Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Γράμμα 350: Σταυροφορία γιά τήν Εἰρήνη


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 350
 
Στήν Μέση Ἀνατολή ὁ ἀγώνας ἐπικράτησης μεταξύ τῶν διαφόρων ἰσλαμιστικῶν αἱρέσεων καί ἡ ἐκστρατεία τῆς ἐξόντωσης τῶν ἀλλοπίστων ἔχουν προκαλέσει μία ἀνατριχιαστική κατάσταση. Χάρις στήν τηλεόραση τήν βλέπουμε καί ἐμεῖς οἱ μακρινοί μέσα στά σπίτια μας.
Ἀλλά χτυποῦν καί τίς πόρτες μας τεράστια κοπάδια ἀπό μεσανατολίτες πρόσφυγες. Πραγματικούς, ἀλλά καί τρομοκράτες πού γιά νά μεταφέρουν τήν Τζιχάντ στήν Εὐρώπη παριστάνουν ὅτι διώκονται στόν τόπο τους. Ἐπίσης καί ἀπό λανθρομετανάστες πού θέλουν ἁπλῶς νά ἀπολαύσουν τήν εὐημερία τῆς Βόρειας καί τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης καί ὑποδύονται τούς πρόσφυγες. Τό τραγικό εἶναι ὅτι μέσα στό κύμα τῶν προσφύγων, ἀληθινῶν καί ψεύτικων, ὑπάρχουν ἀθῶα παιδιά. Αὐτά πού ὑφίστανται κατά τήν μεταφορά τους, μᾶς ἐξεγείρουν.
Οἱ εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις εἶναι διχασμένες στήν ἀντιμετώπιση τοῦ προσφυγικοῦ/μεταναστευτικοῦ προβλήματος. Οἱ χῶρες ὑποδοχῆς θέλουν νά περιθάλπουν ἕνα μέρος ἀπό αὐτούς πού φθάνουν στά παράλιά τους καί νά κατενέμονται οἱ ἄλλοι στά ὑπόλοιπα εὐρωπαϊκά κράτη. Οἱ χῶρες τοῦ πλούσιου εὐρωπαϊκοῦ βορρᾶ δέν συμφωνοῦν, γιατί μιά ραγδαία αὔξηση τοῦ ξένου πληθυσμοῦ θά τούς δημιουργήση κοινωνικά προβλήματα. Ἡ κάλυψη τῆς δαπάνης ἐπιβίωσης μέ τήν διανομή ἑνός ἐπιδόματος σέ κάθε πρόσφυγα σέ ὅποια εὐρωπαϊκή χώρα κι ἄν βρίσκεται ἀπό ἕνα κοινό εὐρωπαϊκό ταμεῖο δέν λύνει τό πρόβλημα, διότι θά προκαλέση κίνητρο γιά μαζική προσφυγοποίηση.
Ἡ λύση τοῦ προβλήματος θά εἶναι ἡ κατάργησή του. Νά πάψουν νά ὑπάρχουν πρόσφυγες μέ τήν ἐξαφάνιση τῶν συνθηκῶν πού τούς δημιουργοῦν. Εὐρωπαῖοι καί τό ΝΑΤΟ, σέ τελική ἀνάλυση ἡ Ἀμερική, κάνουν χλιαρά τόν πόλεμο μέ τούς ἰσλαμιστές τρομοκράτες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κάνει κόλαση τήν ζωή στήν Μέση Ἀνατολή. Πρέπει νά τούς ἐξοντώσουν μέ μιά ἀποφασιστική ἐκστρατεία μέ μεγάλες δυνάμεις ἐπί τοῦ ἐδάφους  καί μέ τήν χρησιμοποίηση ὅλων τῶν διαθέσιμων μέσων, παρά τήν τεράστια δαπάνη πού θά ἀπαιτηθῆ. Χρειάζεται μιά Σταυροφορία, ὄχι μέ τήν ἀρχική σημασία τῆς λέξης ἀλλά μέ τήν ἔννοια μιᾶς πολυεθνικῆς ἰσχυρότατης προσπάθειας, γιά νά ὑπάρξη ἡ Εἰρήνη στήν Μέση Ἀνατολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου