Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Γράμμα 310: Ἐνεργῆστε


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 310
 
Ὅταν ἡ Γερμανία ἐντάχθηκε στό ΝΑΤΟ οἱ εἰρηνιστές της ἔρριξαν τό σύνθημα: «Δέν μπορεῖς νά τυμπανοκροτεῖς συνεχῶς, κάποτε πρέπει νά ἐφορμήσεις». Ἡ ἔννοια του ἦταν προειδοποίηση στούς συμπατριῶτες των, ὅτι ἡ ὑπόθεση δέν θά τερματιστῆ μέ τόν ἐπανεξοπλισμό τῆς χώρας, ἀλλά θά ὑποχρεωθῆ νά συμμετάσχη σέ νέο πόλεμο.
Τό σύνθημα ὅμως εἶχε καί ἕνα δεύτερο νόημα πού ἀπευθυνόταν στούς συντρόφους τοῦ κινήματος: Ὅτι δέν φτάνει ἡ ἐπίκριση στήν κυβερνητική πολιτική, χρειάζεται ἡ δράση.
Αὐτό ἰσχύει σήμερα καί γιά μᾶς. Ὁμάδες, ὁμαδοῦλες καί ἄτομα ὁλημερίς κλαιγόμαστε γιά τό κατάντημα τοῦ τόπου, στό ὁποῖο τόν ἔφερε ὁ ἑσμός τῶν πολιτικῶν. Μέ στεναγμούς καί δάκρυα δέν διορθώνεται ἡ κατάσταση. Χρειάζεται νά ἑνωθοῦμε γιά νά ἀποτελέσουμε τό πλειοψηφικό ρεῦμα πού θά πραγματοποιήση τήν Ἀλλαγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου