Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Γράμμα 352: Νά ἐπισπευσθῆ ἡ Συμφωνία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 352

Καί ἕνα καλό νέο ἐπιτέλους. Τό ΔΝΤ δέχθηκε νά εἰσπράξη τίς δόσεις πού τοῦ ὀφείλουμε ὄχι τμηματικά μέσα στόν μήνα, ἀλλά συνολικά μέχρι τίς 30 Ἰουνίου. Βγῆκε ἀπό πάνω μας ὁ βραχνᾶς ὅτι θά χρειαστῆ νά ἐπιλέξουμε μεταξύ τῆς μή πληρωμῆς τῶν μισθῶν καί τῶν συντάξεων καί τῆς μή ἐξυπηρέτησης τοῦ χρέους μας πρός τόν σημαντικώτερο δανειστή. Ἡ μή τήρηση τῆς συμφωνίας μας μέ τό ΔΝΤ θά ἐπέφερε τήν ἐκ μέρους του καταγγελία τῆς ὑποχρεώσεως του νά μᾶς χορηγήση ἕνα μεγαλύτερο δάνειο. Ἡ μή καταβολή τῶν μισθῶν καί τῶν συντάξεων θά ἦταν μιά συμφορά τῆς ὁποίας ἡ ἔκταση δέν χρειάζεται νά περιγραφῆ.
Τό χρονικό περιθώριο μέχρι τήν 30η Ἰουνίου εἶναι στενό. Νά κάτσουν λοιπόν στό τραπέζι οἱ Τροϊκανοί καί ἡ κυβέρνηση γιά νά συζητήσουν τίς Προτάσεις πού ἔχουν ἑτοιμάσει ἑκατέρωθεν καί νά καταλήξουν σέ συμφωνία. Μιά κακή συμφωνία εἶναι καλλίτερη γιά μᾶς ἀπό τήν μή συμφωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου