Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Γράμμα 6

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 6
 
Ἡ Βία ἔχει γίνει μέρος τῆς καθημερινότητας. Καί διαρκῶς αὐξάνει.
Βία ληστρική. Βία τρομοκρατική. Βία στήν ἐκκαθάριση λογαριασμῶν. Βία ἀκόμη καί σάν ἐπίδειξη λεβεντιᾶς.
Μέ τήν ἐξάπλωση τῆς βίας, σέ πολλές συνοικίες ἐπικρατεῖ ἀνασφάλεια. Τό βιώνουμε στό ΚΣΜ, ὅπου πολλοί τακτικοί ἐπισκέπτες τῶν συναντήσεών μας τῆς Δευτέρας δέν ἔρχονται πιά, γιά νά μήν διασχίσουν βράδυ τούς δρόμους τῆς γειτονιᾶς τους.
Ἡ κυβέρνηση δέν ἀφήνει τήν ἀστυνομία νά ἀναπτύξει ἐπιθετική δράση γιά τήν καταπολέμηση αὐτῆς τῆς κατάστασης. Φοβᾶται τό πολιτικό κόστος στήν κοινή γνώμη, τό ὁποῖο θά προκαλοῦσε ὁ θάνατος σέ συμπλοκή κάποιου ¨νεαροῦ¨ ἐκ τῶν μετερχομένων τήν βία. Ἐντωμεταξύ τό κόστος τῆς κοινωνίας, τό ψυχικό καί τό παράπλευρο οἰκονομικό, γίνεται διαρκῶς βαρύτερο.

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Γράμμα 5

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 5
 
Πολλές ἁμαρτίες βαρύνουν τούς πολιτικούς πού ὁδήγησαν τήν χώρα, ὡς κυβερνῆτες καί ἀντιπολιτευόμενοι, ἀπό τό 1974. Δέν ἦταν ὅλοι τους ἀνίκανοι ἤ διεφθαρμένοι. Πολλοί ἀπό αὐτούς εἶχαν ἱκανότητα καί ἦθος. Ἡ αἰτία γιά τήν δεινή κατάσταση, στήν ὁποίαν ἔχουμε περιέλθει, εἶναι τό σύστημα τοῦ πολιτικοῦ ἀνταγωνισμοῦ πού ἐγκαθίδρυσαν.
Οἱ μάχες γιά τήν προσωπική ἀνάδειξη ἤ γιά τό κόμμα καί τήν πελατεία του λύγισαν τίς ἐγγυήσεις τῶν κοινοβουλευτικῶν θεσμῶν. Νόμοι γίνονταν στά πρόχειρα καί ἁρπαχτά, ἤ ψηφίζονταν καί κατόπιν δέν ἐφαρμόζονταν. Σωστά μέτρα παρέλυσαν κάτω ἀπό τήν ἀντίσταση ὀργανωμένων ὁμάδων. Ρουσφέτια, καταχρήσεις καί ἀνόητες ἐπιδείξεις γιά ἐντυπωσιασμό, βάρυναν τά δημόσια ἔσοδα.
Τήν εὐθύνη γιά τήν κατάσταση αὐτή φέρουμε, κατά διάφορους βαθμούς, ὅλοι μας πού ψηφίζαμε τούς πολιτικούς πού ἔφτιαξαν τό ὑφιστάμενο σύστημα διαχείρισης τῶν κοινῶν.
Τό νά ψηφίσουμε ἕναν ἄλλο λαό (ὅπως εἶπε ὁ Μπέρτολτ Μπρέχτ) εἶναι ἀδύνατον. Μποροῦμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τό σύστημα ψηφίζοντας ἕνα ἄλλο κόμμα, καινούργιο, πού θά ὁδηγήσει τήν χώρα σέ μιά καλῶς λειτουργοῦσα κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Γράμμα 4

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 4
 
Ἐφησυχασμός. Εἶναι ἡ συνηθισμένη συμπεριφορά τῶν Ἑλλήνων ὅταν θεωρήσουν, ὅτι ὁ κίνδυνος πού τούς ξεσήκωσε ἔπαψε νά ὑπάρχει.
Τίς παραμονές τῶν ἐκλογῶν εἶχαν βάλει οἱ δημοσκόποι σέ μεγάλη ἀνησυχία ἐκείνους πού θέλουν τήν Ἑλλάδα μέσα στήν Ε.Ε., ὅτι θά τίς κερδίσει ὁ Τσίπρας καί ὅτι θά βρεθοῦμε ἔξω ἀπό τήν Εὐρώπη.
Γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς συμφορᾶς, ἐπειδή τά ὑπάρχοντα κόμματα ἔχουν ἀποδειχθεῖ τραγικῶς ἀνίκανα καί χάσει ἐντελῶς τήν λαϊκή ἐμπιστοσύνη, πολλοί ἔκαναν τήν σκέψη, ὅτι χρειάζεται ἕνα καινούργιο κόμμα. Διαφορετικό πρός τά ὑπάρχοντα, στό ἦθος καί στήν κατεύθυνση, πού θά ἔβαζε τό συμφέρον τοῦ τόπου πάνω ἀπό τό κομματικό.
Ἀνάμεσα σέ ἐκείνους πού ἀσπάστηκαν τήν ἰδέα τοῦ καινούργιου κόμματος ἦταν τό ΚΣΜ. Ἀναζητήσαμε τίς ὁμάδες πού μάθαμε ὅτι ἐπιδιώκουν τό ἴδιο, λάβαμε τά κείμενά τους καί τούς στείλαμε ἀνάλογα δικά μας.
Ὁ Τσίπρας δέν ἐκέρδισε καί ὁ φόβος τῆς ἐξόδου τῆς Ἑλλάδας ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση διαλύθηκε. Τά προβλήματα ὅμως πού μᾶς ἔφεραν στό χεῖλος τῆς καταστροφῆς παραμένουν.
Αὐτοί μέ τούς ὁποίους συζητήσαμε τήν συγκρότηση ἑνός νέου κόμματος, δείχνουν ὅτι ἔχασαν τήν αἴσθηση τοῦ ἐπείγοντος. Ἀνέβαλαν γιά ἕναν ἀόριστο χρόνο τίς συναντήσεις πού εἴχαμε συμφωνήσει.
Ἐμεῖς στό ΚΣΜ ξέρουμε, ὅτι ὁ δρόμος γιά τήν συγκρότηση τοῦ νέου κόμματος θά εἶναι μακρύς καί δύσκολος. Γι’αὐτό δέν πρέπει νά καθυστερεῖ ἡ ἐκκίνηση τῆς προσπάθειας.
Ρωτᾶμε τόν φίλο ἀναγνώστη, πού συμφωνεῖ γιά τήν ἀνάγκη τοῦ νέου κόμματος, ἄν θέλει νά συμμετάσχει στήν προετοιμασία μαζί μέ τό ΚΣΜ. Προσοχή: δέν τοῦ λέμε νά γίνει μέλος τοῦ ΚΣΜ (πού ἡ ἰδεολογία του γιά τό Δημοκρατικό Σοσιαλισμό μπορεῖ νά τόν ἀφήνει ἀδιάφορο) ἀλλά μέλος τῆς ὁμάδας πού θά ἐργαστεῖ γιά νά γίνει τό νέο κόμμα.

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Γράμμα 3

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 3
 
Τό χθεσινό γράμμα μας μεμφόταν τόν κ. Σαμαρᾶ γιά τό ὅτι δέν εἶχε ὁρίσει ἕναν ἀντιπρόεδρο τῆς κυβερνήσεως καί στέρησε ἔτσι στήν χώρα μας τήν δυνατότητα νά μιλάει γι’αὐτήν στήν σύνοδο κορυφῆς τῆς Ε.Ε. ἕνα πρόσωπο μέ αὐξημένο κῦρος. Καί προσέθετε τό γράμμα ὅτι θά εἶναι ἕνα συνεργεῖο [ὑπουργῶν] πού θά μᾶς ἐκπροσωπήσει στήν σύνοδο.
Πρίν ὅμως φθάσει τό ἀπόγευμα εἶχε ἀντιδράσει ἡ Ε.Ε., προβάλλοντας, ὅτι οἱ καταστατικές διατάξεις της, ὁρίζουν νά ἐκπροσωπεῖται μιά χώρα εἴτε ἀπό ἀρχηγό κράτους εἴτε ἀπό ἀρχηγό κυβερνήσεως καί ὅτι αὐτόν μπορεῖ νά συνοδεύει στήν συζήτηση μόνο ἕνας ὑπουργός. Γι’αὐτό ὁρίστηκε νά πάει ὁ κ. Παπούλιας καί νά τόν συνοδεύει ὁ ὑπηρεσιακός ὑπουργός τῶν οἰκονομικῶν, μιά καί ὁ κ. Ράπανος ἀποποιεῖται τόν διορισμό του.
Καί ἐμεῖς μέν, οἱ συντάκτες αὐτοῦ τοῦ γράμματος, δέν ξέραμε τόν περιορισμό ἀπό τίς διατάξεις τῆς Ε.Ε., ἀλλά τό φοβερό εἶναι ὅτι δέν τούς ἤξερε οὔτε ὁ ὑπουργός τῶν ἐξωτερικῶν τῆς χώρας μας!

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Γράμμα 2

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 2
 
Τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν τῆς 17ης Ἰουνίου ἀπέτρεψε τήν πτώση μας στό χάος. Αὐτό δέν σημαίνει καί ὅτι σωθήκαμε. Ὅλες οἱ ἀνεπάρκειες καί οἱ δυσλειτουργίες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους παραμένουν.
Στόν κ. Σαμαρᾶ ἀπευθύνουμε τίς πιό θερμές εὐχές μας γιά τήν ταχεῖα ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ ματιοῦ του. Ἡ ἐλαττωματική πολιτική του ὅραση δέν μπορεῖ ὅμως νά θεραπευθεῖ. Οἱ ἀδυναμίες τῆς ἡγεσίας του φανερώνονται ἡ μία μετά τήν ἄλλη.
Τό ὅτι δέν ὅρισε ἕναν ἀντιπρόεδρο τῆς κυβέρνησης, θά στερήσει τήν χώρα μας ἀπό τήν δυνατότητα νά μιλάει γι’αὐτήν μέ ηὐξημένο κῦρος ἕνα πρόσωπο στήν σύνοδο κορυφῆς τῆς Ε.Ε. στίς 28 καί 29 Ἰουνίου. Θά μᾶς ἐκπροσωπήσει ἕνα συνεργεῖο.
Ὑπουργοποίησε ἀνθρώπους μέ καθαρῶς κομματικά κριτήρια. Τό ὅτι δέν περιέλαβε στήν κυβέρνηση τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, τόν πρῶτο σέ σταυρούς βουλευτή τῆς Ν.Δ. καί ἐπιτυχημένο σέ ὅλα τά προηγούμενα πόστα του, δέν θά ἀργήσει νά τό πληρώσει, γιατί τό μητσοτακέϊκο εἶναι μιά ἰσχυρή φάρα.
Εὐθῦνες γιά τήν κυβερνητική ἀνεπάρκεια ἔχουν καί οἱ ἀρχηγοί τῶν δύο ἄλλων κομμάτων πού συμπράττουν. Μέ τήν ἀποφυγή μιᾶς ἄμεσης ἐνεργοῦ συμμετοχῆς τους στήν κυβέρνηση τήν ἀποδυναμώνουν πολιτικά τόσο στό ἐσωτερικό ὅσο καί στό ἐξωτερικό. Ἡ προσωπική παρουσία τῶν ἰδίων θά ἔδινε ἄλλο κῦρος στό κυβερνητικό σχῆμα.
Ἐλπίζουμε, γιά τό καλό τοῦ τόπου, πώς μιά ἀνασύνθεση τῆς κυβέρνησης θά τήν κάνει μέ τόν καιρό νά ἐκτελεῖ καλλίτερα τά ἔργα της  καί νά μεταφέρει στήν πράξη τήν θετική πλευρά τῆς συμφωνίας τῶν τριῶν κομμάτων.
Δέν μπορεῖ ὅμως  νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀνόρθωση τῆς χώρας οὔτε ἀπό τά κόμματα τῆς ἐξουσίας οὔτε ἀπό τά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης,  γιατί ὅλα ἔχουν χάσει τήν ἐκτίμηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἀδυνατοῦν νά τόν ἐμπνεύσουν σέ μιά σκληρή  προσπάθεια.
Ἐπιτακτική λοιπόν ἡ ἀνάγκη γιά ἕνα καινούργιο κόμμα.

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Γράμμα 1

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 1
 
Σήμερα, τρίτη ἡμέρα, ἀπό τότε πού ἔλαβε τήν ἐντολή, ὁ κ. Σαμαρᾶς εἶναι μέχρι τήν ὥρα αὐτή ὁ μόνος ὑπουργός τῆς κυβέρνησής του.
Ἄν δέν εἶχε πληρωθεῖ ὁ τύπος τοῦ σχηματισμοῦ κυβέρνησης μέ τήν ὁρκομωσία ἑνός μόνο ὑπουργοῦ, θά ἔπρεπε νά φωνάξει σέ λίγο ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τόν κ. Βενιζέλο γιά νά τοῦ ἀναθέσει τήν ἐντολή.
Ἐνῶ τά πράγματα τρέχουν ταχύτατα στήν διεθνῆ σκηνή καί μέσα στή χώρα μας ἐντείνεται ἡ ἀποδιάρθρωση τοῦ κράτους, ὁ πολιτικός κόσμος μας διαβουλεύεται. Ποιές θά εἶναι οἱ προγραμματικές δηλώσεις πού θά ἐξαγγείλει ἡ κυβέρνηση; Πόσα καί ποιά ὑπουργεῖα θά λάβει ἡ ΝΔ καί πόσα καί ποιά τά δύο ἄλλα κόμματα πού ἔγιναν συνεταῖροι της στήν ἐξουσία; Ποιός θά εἶναι ὁ τύπος τῆς συμμετοχῆς τους;
Ὁ κ. Βενιζέλος ἀνακοίνωσε ὡς ἀπόφαση τοῦ ΠΑΣΟΚ νά μήν ὑπουργοποιηθοῦν βουλευτές του, ἀλλά ὑποψήφιοί του πού δέν ἐξελέγησαν γιά νά ἰσχυροποιηθεῖ ἡ θέση τους στίς τοπικές κοινωνίες. Διαμαρτύρονται δημόσια οἱ ἐπανεκλεγμένοι πρώην ὑπουργοί τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ὁ κ. Βενιζέλος ἀπαντᾶ, ὅτι ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα τοῦ κόμματος ἔλαβε ὁμόφωνα αὐτήν τήν ἀπόφαση.
Ἡ ΔΗΜΑΡ, δημοκρατικώτερη ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, ἔλαβε τήν ἀπόφασή της σχετικά μέ τήν νέα κυβέρνηση ὄχι μέσα στήν κοινοβουλευτική ὁμάδα της, ἀλλά σέ συνεδρίαση τῆς κεντρικῆς ἐπιτροπῆς της, πού χρειάστηκε ὀκτώ ὧρες συζητήσεων. Ἐπαναβεβαιώθηκαν οἱ κόκκινες γραμμές καί οἱ ὅροι γιά τήν συνεργασία τοῦ κόμματος πού εἶχε θέσει ὁ κ. Κουβέλης. Μιά συμμαχική κυβέρνηση ὅμως κινεῖται πάνω σέ ἕναν συμβιβασμό τῶν ἀπόψεων τῶν κομμάτων της.
Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐξακολουθεῖ νά πανηγυρίζει τό ὑψηλό ποσοστό πού συγκέντρωσε στίς τελευταῖες ἐκλογές καί τό ὁποῖο παρέχει στήν κυβέρνηση ἰσχυρό ἐπιχείρημα γιά τήν ἐπαναδιαπραγμάτευση τοῦ Μνημονίου. Εἶπε, ὅτι θά χειροκροτεῖ κάθε σχετική ἐπιτυχία της, ἀλλά θά κατεβαίνει στούς δρόμους γιά ὅποιο μέτρο θά κρίνει ἐπιζήμιο γιά τούς ἄνεργους καί τούς φτωχούς.
Ὁ πολιτικός κόσμος εἶναι φανερό, ὅτι τίποτε δέν διδάχθηκε καί τίποτε δέν λησμόνησε. Ἡ ἀνάγκη γιά τήν συγκρότηση ἑνός νέου κόμματος, ἀπαλλαγμένου ἀπό μικροκομματικές σκοπιμότητες καί ἀφοσιωμένου στήν ἀνόρθωση καί τήν πρόοδο τῆς χώρας, γίνεται ἐπιτακτική.

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Ἀνακοίνωση τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν


Ὁ ἑλληνικός λαός δέν πήδηξε χθές στό χάος. Τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα ὑπέρ τῆς παραμονῆς στό Εὐρώ καί στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἀνοίγει τόν δρόμο τῆς χάραξης μιᾶς προσφορώτερης βοήθειας ἀπό τούς ἑταίρους μας. Ἡ ἐκλογική νίκη τοῦ κ. Ὁλλάντ καί ἡ παγκόσμια ἀλλαγή τοῦ κλίματος τῆς ἀντιμετώπισης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης θά δώσουν στήν νέα κυβέρνηση τήν δυνατότητα νά διαπραγματευθεῖ καλλίτερους ὅρους.
Τήν ὥρα αὐτή εἶναι ἀνάγκη νά σχηματισθεῖ μιά κυβέρνηση ἀπαλλαγμένη ἀπό τίς ἀγκυλώσεις τῶν προηγούμενων πολιτικῶν κυβερνήσεων.
* * *
Τό ΚΣΜ ἦταν ὁ μόνος εὑρισκόμενος ἐκτός τῆς Ν.Δ. πού μίλησε ἀπερίφραστα καί ὄχι μέ κατασκευές περιδιαγραμμάτου γιά τήν ἐθνική ἀνάγκη νά ψηφιστεῖ ἡ Ν.Δ. - παρά τήν ἀπόσταση πού μᾶς χωρίζει ἀπό τήν φιλοσοφία της καί τήν ἀγανάκτησή μας γιά τήν πρόκληση τῶν προώρων ἐκλογῶν ἀπό τόν κ. Σαμαρᾶ, ἐξαιτίας τῆς βιάσης του νά γίνει πρωθυπουργός. Ὁ κ. Σαμαρᾶς ἔχει ἀποδειχθεῖ καί ἀνίκανος πολιτικός. Μέ τά ἀλλεπάλληλα σφάλματά του τά ὁποῖα φόρτωσε τήν χώρα μας μέ τό Σκοπιανό.
Δέν πρέπει νά εἶναι ὁ πρωθυπουργός τῆς νέας κυβέρνησης.
* * *
Ὁ κ. Σαμαρᾶς ἐμφανίζει σήμερα ὡς αὐτονόητη τήν ἀνάληψη τῆς πρωθυπουργίας ἐκ μέρους του. Καμμία νομική διάταξη δέν ὑπαγορεύει τέτοιο δικαίωμά του. Ὑπάρχει μία μακρά πολιτική παράδοση συμμαχικές κυβερνήσεις νά προεδρεύονται ἀπό πρωθυπουργούς πού δέν ἦταν ἀρχηγοί τοῦ ἰσχυρότερου κόμματος. Τό 1946 ὁ Κωνσταντῖνος Τσαλδάρης διέθετε τά δύο τρίτα τῆς Βουλῆς. Χάριν τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος παρέδωσε διαδοχικά τήν πρωθυπουργία στόν Μάξιμο, τόν Σοφούλη, τόν Διομήδη. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἦταν ὁ ἀρχηγός τοῦ κόμματος πού ἦρθε πρῶτο στίς ἐκλογές τοῦ 1989. Χάριν τῆς ἀναγκαίας συνεργασίας μέ τά ἄλλα κόμματα ὑπέδειξε ὡς πρωθυπουργό τόν Τζαννετάκη καί κατόπιν στήριξε τήν κυβέρνηση Ζολώτα.
* * *
Ἡ κυβέρνηση πού θά σχηματισθεῖ τώρα θά ἀποτελέσει γιά τόν τόπο μας μιά ἀνάσα. Εἴθε ἡ ἀνάσα αὐτή νά διατηρηθεῖ ὥς τήν λήξη τῆς θητείας τῆς νέας Βουλῆς. Ὁ μηχανισμός τοῦ κράτους ὅμως εἶναι τραγικά ἀνεπαρκής. Τά πολιτικά κόμματα πού διαχειρίστηκαν τήν ἐξουσία καί πού ἄσκησαν τήν ἀντιπολίτευση ἀπό τότε πού ἔπεσε ἡ χούντα δέν ἐμπνέουν ἐμπιστοσύνη στόν ἑλληνικό λαό. Δέν εἶναι εἰς θέσιν νά τόν ὁδηγήσουν σέ μιά ἀνορθωτική πορεία.
Ἡ χώρα μας χρειάζεται ἕναν καινούργιο κόμμα, πού νά βάζει μπροστά τό κοινό συμφέρον καί νά μήν ἐξυπηρετεῖ πολιτευτικές ἐπιδιώξεις. Τό ΚΣΜ ἐλαύνεται ἀπό αὐτήν τήν πεποίθηση. Εὐτυχῶς καί διάφορες ἄλλες ὁμάδες καί πολλά πρόσωπα αἰσθάνονται τό ἴδιο.

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ


Στό φῦλλο τοῦ Ἰουνίου τῆς Ἐφημερίδας τοῦ ΚΣΜ ὑπάρχει στήν σελίδα 8 ἕνα κείμενο μέ τίτλο ¨Τό αὐγό τοῦ φιδιοῦ¨. Περιγράφει τήν φασιστική συμπεριφορά τῆς ¨Χρυσῆς Αὐγῆς¨ καί τό ἀνάλογο φαινόμενο κατά τήν διάρκεια τοῦ μεσοπολέμου καί τελειώνει μέ τήν φράση «Ξαναζοῦμε δυστυχῶς τήν ἐκκόλαψη τοῦ αὐγοῦ μέ τήν δηλητηριώδη ὀχιά». Ἡ ὕλη αὐτοῦ τοῦ φύλλου εἶχε κλείσει στίς 4 τοῦ μηνός.
Τήν ὥρα πού πήγαινε στό ταχυδρομεῖο, γιά τήν ἀποστολή του στούς ἀναγνώστες της, στίς 7 Ἰουνίου ἔγινε τό τηλεοπτικό ἐπεισόδιο στόν ΑΝΤ1, ὅπου ὁ χρυσαυγίτης βουλευτής Κασιδιάρης ἔρριξε τό νερό ἑνός ποτηριοῦ στήν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου καί ἔδωσε μετά γροθιές στήν βουλευτή τοῦ ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη.
Ἔτσι αὐτά πού γράφαμε γιά τήν ¨Χρυσή Αὐγή¨ ἀποδείχθηκαν προγνωστικό γιά τήν περαιτέρω συμπεριφορά τῶν μελῶν της.