Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Γράμμα 364: Τά κρατικά κανάλια

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 364

Ἡ ΕΡΤ ὑπό τόν καινούργιο διευθυντή της ἔχει γίνει πολύ καλή. Πέρα ἀπό τό ψυχαγωγικό περιεχόμενό της. Ἡ εἰδησεογραφία της ἔχει πολύ μικρή ἀπόκλιση ἀπό τήν πραγματικότητα χάριν τῆς κυβερνητικῆς γραμμῆς. Τά δελτία εἰδήσεων παρέχουν πραγματικές εἰδήσεις, χωρίς τσόντες ἀπό τά παλιά γιά νά συμπληρωθῆ ὁ προγραμματισμένος χρόνος. Ἡ ἀντιπολίτευση ἔχει ἐλεύθερη πρόσβαση. Ὅταν δέ μιλᾶ σέ μία συγκέντρωση ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, ὁ κ. Σαμαρᾶς, μεταδίδεται ἕνα ἀπίθανα μεγάλο μέρος τῆς ὁμιλίας του μέχρι σημείου νά βαριέται ὁ τηλεθεατής. Δέν μποροῦμε κατά κανένα τρόπο νά συμφωνήσουμε μέ τόν κ. Σαμαρᾶ ὅτι ἡ νέα ΕΡΤ εἶχε κακή ἐκκίνηση. Ἐμεῖς λέμε ὅτι ἔκανε ἕνα ἀξιοθαύμαστο βῆμα καί τῆς εὐχόμαστε, μέ κάθε εἰλικρίνεια, περίτρανη ἐπιτυχία.
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά τό κανάλι τῆς Βουλῆς προχωρεῖ ἀκάθεκτο στήν κατεύθυνση πού τοῦ ἔδωσε ἡ Κα Κωνσταντοπούλου, ὅταν ἀπέκτησε τήν ἰδιοκτησία του. Ἐπιδίδεται σέ καθαρόαιμη προπαγάνδα. Προβάλλει κάθε εἰκόνα ἀπό τό παρελθόν πού μπορεῖ νά φανῆ μειωτική γιά τούς ἑταίρους μας. Ἐξελίσσεται ἔτσι σέ ὑποδειγματικό τηλεοπτικό σταθμό μιᾶς νεοσταλινικῆς δημοκρατίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου