Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Γράμμα 641: Ψάχνοντας τήν πλήρη ἀλήθεια γιά τήν 21η Ἀπριλίου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 641/Παρασκευή 13.05.2016
 
Ψάχνοντας τήν πλήρη ἀλήθεια γιά τήν 21η Ἀπριλίου
 
Τό Ἵδρυμα Ἱστορίας τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ἔκανε χθές τό ἀπομεσήμερο στίς ἐγκαταστάσεις του στήν ὁδό Χρήστου Λαδᾶ τήν παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ Γεωργίου Κ. Στεφανάκη πού ἐπιγράφεται «Ἀποστασίας Ἀνατομή». Τό βιβλίο αὐτό φαίνεται νά ἔχη προσθέσει ἕνα βῆμα στήν Ἐπιστήμη τῆς Ἱστοριογραφίας, ἐνῶ ἡ συγκέντρωση γιά τήν παρουσίασή του ὑπῆρξε ὑποδειγματική.
Εἶχαν προσέλθει τόσοι πολλοί στήν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Ἱδρύματος, ὥστε δέν ἐπαρκοῦσαν τά καθίσματα. Χαροποιεῖ τό Κ.Σ.Μ. ὅτι προσῆλθαν τόσα πολλά μέλη του καί ἄτομα κατά παρακίνησή του, ὥστε ὑπήρξαμε ἡ πολυπληθέστερη ἀπό τίς ἐπιμέρους “συσσωματώσεις” καί προσθέσαμε τό λιθαράκι μας γιά τήν διακρίβωση τῆς πραγματικότητας στό πῶς ἐπεβλήθη ἡ δικτατορία στίς 21 Ἀπριλίου 1967, πού ὅλοι ἤξεραν ὅτι ἐκεῖ θά ἐπικεντρωνόταν ἡ χθεσινή συζήτηση (καί ἡ ὁποία δικτατορία δέν ἔχει δυστυχῶς πάψει νά ἔχη νοσταλγούς).
Εἶναι κρῖμα πού τρεῖς ἄνθρωποι πού ἔζησαν ἔντονα τά δραματικά συμβάντα τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ὁ κ. Κ. Μητσοτάκης, ὁ οὐσιαστικός ἀρχηγός τῆς Ἀποστασίας, ὁ τ. βασιλιᾶς Κωνσταντῖνος, πού μέ τίς ἐπεμβάσεις του στό πολίτευμα εἶχε κάνει θρύψαλα τήν πολιτική ομαλότητα, καί ὁ τότε βουλευτής τῆς Ε.Ρ.Ε. Ν. Φαρμάκης, πού στίς 21 Ἀπριλίου τάχθηκε στό πλευρό τῆς Χούντας καί γιά νά συγκαλύψη ἀργότερα τό ἀμάρτημά του ἐπικαλέστηκε ὅτι τήν ἐκτροπή τοῦ πολιτεύματος ἔθεσαν σέ κίνηση οἱ ὑπουργοί τῆς Ε.Ρ.Ε. πού μέ τήν σύλληψη τῶν ὁποίων ξεκίνησαν οἱ συνταγματάρχες τό πραξικόπημα. Δέν ἦρθαν χθές γιά νά συμπληρώσουμε τίς γνώσεις μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου