Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Γράμμα 5

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 5
 
Πολλές ἁμαρτίες βαρύνουν τούς πολιτικούς πού ὁδήγησαν τήν χώρα, ὡς κυβερνῆτες καί ἀντιπολιτευόμενοι, ἀπό τό 1974. Δέν ἦταν ὅλοι τους ἀνίκανοι ἤ διεφθαρμένοι. Πολλοί ἀπό αὐτούς εἶχαν ἱκανότητα καί ἦθος. Ἡ αἰτία γιά τήν δεινή κατάσταση, στήν ὁποίαν ἔχουμε περιέλθει, εἶναι τό σύστημα τοῦ πολιτικοῦ ἀνταγωνισμοῦ πού ἐγκαθίδρυσαν.
Οἱ μάχες γιά τήν προσωπική ἀνάδειξη ἤ γιά τό κόμμα καί τήν πελατεία του λύγισαν τίς ἐγγυήσεις τῶν κοινοβουλευτικῶν θεσμῶν. Νόμοι γίνονταν στά πρόχειρα καί ἁρπαχτά, ἤ ψηφίζονταν καί κατόπιν δέν ἐφαρμόζονταν. Σωστά μέτρα παρέλυσαν κάτω ἀπό τήν ἀντίσταση ὀργανωμένων ὁμάδων. Ρουσφέτια, καταχρήσεις καί ἀνόητες ἐπιδείξεις γιά ἐντυπωσιασμό, βάρυναν τά δημόσια ἔσοδα.
Τήν εὐθύνη γιά τήν κατάσταση αὐτή φέρουμε, κατά διάφορους βαθμούς, ὅλοι μας πού ψηφίζαμε τούς πολιτικούς πού ἔφτιαξαν τό ὑφιστάμενο σύστημα διαχείρισης τῶν κοινῶν.
Τό νά ψηφίσουμε ἕναν ἄλλο λαό (ὅπως εἶπε ὁ Μπέρτολτ Μπρέχτ) εἶναι ἀδύνατον. Μποροῦμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τό σύστημα ψηφίζοντας ἕνα ἄλλο κόμμα, καινούργιο, πού θά ὁδηγήσει τήν χώρα σέ μιά καλῶς λειτουργοῦσα κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου