Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Γράμμα 351: 47 σελίδες


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 351
 
Τό Ἅγιον Πνεῦμα δέν ἐργάστηκε τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς του, ἀλλά τήν ἑπομένη φώτισε τήν Τρόϊκα, πού ξεπέρασε τίς διχογνωμίες τῶν μελῶν της ὡς πρός τό τί ἀξιώνει ἀπό τήν Ἀθήνα καί κατέληξε στήν κατάρτιση μιᾶς πρότασης.
Ἀλλά καί ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ἐπέτυχε σέ χρόνο ρεκόρ νά συμφωνήση σέ ἕνα μακροσκελές κείμενο, πού θά εἶναι ἡ δική μας πρόταση πρός τούς δανειστές/χρηματοδότες μας. Καταλαμβάνει 47 σελίδες καί ἐνῶ νομιμοποιεῖται στήν κατάρτισή του ἡ κυβέρνηση ἀπό τήν λαϊκή ἐντολή τῆς 25ης Ἰανουαρίου, δέν ἀνακοινώνει τό περιεχόμενό της σέ ἐμᾶς τόν κυρίαρχο λαό πού τῆς χορηγήσαμε τήν ἐντολή.
Περιορίστηκε στό νά διοχετεύση στήν κοινή γνώμη μερικά σημεῖα του μέσω τοῦ κυβερνητικοῦ Τύπου. Καί αὐτά ὄχι σέ κατά λέξιν ἀποσπάσματα, ἀλλά μέ «ρεπορτάζ» καί πιθανολογήσεις πού ἀφήνουν ἀνοιχτή τήν πόρτα καί στό ἀντίθετο. Καμμία ἔνδειξη δέν παρέχεται ὅτι περιέχουν συγκεκριμένα νούμερα, στῶν ὁποίων τήν διατύπωση ἔχει μείνει ἀνυποχώρητη ἡ ἄλλη πλευρά.
Ὅταν λοιπόν θά γίνη ἡ συζήτηση τῶν 47 σελίδων καί τῆς πρότασης τῶν Θεσμῶν, ἡ διαπραγμάτευση δέν θά εἶναι εὔκολη. Ἐνῶ τό βάραθρο τῆς 30ης Ἰουνίου μένει ἀνοιχτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου