Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Γράμμα 372: Τό ἐμπόδιο στήν Συμφωνία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 372

Οἱ συνεδριάσεις τῶν κομματικῶν ὀργάνων τοῦ Σύριζα ἔχουν πολλαπλασιαστῆ. Συνέρχονται ἀλληλοδιαδόχως τό ὑπουργικό συμβούλιο, ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα, ἡ κεντρική ἐπιτροπή, ἡ ὁμάδα τῶν διαπραγματευτῶν, ὁ στενός κύκλος γύρω ἀπό τόν πρωθυπουργό κοκ. Ὑποτίθεται πάντα ὅτι ἡ Συμφωνία μέ τούς Θεσμούς κλείνει σήμερα ἤ τό πολύ αὔριο, διότι ἡ κυβέρνηση παρουσιάζει ἕνα ἀρραγές μέτωπο πού θά τούς κάνει, περιλαμβανομένου καί τοῦ δύσκαμπτου ΔΝΤ, νά ὑποχωρήσουν στίς ἀξιώσεις των.
Ἄν ἡ Συμφωνία θά εἶναι πλήρης καί τελική ἤ προκαταρκτική γιά νά ἐξακριβωθοῦν οἱ τυχόν ἀδυναμίες της καί νά ἀκολουθήση ἡ ὁριστική μετά π.χ. ἕξι μῆνες δέν ἔχει διευκρινισθῆ. Αὐτό πού εἶναι γνωστό, εἶναι οἱ ἀντιρρήσεις ὁρισμένων βουλευτῶν τοῦ Σύριζα νά ψηφίσουν μιά Συμφωνία, πού θά παραβαίνει τίς κόκκινες γραμμές τοῦ Προγράμματος τῆς Θεσσαλονίκης. Καί πίσω ἀπό αὐτούς διαφαίνεται, ὅτι εἶναι καί ἄλλοι συνάδελφοί τους, οἱ ὁποῖοι ἀπέφυγαν νά δυσαρεστήσουν τήν ἡγεσία τοῦ κόμματος πρίν γίνη ἀναπόφευκτο μέ τήν ψηφοφορία.
Ἡ δυσκολία γιά τήν κατάληξη σέ συμφωνία μέ τούς Θεσμούς πηγάζει λοιπόν ἀπό τήν ἐσωτερική δυσκολία τῶν Συριζαίων νά τά βροῦν μεταξύ τους.
 
Μέχρι τίς 30 Ἰουνίου μᾶς χωρίζουν πιά μόνο πέντε ἡμέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου