Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἀπόψε στίς 7.30 μ.μ. θά πᾶμε ὅλοι στήν Πλατεῖα Συντάγματος γιά νά ὑποστηρίξουμε τό ΝΑΙ στήν Εὐρώπη, στήν Ἑλλάδα καί τήν Δημοκρατία.

Γράμμα 378: Κωτσόβολος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 378
 
Στήν ἐξέλιξη τῶν διαπραγματεύσεων μέ τήν Τρόϊκα, ἡ τελευταία ὑπέβαλε σέ ἐπίπεδο τεχνοκρατῶν των στήν ἑλληνική κυβέρνηση σχέδιο προτάσεων της γιά συμφωνία. Ἀφοῦ ἔκρινε ἡ κυβέρνηση ὅτι τό περιεχόμενο τοῦ σχεδίου δέν εἶναι ἱκανοποιητικό, ἀρκοῦσε νά τό δηλώση στούς Τροϊκανούς ὁ δικός μας διαπραγματευτής τῆς ἡμέρας ἐκείνης. Ἄν ἤθελε νά δώση ἡ κυβέρνηση ἔμφαση στήν ἄρνηση, ἄς ἔκανε τήν δήλωση ἕνας ὑπουργός. Καί γιά νά ὑπογραμμιστῆ ἡ βαρύτητα της ἀρκοῦσε νά τήν ἀναφέρη κατόπιν στήν Βουλή, ὅπου ὁ συνδυασμός Σύριζα-ΑΝΕΛ-Χρυσή Αὐγή ἀποτελεῖ τήν πλειοψηφία, γιά νά λάβη τήν ἔγκρισή της πού νά τήν ἐπικαλεσθῆ στήν ἄλλη πλευρά.
Ὁ Τσίπρας θέλησε τήν ἀνωτατοποίηση τῆς ἀπόρριψης τοῦ σχεδίου προτάσεων τῆς Τρόϊκας καί προκήρυξε Δημοψήφισμα. Αὐτό σταμάτησε τήν εἰσροή τῆς βοήθειας πού ἐρχόταν ἀπό τίς Βρυξέλλες καί οἱ τράπεζες ἔμειναν χωρίς λεφτά. Ξύνοντας τόν πάτο τοῦ βαρελιοῦ ὁ διοικητής τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος ἐφοδίασε τίς τράπεζες μέ τό ἀπαιτούμενο ποσόν γιά νά πληρώνουν τά ΑΤΜ σέ κάθε συνταξιοῦχο 60 εὐρώ τήν ἡμέρα. Ἀλλά ἐπειδή τά διαθέσιμα εἶναι λίγα, πρέπει νά πηγαίνει αὐτός κάθε ἡμέρα νά εἰσπράττει τό ἑξηντάρι. Τήν ἑπομένη χάνει αὐτό τό δικαίωμα. Εἰσήχθη ἀποσβεστική προθεσμία 24 ὡρῶν. Παγκόσμια πρωτοτυπία καί ὁ συνταξιοῦχος πού δέν ἔχει κάρτα γιά ΑΤΜ δέν θά μπορεῖ νά εἰσπράξη οὔτε μιά δόση τῶν 60 εὐρώ.
Μέ αὐτά τά τρελλά δεδομένα βαδίζουμε πρός τό Δημοψήφισμα τῆς Κυριακῆς. Γιά τό ὁποῖο δήλωσε ὁ Τσίπρας, ὅτι ἡ λαϊκή ἄρνηση τῶν προτάσεων τῆς Τρόϊκας δέν θά ἀποτελέση τήν λήξη τῶν διαπραγματεύσεων, ἀλλά τήν ἐπανάληψή τους σέ νέα βάση. Ἐάν τό ἀποδεχθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι – γιατί ἀπό ἀπόψε πού δέν θά πληρώσουμε τίς λήξασες δόσεις στό ΔΝΤ βγαίνει αὐτό ἀπό τό παιγνίδι - τήν Τρίτη πού θά ἀνοίξουν ξανά οἱ Τράπεζες δέν θά ἔχουν ἀνεφοδιαστῆ μέ λεφτά Βρυξελλῶν.
Πρέπει μέχρι νά καταλήξουμε σέ νέα συμφωνία μέ τούς Εὐρωπαίους νά συνηθίσουμε νά ζοῦμε χωρίς λεφτά.

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Γράμμα 377: Ἐλεύθερη Πτώση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 377
 
Ἡ πρώτη φορά Ἀριστερά θά κρατήση γιά πρώτη φορά ἐννέα ἡμέρες τίς τράπεζες κλειστές. Θά παγώσουν ἔτσι οἱ συναλλαγές καί τό δημόσιο θά πραγματοποιεῖ μειωμένες εἰσπράξεις. Τό ἴδιο καί ἡ καταβολή τῶν εἰσφορῶν στά ἀσφαλιστικά ταμεῖα θά μειωθῆ καί οἱ συνταξιοῦχοι θά μπορέσουν νά παίρνουν κάθε μέρα ὄχι περισσότερα ἀπό 60€ ἀπό τά ΑΤΜ ὅταν θά ἐκδοθῆ ἡ σχετική Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομένου, πού μᾶς προανήγγειλαν.
Ἡ Βουλή συνεδριάζει κάθε μέρα, ἀλλά ἐπειδή ἡ διαδικασία τῆς ψήφισης τῶν νόμων καθυστερεῖ, ἡ κυβέρνηση θά πολλαπλασιάση τήν ἔκδοση Πράξεων Νομοθετικοῦ Περιεχομένου. Μέ μιά τέτοια Πράξη προβλέπεται καί ἡ προσθήκη στούς ἐκλογικούς καταλόγους ἐκείνων πού ἀπέκτησαν μετά τήν 25η Ἰανουαρίου τό δικαίωμα ψήφου.
Ποτέ δέν εἶχε βρεθῆ ὁ τόπος μας σέ χειρότερη κατάσταση. Αὔριο 30 Ἰουνίου πού δέν θά πληρώσουμε τό ΔΝΤ τά συσσωρευθέντα χρέη αὐτοῦ τοῦ μηνός, θά παραμείνουμε μέν μέλος του, ἀλλά δέν θά μποροῦμε ποτέ πιά νά δανειστοῦμε ἀπό αὐτό.
Ὅλοι οἱ ξένοι μᾶς συμβούλευαν νά κλείσουμε τήν συμφωνία μέ τούς Θεσμούς, ἀλλά ἡ κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, παρ’ὅλο πού ἰσχυριζόταν ὅτι εἶχε ἀποδεχθῆ τό 70% τῆς πρότασης τῆς Τρόϊκας, προτίμησε γιά τό 30% γιά τό ὁποῖο εἶχε ἀντιρρήσεις νά κάνη Δημοψήφισμα. Χαρακτηριστικό εἶναι, ὅτι στούς 172 βουλευτές πού ψήφισαν νά γίνη τό Δημοψήφισμα περιλαμβάνονται καί αὐτοί τῆς ¨Χρυσῆς Αὐγῆς¨ μέ τό σύνθημα ¨Ὄχι στούς τοκογλύφους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης¨.
Ὅτι εἶναι ἐθνικό συμφέρον νά φύγουμε ἀπό τό εὐρώ καί νά ἐπανέλθουμε στήν δραχμή ἔχουν διακηρύξει οἱ Λαφαζάνηδες καί οἱ ἄλλοι στίς ἀριστερότερες συνιστῶσες τοῦ Σύριζα. Μέ ποιά ἐξουσιοδότηση λοιπόν καί μέ τί καρδιά ὁ πρωθυπουργός ἄν κερδίση στήν ψηφοφορία τῆς Κυριακῆς, θά διεξαγάγη τίς διαπραγματεύσεις μέ τούς ἑταίρους μας γιά τήν σύναψη μιᾶς νέας, καλλίτερης, συμφωνίας, ὅπως ἰσχυρίζεται;
Νίκη τοῦ Ὄχι τήν Κυριακή σημαίνει ἔξοδο τῆς Ἑλλάδας ἀπό τήν Εὐρώπη, δραχμή καί πληθωρισμό, ἀδυναμία νά εἰσαγάγουμε τρόφιμα καί φάρμακα. Στό βάθος καί πολιτειακή ἐκτροπή.
Ὁ Τσίπρας ὁδηγεῖ τόν τόπο μας σέ ἐλεύθερη πτώση στό κενό.

Γράμμα 376: Ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 376
 
Ἡ Κα Κωνσταντοπούλου παρ’ὅλο πού ἔχει κάνει ἐκτεταμένες νομικές σπουδές ἐδῶ καί στό ἐξωτερικό, δέν βγῆκε καλή δικηγόρος.
Ὑπέβαλε γιά λογαριασμό πελάτη της στόν Ἄρειο Πάγο μήνυση κατά τοῦ Κίσσιγκερ, τήν ὁποίαν ὁ Ἄρειος Πάγος ἀπέρριψε ὡς ἀπαράδεκτη.
Μιάν ἄλλη πελάτισσά της πού ἐξακολουθοῦσε νά παίρνη προσαύξηση στήν σύνταξή της γιά τήν ἀνήλικη κόρη της καί ἀφοῦ ἡ τελευταία εἶχε ἐνηλικιωθῆ καί ἐκλεγῆ μάλιστα βουλευτής, δέν τήν συμβούλευσε νά πάψη νά εἰσπράττει τήν προσαύξηση.
Στή συζήτηση στήν Βουλή γιά τό Δημοψήφισμα, πού τελείωσε τά ξημερώματα, ἐνῶ εἶχε ἀγορεύσει ἀπό τό βῆμα ὑπέρ τῆς κυβερνητικῆς πρότασης, ὅταν τήν διαδέχθηκε σ’αὐτό ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, ἀνέβηκε ἐκ νέου στόν προεδρικό θῶκο γιά νά ἀσκήση πάλι τά δικαιώματα τῆς προέδρου – παρά τήν ἀπαγόρευση τοῦ ἄρθρου 66 τοῦ Κανονισμοῦ. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἐκμανῆ ὁλόκληρη ἡ Βουλή καί νά διακοπῆ ἡ συνεδρίαση. Ἐπιστρέφοντας κατόπιν στόν προεδρικό θῶκο προσπάθησε νά δικαιολογηθῆ δικολαβικά, ὅτι τό εἶχε κάνει ἀπό τόν σεβασμό της πρός τό πρόσωπο τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης. Ἡ Βουλή δέν δέχθηκε τήν δικαιολογία της καί δέν τήν ἄφησε νά προεδρεύση ἄλλο.
Τό ἐπεισόδιο αὐτό ἔδειξε, ὅτι ἡ ἐλλειμματική δικηγορική ἱκανότης της δέν θεραπεύεται.
Τό καλλίτερο γι’αὐτήν εἶναι νά πάψη νά ἀσχολῆται μέ τά νομικά στά ὁποῖα δέν φτουρᾶ καί νά ἐπικεντρωθῆ στήν εὐδόκιμη προσπάθειά της γιά τήν κατάκτηση τῆς ἀρχηγίας τοῦ κόμματος.

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Γράμμα 375: Το Δημοψήφισμα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 375
 
Ἡ κυβέρνηση στήν πεντάμηνη διαπραγμάτευσή της μέ τούς “θεσμούς” ἀπέτυχε πλήρως νά τούς πείση ὅτι ἡ ἐφαρμογή τῶν προτάσεών της θά ὁδηγοῦσε τήν οἰκονομία τῆς χώρας στήν ἀνάκαμψη. Γιαυτό καί οἱ θεσμοί δέν τῆς δίνουν χρήματα, χωρίς νά λάβη ἐκείνη μέτρα περιστολής τῶν δαπανῶν της. Τέτοια δέν παίρνει ἡ κυβέρνηση γιατί δεσμεύεται ἀπό τίς νεοκομμουνυστικές ἰδεοληψίες της. Θέλοντας νά ἐπιστρέψη στή δραχμή, ὅπου θά τυπώνη νόμισμα κατά βούλησιν, τοιμάζεται νά λάβη λαϊκή κάλυψη μέ Δημοψήφισμα τήν Κυριακή 5 Ἰουλίου.
Θά κληθοῦμε λοιπόν τήν ἡμέρα ἐκείνη νά ἀπαντήσουμε σέ ἕνα ἐρώτημα πού, ὅπως καί νά ἔχει μεταμφιεσθῆ, θά εἶναι παραμονή μας στήν Εὐρώπη Ρήξη.
Ἡ ἐφαρμογή τῶν μέτρων πού μς ζητοῦν οἱ “θεσμοί”, μετά τό κατάντημα τῆς οἰκονομίας μας στήν ποία μς ἔχει δηγήσει ἡ σημερινή κυβέρνηση, θά εἶναι ἐπώδυνη γιά ἕνα διάστημα, στό τέλος ὅμως θά βοηθήση τήν οἰκονομία νά σταθῆ στά πόδια της.
Θά μασταν τρελλοί ἄν ἐπιλέγαμε τήν Ρήξη πού μέ τήν δραχμή θά ἔκανε ἀδύνατες τίς εἰσαγωγές, ἀναγκαῖο τό δελτίο διανομῆς τροφίμων καί γιά τήν λειτουργία τῶν περιορισμῶν τοῦ συστήματος τήν δικτατορία.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Γράμμα 374: Τριμέτωπος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 374
 
Δέν ἔκλεισε πάλι ἡ Συμφωνία. Ἀλλά μπορεῖ αὔριο ἤ τήν Κυριακή ἤ τήν Δευτέρα ἤ καί τόν Σεπτέμβριο.
Οἱ διαπραγματευτές μας εἶναι πολυάριθμοι καί πολυμέθοδοι. Καί σέ κάθε συνάντησή τους μέ τούς διαπραγματευτές τῆς ἄλλης πλευρᾶς δέν ξέρουν αὐτοί ἀπό πρίν μέ ποιόν Ἕλληνα πρόκειται νά συζητήσουν. Τελικά ὅμως εἶναι ὁ πρωθυπουργός πού πρέπει νά ὑπογράψη τήν Συμφωνία - ἄν αὐτή ἐπιτευχθῆ παρ’ὅλες τίς κακοκεφαλιές μας.
Καί ἐδῶ ἀρχίζουν τά δύσκολα. Ἡ Συμφωνία πρέπει νά ἐπικυρωθῆ ἀπό τήν Βουλή. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας θά πρέπει νά ἀναμετρηθῆ μέ κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης, μέ τούς συνεταίρους του ΑΝΕΛ, πού δέν δέχονται περιστολές τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καί περηφάνιας, καί μέ τούς βουλευτές τοῦ Σύριζα, πού δέν ἐγκαταλείπουν τίς κόκκινες γραμμές τοῦ προγράμματος τῆς Θεσσαλονίκης. Ἀπό αὐτούς εἶναι τό πιθανώτερο ὅτι θά προκληθῆ ἡ πτώση τῆς κυβέρνησης.

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Γράμμα 373: Κυκεώνας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 373
 
Χθές δέν μπόρεσε γιά μιά ἀκόμη φορά νά συμφωνήση ἡ κυβέρνηση μέ τούς δανειστές μας. Οἱ ἀπόψεις μας συγκλίνουν ἀλλά συναντιοῦνται στό ἄπειρον. Συνοφρυωμένος ὁ Ἀλέξης Τσίπρας δήλωσε, ὅτι οἱ ἑταῖροι μας δέν θέλουν νά ἐπιτευχθῆ συμφωνία ἤ ὑπηρετοῦν συγκεκριμένα συμφέροντα στήν Ἑλλάδα.
- Καλέστε ἀποκωδικοποιητή. Πάντως ἡ δήλωση αὐτή δέν θά διευκολύνη μιά μεγαλύτερη σύγκλιση τῶν ἀπόψεων.
 
Οἱ ΑΝΕΛ θά καταψηφίσουν τό νομοσχέδιο τῆς Τασίας Χριστοδουλοπούλου γιά τήν μαζική ἑλληνοποίηση τῶν μεταναστῶν, ἀκόμη καί βρεφῶν τους πού δέν ἔχουν ἐκφράσει τήν ἐπιθυμία νά ἐνταχθοῦν στό ἑλληνικό ἔθνος. Ἡ κυβέρνηση προβλέπει, ὅτι θά εἰσπράξη τήν εὐγνωμοσύνη τῶν πολιτογραφουμένων γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ ἑλληνικοῦ διαβατηρίου. Στό ἄμεσο μέλλον διασπᾶται ἡ ἴδια ἀπό τήν καταψήφιση τοῦ νόμου Χριστοδουλοπούλου ἀπό τούς ΑΝΕΛ.
 
Ἀνησυχούσαμε κάθε μήνα ἄν στό τέλος του θά καταβληθοῦν οἱ συντάξεις. Εὐχάριστη ἔκπληξη ἡ χθεσινή δήλωση τοῦ ἁρμόδιου ὑπουργοῦ Δ. Στρατούλη, ὅτι θά πληρωθοῦν αὐτή τήν φορά πρίν κλείσει ὁ μήνας. Αὔριο! Μήπως ὅμως αὐτήν τήν προσφορά προκάλεσε ἡ ἐπιμονή τῶν Τροϊκανῶν νά περικοποῦν καί ἄλλο οἱ συντάξεις;
- Πᾶρτε τώρα, αὔριο δέν ἔχει.
 
Μέχρι τίς 30 Ἰουνίου μᾶς χωρίζουν πιά μόνο τέσσερις ἡμέρες.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Η πτώση του Τείχους …. της Αθήνας

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΛΑΒΗΣ: Όποιος βιάζεται κάτι απεργάζεται

("Εφημερίδα του Κ.Σ.Μ."/τεύχος 178/Ιούνιος 2015)
 
Θα ήταν εξαιρετικά αφελή τα στελέχη του ισχυρού εταίρου της σημερινής συγκυβέρνησης αν πίστευαν ότι οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές θα ήταν “παιχνιδάκι”. Κάποια θα ήταν, αλλά, δεν μπορεί, θα υπήρχαν και ορισμένα που δεν θα νεφελοβατούσαν. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, γιατί λύσσαξαν και αυτά να επισπεύσουν τις εκλογές για να κυβερνήσουν όσο γίνεται νωρίτερα; Δεν ήξεραν τι τους περιμένει; Δεν είχαν αντιληφθεί ότι με τα καμώματά τους θα αναγκάζονταν στο τέλος να κάνουν διαδοχικές κωλοτούμπες, τόσο μεγάλες λες και πάνε για πρωταθλητές στο τραμπολίνο.
Ίσως, πάντως, η άγνοια να είναι μία εξήγηση. Κατά κανόνα, άτομα που ζουν με τις ιδεοληψίες τους πιστεύουν ότι αρκεί ο βολονταρισμός (τους) για να επιταχύνουν τις κατ’αυτούς αναπόφευκτες εξελίξεις και να έρθουν τα πάνω κάτω. Και, τελικά, σπάνε τα μούτρα τους!
Μία δεύτερη εξήγηση μπορεί να είναι ότι ήθελαν να προλάβουν τυχόν ευόδωση των μνημονιακών μέτρων, δηλαδή πραγματικό success story, που θα ανέστρεφε το πολιτικό κλίμα, θα απομάκρυνε την πιθανότητα της εκλογικής νίκης και δεν θα επέτρεπε στον ανυπόμονο αρχηγό τους να γίνει, ως νέος Ιζνογκούντ, «χαλίφης στη θέση του χαλίφη» ή μάλλον «Αντρέας στη θέση του Αντρέα».
Προφανώς δε τη βιάση τους ενίσχυε και η υστερόβουλη σκέψη ότι, αν εκλέγονταν αμέσως μετά την προεδρική εκλογή, θα είχαν στη διάθεσή τους μία ολόκληρη τετραετία χωρίς την οποιαδήποτε ενδιάμεση εκλογική αναμέτρηση και με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπήρχε έκφραση πιθανής λαϊκής δυσαρέσκειας με ψήφο, πέρα από τις δημοσκοπικές καταγραφές.
Μία άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι έσπευδαν μεν, αλλά βραδέως. Άλλωστε, μερικά στελέχη του το ομολόγησαν ξετσίπωτα δημοσίως. Ήθελαν εκλογές, αλλά μερικές εβδομάδες αργότερα, για να έχει βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά η “μνημονιακή” συγκυβέρνηση. Έτσι θα είχαν «και την πίττα σωστή και το σκύλο χορτάτο»! Οι μεν “αργυρώνητοι μερκελιστές” θα εισέπρατταν το σύνολο του πολιτικού κόστους, αυτοί δε θα καρπώνονταν την αίγλη του “σκισίματος των μνημονίων”, ανεξάρτητα από το ότι αυτό θα ήταν εφικτό χάρη στην πολιτική των προκατόχων τους. Γιατί να μην το ήθελαν; Πάντα, σ’αυτή τη χώρα, υπάρχουν μωρόπιστοι έτοιμοι να χάψουν ότι τους σερβίρουν οι πιο απίθανοι παραμυθάδες!
Να, όμως, που δεν ήρθαν τα πράγματα όπως τα σχεδίαζαν. Η μεν υπό προθεσμία συγκυβέρνηση δεν τους έκανε τη χάρη να αυτοκτονήσει κομματικά και άφησε τη δουλειά στη μέση, οι δε δανειστές δεν είχαν καμμία διάθεση να επιτρέψουν στους υβριστές τους να “κάνουν πάρτυ” με τα λεφτά τους.
Υπάρχει κι άλλη εξήγηση; Ίσως. Και μπορεί να ανιχνευθεί με εργαλεία τους στόχους των μη οικονομικών προτεραιοτήτων τους, τις οποίες ανέδειξαν με τις δηλώσεις που ξεκίνησαν το ίδιο το βράδυ των εκλογών και άρχισαν να τις μεταφράζουν σε μέτρα με βιασύνη που δεν δικαιολογεί η φύση τους.
Για παράδειγμα, ενώ πολλές κοινωνικές ομάδες που αντιμετώπιζαν μία πρωτόγνωρη για τη σύγχρονη Ελλάδα οικονομική στενότητα ψήφισαν με κριτήριο τις υποσχέσεις για ένα καλύτερο αύριο εδώ και τώρα, ποιοι γεύονται κατά προτεραιότητα την γενναιοδωρία της κυβέρνησης; Οι “πένητες” της Δ.Ε.Η.! Την ώρα, μάλιστα, που αποδεικνύεται από διεθνές δικαστήριο ότι οι ενεργοβόρες ελληνικές βιομηχανίες πληρώνουν την ηλεκτρική ενέργεια ακριβότερα από τους ανταγωνιστές τους στο εξωτερικό και εξασθενεί η ανταγωνιστικότητά τους.
Επίσης, ανακοινώνεται και η πρόθεση κατάργησης της πολιτικής επιστράτευσης, η προσφυγή στην οποία τα τελευταία χρόνια είχε περιορισθεί αποκλειστικά στην προστασία της κοινωνίας από τις άγριες διαθέσεις είτε αυτού του ίδιου του συνδικάτου είτε άλλων συνδικάτων και συντεχνιών, που νέμονται μονοπωλιακούς ή ολιγοπωλιακούς τομείς κυρίως του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Πρόσθετα, ξεκινούν και αθρόοι διορισμοί, κυρίως “ημέτερων”, συνδικαλιστών στην κορυφή της πυραμίδας των διοικήσεων διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισμών που ελέγχονται από το κράτος. Οι οποίοι περιβάλλονται από άλλα κομματικά στελέχη σε μία πρωτοφανή για την μεταπολίτευση κομματικοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Οι “ψεκασμένες γλάστρες” που τον διακοσμούν είναι απλά καλλωπιστικές και, πιθανόν, προσωρινές.
Επιπλέον, επαναφέρεται εσπευσμένα η καταχρηστική εφαρμογή του πανεπιστημιακού ασύλου ακόμα και για εξωπανεπιστημιακούς εισβολείς, καθώς και η ουσιαστική εκχώρηση της διοίκησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στους φοιτητοπατέρες και τα συνδικάτα των διοικητικών υπαλλήλων, με τα αφύσικα μεγάλα ποσοστά συμμετοχής στα κέντρα αποφάσεων. Παράλληλα, καταργείται και η δυνατότητα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τους διδάσκοντες.
Συνάμα, καταργούνται οι φυλακές υψίστης ασφαλείας, η ποινικοποίηση της “κουκούλας” περιορίζεται στην περίπτωση των ληστειών, θεσμοθετείται η δυνατότητα αποφυγής του εγκλεισμού ή της κράτησης σε φυλακές ακόμα και για αμετανόητους αρχι-τρομοκράτες, χαλαρώνουν τα μέτρα αντιμετώπισης των ταραχοποιών.
Σε γενικές γραμμές, όλα αυτά τα κυβερνητικά μέτρα, αλλά και άλλα με την ίδια φιλοσοφία, αποπνέουν πρόθεση εξαργύρωσης γραμματίων προς εμφανείς και αφανείς συμμάχους και συναγωνιστές στην πορεία του συριζαϊκού μορφώματος προς την εξουσία. Παράλληλα, όμως, επαναφέρουν ή προσφέρουν στους αποδέκτες της κυβερνητικής γαλαντομίας ορισμένα ιδιαίτερα προνόμια. Έτσι, η κοινωνία, χωρίς αμυντικά όπλα, παραδίδεται απροστάτευτη στο έλεος συνδικάτων και συντεχνιών, που δεν διστάζουν να την κρατούν σε ομηρία για το παραμικρό. Με πρώτο και προθυμότερο το κραταιό (και στυγνό) συνδικάτο που δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να κατεβάσει – παράνομα και αντικοινωνικά – τους διακόπτες της ηλεκτροδότησης της χώρας με το έτσι θέλω. Οι εργατοπατέρες, που είχαν στερηθεί τη δυνατότητα συν-διοίκησης, μετατρέπονται σε κλαδικούς δικτατορίσκους. Στα κέντρα αποφάσεων των πανεπιστημίων περιορίζεται αφύσικα και δραστικά το βάρος του διδακτικού προσωπικού, από το οποίο αφαιρείται η δυνατότητα να ψηφίζουν χωρίς την εκφοβιστική παρουσία των γνωστών ομάδων κρούσης ή απλά να ψηφίζουν. Αποκαθίσταται η δυνατότητα δυναμικής παρέμβασης στην πολιτική και κοινωνική ζωή από τρομοκράτες, αναρχο-αριστερούς και κάθε είδους ταραχοποιούς, και τρομοκράτησης (έως και φυσικής εξόντωσης) εκείνων που δεν συμμερίζονται τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές προτιμήσεις τους.
Γενικά, με ταυτόχρονη κατάργηση κάθε ασφαλιστικής δικλείδας, εκχωρούνται εξουσίες διοίκησης και καταστολής σε μη θεσμικά όργανα, αντιδημοκρατικής υφής, τα οποία, συν τοις άλλοις, δεν υπόκεινται σε λογοδοσία και ανάληψη ευθυνών, είναι δε μειωμένης ή/και αμφίβολης αντιπροσωπευτικότητας, ακόμα και όταν διατείνονται ότι εκπροσωπούν κάποιον χώρο.
Λόγω, όμως, εμφανών ή αφανών και ανομολόγητων δεσμών/πολιτικών συγγενειών με το συνονθύλευμα που αποτελεί τον βασικό κυβερνητικό εταίρο μπορούν να του φανούν πολλαπλά ωφέλιμα, τόσο όσο είναι στην κυβέρνηση, όσο και αν ξαναβρεθεί στην αντιπολίτευση. Τα, ασύδοτα πλέον, συνδικάτα έχουν, όπως και στο παρελθόν, τα μέσα να κάνουν όσο κανένας άλλος τη ζωή δύσκολη στην οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Οι αναρχο-αυτόνομοι πυρπολητές του κέντρου μπορούν να αναστατώσουν οποτεδήποτε το σύμπαν, αλλά και να λειτουργούν ως αντίπαλο δέος κάθε αντίθετης κίνησης, όπως αποδείξανε με πρόσφατη αντι-συγκέντρωση (κατά εργατών!) που οργανώσανε.
Με αυτόν τον τρόπο, όμως, προσφέρουν τη δυνατότητα στο συριζαϊκό πολιτικό μόρφωμα να διαιωνίσει τον έλεγχο τομέων που διέθετε ακόμα και όταν δεν ήταν παρά ένα περιθωριακό κόμμα που φυτοζωούσε. Από τότε η παρουσία του σε διάφορους κλάδους (π.χ. στο καθηγητικό προσωπικό των πανεπιστημίων) ήταν τελείως δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με την απήχησή του στο εκλογικό σώμα και την κοινωνία. Αυτό δε δεν οφειλόταν σε κάποια ειδική κλίση ή σχέση των στελεχών του με το αντικείμενο, αλλά αποκλειστικά στον έλεγχο των μηχανισμών μέσω των οποίων ήταν εφικτή η πρόσβαση στις σχετικές θέσεις.
Χάρη σ’αυτή τη δυσανάλογα ισχυρή παρουσία, αλλά και την επικουρική προσφυγή σε άλλες μεθόδους (τρομοκράτησης, συναλλαγής κ.λπ.) κατόρθωνε, χωρίς να έχει κυβερνητικές ευθύνες, να εξουσιάζει σημαντικούς τομείς με παρένθετα όργανα. Με το πρόσθετο πλεονέκτημα να μην υφίσταται το πολιτικό κόστος της πολιτικής που επέβαλλε με αυτόν τον τρόπο.
Ίσως, λοιπόν, αυτή να είναι η εξήγηση της βιασύνης: να μην προλάβουν να ριζώσουν και να γίνουν αποδεκτά τα (εν πολλοίς λειψά) μεταρρυθμιστικά μέτρα και του στερήσουν αυτή τη μορφή αφανούς εξουσίας. Αντίθετα μία “πλέρια” και χωρίς κλυδωνισμούς κυβερνητική τετραετία της “πρώτη φορά αριστερά” θα βοηθήσει να μπουν οι βάσεις για να στεριώσουν οι μηχανισμοί ελέγχου του κράτους και να είναι δυσχερέστατο, όπως απέδειξε η πείρα, να ξηλωθούν από μία μελλοντική κυβέρνηση.
Άλλωστε, στη διαιώνιση της παρά φύσιν δύναμής του στοχεύουν και μερικά άλλα μέτρα που δρομολογούνται εσπευσμένα. Όπως αυτά που θα επιφέρουν την υποβάθμιση της παιδείας. Για παράδειγμα, οι προφάσεις που προβάλλονται για την κατάργηση των εξετάσεων σε πρότυπα και πειραματικά σχολεία συγκαλύπτουν πιθανότατα την αποτροπή της παραγωγής ανεξάρτητων πνευμάτων που δεν θα προσφέρονται για στρατολόγηση ετερόφωτων υποτακτικών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στελέχωση των κομματικών μηχανισμών και μονάδων κρούσης.
Παράλληλα, η ανεκτικότητα στην μαζική εισροή μεταναστών, αν όχι η ενθάρρυνσή της, ευνοεί την ανάπτυξη αντιδράσεων στην κοινωνία, η οποία οδηγεί μερίδα ψηφοφόρων, ευάλωτων (υπό αυτές τις συνθήκες) από ακραίες θέσεις, προς αποδιοπομπαίους ακροδεξιούς σχηματισμούς, στερώντας τις μετριοπαθείς πολιτικές δυνάμεις από εκλογική δύναμη και δυνητικούς συμμάχους. Με αυτόν, όμως, τον τρόπο διασφαλίζεται η απόλυτη ή σχετική κατίσχυση του κόμματος στην πολιτική σκηνή. Ίσως δε αυτή η σκέψη να εξηγεί την (θεωρητικά αφύσικη) συγκαταβατική στάση της εκλεκτής του για την προεδρία του κοινοβουλίου απέναντι στους εκπροσώπους του ακροδεξιού αποστήματος.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ἡ χειρότερη κυβέρνηση

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 178/Ἰούνιος 2015)
 
Πρίν γίνει ἡ λέξη αὐτή πασίγνωστη ἀπό τήν κατασκευή τοῦ γαλλικοῦ μαχητικοῦ ἀεροπλάνου ἀστραπιαίας ταχύτητας, χρησιμοποιόταν ὡς κατονομασία ἑνός ὀπτικοῦ φαινομένου. Στήν ἔρημο τῆς Σαχάρας τά ἀργοκίνητα κατάδιψα καραβάνια νόμιζαν ὅτι βλέπουν στό βάθος τοῦ ὀρίζοντα φοινικόδεντρα, πού σηματοδοτοῦσαν τήν ὕπαρξη μιᾶς ὄασης. Τό καραβάνι ἔσπευδε πρός τόν τόπο στόν ὁποῖο εἶχε νομίσει ὅτι βρισκόταν ἡ ὄαση, ἀλλά ἡ ὄαση ἐξαφανιζόταν. Σέ λίγο πάλι νόμιζαν τά μέλη τοῦ καραβανιοῦ ὅτι ὑπάρχουν πιό πέρα φοινικόδεντρα, παρανοῶντας τό ἀποτέλεσμα τῆς διάθλασης τοῦ φωτός πάνω στό καυτό χῶμα.
Ἡ ἀβελτηρία τῶν ἀνθρώπων πού μᾶς κυβερνοῦν μᾶς ἐμφανίζει διαρκῶς σάν ζήτημα ἡμερῶν (ἤ καί ὡρῶν ἀκόμη) τήν κατάληξη σέ μιά συμφωνία μέ τούς δανειστές/χρηματοδότες μας ἀπό τήν ὁποία θά ἀνασάνουμε. Ἀλλά παρέρχονται οἱ ἡμέρες καί ἡ σωτήρια συμφωνία δέν πραγματοποιεῖται. Τότε ἡ κυβέρνηση τοποθετεῖ τήν κατάρτιση της γιά λίγες ἡμέρες πιό πέρα. Καί μᾶς παρουσιάζει ἐκ νέου τό ἀπατηλό ὅραμα.
Καιρός εἶναι πιά νά φύγουμε ἀπό τά ὁράματα καί νά ἀντιμετωπίσουμε τήν σκληρή πραγματικότητα, ὅσο καί ἄν μᾶς εἶναι ὀδυνηρή. Ἐκεῖνοι μέ τούς ὁποίους διαπραγματευόμαστε κατέχουν τήν ὄαση μέ τά χρήματα, πού μᾶς χρειάζονται γιά νά ξεδιψάσουμε καί νά πάρουμε πάλι δρόμο ἀνοδικό. Μέ εὐχολόγια, μέ διακηρύξεις τοῦ δικαιώματός μας καί τῆς ὑποχρέωσης ἐκείνων καί μέ ὑποσχέσεις, ὅτι στό μέλλον θά ποτίζουμε καλλίτερα τά μποστάνια μας, δέν πρόκειται νά διαγράψουν τίς ἀπαιτήσεις τους. Ἔχουν κι’αὐτοί κόκκινες γραμμές.
Χρειάζεται ἐπιτέλους νά ἐνεργήσουμε μέ ρεαλισμό.
 
Τό Γράμμα τοῦ ΚΣΜ σ’Αὐτούς πού Θέλουν τήν Ἀλήθεια ὑπ’ἀριθμ. 348 τῆς 31ης Μαΐου, ἔλεγε «Κακές κυβερνήσεις ἔχουμε ζήσει πολλές. Οἱ καλές ἦταν ἡ ἑξαίρεση. Ἡ σημερινή εἶναι ἡ χειρότερη ἀπό καταβολῆς τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους».
Ἡ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων ἐπιβεβαίωσε τρανταχτά τήν ἀλήθεια αὐτῆς τῆς διαπίστωσης.
Ἡ κυβέρνηση ἐξακολουθεῖ νά ἐμφανίζει στόν ἑλληνικό λαό μιάν αἰσιόδοξη προοπτική, τήν ὁποίαν διαψεύδουν καθημερινῶς τά πράγματα. Ἰσχυρίζεται ὅτι συγκλίνουν συνεχῶς οἱ προτάσεις της μέ τίς προτάσεις τῶν δανειστῶν/χρηματοδοτῶν μας, ἐνῶ ἀποδεικνύεται τό ἀντίθετο.
Εἶχε τάξει ὅτι ἀνεβαίνοντας στήν ἐξουσία θά ἔσχιζε παρευθύς τό Μνημόνιο, γιατί ὑπῆρχαν τά λεφτά γιά νά σταθοῦμε μόνοι στά πόδια μας. Ἀλλά ἀπό τότε οἱ πολλοί, οἱ μή προνομιοῦχοι, γινόμαστε κάθε μέρα φτωχότεροι, τό βιοτικό ἐπίπεδό μας ἐξακολουθεῖ νά χαμηλώνει. Ἡ ἀνάκαμψη πού εἶχε ἀρχίσει τό 2014, διακόπηκε ἀπό ὅταν φάνηκε, πώς θά κερδίση ὁ Σύριζα στίς ἐκλογές. Καί ἔμεινε μόνο ἡ ὑπόσχεσή του, ὅτι θά μειώση τούς φόρους. Ἀλλά αὐτοί αὐξάνονται μέ διάφορα προσχήματα, διότι ἡ κυβέρνηση ἀδυνατεῖ νά εἰσπράξη τό ποσόν πού ἀπαιτεῖται γιά τήν συντήρηση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, τόν ὁποῖον διόγκωσε μέ τήν πρόσληψη τῶν ἡμετέρων της.
Οἱ ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις κλείνουν μέ ταχύν ρυθμό. Ἔχουμε τόσο ἐθισθῆ σ’αὐτό τό φαινόμενο, πού παρατηροῦμε ὅτι ἔκλεισε καί ἕνα ἄλλο ἀκόμη μαγαζί μόνο ἄν ὑπήρξαμε πελάτες του. Τά χρέη μεταβάλλονται σέ φέσια καί οἱ ληστεῖες πολλαπλασιάζονται. Περπατᾶμε στόν δρόμο κρατῶντας σφιχτά τίς τσέπες μέ τά χέρια μας.
Ἡ ἀνεργία μεγαλώνει καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα γιά νά συνεχίσουν νά πληρώνουν τίς συντάξεις ἀναγκάζονται νά τρῶνε τά ἀποθεματικά τους. Ἡ κυβέρνηση βεβαιώνει κάθε μήνα, ὅτι θά μπορέση καί σ’αὐτόν νά πληρώση τούς ὑπαλλήλους. Γιά νά τό ἐπιτύχη σταμάτησε – παρά τό ἀντίθετο πού ἔλεγε πρό μερικῶν ἡμερῶν – νά καταβάλλει ληξιπρόθεσμες δόσεις τοῦ χρέους πρός τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο. Τό εἶχε κάνει στό παρελθόν ἡ Ζάμπια καί ἀπεβλήθη ἀπό αὐτό.
Στήν ἐξωτερική πολιτική ἔχει προσεγγίσει ἡ κυβέρνηση τούς ἐχθρούς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί προκαλεῖ τήν δυσπιστία τῶν συμμάχων καί τῶν ἑταίρων μας πρός τήν Ἑλλάδα. Ἔχουμε γίνει μιά τόσο ἀδύναμη χώρα πού καί ἡ Ἀλβανία διατυπώνει τήν ἀξίωση νά μεταβληθοῦν εἰς βάρος μας τά ὁριζόμενα ἀπό τίς συμφωνίες πού εἴχαμε κάνει μαζί της καί ἀπό τό Διεθνές Δίκαιο. Ἡ Τουρκία ὕστερα ἀπό τήν ἀποδυνάμωση τῆς ἄτυπης συμμαχίας μας μέ τό Ἰσραήλ μέ τήν πολιτική πού ἐγκαινίασε ὁ Σύριζα, δέσμευσε παράτυπα μιά ζώνη στό Αἰγαῖο μέ τό πρόσχημα ὅτι θά κάνει ναυτικά γυμνάσια καί μᾶς ἀπαγορεύει νά ἐκμεταλλευθοῦμε τόν ὑποθαλάσσιο πλοῦτο μας.
Ἡ ἐκπαίδευση ἔχει παραλύσει μέ τίς νεωτερικές ἰδεοληψίες τῶν κυβερνώντων. Ἡ ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης δεινοπαθεῖ μέ τήν προχειρότητα τῶν μέτρων πού λαμβάνονται στό ὄνομα τῆς βελτίωσής της.
Γιατί ἄραγε εἶναι τόσο ἀναποτελεσματική καί ἀποτυχημένη αὐτή ἡ κυβέρνηση; Διότι ἀπαρτίζεται ἀφ’ἑνός ἀπό ἀνθρώπους, τῶν ὁποίων τό μέλημα εἶναι ἡ ἀπόλαυση τῶν ἀγαθῶν τῆς ἐξουσίας ἀλλά καί δέν διαθέτουν τήν τεχνογνωσία τοῦ κυβερνᾶν, καί ἀφ’ἑτέρου διότι σέ μεγάλο βαθμό ἀποτελεῖται ἀπό οὐτοπιστές, πού παραμένουν προσκολλημένοι στό ὅραμα τῆς νεκρανάστασης τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος. Ἐκεῖνοι θέλουν νά μήν ἐπιτευχθῆ καμμία συμφωνία μέ τούς ἑταίρους μας, νά περιπέσουμε στήν πιό σκληρή φτώχεια ὥστε μόνη λύση νά καταστῆ ἡ δικτατορία τοῦ ¨προλεταριάτου¨, δηλαδή τῆς παρέας τους.
Εἴθε νά μπορέσουμε νά ἀποφύγουμε τήν ἀνεπανόρθωτη καταστροφή, στήν ὁποίαν σπρώχνει τόν τόπο μας αὐτή ἡ κυβέρνηση.

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Mirage

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 178/Ἰούνιος 2015)
 
Πρίν γίνει ἡ λέξη αὐτή πασίγνωστη ἀπό τήν κατασκευή τοῦ γαλλικοῦ μαχητικοῦ ἀεροπλάνου ἀστραπιαίας ταχύτητας, χρησιμοποιόταν ὡς κατονομασία ἑνός ὀπτικοῦ φαινομένου. Στήν ἔρημο τῆς Σαχάρας τά ἀργοκίνητα κατάδιψα καραβάνια νόμιζαν ὅτι βλέπουν στό βάθος τοῦ ὀρίζοντα φοινικόδεντρα, πού σηματοδοτοῦσαν τήν ὕπαρξη μιᾶς ὄασης. Τό καραβάνι ἔσπευδε πρός τόν τόπο στόν ὁποῖο εἶχε νομίσει ὅτι βρισκόταν ἡ ὄαση, ἀλλά ἡ ὄαση ἐξαφανιζόταν. Σέ λίγο πάλι νόμιζαν τά μέλη τοῦ καραβανιοῦ ὅτι ὑπάρχουν πιό πέρα φοινικόδεντρα, παρανοῶντας τό ἀποτέλεσμα τῆς διάθλασης τοῦ φωτός πάνω στό καυτό χῶμα.
Ἡ ἀβελτηρία τῶν ἀνθρώπων πού μᾶς κυβερνοῦν μᾶς ἐμφανίζει διαρκῶς σάν ζήτημα ἡμερῶν (ἤ καί ὡρῶν ἀκόμη) τήν κατάληξη σέ μιά συμφωνία μέ τούς δανειστές/χρηματοδότες μας ἀπό τήν ὁποία θά ἀνασάνουμε. Ἀλλά παρέρχονται οἱ ἡμέρες καί ἡ σωτήρια συμφωνία δέν πραγματοποιεῖται. Τότε ἡ κυβέρνηση τοποθετεῖ τήν κατάρτιση της γιά λίγες ἡμέρες πιό πέρα. Καί μᾶς παρουσιάζει ἐκ νέου τό ἀπατηλό ὅραμα.
Καιρός εἶναι πιά νά φύγουμε ἀπό τά ὁράματα καί νά ἀντιμετωπίσουμε τήν σκληρή πραγματικότητα, ὅσο καί ἄν μᾶς εἶναι ὀδυνηρή. Ἐκεῖνοι μέ τούς ὁποίους διαπραγματευόμαστε κατέχουν τήν ὄαση μέ τά χρήματα, πού μᾶς χρειάζονται γιά νά ξεδιψάσουμε καί νά πάρουμε πάλι δρόμο ἀνοδικό. Μέ εὐχολόγια, μέ διακηρύξεις τοῦ δικαιώματός μας καί τῆς ὑποχρέωσης ἐκείνων καί μέ ὑποσχέσεις, ὅτι στό μέλλον θά ποτίζουμε καλλίτερα τά μποστάνια μας, δέν πρόκειται νά διαγράψουν τίς ἀπαιτήσεις τους. Ἔχουν κι’αὐτοί κόκκινες γραμμές.
Χρειάζεται ἐπιτέλους νά ἐνεργήσουμε μέ ρεαλισμό.

ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οἱ δυσλειτουργίες τῶν δημόσιων νοσοκομείων

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 178/Ἰούνιος 2015)
 
Μέ τήν ἐπιχορήγηση 1,39 δις εὐρώ τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 2015 ἀπό τόν δημόσιο προϋπολογισμό, μειωμένη ἀπό ἐκείνην πού ἔδιδε ἡ προηγούμενη κυβέρνηση, λειτουργοῦν ἕως τώρα τά δημόσια νοσηλευτικά ἱδρύματα. Τά ὁποῖα ἐκτός ἀπό τίς λειτουργικές δαπάνες τους ἔχουν νά πληρώσουν καί τήν μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ (γιατροί, νοσηλευτές).
Σύμφωνα μέ στοιχεῖα τοῦ Σ.Φ.Ε.Ε. (Σύνδεσμος Φαρμακευτικῶν Ἑταιρειῶν Ἑλλάδας), ἕνωση πού ἐκπροσωπεῖ τά συμφέροντα τῶν μεγάλων φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν πού κατέχουν τό 85% τῆς ἑλληνικῆς ἀγορᾶς φαρμάκου, τά σωρευμένα χρέη τῶν δημόσιων νοσοκομείων πρός τίς ἑταιρεῖες ἀνέρχονταν σέ 310,8 ἑκατ. εὐρώ καί τῶν στρατιωτικῶν νοσοκομείων σέ 16,7 ἑκατ. εὐρώ, ὡς τά τέλη τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 2015.
Ἀπό τά στοιχεῖα τῶν πινάκων γιά τήν ἐτήσια πορεία τῶν δαπανῶν γιά τά νοσοκομεῖα ἀπό τό 2009 (ἔτος τῆς οἰκονομικῆς κρίσης) ἕως τό 2015, τά ὁποῖα δημοσίευσε ὁ Σ.Φ.Ε.Ε., προκύπτει ὅτι τό 2014 ἡ προηγούμενη κυβέρνηση δαπάνησε 1,62 δις εὐρώ, καί γιά τό 2015 ἔχουν προϋπολογισθῆ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας (ἀνακοίνωσή του τῆς 1/3/2015) 1,39 δις. Παρατηρεῖται δηλαδή μιά μείωση 14,2% τῶν δαπανῶν γιά φάρμακα, ὑγειονομικό ὑλικό, ὀρθοπεδικό ὑλικό, διαγνωστικά μηχανήματα, ἀντιδραστήριο, ἰδιωτικά συνεργεῖα καί μισθοδοσία προσωπικοῦ.
Σύμφωνα μέ τήν ἀποφασισθεῖσα περιορισμένη χρηματοδότηση τῶν 131 κρατικῶν νοσοκομείων θά ἔπρεπε νά ἐπιχορηγοῦνται τό 2015 μέ 106,5 ἑκατ. εὐρώ τόν μήνα. Μέχρι τό τέλος τοῦ Ἀπριλίου εἶχαν ἐνισχυθῆ μέ 55,77 ἑκ. εὐρώ, ποσό πού ὅπως δήλωσε χαρακτηριστικά στέλεχος κεντρικοῦ νοσοκομείου τῶν Ἀθηνῶν «αὐτό ἐπαρκεῖ μονάχα γιά τό στοιχειῶδες ὑγειονομικό ὑλικό». Μέ βάση τίς ἐκτιμήσεις τοῦ προϋπολογισμοῦ θά ἔπρεπε νά εἶχαν εἰσπράξει 458,2 ἑκ. εὐρώ.
Ἐπίσης σύμφωνα μέ ἐκτιμήσεις τοῦ Συνδέσμου Ἐπιχειρήσεων Ἰατρικῶν καί Βιοτεχνικῶν Προϊόντων, τά νοσοκομεῖα χρωστοῦν στούς προμηθευτές μέλη τοῦ συνδέσμου περί τό 1 δις εὐρώ, γιά ἰατροτεχνολογικό ἐξοπλισμό.
Τά μεγάλα νοσοκομεῖα, ὅπως βλέπουμε, πιέζονται ἀσφυκτικά καί ἀπό τά χρέη πρός τρίτους. Ἔχει διαμορφωθῆ μιά ἀπελπιστική κατάσταση. Καθώς στίς ἀποθῆκες ὑπάρχουν ἄδεια κιβώτια γιά ὑγειονομικό καί ἄλλο ὑλικό καί μέ τούς προμηθευτές νά ἀπειλοῦν νά παγώσουν τίς προμήθειες τους.
Ἀπό τά στοιχεῖα τοῦ πίνακα τοῦ ΣΦΕΕ προκύπτει μιά μείωση 50,53% στίς λειτουργικές δαπάνες κατά τήν ἑξαετία 2009-2014. Ἐνώπιον τῶν παραπάνω προβλημάτων τῆς οἰκονομικῆς συρρίκνωσης τῶν χρηματοδοτήσεων, ἡ κυβέρνηση ἐξήγγειλε τήν δωρεάν νοσηλεία τῶν ἀνασφάλιστων στίς δημόσιες ὑπηρεσίες ὑγείας, χωρίς ὅμως νά ἐξασφαλίση τά 350 ἑκ. εὐρώ, πού ὑπόσχονταν προεκλογικά γιά αὐτό τόν σκοπό.
Μέ γνώμονα τά στοιχεῖα τοῦ νοσοκομείου «Εὐαγγελισμός» ἡ νοσηλεία, μέ βάση τίς διαδικασίες τῆς προηγούμενης κυβέρνησης, 240 ἀνασφάλιστων κόστισε περί τίς 540.000 εὐρώ. Μέση νοσηλεία ἀνά ἀσθενῆ 2.250 εὐρώ.
Στήν Ἑλλάδα ἔχουν καταγραφῆ 2,25 ἑκατ. ἀνασφάλιστοι, ἄνεργοι καί οἰκονομικά ἄποροι. Ἀπό αὐτούς κατ’ἀναλογίαν μέ τόν συνολικό πληθυσμό, θά χρειασθοῦν νοσηλεία καί νοσοκομεῖα ἤ στίς μονάδες πρωτοβάθμιας ἰατρικῆς τό 20%. Ποσοστό πού σημαίνει 450.000 Χ 2.250 =1,01 δις εὐρώ τόν χρόνο.
Στίς ἀρχές Μαϊου ἀντιπροσωπεία τῆς ΕΙΝΑΠ (Ἕνωση Ἰατρῶν Νοσοκομείων Ἀθηνῶν – Πειραιῶς) καί τῆς ΕΝΕ (Ἕνωση Νοσηλευτῶν Ἑλλάδος) εἶχε συνάντηση μέ τόν Ἀναπληρωτή Ὑπουργό Ὑγείας κ. Ἀ. Ξανθό. Ἡ ἀντιπροσωπεία ἔθεσε ἐπί τάπητος τό ἐπίκαιρο θέμα τῆς ἀναπροσαρμογῆς τῶν χρηματοδοτήσεων πρός τά δημόσια νοσοκομεῖα, λόγω τῆς ἀδυναμίας τους νά καλύψουν τήν νοσηλεία τῶν ἀνασφάλιστων. Ἡ ἀπάντηση πού ἔλαβαν ἀπό τόν κ. Ἀ. Ξανθό, ἦταν, ὅτι ἡ ἀναθεώρηση τοῦ προϋπολογισμοῦ ἐξαρτᾶται ἀπό τίς συμφωνίες μέ τούς δανειστές τῆς χώρας. Ἡ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων δείχνει, ὅτι ἡ ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῶν ἀνασφάλιστων θά μετατοπισθῆ στά ἴδια ἔσοδα τῶν νοσοκομείων, τά ὁποῖα μέχρι σήμερα δαπανοῦν 150 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως, ἐνῶ παίρνουν ἰσχνές ἐνισχύσεις ἀπό τόν δημόσιο προϋπολογισμό. Μέ ἄλλα λόγια ἡ κυβέρνηση προσπαθεῖ νά ὁδηγήση τά νοσοκομεῖα νά λάβουν περισσότερα ἀπό τούς φτωχούς ἀσφαλισμένους γιά νά καλύψουν τίς δαπάνες γιά τούς φτωχότερους ἀνασφάλιστους.
Ἐκτός ἀπό τίς σοβαρές πιέσεις στά οἰκονομικά τους, τά νοσοκομεῖα, εἶναι ἀντιμέτωπα μέ τήν συρρίκνωση τοῦ προσωπικοῦ τους, λόγω τοῦ παγώματος τῶν προσλήψεων καί τῶν πολλῶν συνταξιοδοτήσεων, ἐξ αἰτίας τῆς ἀβεβαιότητας στό ἀσφαλιστικό σύστημα.
Ὅπως ἀποκάλυψε ὁ ἡμερήσιος τύπος, κατά τήν τελευταία δεκαετία (2004-2014) τό προσωπικό στά νοσοκομεῖα καί στίς πρωτοβάθμιες ὑπηρεσίες ὑγείας μειώθηκε κατά 17.000 ἄτομα. Μόνον μεταξύ τῶν ἐτῶν 2012-214 ἀπεχώρησαν 4.098 ἄτομα. Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ὁποίων προέρχεται ἀπό τά δημόσια νοσοκομεῖα καί ἐλάχιστοι ἀπό τά Κέντρα Ὑγείας.
Νέα στοιχεῖα πού κυκλοφόρησαν ἀπό τά δελτία τῶν Ἑνώσεων Ἰατρῶν καί Νοσηλευτῶν τόν περασμένο Ἀπρίλιο, καταγράφουν κατά τό ἔτος 2014 τήν ἀποχώρηση 1220 ἀτόμων. Καί κατά τήν τριετία 2012-2014 ἀπεχώρησαν 5.226 ἄτομα. Μέ ἄλλα λόγια οἱ δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα γιά 4.300 προσλήψεις ἐντός τοῦ 2015 εἶναι ἀνεπαρκεῖς γιά τήν κάλυψη τῶν ἀποχωρήσεων τῆς τελευταίας τριετίας. Πολλῶ δέ μᾶλλον γιά νά καλύψουν τίς ἀποχωρήσεις παλαιότερων ἐτῶν. Ἐκτός αὐτοῦ, σύμφωνα μέ δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Π. Κουρουμπλῆ, παραπέμπονται σέ βάθος χρόνου. Ὁ Ὑπουργός δήλωσε: «Γιά νά προσλάβεις μέ τήν σημερινή διαδικασία τοῦ ΑΣΕΠ ἕναν νοσηλευτή θέλεις τό λιγότερο 8 μῆνες. Γιά νά προσλάβεις ἕναν γιατρό ἀπαιτεῖται τουλάχιστον ἕνας χρόνος. Ἐμεῖς λοιπόν ἔχουμε ἀποφασίσει νά προσλάβουμε 4500 ἀνθρώπους.» Ὅπως ἀφήνει νά ἐννοηθῆ ὁ κ. Κουρουμπλῆς, οἱ δηλώσεις γιά 4500 προσλήψεις δέν θά γίνουν μέ τό «καλημέρα», ἀλλά τό «ταχύτερο» θά ὑλοποιηθοῦν ἕως τό τέλος τοῦ 2016. Ἡ μόνη πράξη πού εἶναι δυνατόν νά ἐπιταχυνθῆ κατά τίς δηλώσεις τοῦ κ. Ἀ. Ξανθοῦ, εἶναι ἡ προκήρυξη ἀπό τήν κυβέρνηση 1095 νέων θέσεων προσωπικοῦ διαφόρων ἐπαγγελμάτων, ἀπό τούς ὁποίου 90 εἶναι γιατροί. Οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐγκριθῆ ἀπό τήν προηγούμενη κυβέρνηση, μέ Πράξη Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.
Ἔτσι ἡ σημερινή κυβέρνηση προσπαθεῖ νά καλύψη τίς ἐκρηκτικές ἀνάγκες τοῦ ΕΣΥ γιά τό 2015 μέ προσλήψεις ἐπικουρικοῦ προσωπικοῦ, ὅπως δήλωσε ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ὑγείας. Τό ὁποῖο ὑπολογίζεται ὡς ἀκολούθως: 800 γιατροί, 585 νοσηλευτές καί 600 ἄτομα κυρίως γιατροί, γιά τίς «μειονεκτικές» περιοχές τῆς ὀρεινῆς, νησιωτικῆς καί ἀκριτικῆς Ἑλλάδας. Ὅπου ἡ κατάσταση στόν ὑγειονομικό τομέα κρίνεται ἀπελπιστική. Σέ περίπτωση πού δέν ὑπάρξει προσέλευση γιά τίς «ἄγονες γραμμές», τότε θά προβεῖ τό Ὑπουργεῖο σέ προσλήψεις μέ τά Δελτία Παροχῆς Ὑπηρεσιῶν (ΔΠΥ) ἤ θά ἀπευθυνθῆ στόν πατριωτισμό τῶν ἐθελοντῶν γιατρῶν νοσηλευτῶν ἤ στίς μή κυβερνητικές ὀργανώσεις. Τό προσωπικό πού παραμένει σήμερα στά νοσοκομεῖα ἐργάζεται μέ ἐντατικούς ρυθμούς, μέ ταυτόχρονη συρρίκνωση τῶν ἀποδοχῶν του. Οἱ συνολικές δαπάνες προσωπικοῦ στίς δημόσιες ὑπηρεσίες ὑγείας ἀπό 3,318 δις εὐρώ μειώθηκαν σέ 1,875 δις εὐρώ κατά τήν τετραετία 2011-2014, χρόνια τῶν «μνημονιακῶν» πολιτικῶν, κατά 43,5% δηλαδή σέ ἐτήσια βάση 10%.
Πέρα ἀπό τίς μειώσεις τῶν βασικῶν μισθῶν, ἐκκρεμοῦν καί ὀφειλές γιά δεδουλευμένες ἐφημερίες τῶν γιατρῶν καί ὑπερωρίες καί ἀργίες τῶν νοσηλευτῶν καί διαφόρων ἐπαγγελμάτων.
Στίς δηλώσεις πού ἔκανε τά τέλη τοῦ Ἀπριλίου ὁ κ. Ἀ. Ξανθός γιά τήν ἐξόφληση τῶν καθυστερημένων ἀποδοχῶν τοῦ ἰατρικοῦ καί μή ἰατρικοῦ προσωπικοῦ τοῦ 2015 ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἑπόμενου Ἰουνίου δέν διευκρίνισε ὅτι οἱ πληρωμές θά περιλαμβάνουν ὅλα τά χρεωστούμενα.
Οἱ καθυστερήσεις περασμένων ἐτῶν πού δέν πληρώθηκαν καθ’ὁλοκληρίαν πρόσφατα, ἀπαιτοῦν νέα τροπολογία. Παράλληλη νομοθετική τροπολογία ἀπαιτεῖται καί γιά τίς πρόσθετες ἐφημερίες πολλῶν νοσοκομείων γιά πέντε μῆνες τοῦ 2014.

Γράμμα 372: Τό ἐμπόδιο στήν Συμφωνία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 372

Οἱ συνεδριάσεις τῶν κομματικῶν ὀργάνων τοῦ Σύριζα ἔχουν πολλαπλασιαστῆ. Συνέρχονται ἀλληλοδιαδόχως τό ὑπουργικό συμβούλιο, ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα, ἡ κεντρική ἐπιτροπή, ἡ ὁμάδα τῶν διαπραγματευτῶν, ὁ στενός κύκλος γύρω ἀπό τόν πρωθυπουργό κοκ. Ὑποτίθεται πάντα ὅτι ἡ Συμφωνία μέ τούς Θεσμούς κλείνει σήμερα ἤ τό πολύ αὔριο, διότι ἡ κυβέρνηση παρουσιάζει ἕνα ἀρραγές μέτωπο πού θά τούς κάνει, περιλαμβανομένου καί τοῦ δύσκαμπτου ΔΝΤ, νά ὑποχωρήσουν στίς ἀξιώσεις των.
Ἄν ἡ Συμφωνία θά εἶναι πλήρης καί τελική ἤ προκαταρκτική γιά νά ἐξακριβωθοῦν οἱ τυχόν ἀδυναμίες της καί νά ἀκολουθήση ἡ ὁριστική μετά π.χ. ἕξι μῆνες δέν ἔχει διευκρινισθῆ. Αὐτό πού εἶναι γνωστό, εἶναι οἱ ἀντιρρήσεις ὁρισμένων βουλευτῶν τοῦ Σύριζα νά ψηφίσουν μιά Συμφωνία, πού θά παραβαίνει τίς κόκκινες γραμμές τοῦ Προγράμματος τῆς Θεσσαλονίκης. Καί πίσω ἀπό αὐτούς διαφαίνεται, ὅτι εἶναι καί ἄλλοι συνάδελφοί τους, οἱ ὁποῖοι ἀπέφυγαν νά δυσαρεστήσουν τήν ἡγεσία τοῦ κόμματος πρίν γίνη ἀναπόφευκτο μέ τήν ψηφοφορία.
Ἡ δυσκολία γιά τήν κατάληξη σέ συμφωνία μέ τούς Θεσμούς πηγάζει λοιπόν ἀπό τήν ἐσωτερική δυσκολία τῶν Συριζαίων νά τά βροῦν μεταξύ τους.
 
Μέχρι τίς 30 Ἰουνίου μᾶς χωρίζουν πιά μόνο πέντε ἡμέρες.

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Γράμμα 371: Πῶς ἀντέδρασε ὁ Σύριζα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 371

Ἡ μεγάλη ἐπιτυχία τῆς συγκέντρωσης στό Σύνταγμα τήν προηγούμενη Πέμπτη φανέρωνε, ὅτι ἡ χθεσινή θά ἦταν ἀκόμη πιό ἐντυπωσιακή. Στόν Σύριζα πού εἶχε ἐγκαινιάσει τίς λαϊκές συγκεντρώσεις γιά νά ἀπειλήση τήν Εὐρώπη μέ Ρήξη, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶχε ἀπαντήσει ὅτι δέν δέχεται μέ τίποτε νά φύγη ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση: Ἡ συγκέντρωση εἶχε γίνει μέ τό σύνθημα «Μένουμε Εὐρώπη».
Χθές προσπάθησε ὁ Σύριζα μέ τούς συμμάχους του στόν ἀντιευρωπαϊσμό νά ὑποβαθμίση τό κίνημα ἐναντίον τῆς Ρήξης. Προτοῦ νά φθάσουμε ἀκόμη οἱ ἄλλοι στό Σύνταγμα, μιά ὁμάδα ἀντιεξουσιαστῶν εἶχε ἐγκατασταθῆ στήν Λεωφόρο Ἀμαλίας κρατῶντας πανώ πού ἔβριζαν τήν Εὐρώπη. Ἄρχισαν οἱ ἀντεγκλήσεις μεταξύ τοῦ πλήθους πού συγκεντρωνόταν καί τῆς ὁμάδας τῶν ἀντιεξουσιαστῶν. Οἱ ἀντιεξουσιαστές πετοῦσαν μπουκάλια στούς συγκεντρωμένους καί ἡ ἀστυνομία ἀπώθησε μακρυά τούς ἀντιεξουσιαστές μέχρις ὅτου διαλύθηκαν. Ἡ κυβέρνηση ἔδειξε ἔτσι ὅτι ἡ κατάσταση δέν ἔχει ξεφύγει ἀπό τά χέρια της.
Ἀλλά ἤθελε νά μειώση καί τίς ἐντυπώσεις ἀπό τήν μαζικότητα τῆς χθεσινῆς συγκέντρωσης. Ἰσχυρές ἀστυνομικές δυνάμεις κατέλαβαν τίς σκάλες πού ἀνεβαίνουν ἀπό τόν Ἄγνωστο στό διάζωμα μπροστά στήν Βουλή καί ἐμπόδιζαν τούς συγκεντρωμένους νά φτάσουν ὡς ἐκεῖ. Ὅπως εἶχε γίνει στήν περασμένη συγκέντρωση, καί ἀκόμη περισσότερο στήν πρώτη συγκέντρωση τοῦ Σύριζα, πού οἱ ὀπαδοί του εἶχαν βγῆ καί στόν ἐξώστη τῆς Βουλῆς. Δύο-τρεῖς μόνο νεαροί κατόρθωσαν χθές νά φθάσουν στό διάζωμα πάνω ἀπό τό Μνημεῖο καί νά ξεδιπλώσουν ἀπάνω του μιά τεράστια ἑλληνική σημαία. Ἀστυφύλακες τούς πλησίασαν γιά νά τούς διώξουν, ἀλλά τά «οὔ-οὔου» τοῦ πλήθους ἀπό κάτω τούς σταμάτησαν. Ἀργότερα, κάποιοι προβοκάτορες ἐπιχείρησαν να προκαλέσουν ἐπεισόδια, ἀλλά παραδόθηκαν ἀπό τό πλῆθος στίς ἀστυνομικές δυνάμεις πού τούς ἀφησαν νά ἀπομακρυνθοῦν ἀνενόχλητοι.
Ὁ τόπος μας δυστυχῶς ἔχει μπῆ σέ μιά πεισματική ἀντιπαράθεση.
 
Μέχρι τίς 30 Ἰουνίου μᾶς χωρίζουν πιά μόνο ἕξι ἡμέρες.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Γράμμα 370: Μία ἀπό τά ἴδια


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 370
 
Ἀπόψε τό βράδυ, λέει ἡ κυβέρνηση, θά κριθῆ στίς Βρυξέλλες, ἄν μέ τίς νέες προτάσεις πού ὑπέβαλε στήν Τρόϊκα θά κλείση ἡ συμφωνία.
Οἱ προτάσεις αὐτές ὅμως εἶναι πάλι μιά δήλωση προθέσεων πού ἡ κοστολόγηση τῶν ἀποτελεσμάτων τους παραμένει ἀμφισβητούμενη. Ἀδίκως λοιπόν ἐλπίζει ὁ κ. Τσίπρας πώς θά κλείση ἀπόψε ἡ συμφωνία, γιά τήν ὁποίαν πιέζεται πλέον καί ἀπό τούς ἐχέφρονες ὀπαδούς του. Τό ζήτημα θά μετατεθῆ πάλι σέ μιά νεώτερη διάσκεψη, ἐνῶ δουλεύει ἀσταμάτητα τό ρολόϊ, πού δείχνει ὅτι φθάνει ἡ φοβερή ἡμέρα τῆς 30ης Ἰουνίου.

Γράμμα 369: Τό νέο Μνημόνιο


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 369
 
Τό πεπρωμένον φυγεῖν ἀδύνατον.
Ὁ κ. Τσίπρας εἶχε ὑποσχεθῆ ὅτι θά σκίση τό Μνημόνιο. Δέν μπόρεσε νά τά καταφέρη καί ἀρκέστηκε στήν μεταβάπτισή του σέ Συμφωνία.
Πῆγε καλεσμένος στήν Ἁγία Πετρούπολη, παρά τήν ἐνόχληση πού προκάλεσε αὐτή στόν Δυτικό Κόσμο, περιμένοντας πώς θά κλείση μιά Συμφωνία γιά τήν διέλευση ἀγωγοῦ ὑδρογονανθράκων ἀπό τήν Ἑλλάδα, πού θά κάνη νά ξελασπώσουμε. Ὁ κ. Πούτιν ὅμως δέν εἶναι ἕτοιμος γιά μία δεσμευτική Συμφωνία. Ἐξακολουθεῖ νά βρίσκεται στήν φάση τῶν πολυμερῶν διαπραγματεύσεων. Ὁ κ. Τσίπρας ἐπέστρεψε μετά τήν ὑπογραφή Μνημονίου.

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Ανακοίνωση: Ἡ συγκέντρωση τῆς Δευτέρας

«Μένουμε Εὐρώπη»

Ἡ ἐπιτυχία τῆς συγκέντρωσης τῆς Πέμπτης στήν πλατεῖα Συντάγματος ἐντυπωσίασε κυρίως γιατί τό πλῆθος πού συγκεντρώθηκε προσῆλθε αὐθόρμητα, χωρίς κεντρική ὀργάνωση καί συνδρομή ἀπό κομματικές ὀργανώσεις. Γιαυτό ἀποφασίστηκε νά ἐπαναληφθῆ ἡ συγκέντρωση τήν Δευτέρα, 22.06.2015.
Αὐτό, βέβαια, ἀλλάζει τό πρόγραμμα τῶν φίλων τοῦ Κ.Σ.Μ. πού συνηθίζουν νά μαζεύονται καί νά τά λένε τίς Δευτέρες τοῦ καλοκαιριοῦ στίς ὀκτώ τό βράδυ στό καφέ τοῦ ξενοδοχείου «Athens Lycabettus», στήν Βαλαωρίτου 6.
Ἔτσι, αὐτή τή Δευτέρα θά μαζευτοῦμε στίς 7:00 ἀντί στίς 8:00 τό βράδυ στό συνηθισμένο μας στέκι γιά νά πᾶμε ὅλοι μαζί στή μεγάλη συγκέντρωση!

Γράμμα 368: Ἡ κεφαλαιαγορά


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 368
 
Ἡ κυβέρνηση κατήγγειλε χθές τούς δανειστές/χρηματοδότες μας ὅτι ἐφαρμόζουν ¨σχέδιο τεχνητῆς φυγῆς κεφαλαίων¨, πού κάνει τό κοινό νά ἀποσύρει ἀπό τίς τράπεζες τίς καταθέσεις του γιά νά τίς στέλνει σέ ἀσφαλέστερα λιμάνια.
Ἡ κυβερνητική ἀνακοίνωση ἀποτελεῖ μιά ἀκόμη συνωμοσιολογική ἐξήγηση τῆς δεινῆς οἰκονομικῆς κατάστασης στήν ὁποία μᾶς ἔχει βάλει: γιά νά μᾶς στερήσουν οἱ δῆθεν φίλοι μας, καί στήν πραγματικότητα ἐχθροί μας, τήν ἐθνική κυριαρχία μας καί τήν ἀξιοπρέπειά μας, προκειμένου νά μᾶς καθυποτάξουν ἐντελῶς, καλλιεργοῦν στούς καταθέτες πανικό.
Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης καί ἐπόπτης τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς της, κ. Γ. Δραγασάκης, δέν ἔχει πάψει ὅμως νά εἶναι ἕνας καλός οἰκονομολόγος. Δήλωσε χθές στό προεδρεῖο τῆς Ἕνωσης Ἑλληνικῶν Τραπεζῶν, ὅτι ὅπου νἆναι κλείνει ὁ συμβιβασμός μας μέ τήν Τρόϊκα. Ἄν ἐπαληθεύση ἡ δήλωσή του, θά ὑπάρξη μιά μαζική ἐπιστροφή τῶν κεφαλαίων στίς τράπεζες. Ἀλλά καί προσέλευση καινούργιων.
Ἡ κεφαλαιαγορά δέν ἔχει ἰδεολογία. Πηγαίνει ὅπου βρεῖ ἀσφάλεια καί κέρδος.
Ἀφῆστε λοιπόν κ. Δραγασάκη καί ἡ λοιπή κυβέρνηση τίς ἄγονες διαπραγματεύσεις μέ τήν Τρόϊκα, ἐπικαλούμενοι τό ¨Πρόγραμμα τῆς Θεσσαλονίκης¨, καί κλεῖστε τήν συμφωνία μαζί της γιά νά γεμίσουν τά ταμεῖα τῶν τραπεζῶν.

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Γράμμα 367: «Μένουμε Εὐρώπη»

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 367

Ἡ ἐπιτυχία τῆς χθεσινῆς συγκέντρωσης στήν πλατεῖα ὑπερέβη κάθε πρόβλεψη. Ἦρθαν πάνω ἀπό 10.000 ἄτομα, πολλαπλάσια δηλαδή ἀπό αὐτά πού συγκεντρώθηκαν τήν προηγούμενη ἡμέρα στόν ἴδιο χῶρο γιά νά ὑποστηρίξουν τήν ἀπειλή τοῦ Σύριζα πρός τήν Εὐρώπη γιά Ρήξη.
Ὅτι μαζεύτηκε ἕνας τέτοιος ἀριθμός ἀποτελεῖ ἐπίτευγμα τῶν ὀργανωτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔστειλαν τήν πρόσκληση τήν προτεραία μέ e-mail σέ ἕνα κύκλο παραληπτῶν ὄχι μεγάλο καί ἔγινε γνωστή στό εὐρύ κοινό μόλις τό πρωϊ τῆς ἴδιας ἡμέρας.
Ἡ ἀτμόσφαιρα πού κυριάρχησε στήν συγκέντρωση ἦταν θαυμάσια. Σέ κάθε εὐκαιρία χαιρετιόνταν οἱ συμμετέχοντες μέ τήν ἐγκαρδιότητα παλαιῶν φίλων. Θύμιζε τίς διηγήσεις παλαιοτέρων ἐποχῶν, ὅταν μετά κάθε νίκη τοῦ 1940-41, ὅπως καί στήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης τό 1912 ἄγνωστοι μεταξύ τους ἀγκαλιάζονταν μέ γέλια καί δάκρυα χαρᾶς.
Κανένα κόμμα, οὔτε κἄν μιά πολιτική νεολαία, δέν ἀποπειράθηκε νά καπελώση τήν συγκέντρωση. Αὐτή τῆς προηγούμενης ἡμέρας εἶχε γίνει μέ ἀνοιχτή πρόσκληση διαφόρων ὀργανώσεων τοῦ Σύριζα καί μέ τήν συμμετοχή ὑπουργῶν του καί τῆς κ. Κωνσταντοπούλου.
Ἀφοῦ ἐγέμισε χθές ἡ Λεωφόρος Ἀμαλίας μπροστά στό Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου, γέμισε καί ἡ ἴδια ἡ πλατεία του καί τό πλῆθος ἀνέβηκε τίς δύο κλίμακες πλάϊ του μέχρι τήν πόρτα τῆς Βουλῆς. Τήν προηγούμενη ἡμέρα ἡ Κα Κωνσταντοπούλου, πού πρωτοστατοῦσε στήν συγκέντρωση, τήν εἶχε ἀνοίξει διάπλατα, σύμφωνα μέ τό δόγμα της ὅτι ὁ Λαός πρέπει νά φέρνει τά αἰτήματά του μέσα στήν Βουλή, καί οἱ διαδηλωτές ἀνέβηκαν μέχρι τό κεντρικό μπαλκόνι τοῦ κτιρίου, ἀπό ὅπου ἀπηύθυναν μοῦντζες (πρός ποῖον; τούς Θεσμούς ἤ τούς Εὐρωπαϊστές;) Χθές ὅμως οἱ ἄνευ στολῆς ἀστυνομικοί τῆς προέδρου εἶχαν κλειδώσει τήν πόρτα τῆς Βουλῆς. Δέν ἄφηναν τούς συγκεντρωθέντες νά φύγουν μετά τήν συγκέντρωση ἀπό τίς ἐξόδους πλάϊ στά ἀνθοπωλεῖα, ἀκόμη καί τούς γέρους καί τούς ἀναπήρους, καί διατηροῦσαν κλειδωμένες τίς μπάρες τῶν πλαϊνῶν καθοδικῶν διαζωμάτων τοῦ Μνημείου γιά νά τιμωρήσουν μέ τήν ταλαιπωρία στήν ἀποχώρησή τους τούς προσελθόντες εὐρωπαϊστές.
Αὐτά ὅλα δέν ἔκαμψαν τήν χαρά ἀπό τήν ἐπιτυχία τῆς συγκέντρωσης. Τό ἐπίσημο σύνθημα «Μένουμε Εὐρώπη» καί τά αὐτοσχέδια πού φώναζε ρυθμικά τό πλῆθος, ὅπως «Ἑλλάς-Εὐρώπη-Δημοκρατία», ἐξέπεμψαν μήνυμα αἰσιοδοξίας γιά τό μέλλον.

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Γράμμα 366: Πολυμερεῖς Διαπραγματεύσεις


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 366
 
Ὁ Τσίπρας εἶπε προχθές, ὅτι τώρα ἀρχίζει ἡ διαπραγμάτευση. Οἱ ὀπαδοί του ἀπόρησαν τί εἶχε κάνει τόσον καιρό καί ἄνοιξαν καί ἐκεῖνοι δική τους διαπραγμάτευση. Ἔκαναν γι’αὐτό χθές τό ἀπόγευμα μιά λαϊκή συγκέντρωση στήν Πλατεῖα Συντάγματος. Ἡ ἀπειλή της ἦταν, ὅτι ἐάν δέν συμμορφωθῆ ἡ Τρόϊκα, θά ἀκολουθήση ἡ ρήξη.
Μιά καί μπήκαμε σέ περίοδο πολυμερῶν διαπραγματεύσεων, θά ἀνοίξουμε καί ἐμεῖς τήν δική μας αὐτοί πού δέν θέλουμε μέ τίποτε τήν ρήξη. Θά συναντηθοῦμε σήμερα στίς 7.30 μ.μ. στό Σύνταγμα, αὐτοί πού θέλουμε ὁπωσδήποτε τήν συμφωνία. Τό σύνθημα τῆς ἐκδήλωσης θά εἶναι «Μένουμε Εὐρώπη».
Τό Κ.Σ.Μ. θά βρίσκεται ἐκεῖ.

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Γράμμα 365: Ἡ νέα διαπραγμάτευση

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 365

Σήμερα τό ἀπόγευμα θά γίνη στό Σύνταγμα συγκέντρωση μέ σύνθημα «Γκρεμίζουμε τήν λιτότητα». Θά ἔπρεπε κανονικά κατόπιν οἱ συγκεντρωθέντες μέ ὅ,τι λεφτά διαθέτουν νά τρέξουν στά μαγαζιά καί νά ἀγοράσουν αὐτά πού στεροῦνται. (Τί τεύξεται ἡ ἑπομένη εἶναι δική της δουλειά.) Τήν Τετάρτη ὅμως τό ἀπόγευμα τά μαγαζιά εἶναι κλειστά.
Ἄρα ὁ πραγματικός στόχος τῶν ὀργανωτῶν τῆς συγκέντρωσης εἶναι τό δεύτερο σύνθημά τους: «Παίρνουμε τήν διαπραγμάτευση στά χέρια μας». Ἀφοῦ δηλαδή ἡ ἄκαρδη Τρόϊκα δέν περιέστειλε τίς πλεονεκτικές ἀξιώσεις της στίς διαπραγματεύσεις, στίς ὁποῖες ἐκπροσώπησαν τήν χώρα μας Ἀλέξης Τσίπρας, Γιάν(ν)ης Βαρουφάκης, Εὐκλείδης Τσακαλῶτος, Νίκος Βούτσης καί μερικοί ἄλλοι, τίς παίρνομε συλλογικά ἀπάνω μας, ὁ λαός.
Καθώς δέν χωρᾶμε ὅλος ὁ λαός νά μποῦμε σέ ἕνα δωμάτιο γιά τήν διεξαγωγή τῆς διαπραγμάτευσης, πρέπει νά καταφύγουμε στήν δοκιμασμένη μέθοδο τῶν  διαδηλώσεων, τῶν ἀπεργιῶν καί τῶν ὑβριστικῶν e-mail.
Μέ ὅλα αὐτά ἀναμένει ἡ συριζαϊκή κυβέρνηση, ὅτι ἡ Τρόϊκα θά τρομάξη καί θά πάψη νά γυρεύει νά δεσμευθοῦμε μέ νούμερα, ὑποκύπτοντας σέ ἕναν Ἔντιμο Συμβιβασμό. Τήν λιτότητα θά τήν ἐξωπετάξουμε. Θά φορτώσουμε ἕνα κομμάτι της σέ ἄλλους ἑταίρους μας, ὅπως εἶναι οἱ Σλοβάκοι καί οἱ Ἐσθονοί, πού ἔχουν χαμηλότερο βιοτικό ἐπίπεδο ἀπό μᾶς, γιά νά τό συμπιέσουν καί ἄλλο προκειμένου ἐμεῖς νά περνᾶμε καλλίτερα.

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Γράμμα 364: Τά κρατικά κανάλια

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 364

Ἡ ΕΡΤ ὑπό τόν καινούργιο διευθυντή της ἔχει γίνει πολύ καλή. Πέρα ἀπό τό ψυχαγωγικό περιεχόμενό της. Ἡ εἰδησεογραφία της ἔχει πολύ μικρή ἀπόκλιση ἀπό τήν πραγματικότητα χάριν τῆς κυβερνητικῆς γραμμῆς. Τά δελτία εἰδήσεων παρέχουν πραγματικές εἰδήσεις, χωρίς τσόντες ἀπό τά παλιά γιά νά συμπληρωθῆ ὁ προγραμματισμένος χρόνος. Ἡ ἀντιπολίτευση ἔχει ἐλεύθερη πρόσβαση. Ὅταν δέ μιλᾶ σέ μία συγκέντρωση ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, ὁ κ. Σαμαρᾶς, μεταδίδεται ἕνα ἀπίθανα μεγάλο μέρος τῆς ὁμιλίας του μέχρι σημείου νά βαριέται ὁ τηλεθεατής. Δέν μποροῦμε κατά κανένα τρόπο νά συμφωνήσουμε μέ τόν κ. Σαμαρᾶ ὅτι ἡ νέα ΕΡΤ εἶχε κακή ἐκκίνηση. Ἐμεῖς λέμε ὅτι ἔκανε ἕνα ἀξιοθαύμαστο βῆμα καί τῆς εὐχόμαστε, μέ κάθε εἰλικρίνεια, περίτρανη ἐπιτυχία.
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά τό κανάλι τῆς Βουλῆς προχωρεῖ ἀκάθεκτο στήν κατεύθυνση πού τοῦ ἔδωσε ἡ Κα Κωνσταντοπούλου, ὅταν ἀπέκτησε τήν ἰδιοκτησία του. Ἐπιδίδεται σέ καθαρόαιμη προπαγάνδα. Προβάλλει κάθε εἰκόνα ἀπό τό παρελθόν πού μπορεῖ νά φανῆ μειωτική γιά τούς ἑταίρους μας. Ἐξελίσσεται ἔτσι σέ ὑποδειγματικό τηλεοπτικό σταθμό μιᾶς νεοσταλινικῆς δημοκρατίας.

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Γράμμα 363: Σπίτι της


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 363
 
Στήν Πλατεῖα Κλαυθμῶνος χθές ἔκαναν συγκέντρωση οἱ ὁμοφυλόφιλοι πού διεκδικοῦν ἀπό τό σύμφωνο συμβίωσης, πού τούς ἔχει ἀναγνωρισθῆ, νά περάσουν στό δικαίωμα γάμου, οἱ χρῆστες κάνναβης πού θέλουν νά γίνη αὐτή νόμιμη, καί οἱ ὀπαδοί ἀρκετῶν ἄλλων κινημάτων κοινωνικῆς ἀναμόρφωσης.
Μέσα στήν πολλή χαρά αὐτῆς τῆς συγκέντρωσης κινεῖτο καί ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς. Καί δέν φοροῦσε τά τελετουργικά μαῦρα, ἀλλά ἔγχρωμα καταδεικνύοντας ὅτι βρισκόταν ἐκεῖ ὡς Κα Κωνσταντοπούλου, ἁπλός πολίτης. Δέν μποροῦσε ὅμως νά ἀντισταθῆ στό μικρόφωνο καί ἔκανε δηλώσεις. Εἶπε πώς μιά συγκέντρωση στήν Πλατεῖα Κλαυθμῶνος γιά τήν ἄρση τῶν κοινωνικῶν ἀδικιῶν ὑποτιμᾶ τήν σημασία της. Τοῦ χρόνου θά καλέση τήν συγκέντρωση νά γίνη πορεία πού θά περάση μέσα ἀπό τήν Βουλή.
Δέν ἔχει κάνει τήν Βουλή σπίτι της;

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Γράμμα 362: Σαλπίστε χορτονομήν!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 362

Κάποτε παλαιά μεταφερόταν μέ βαπόρι ἕνα σύνταγμα ἱππικοῦ. Τά ἄλογα στό ἀμπάρι πείνασαν κατά τό ταξεῖδι καί ἄρχισαν νά χλιμιντρίζουν καί νά κλωτσᾶνε! Ὁ συνταγματάρχης εἶχε τήν ἔμπνευση γιά νά τά καθησυχάση νά διατάξη τόν σαλπιγκτή ¨Σαλπίσατε χορτονομήν!¨. Χορτονομή λεγόταν ἡ χορήγηση χόρτου στά ἄλογα.
Ὁ σαλπιγκτής ἐξετέλεσε τήν διαταγή καί τά ἄλογα ἀκούγοντας τό σάλπισμα, πού ἤξεραν τό νόημά του, ἡσύχασαν. Ἀλλά καθώς δέν ἀκολούθησε ἡ χορτονομή, σέ μία ὥρα ἄρχισαν πάλι νά χλιμιντρίζουν καί νά κλωτσᾶνε. Ὁ συνταγματάρχης εἶπε τότε στόν σαλπιγκτή ¨Σαλπίσατε πάλιν χορτονομήν!¨. Τό κόλπο ξανάπιασε, ἀλλά δέν ἄργησαν τά ἄλογα νά καταλάβουν ὅτι εἶχαν παραπλανηθῆ καί τότε ξέσπασε τό μεγάλο κακό. Ἡ ἱστορία αὐτή εἶναι ἀληθινή.
Ὁ κ. Τσίπρας καί ἡ παρέα του μᾶς ἀναγγέλλουν κάθε τόσο, ὅτι ὁ Ἔντιμος Συμβιβασμός ἐπίκειται καί θά ἔρθουν τά λεφτά γιά νά μήν πεινάσουμε. Ὁ Ἔντιμος Συμβιβασμός ὅμως ἐξακολουθεῖ νά μήν πραγματοποιεῖται, ἀλλά ὁ ἑλληνικός λαός στήν πλειονότητά του εἶναι ἄλογος καί δέν ἔχει χάσει τήν ὑπομονή του. Ἀκόμη.

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Γράμμα 361: Τελειώνετε!


 Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 361
 
Πολύμηνες διαπραγματεύσεις γιά τήν σύναψη εἰρήνης ἔχουν ὑπάρξει πολλές φορές στό παρελθόν. Καί ἄν δέν ἔχει προηγηθῆ ἀνακωχή, ἐξακολουθοῦσε στά μέτωπα νά σκοτώνεται ὁ κοσμάκης.
Οἱ διαπραγματεύσεις ὅμως γιά τήν σύναψη μιᾶς πολεμικῆς συμμαχίας πρέπει νά διεξάγονται μέ τήν μέγιστη ταχύτητα. Ἄν καθυστεροῦσε τό καλοκαίρι τοῦ 1912 ἡ σύναψη τῆς συμμαχίας τῶν βαλκανικῶν χωρῶν, οἱ Τοῦρκοι θά ἐπετίθοντο στήν Βουλγαρία καί θά τήν συνέτριβαν ἀμέσως. Μετά ἀπό αὐτό ἡ Σερβία, τό Μαυροβούνιο καί ἡ Ἑλλάς δέν θά εἶχαν τήν δυνατότητα νά κινηθοῦν κατά τῆς Τουρκίας.
Τώρα ἐπιδιώκουμε τήν συμμαχία μέ τήν Τρόϊκα γιά νά ἀπελευθερωθοῦμε ἀπό τόν βραχνᾶ τῆς φτώχειας καί οἱ Τροϊκανοί τήν θέλουν γιά νά μπορέσουν νά εἰσπράξουν σέ δόσεις αὐτά πού τούς χρωστᾶμε.
Εἶναι ἀπαράδεκτο τό ὅτι δέν ἔκλεισε ἡ συμμαχία καί δέν ἄρχισε νά ἀποδίδει τό ἀναμενόμενο ἀποτέλεσμα, διότι ἡ διαπραγμάτευση συνεχίζεται ἐπί τέσσερις μῆνες. Μαζί μ’αὐτήν μεγαλώνει ἡ φτώχεια μας καί ἡ διάσωσή μας γίνεται διαρκῶς δυσχερέστερη, μέ κίνδυνο νά φανῆ στούς δανειστές/χρηματοδότες μας τελικά ἀνέφικτη.
Πρέπει ἡ κυβέρνηση νά συνειδητοποιήση ὅτι μέ τίς κόκκινες γραμμές πού θέτει καί τίς βελτιώσεις πού ἐπιδιώκει τῶν ὅρων τῆς συμφωνίας θά κάνει ἀπραγματοποίητη τήν σύναψή της.

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Γράμμα 360: Δ.Ν.Τ.


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 360

Τά σημερινά ΜΜΕ ἀπασχολεῖ τό νόημα τῆς ἀποχώρησης τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἀπό τήν τράπεζα τῶν διαπραγματεύσεων τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης μέ τήν Τρόϊκα στίς Βρυξέλλες. Εἶναι ὁριστική καί ἀνταποκρίνεται στήν καταστατική δέσμευση τοῦ Ταμείου νά μήν παρέχει βοήθεια σέ χῶρες πού δέν τήν ἐπιθυμοῦν, ἀλλά καί στήν ἀρχική ἀπαίτηση τοῦ κ. Βαρουφάκη νά μήν ἀνακατεύεται τό Ταμεῖο στά ἑλληνικά ζητήματα. Ἤ πρόκειται γιά ἄσκηση πίεσης νά σταματήση ἡ Ἀθήνα νά μιλᾶ γιά ἕναν Πολιτικό Συμβιβασμό καί νά ἐπικεντρωθῆ στήν πεζή συζήτηση τῶν ἀριθμῶν.
Σέ κάθε περίπτωση τά χρήματα τοῦ ΔΝΤ μᾶς εἶναι ἀπαραίτητα γιά νά μήν βουλιάξουμε. Νά τοῦ πληρώση κάποιος ἄλλος ἀπό τήν Τρόϊκα ἐκεῖνα πού τοῦ χρωστᾶμε καί νά ἐπωμισθῆ ἐκεῖνος τήν εἴσπραξη τοῦ ποσοῦ αὐτοῦ ἀπό μᾶς εἶναι ἐκτός πραγματικότητας.
Ἀνάγκη λοιπόν οἱ κ.κ. Τσίπρας, Εὐκλείδης Τσακαλῶτος, Βούτσης, καί ὅποιος ἄλλος ἀκόμη μᾶς ἐκπροσωπεῖ πλέον στήν διαπραγμάτευση, νά τά βροῦν καί μέ τούς τρεῖς δανειστές/χρηματοδότες μας.

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Γράμμα 359: Αὔριο

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 359

Σέ παλιά ταβερνεῖα ἦταν κολλημένο στήν μεγάλη βαρέλα ἕνα χαρτί πού ἔγραφε «Πίστωση αὔριο». Ὁ ἀφελής πελάτης τῆς πρώτης φορᾶς τό πίστευε καί χαιρόταν ὅτι τήν ἑπομένη θά πίνει κατά βούλησιν χωρίς νά βάλη τό χέρι στήν τσέπη. Τήν ἄλλη μέρα ὅμως τό χαρτί παρέμενε κολλημένο στήν θέση του καί ὁ πελάτης ἀντιλαμβανόταν ὅτι ἡ δήλωση δέν δέσμευε τό μαγαζί, ἀφοῦ δέν ἔφερε ἡμερομηνία.
Ὁ κ. Τσίπρας μέ τό πλατύ χαμόγελό του μᾶς διαβεβαιώνει κάθε τόσο, ὅτι τελειώνει ἡ διαπραγμάτευση καί ὅπου νἆναι θά ὑπογραφῆ ἡ νέα Συμφωνία. Ἔτσι ἀπαλλάσσεται προσωρινῶς ἀπό τήν λαϊκή πίεση γιά λεφτά τά ὁποῖα δέν ἔρχονται. Καί ἀναγκάζεται νά ἐπαναλάβη τήν διαβεβαίωσή του σέ μερικές μέρες. Ἐμεῖς κουραστήκαμε ἀπό τήν ἐπανάληψη δηλώσεων πού ἡ πραγματοποίησή τους μετατίθεται διαρκῶς. Μήπως ἡ Τρόϊκα ἤ Θεσμοί, ἤ ὅπως ἀλλιῶς ὀνοματίσουμε τούς δανειστές/χρηματοδότες μας, βαρεθοῦν τήν Ἑλλάδα;

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Γράμμα 358: Ἡ πιό δύσκολη ὑπογραφή

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 358

Σέ παλιά ταβερνεῖα ἦταν κολλημένο στήν μεγάλη βαρέλα ἕνα χαρτί πού ἔγραφε «Πίστωση αὔριο». Ὁ ἀφελής πελάτης τῆς πρώτης φορᾶς τό πίστευε καί χαιρόταν ὅτι τήν ἑπομένη θά πίνει κατά βούλησιν χωρίς νά βάλη τό χέρι στήν τσέπη. Τήν ἄλλη μέρα ὅμως τό χαρτί παρέμενε κολλημένο στήν θέση του καί ὁ πελάτης ἀντιλαμβανόταν ὅτι ἡ δήλωση δέν δέσμευε τό μαγαζί, ἀφοῦ δέν ἔφερε ἡμερομηνία.
Ὁ κ. Τσίπρας μέ τό πλατύ χαμόγελό του μᾶς διαβεβαιώνει κάθε τόσο, ὅτι τελειώνει ἡ διαπραγμάτευση καί ὅπου νἆναι θά ὑπογραφῆ ἡ νέα Συμφωνία. Ἔτσι ἀπαλλάσσεται προσωρινῶς ἀπό τήν λαϊκή πίεση γιά λεφτά τά ὁποῖα δέν ἔρχονται. Καί ἀναγκάζεται νά ἐπαναλάβη τήν διαβεβαίωσή του σέ μερικές μέρες. Ἐμεῖς κουραστήκαμε ἀπό τήν ἐπανάληψη δηλώσεων πού ἡ πραγματοποίησή τους μετατίθεται διαρκῶς. Μήπως ἡ Τρόϊκα ἤ Θεσμοί, ἤ ὅπως ἀλλιῶς ὀνοματίσουμε τούς δανειστές/χρηματοδότες μας, βαρεθοῦν τήν Ἑλλάδα;

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

ΑΡΗΣ ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ: Λευκή επιταγή και μαύρη βίβλος

 
«Όταν εκλέγεσαι δεν παίρνεις λευκή επιταγή» δήλωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πάνος Σκουρλέτης για να δικαιολογήσει την προσφυγή στον λαό (με δημοψήφισμα ή εκλογές) σε περίπτωση που η συμφωνία με την τρόικα (που λέγεται “θεσμοί”) «δεν συνιστά έντιμο και προωθητικό συμβιβασμό».
Ενώ είχε πάρει η “πρώτη φορά αριστερά για να ανασκολοπίσει την παιδεία, να φέρει τα πάνω κάτω και να την πάει δεκαετίες πίσω σε εποχές σκοταδισμού, να κάνει ξέφραγο αμπέλι τα πανεπιστήμια και να ψηφίσει άρον-άρον ένα σωρό διατάξεις, με τις οποίες – σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις – είναι αντίθετη η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας.
Όπως και για να στεγνώνει την οικονομία και να στερεί από τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα τον μισθό τους για να εξασφαλίζει τον μισθό των εργαζόμενων στον δημόσιο τομέα και να διορίσει μερικούς παραπάνω σ’αυτόν.
Όπως και για να διαθέτει “τροφεία” στους εργαζόμενους της Δ.Ε.Η. ικανοποιώντας το “εκτροφείο” των πιο ανάλγητων εργατοπατέρων, την ίδια στιγμή που οι ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας στενάζουν – και κινδυνεύουν με “λουκέτο” – εξαιτίας του πιο ακριβού βιομηχανικού ρεύματος στην Ευρώπη.
Όπως και για να επιτρέπει στους κάθε λογής “μπαχαλάκηδες” να κάνουν άνω-κάτω την πόλη και να κάνουν “κατάληψη” όποιου κτηρίου ή χώρου επιθυμούν (άθλημα στο οποίο διέπρεψε και από το οποίο αναδείχθηκε ο πρωθυπουργός), παρά την έκδηλη δυσφορία της κοινής γνώμης.
Όπως και για να στελεχώσει όσο ποτέ άλλοτε τους διάφορους οργανισμούς αποκλειστικά με κομματικά στελέχη, συχνά τελείως άσχετα με το αντικείμενο, για να μετατρέψει το δημόσιο σε παράρτημα του κόμματος, ενώ μία από τις θεμελιώδεις αιτίες του προβλήματος της χώρας είναι η εξ αυτού του λόγου αναξιοκρατία.
Όπως και για να επαναφέρει την συν-διοίκηση των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων με τα συνδικάτα (στην πραγματικότητα την διοίκησή των από αυτά), που τόσα δεινά επεφύλαξε στον τόπο.
Όπως και για να καταργήσει τις φυλακές υψίστης ασφαλείας για να διευκολύνει την απόδραση των καταδίκων που τόσο συμπαθεί, αδιαφορώντας για τις απόψεις των πολιτών.
Όπως και για να καταργήσει την ποινικοποίηση της “κουκουλοφορίας” για να μην κινδυνεύουν να αναγνωρισθούν ούτε καν οι δολοφόνοι τύπου “Marfin” μετά την ευαγή δράση τους.
Ούτε και για να καλλιεργήσει ξεδιάντροπα το ανθελληνικό πνεύμα στην Ευρώπη και το αντιευρωπαϊκό στην Ελλάδα, που θα πληρώσει πολύ ακριβά στο άμεσο μέλλον ο λαός.
Όπως και για να μετατραπεί το κανάλι της Βουλής σε προσωπικό φέουδο και όργανο προπαγάνδας της Προέδρου της, σε βαθμό που ταιριάζει μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Έ, μετά από τόσες “λευκές επιταγές” που πήρε από τον λαό, φαίνεται ότι στο μπλοκάκι του δεν περίσσεψε και μία για την συμφωνία (λέγε με “μνημόνιο”) με τους “θεσμούς” (λέγε με “τρόικα”). Δέκα όλες κι όλες έχει το κάθε μπλοκάκι που χορηγείται στον απλό πολίτη. Πάει, σώθηκαν. Και στους υπερχρεωμένους δεν χορηγείται καινούργιο, αν δεν καλύψουν μέχρι κεραίας το αντίτιμο των επιταγών που έχουν εκδώσει. Κοντολογίς, αν δεν υποστούν τις συνέπειες της αφροσύνης των εντολοδόχων τους.