Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Γράμμα 378: Κωτσόβολος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 378
 
Στήν ἐξέλιξη τῶν διαπραγματεύσεων μέ τήν Τρόϊκα, ἡ τελευταία ὑπέβαλε σέ ἐπίπεδο τεχνοκρατῶν των στήν ἑλληνική κυβέρνηση σχέδιο προτάσεων της γιά συμφωνία. Ἀφοῦ ἔκρινε ἡ κυβέρνηση ὅτι τό περιεχόμενο τοῦ σχεδίου δέν εἶναι ἱκανοποιητικό, ἀρκοῦσε νά τό δηλώση στούς Τροϊκανούς ὁ δικός μας διαπραγματευτής τῆς ἡμέρας ἐκείνης. Ἄν ἤθελε νά δώση ἡ κυβέρνηση ἔμφαση στήν ἄρνηση, ἄς ἔκανε τήν δήλωση ἕνας ὑπουργός. Καί γιά νά ὑπογραμμιστῆ ἡ βαρύτητα της ἀρκοῦσε νά τήν ἀναφέρη κατόπιν στήν Βουλή, ὅπου ὁ συνδυασμός Σύριζα-ΑΝΕΛ-Χρυσή Αὐγή ἀποτελεῖ τήν πλειοψηφία, γιά νά λάβη τήν ἔγκρισή της πού νά τήν ἐπικαλεσθῆ στήν ἄλλη πλευρά.
Ὁ Τσίπρας θέλησε τήν ἀνωτατοποίηση τῆς ἀπόρριψης τοῦ σχεδίου προτάσεων τῆς Τρόϊκας καί προκήρυξε Δημοψήφισμα. Αὐτό σταμάτησε τήν εἰσροή τῆς βοήθειας πού ἐρχόταν ἀπό τίς Βρυξέλλες καί οἱ τράπεζες ἔμειναν χωρίς λεφτά. Ξύνοντας τόν πάτο τοῦ βαρελιοῦ ὁ διοικητής τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος ἐφοδίασε τίς τράπεζες μέ τό ἀπαιτούμενο ποσόν γιά νά πληρώνουν τά ΑΤΜ σέ κάθε συνταξιοῦχο 60 εὐρώ τήν ἡμέρα. Ἀλλά ἐπειδή τά διαθέσιμα εἶναι λίγα, πρέπει νά πηγαίνει αὐτός κάθε ἡμέρα νά εἰσπράττει τό ἑξηντάρι. Τήν ἑπομένη χάνει αὐτό τό δικαίωμα. Εἰσήχθη ἀποσβεστική προθεσμία 24 ὡρῶν. Παγκόσμια πρωτοτυπία καί ὁ συνταξιοῦχος πού δέν ἔχει κάρτα γιά ΑΤΜ δέν θά μπορεῖ νά εἰσπράξη οὔτε μιά δόση τῶν 60 εὐρώ.
Μέ αὐτά τά τρελλά δεδομένα βαδίζουμε πρός τό Δημοψήφισμα τῆς Κυριακῆς. Γιά τό ὁποῖο δήλωσε ὁ Τσίπρας, ὅτι ἡ λαϊκή ἄρνηση τῶν προτάσεων τῆς Τρόϊκας δέν θά ἀποτελέση τήν λήξη τῶν διαπραγματεύσεων, ἀλλά τήν ἐπανάληψή τους σέ νέα βάση. Ἐάν τό ἀποδεχθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι – γιατί ἀπό ἀπόψε πού δέν θά πληρώσουμε τίς λήξασες δόσεις στό ΔΝΤ βγαίνει αὐτό ἀπό τό παιγνίδι - τήν Τρίτη πού θά ἀνοίξουν ξανά οἱ Τράπεζες δέν θά ἔχουν ἀνεφοδιαστῆ μέ λεφτά Βρυξελλῶν.
Πρέπει μέχρι νά καταλήξουμε σέ νέα συμφωνία μέ τούς Εὐρωπαίους νά συνηθίσουμε νά ζοῦμε χωρίς λεφτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου