Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Γράμμα 2

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 2
 
Τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν τῆς 17ης Ἰουνίου ἀπέτρεψε τήν πτώση μας στό χάος. Αὐτό δέν σημαίνει καί ὅτι σωθήκαμε. Ὅλες οἱ ἀνεπάρκειες καί οἱ δυσλειτουργίες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους παραμένουν.
Στόν κ. Σαμαρᾶ ἀπευθύνουμε τίς πιό θερμές εὐχές μας γιά τήν ταχεῖα ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ ματιοῦ του. Ἡ ἐλαττωματική πολιτική του ὅραση δέν μπορεῖ ὅμως νά θεραπευθεῖ. Οἱ ἀδυναμίες τῆς ἡγεσίας του φανερώνονται ἡ μία μετά τήν ἄλλη.
Τό ὅτι δέν ὅρισε ἕναν ἀντιπρόεδρο τῆς κυβέρνησης, θά στερήσει τήν χώρα μας ἀπό τήν δυνατότητα νά μιλάει γι’αὐτήν μέ ηὐξημένο κῦρος ἕνα πρόσωπο στήν σύνοδο κορυφῆς τῆς Ε.Ε. στίς 28 καί 29 Ἰουνίου. Θά μᾶς ἐκπροσωπήσει ἕνα συνεργεῖο.
Ὑπουργοποίησε ἀνθρώπους μέ καθαρῶς κομματικά κριτήρια. Τό ὅτι δέν περιέλαβε στήν κυβέρνηση τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, τόν πρῶτο σέ σταυρούς βουλευτή τῆς Ν.Δ. καί ἐπιτυχημένο σέ ὅλα τά προηγούμενα πόστα του, δέν θά ἀργήσει νά τό πληρώσει, γιατί τό μητσοτακέϊκο εἶναι μιά ἰσχυρή φάρα.
Εὐθῦνες γιά τήν κυβερνητική ἀνεπάρκεια ἔχουν καί οἱ ἀρχηγοί τῶν δύο ἄλλων κομμάτων πού συμπράττουν. Μέ τήν ἀποφυγή μιᾶς ἄμεσης ἐνεργοῦ συμμετοχῆς τους στήν κυβέρνηση τήν ἀποδυναμώνουν πολιτικά τόσο στό ἐσωτερικό ὅσο καί στό ἐξωτερικό. Ἡ προσωπική παρουσία τῶν ἰδίων θά ἔδινε ἄλλο κῦρος στό κυβερνητικό σχῆμα.
Ἐλπίζουμε, γιά τό καλό τοῦ τόπου, πώς μιά ἀνασύνθεση τῆς κυβέρνησης θά τήν κάνει μέ τόν καιρό νά ἐκτελεῖ καλλίτερα τά ἔργα της  καί νά μεταφέρει στήν πράξη τήν θετική πλευρά τῆς συμφωνίας τῶν τριῶν κομμάτων.
Δέν μπορεῖ ὅμως  νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀνόρθωση τῆς χώρας οὔτε ἀπό τά κόμματα τῆς ἐξουσίας οὔτε ἀπό τά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης,  γιατί ὅλα ἔχουν χάσει τήν ἐκτίμηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἀδυνατοῦν νά τόν ἐμπνεύσουν σέ μιά σκληρή  προσπάθεια.
Ἐπιτακτική λοιπόν ἡ ἀνάγκη γιά ἕνα καινούργιο κόμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου