Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Γράμμα 368: Ἡ κεφαλαιαγορά


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 368
 
Ἡ κυβέρνηση κατήγγειλε χθές τούς δανειστές/χρηματοδότες μας ὅτι ἐφαρμόζουν ¨σχέδιο τεχνητῆς φυγῆς κεφαλαίων¨, πού κάνει τό κοινό νά ἀποσύρει ἀπό τίς τράπεζες τίς καταθέσεις του γιά νά τίς στέλνει σέ ἀσφαλέστερα λιμάνια.
Ἡ κυβερνητική ἀνακοίνωση ἀποτελεῖ μιά ἀκόμη συνωμοσιολογική ἐξήγηση τῆς δεινῆς οἰκονομικῆς κατάστασης στήν ὁποία μᾶς ἔχει βάλει: γιά νά μᾶς στερήσουν οἱ δῆθεν φίλοι μας, καί στήν πραγματικότητα ἐχθροί μας, τήν ἐθνική κυριαρχία μας καί τήν ἀξιοπρέπειά μας, προκειμένου νά μᾶς καθυποτάξουν ἐντελῶς, καλλιεργοῦν στούς καταθέτες πανικό.
Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης καί ἐπόπτης τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς της, κ. Γ. Δραγασάκης, δέν ἔχει πάψει ὅμως νά εἶναι ἕνας καλός οἰκονομολόγος. Δήλωσε χθές στό προεδρεῖο τῆς Ἕνωσης Ἑλληνικῶν Τραπεζῶν, ὅτι ὅπου νἆναι κλείνει ὁ συμβιβασμός μας μέ τήν Τρόϊκα. Ἄν ἐπαληθεύση ἡ δήλωσή του, θά ὑπάρξη μιά μαζική ἐπιστροφή τῶν κεφαλαίων στίς τράπεζες. Ἀλλά καί προσέλευση καινούργιων.
Ἡ κεφαλαιαγορά δέν ἔχει ἰδεολογία. Πηγαίνει ὅπου βρεῖ ἀσφάλεια καί κέρδος.
Ἀφῆστε λοιπόν κ. Δραγασάκη καί ἡ λοιπή κυβέρνηση τίς ἄγονες διαπραγματεύσεις μέ τήν Τρόϊκα, ἐπικαλούμενοι τό ¨Πρόγραμμα τῆς Θεσσαλονίκης¨, καί κλεῖστε τήν συμφωνία μαζί της γιά νά γεμίσουν τά ταμεῖα τῶν τραπεζῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου