οἰκονομικῶν κ. Μάρδας τούς βεβαίωσε σέ πολύωρες συναντήσεις μαζί τους, ὅτι αὐτό εἶναι μιά προσωρινή λύση καί μέσα σέ 15 ἡμέρες μετά τήν κατάθεση θά μποροῦν νά ἀρχίσουν νά παίρνουν πίσω τμηματικά τίς καταθέσεις των. (Ὅμως ἀποδεικνύεται ἡ χρησιμότητα τῶν ἀναπληρωτῶν ὑπουργῶν: αὐτοί βγάζουν τά κάρβουνα ἀπό τήν φωτιά.)
Κακῶς ἀντιστέκονται οἱ δήμαρχοι καί οἱ περιφερειάρχες καί ἡ κυβέρνηση γιά νά τούς κάμψει προχωρεῖ στήν ἔκδοση Πράξης Νομοθετικοῦ Περιεχομένου, παρακάμπτοντας τήν Βουλή. Δέν σκέπτονται οἱ δήμαρχοι καί οἱ περιφερειάρχες, ὅτι μέ τό μέτρο αὐτό θά καθυστερήση ἡ κυβέρνηση νά τούς ὑποχρεώση νά καταθέσουν τά προσωπικά ἀποθεματικά τους στήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος; Ἤ μήπως τά ἔχουν ἤδη καταχωνιάσει σέ τόπο ἀσφαλῆ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου