Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Γράμμα 367: «Μένουμε Εὐρώπη»

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 367

Ἡ ἐπιτυχία τῆς χθεσινῆς συγκέντρωσης στήν πλατεῖα ὑπερέβη κάθε πρόβλεψη. Ἦρθαν πάνω ἀπό 10.000 ἄτομα, πολλαπλάσια δηλαδή ἀπό αὐτά πού συγκεντρώθηκαν τήν προηγούμενη ἡμέρα στόν ἴδιο χῶρο γιά νά ὑποστηρίξουν τήν ἀπειλή τοῦ Σύριζα πρός τήν Εὐρώπη γιά Ρήξη.
Ὅτι μαζεύτηκε ἕνας τέτοιος ἀριθμός ἀποτελεῖ ἐπίτευγμα τῶν ὀργανωτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔστειλαν τήν πρόσκληση τήν προτεραία μέ e-mail σέ ἕνα κύκλο παραληπτῶν ὄχι μεγάλο καί ἔγινε γνωστή στό εὐρύ κοινό μόλις τό πρωϊ τῆς ἴδιας ἡμέρας.
Ἡ ἀτμόσφαιρα πού κυριάρχησε στήν συγκέντρωση ἦταν θαυμάσια. Σέ κάθε εὐκαιρία χαιρετιόνταν οἱ συμμετέχοντες μέ τήν ἐγκαρδιότητα παλαιῶν φίλων. Θύμιζε τίς διηγήσεις παλαιοτέρων ἐποχῶν, ὅταν μετά κάθε νίκη τοῦ 1940-41, ὅπως καί στήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης τό 1912 ἄγνωστοι μεταξύ τους ἀγκαλιάζονταν μέ γέλια καί δάκρυα χαρᾶς.
Κανένα κόμμα, οὔτε κἄν μιά πολιτική νεολαία, δέν ἀποπειράθηκε νά καπελώση τήν συγκέντρωση. Αὐτή τῆς προηγούμενης ἡμέρας εἶχε γίνει μέ ἀνοιχτή πρόσκληση διαφόρων ὀργανώσεων τοῦ Σύριζα καί μέ τήν συμμετοχή ὑπουργῶν του καί τῆς κ. Κωνσταντοπούλου.
Ἀφοῦ ἐγέμισε χθές ἡ Λεωφόρος Ἀμαλίας μπροστά στό Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου, γέμισε καί ἡ ἴδια ἡ πλατεία του καί τό πλῆθος ἀνέβηκε τίς δύο κλίμακες πλάϊ του μέχρι τήν πόρτα τῆς Βουλῆς. Τήν προηγούμενη ἡμέρα ἡ Κα Κωνσταντοπούλου, πού πρωτοστατοῦσε στήν συγκέντρωση, τήν εἶχε ἀνοίξει διάπλατα, σύμφωνα μέ τό δόγμα της ὅτι ὁ Λαός πρέπει νά φέρνει τά αἰτήματά του μέσα στήν Βουλή, καί οἱ διαδηλωτές ἀνέβηκαν μέχρι τό κεντρικό μπαλκόνι τοῦ κτιρίου, ἀπό ὅπου ἀπηύθυναν μοῦντζες (πρός ποῖον; τούς Θεσμούς ἤ τούς Εὐρωπαϊστές;) Χθές ὅμως οἱ ἄνευ στολῆς ἀστυνομικοί τῆς προέδρου εἶχαν κλειδώσει τήν πόρτα τῆς Βουλῆς. Δέν ἄφηναν τούς συγκεντρωθέντες νά φύγουν μετά τήν συγκέντρωση ἀπό τίς ἐξόδους πλάϊ στά ἀνθοπωλεῖα, ἀκόμη καί τούς γέρους καί τούς ἀναπήρους, καί διατηροῦσαν κλειδωμένες τίς μπάρες τῶν πλαϊνῶν καθοδικῶν διαζωμάτων τοῦ Μνημείου γιά νά τιμωρήσουν μέ τήν ταλαιπωρία στήν ἀποχώρησή τους τούς προσελθόντες εὐρωπαϊστές.
Αὐτά ὅλα δέν ἔκαμψαν τήν χαρά ἀπό τήν ἐπιτυχία τῆς συγκέντρωσης. Τό ἐπίσημο σύνθημα «Μένουμε Εὐρώπη» καί τά αὐτοσχέδια πού φώναζε ρυθμικά τό πλῆθος, ὅπως «Ἑλλάς-Εὐρώπη-Δημοκρατία», ἐξέπεμψαν μήνυμα αἰσιοδοξίας γιά τό μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου