Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Γράμμα 376: Ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 376
 
Ἡ Κα Κωνσταντοπούλου παρ’ὅλο πού ἔχει κάνει ἐκτεταμένες νομικές σπουδές ἐδῶ καί στό ἐξωτερικό, δέν βγῆκε καλή δικηγόρος.
Ὑπέβαλε γιά λογαριασμό πελάτη της στόν Ἄρειο Πάγο μήνυση κατά τοῦ Κίσσιγκερ, τήν ὁποίαν ὁ Ἄρειος Πάγος ἀπέρριψε ὡς ἀπαράδεκτη.
Μιάν ἄλλη πελάτισσά της πού ἐξακολουθοῦσε νά παίρνη προσαύξηση στήν σύνταξή της γιά τήν ἀνήλικη κόρη της καί ἀφοῦ ἡ τελευταία εἶχε ἐνηλικιωθῆ καί ἐκλεγῆ μάλιστα βουλευτής, δέν τήν συμβούλευσε νά πάψη νά εἰσπράττει τήν προσαύξηση.
Στή συζήτηση στήν Βουλή γιά τό Δημοψήφισμα, πού τελείωσε τά ξημερώματα, ἐνῶ εἶχε ἀγορεύσει ἀπό τό βῆμα ὑπέρ τῆς κυβερνητικῆς πρότασης, ὅταν τήν διαδέχθηκε σ’αὐτό ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, ἀνέβηκε ἐκ νέου στόν προεδρικό θῶκο γιά νά ἀσκήση πάλι τά δικαιώματα τῆς προέδρου – παρά τήν ἀπαγόρευση τοῦ ἄρθρου 66 τοῦ Κανονισμοῦ. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἐκμανῆ ὁλόκληρη ἡ Βουλή καί νά διακοπῆ ἡ συνεδρίαση. Ἐπιστρέφοντας κατόπιν στόν προεδρικό θῶκο προσπάθησε νά δικαιολογηθῆ δικολαβικά, ὅτι τό εἶχε κάνει ἀπό τόν σεβασμό της πρός τό πρόσωπο τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης. Ἡ Βουλή δέν δέχθηκε τήν δικαιολογία της καί δέν τήν ἄφησε νά προεδρεύση ἄλλο.
Τό ἐπεισόδιο αὐτό ἔδειξε, ὅτι ἡ ἐλλειμματική δικηγορική ἱκανότης της δέν θεραπεύεται.
Τό καλλίτερο γι’αὐτήν εἶναι νά πάψη νά ἀσχολῆται μέ τά νομικά στά ὁποῖα δέν φτουρᾶ καί νά ἐπικεντρωθῆ στήν εὐδόκιμη προσπάθειά της γιά τήν κατάκτηση τῆς ἀρχηγίας τοῦ κόμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου