Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Γράμμα 292: Ἡ Ἐξεταστική Ἐπιτροπή


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 292
 
Ὁ κ. Τσίπρας ζήτησε προχθές νά ἐνημερώση τήν Βουλή γιά τήν πορεία τῶν διαπραγματεύσεων, ἀλλά ἀντί νά δώση τά νούμερα πού τοῦ ζητοῦν ξένοι καί ντόπιοι, προσκάλεσε τήν Ἀντιπολίτευση σέ μέτωπο γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν κόκκινων γραμμῶν γιά νά δῆ τό Γκρούπ τῶν Βρυξελλῶν, ὅτι κάτω ἀπό κάποιο σημεῖο μέ τίποτε δέν θά ὑποχωρήσουμε. Ἡ Ἀντιπολίτευση εὔλογα ἀρνήθηκε, διότι, τήν ὥρα πού θέλουμε νά κλείσουμε συμφωνία μέ τούς δανειστές μας στήν βάση τοῦ κοινοῦ συμφέροντος, νά τούς δείξουμε ὅτι οἱ δυνατότητες τῆς συμφωνίας συναντοῦν ἕναν φραγμό ἐκ μέρους μας, θά προκαλοῦσε ἀπό τήν πλευρά τους τόν τερματισμό τῶν διαπραγματεύσεων.
Ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα τοῦ Σύριζα θυμήθηκε χθές, ὅτι εἶχε δόσει στόν λαό ὑπόσχεση πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, ἀνταποκρινόμενη σέ πάνδημη ἀπαίτηση, ὅτι θά συστήση Ἐξεταστική Ἐπιτροπή, γιά νά ἀναζητήση τά αἴτια τῆς ὑπαγωγῆς μας στά Μνημόνια καί νά ἐντοπίση τίς εὐθῦνες τῶν κυβερνήσεων Γ. Παπανδρέου, Λ. Παπαδήμου καί Ἀντ.Σαμαρᾶ-Εὐ.Βενιζέλου. Κατέθεσε λοιπόν στό προεδρεῖο τῆς Βουλῆς αἴτηση γιά τήν σύσταση τέτοιας Ἐπιτροπῆς, πού προβλέπεται ὅτι θά συζητηθῆ ἀπό τήν ὁλομέλεια τήν Δευτέρα. Τό Σύνταγμα στό ἄρθρο 68 ἀπαιτεῖ γιά τήν σύσταση Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς ἀπόφαση μέ αὐξημένη ἀπαρτία καί πλειοψηφία τοῦ συνόλου τῶν βουλευτῶν, δηλαδή ἄνω τῶν 120. Ἀλλά προκειμένου γιά θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς (καί τά Μνημόνια εἶναι θέμα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς) ἡ ἀπόφαση ἀπαιτεῖ 151 ψήφους, πρᾶγμα πού τήν κάνει δυσκολώτερη.
Ἄν ψηφιστῆ ὅμως, ἀγαπητοί συμπολῖτες, ἑτοιμαστῆτε στήν ἐπιστροφή στήν δραχμούλα, τήν ὁποία δέν ἔχει πάψει νά ὑποστηρίζει ἐνθέρμως ὁ κ. Λαφαζάνης.
(Δέν πρόκειται γιά Πρωταπριλιάτικο ἀστεῖο.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου