Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Γράμμα 361: Τελειώνετε!


 Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 361
 
Πολύμηνες διαπραγματεύσεις γιά τήν σύναψη εἰρήνης ἔχουν ὑπάρξει πολλές φορές στό παρελθόν. Καί ἄν δέν ἔχει προηγηθῆ ἀνακωχή, ἐξακολουθοῦσε στά μέτωπα νά σκοτώνεται ὁ κοσμάκης.
Οἱ διαπραγματεύσεις ὅμως γιά τήν σύναψη μιᾶς πολεμικῆς συμμαχίας πρέπει νά διεξάγονται μέ τήν μέγιστη ταχύτητα. Ἄν καθυστεροῦσε τό καλοκαίρι τοῦ 1912 ἡ σύναψη τῆς συμμαχίας τῶν βαλκανικῶν χωρῶν, οἱ Τοῦρκοι θά ἐπετίθοντο στήν Βουλγαρία καί θά τήν συνέτριβαν ἀμέσως. Μετά ἀπό αὐτό ἡ Σερβία, τό Μαυροβούνιο καί ἡ Ἑλλάς δέν θά εἶχαν τήν δυνατότητα νά κινηθοῦν κατά τῆς Τουρκίας.
Τώρα ἐπιδιώκουμε τήν συμμαχία μέ τήν Τρόϊκα γιά νά ἀπελευθερωθοῦμε ἀπό τόν βραχνᾶ τῆς φτώχειας καί οἱ Τροϊκανοί τήν θέλουν γιά νά μπορέσουν νά εἰσπράξουν σέ δόσεις αὐτά πού τούς χρωστᾶμε.
Εἶναι ἀπαράδεκτο τό ὅτι δέν ἔκλεισε ἡ συμμαχία καί δέν ἄρχισε νά ἀποδίδει τό ἀναμενόμενο ἀποτέλεσμα, διότι ἡ διαπραγμάτευση συνεχίζεται ἐπί τέσσερις μῆνες. Μαζί μ’αὐτήν μεγαλώνει ἡ φτώχεια μας καί ἡ διάσωσή μας γίνεται διαρκῶς δυσχερέστερη, μέ κίνδυνο νά φανῆ στούς δανειστές/χρηματοδότες μας τελικά ἀνέφικτη.
Πρέπει ἡ κυβέρνηση νά συνειδητοποιήση ὅτι μέ τίς κόκκινες γραμμές πού θέτει καί τίς βελτιώσεις πού ἐπιδιώκει τῶν ὅρων τῆς συμφωνίας θά κάνει ἀπραγματοποίητη τήν σύναψή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου