Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Γράμμα 3

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 3
 
Τό χθεσινό γράμμα μας μεμφόταν τόν κ. Σαμαρᾶ γιά τό ὅτι δέν εἶχε ὁρίσει ἕναν ἀντιπρόεδρο τῆς κυβερνήσεως καί στέρησε ἔτσι στήν χώρα μας τήν δυνατότητα νά μιλάει γι’αὐτήν στήν σύνοδο κορυφῆς τῆς Ε.Ε. ἕνα πρόσωπο μέ αὐξημένο κῦρος. Καί προσέθετε τό γράμμα ὅτι θά εἶναι ἕνα συνεργεῖο [ὑπουργῶν] πού θά μᾶς ἐκπροσωπήσει στήν σύνοδο.
Πρίν ὅμως φθάσει τό ἀπόγευμα εἶχε ἀντιδράσει ἡ Ε.Ε., προβάλλοντας, ὅτι οἱ καταστατικές διατάξεις της, ὁρίζουν νά ἐκπροσωπεῖται μιά χώρα εἴτε ἀπό ἀρχηγό κράτους εἴτε ἀπό ἀρχηγό κυβερνήσεως καί ὅτι αὐτόν μπορεῖ νά συνοδεύει στήν συζήτηση μόνο ἕνας ὑπουργός. Γι’αὐτό ὁρίστηκε νά πάει ὁ κ. Παπούλιας καί νά τόν συνοδεύει ὁ ὑπηρεσιακός ὑπουργός τῶν οἰκονομικῶν, μιά καί ὁ κ. Ράπανος ἀποποιεῖται τόν διορισμό του.
Καί ἐμεῖς μέν, οἱ συντάκτες αὐτοῦ τοῦ γράμματος, δέν ξέραμε τόν περιορισμό ἀπό τίς διατάξεις τῆς Ε.Ε., ἀλλά τό φοβερό εἶναι ὅτι δέν τούς ἤξερε οὔτε ὁ ὑπουργός τῶν ἐξωτερικῶν τῆς χώρας μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου