Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Οἱ συγκεντρώσεις τῆς Δευτέρας

 
Κάθε χρόνο, μέ τό πού ἀρχίζει νά καλοκαιριάζει ο τακτικές δευτεριάτικες συγκεντρώσεις τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν στήν αἴθουσα τοῦ Ἰνστιτούτου Διεθνῶν Οἰκονομικῶν Σχέσεων σταματοῦν.
Έτσι καί φέτος τό πρόγραμμά τους ἔφτασε στό τέλος. Θά τά ξαναποῦμε τόν Ὀκτώβριο.
Ὡστόσο, ὅσοι δέν θέλουν νά χάσουν τήν ἐπαφή τους μαζί μας, θά μποροῦν νά μᾶς βρίσκουν γιά νά τά ποῦμε κάθε Δευτέρα τήν συνηθισμένη ὥρα, στίς 08:00 μ.μ., σέ καφετέρια τῆς ὁδοῦ Βαλαωρίτου.

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Γράμμα 643: Ἔ, ὄχι ἀπ’ὅπου κι ἄν προέρχεται!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια με ἀριθμό 643/Δευτέρα 16.05.2016
 
Ἔ, ὄχι ἀπ’ὅπου κι ἄν προέρχεται!
 
Κάτι παραπάνω ἀπό ἐμφανής ἦταν ὁ ἐκνευρισμός τῶν βουλευτῶν τοῦ Σύριζα ὅταν ὁ κοινοβουλευτικός ἐκπρόσωπος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης κάλεσε ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς νά καταδικάση ὁμόφωνα τήν ἐπίθεση ἀναρχοαριστερῶν κατά τοῦ ὑποκαταστήματος τῆς τράπεζας Marfin στήν ὁδό Σταδίου τόν Μάιο τοῦ 2010, ἡ ὁποία εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τόν θάνατο τριῶν ὑπαλλήλων καί τοῦ ἐμβρύου πού κυοφοροῦσε μία ὑπάλληλος.
Οἱ συριζαῖοι ξεσηκώθηκαν προσάπτοντας στόν ἐκπρόσωπο τῆς Ν.Δ. ὅτι ἐπιχειρεῖ νά δημιουργήση θέμα, ἐνῶ ὁ προεδρεύων τῆς ἐπιτροπῆς ἔκανε ἀναφορά σέ πυροτεχνήματα καί σέ παλιότερη καταδίκη ἀπό ὅλες τίς παρατάξεις τοῦ δημοκρατικοῦ τόξου παρόμοιων φαινομένων. Γενικῶς καί ἀορίστως! Ὁ δέ κυβερνητικός εἰσηγητής ἀναφέρθηκε σέ παλιότερη καταδίκη τῆς ἐγκληματικῆς πράξης ἀπό τό κόμμα του.
Εἶναι πασιφανές ὅτι οἱ ἐπιρρεπεῖς σέ καταδίκες γιά ψύλλου πήδημα βουλευτές τοῦ Σύριζα δέν εἶναι ἕτοιμοι νά προχωρήσουν σέ καταδίκη συγκεκριμένων περιστατικῶν, ἰδιαίτερα ὅταν γνωρίζουν ὅτι οἱ δράστες κινοῦνται σέ παραφυάδες συνιστωσῶν τους ἤ σέ χώρους μέ τούς ὁποίους συγχρωτίζονταν συχνά.
Ἀλλωστε, δέν πάει πολύς καιρός ἀπό τότε πού ἔχαναν τήν λαλιά τους ὅταν ἔπρεπε νά καταδικάσουν τήν βία «ἀπ’ὅπου κι ἄν προέρχεται».

Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Γράμμα 642: Μέ διαφορά 10%

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 642/Κυριακή 15.05.2016
 
Μέ διαφορά 10%
 
Μπορεῖ ἡ κυβέρνηση νά εἶναι ἡ χειρότερη πού εἴχαμε ποτέ, ἀλλά στόν κ. Τσίπρα δέν ἀπολείπει ἡ ἀντίληψη τῆς πραγματικότητας.
Συνειδητοποίησε τήν πτώση τῆς δημοτικότητας τοῦ Σύριζα ἐκ τοῦ ὅτι διαρρέουν σταθερά οἱ ἀναγνώστες τῆς κομματικῆς ἐφημερίδας, τῆς «Αὐγῆς», ἡ ὁποία κατορθώνει νά ἐπιβιώνη χάρις στό ταμεῖο τοῦ κόμματος. Ἡ «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν» πού ὑποστήριζε ἄλλοτε μαχητικά τόν Σύριζα πῆρε ἀποστάσεις.
Ἡ ἐλπίδα τοῦ κ. Τσίπρα νά ἀνατρέψη τήν διαφορά εἰς βάρος τοῦ κόμματός του εἶναι μιά ἐκλογική μεταρρύθμιση πού θά κατεβάση στίς 30 τίς 50 ἕδρες τοῦ “μπόνους”. Ἀλλά κλοπή ψήφων μικρότερης ἔκτασης δέν ἐπαρκεῖ. Περιμένει τήν σωτηρία μέ τήν παροχή τοῦ δικαιώματος ψήφου στά 17. Διότι οἱ τωρινοί νέοι ἦταν παιδιά στίς βουλευτικές ἐκλογές μέ τίς ὁποῖες ἀνέβηκε ὁ Σύριζα στήν ἐξουσία καί δέν ἀποκόμισαν τήν αἴσθηση τῆς ἀσυνέπειας τῶν ὑποσχέσεών του. Ἐπιπλέον, ὅσο νεώτερος εἶναι ὁ ἄνθρωπος τόσο πιό εὐάλωτος εἶναι στά λόγια καί ἀδιάφορος γιά τήν πραγματικότητα.
Μέ τίς διαστάσεις ὅμως πού ἔχει πάρει ἡ κρίση ὁ Σύριζα δέν σώζεται οὔτε μέ τό νά χορηγήση ψῆφο στούς τρόφιμους τῶν βρεφονηπιακῶν σταθμῶν.

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Γράμμα 641: Ψάχνοντας τήν πλήρη ἀλήθεια γιά τήν 21η Ἀπριλίου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 641/Παρασκευή 13.05.2016
 
Ψάχνοντας τήν πλήρη ἀλήθεια γιά τήν 21η Ἀπριλίου
 
Τό Ἵδρυμα Ἱστορίας τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ἔκανε χθές τό ἀπομεσήμερο στίς ἐγκαταστάσεις του στήν ὁδό Χρήστου Λαδᾶ τήν παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ Γεωργίου Κ. Στεφανάκη πού ἐπιγράφεται «Ἀποστασίας Ἀνατομή». Τό βιβλίο αὐτό φαίνεται νά ἔχη προσθέσει ἕνα βῆμα στήν Ἐπιστήμη τῆς Ἱστοριογραφίας, ἐνῶ ἡ συγκέντρωση γιά τήν παρουσίασή του ὑπῆρξε ὑποδειγματική.
Εἶχαν προσέλθει τόσοι πολλοί στήν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Ἱδρύματος, ὥστε δέν ἐπαρκοῦσαν τά καθίσματα. Χαροποιεῖ τό Κ.Σ.Μ. ὅτι προσῆλθαν τόσα πολλά μέλη του καί ἄτομα κατά παρακίνησή του, ὥστε ὑπήρξαμε ἡ πολυπληθέστερη ἀπό τίς ἐπιμέρους “συσσωματώσεις” καί προσθέσαμε τό λιθαράκι μας γιά τήν διακρίβωση τῆς πραγματικότητας στό πῶς ἐπεβλήθη ἡ δικτατορία στίς 21 Ἀπριλίου 1967, πού ὅλοι ἤξεραν ὅτι ἐκεῖ θά ἐπικεντρωνόταν ἡ χθεσινή συζήτηση (καί ἡ ὁποία δικτατορία δέν ἔχει δυστυχῶς πάψει νά ἔχη νοσταλγούς).
Εἶναι κρῖμα πού τρεῖς ἄνθρωποι πού ἔζησαν ἔντονα τά δραματικά συμβάντα τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ὁ κ. Κ. Μητσοτάκης, ὁ οὐσιαστικός ἀρχηγός τῆς Ἀποστασίας, ὁ τ. βασιλιᾶς Κωνσταντῖνος, πού μέ τίς ἐπεμβάσεις του στό πολίτευμα εἶχε κάνει θρύψαλα τήν πολιτική ομαλότητα, καί ὁ τότε βουλευτής τῆς Ε.Ρ.Ε. Ν. Φαρμάκης, πού στίς 21 Ἀπριλίου τάχθηκε στό πλευρό τῆς Χούντας καί γιά νά συγκαλύψη ἀργότερα τό ἀμάρτημά του ἐπικαλέστηκε ὅτι τήν ἐκτροπή τοῦ πολιτεύματος ἔθεσαν σέ κίνηση οἱ ὑπουργοί τῆς Ε.Ρ.Ε. πού μέ τήν σύλληψη τῶν ὁποίων ξεκίνησαν οἱ συνταγματάρχες τό πραξικόπημα. Δέν ἦρθαν χθές γιά νά συμπληρώσουμε τίς γνώσεις μας.

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Γράμμα 640: Διορίες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 640/Τετάρτη 11.5.2016
 
Διορίες
 
Τό Πάσχα δέν ἔφερε τήν ἀνάσταση τῆς οἰκονομίας μας κατά τά προβλεφθέντα ἀπό τούς προφῆτες μας. Βάλαμε καινούργια προθεσμία μέχρι τήν ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως γιά νά ἐναρμονίσουμε τά ὅσα θέλει καθένας ἀπό τούς δανειστές μας καί κάθε ἐθνικό μας ὑποσύνολο. Μέ τό ρυθμό ὅμως τῶν ἐπιτεύξεών τους θά εἶναι πιό λογικό νά συντάξουμε ἕνα χρονοδιάγραμμα πού θέτει ὡς λήξη τῆς προθεσμίας τόν Ὀκτώβριο.

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Ὁ χειρότερος ἐχθρός

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/Τεῦχος 183/Ἁπρίλιος 2016)
 
Μέρα μέ τήν ἡμέρα χειροτερεύει ἡ οἰκονομική κατάσταση τοῦ τόπου μας. Αὐξάνουν τά πωλητήρια καί τά μισθωτήρια στούς τοίχους, τά ὁποῖα μένουν ἐκεῖ μέχρι νά τά χαλάσουν ὁ ἥλιος καί οἱ βροχές, γιατί τά λεφτά σπανίζουν. Συρρικνώνεται γενικά ἡ ζήτηση στήν ἀγορά. Ἡ ἐπαιτεία ὡς τρόπος ἐπιβίωσης δέν μᾶς ξενίζει ὡς θέαμα.
Τό παλαιό καί ἀποτελεσματικό φάρμακο κατά τῆς φτωχοποίησης εἶναι ἡ αὔξηση τῆς παραγωγῆς. Αὐτό τό ἀναγνωρίζουν ὅλοι, δέν συμπράττουν ὅμως στήν πραγματοποίησή του. Οἱ τάξεις, πού ἡ διάρθρωση τῆς οἰκονομίας τούς παρέχει αὐτήν τήν δυνατότητα, προσφεύγουν στήν ἀπεργία. Δημόσιοι ὑπάλληλοι, οἱ ἐργαζόμενοι στήν συγκοινωνία καί τίς μεταφορές, δικηγόροι καί συμβολαιογράφοι! Ἁκόμα καί οἱ γιατροί!
Ἡ μέγγενη τῆς αὔξησης τῶν φόρων καί τῆς μείωσης τῶν κοινωνικοασφαλιστικῶν παροχῶν ἔκανε καί τούς ἀγρότες, τό πιό εὐνοημένο τμῆμα τῆς κοινωνίας μας, νά ξεσηκωθοῦν. Ἁπέκλεισαν λοιπόν τίς πόλεις, μήν ἀφήνοντας οὔτε κάν τῶν ἴδιων τά προϊόντα νά διαθρέψουν τόν ἀστικό πληθυσμό. Ἔχυσαν τό γάλα πού εἶχαν ἀρμέξει καί ἔλειωσαν μέ τά τρακτέρ τά πορτοκάλια τους. Χάριν τῆς στρατηγικῆς τους ἐπιδίωξης ἀποδέχθηκαν τίς πρόσκαιρες ταμειακές θυσίες.
Ἐκεῖνο πού δέν γίνεται ἀντιληπτό, εἶναι ὅτι μέ τίς ἀπεργίες καί τίς καταλήψεις ὅσα λεφτά ἀποσποῦμε, βγαίνουν ἀπό τά κεμέρια ἄλλων πληθυσμιακῶν ὁ μάδων τοῦ τόπου. Οἱ Θεσμοί δέν θά μᾶς δώσουν πρόσθετη βοήθεια γιά νά ἀναπληρώση τήν διαχειριστική ἀνεπάρκεια τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας μας.
Ἡ σημαντική πλουτοφόρε πηγή, ὁ τουρισμός, δέν παρουσιάζει ἐφέτος αἰσιόδοξες προοπτικές, γιατί δέν τηροῦμε σταθερή στάση ἄμυνας στήν εἰσβολή τῶν λαθρομεταναστῶν. Ἡ χώρα μας γεμίζει ἀπό ἀνεξέλεγκτους καταυλισμούς τῶν παρανόμως εἰσερχομένων.
Ἁξιόλογης ἀπόδοσης ἐπενδύσεις τοῦ ἰδιωτικοῦ ξένου κεφαλαίου δέν θά ὑπάρξουν, διότι ἡ ρευστότητα τοῦ νομικοῦ πλαισίου ἀποθαρρύνει τόν ξένο κεφαλαιοῦχο νά ἀναλάβη ρίσκα. Προσέρχονται πλέον μόνο κάποιοι πού θέλουν νά ἀγοράσουν περιουσιακά στοιχεία γιά ἕνα κομμάτι ψωμί, νά πληρώνουν τό προσωπικό μέ ὑποτιμημένο μεροκάματο καί νά πραγματοποιοῦν κέρδη στό ἐξωτερικό. Ἡ ἐπικυρίαρχη γραφειοκρατία ἐμποδίζει τήν ἐκποίηση κρατικῆς περιουσίας, πού θά ἔδινε μιάν ἀνάσα στόν δημόσιο προϋπολογισμό.
Ἐνῶ ἔχουμε τήν φήμη ἑνός ἀπό τούς πιό ἔξυπνους λαούς τῆς γῆς, χορεύουμε τώρα ἕναν φαῦλο κύκλο.
Ὁ χειρότερος ἐχθρός τῆς Ἑλλάδας μας εἴμαστε οἱ Ἕλληνες.

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

Παρουσίαση βιβλίου Γ. Στεφανάκη

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Τήν Πέμπτη 12 Μαΐου, ὥρα 1.30 μ.μ. στήν Λέσχη τῶν Φιλελευθέρων, ὁδός Χρήστου Λαδᾶ 2, θά γίνη ἡ παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ Γεωργίου Κ. Στεφανάκη πού ἐπιγράφεται «Ἀποστασίας Ἀνατομή». Γιά τό θέμα τῆς Ἀποστασίας γράφτηκαν ἐφέτος πάρα πολλά καί ἀντιρρήσεις στήν ἀποτίμησή της θά ἀκουστοῦν ζωηρές στήν συγκέντρωση.
Ὁ κ. Γ. Κ. Στεφανάκης δέχθηκε μετά χαρᾶς νά ἐκφραστῆ πάνω στό θέμα της ὅποιος θελήση νά παραβρεθῆ στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου του.

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016