Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Γράμμα 356: Ἐρντογάν

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 356

Τό ¨Κόμμα τῆς Δημοκρατίας τῶν Λαῶν¨, πού ἐκφράζει τούς Κούρδους, παρά τίς αἱματηρές τρομοκρατικές ἐπιθέσεις στίς προεκλογικές συγκεντρώσεις τῶν ὀπαδῶν του καί παρά τό ἐκλογικό ὅριο τοῦ 10% πού εἶχε θεσπισθῆ εἰδικά ἐναντίον του, ἐπέτυχε στίς χθεσινές ἐκλογές νά ἐκλέξη γύρω στούς 78 βουλευτές.
Τό κόμμα τοῦ κ. Ἐρντογάν ἔχασε τήν αὐτοδυναμία του, παρότι ἔλαβε τό 41,78% τῶν καταμετρημένων ψήφων. Δέν θά μπορέση λοιπόν ὁ τοῦρκος πρόεδρος νά προχωρήση στήν τροποποίηση τοῦ συντάγματος γιά νά ὁλοκληρώση τήν ἐξουσία του.
Τό ἐρώτημα εἶναι πῶς θά ἀντιδράση. Στηριζόμενος στό κόμμα του (¨Κόμμα Δικαιοσύνης καί Ἀνάπτυξης¨) θά προσπαθήση νά ἐπιβάλη δικτατορία γιά νά ἁλυσοδέση τούς ἀντιπάλους του; Ἀλλά ὁ στρατός μέ τίς κεμαλικές καταβολές του εἶναι ἀπίθανο, ὅτι θά ἀνεχθῆ τήν πολιτειακή ἐκτροπή. Γιά νά ἰσχυροποιήση τήν θέση του ὁ κλονισμένος ἀρχηγός ἡ παλιά καί δοκιμασμένη συνταγή εἶναι μιά πολεμική ἐμπλοκή μέ γειτονική χώρα, ἡ ὁποία προκαλεῖ μιά πανεθνική (ἤ ἔστω πλειοψηφική) συσπείρωση. Τό νά συμβιβαστῆ μέ τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα θά εἶναι στόν κ. Ἐρντογάν μέ τήν ἰδιοσυγκρασία του τό πιό δύσκολο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου