Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Γράμμα 642: Μέ διαφορά 10%

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 642/Κυριακή 15.05.2016
 
Μέ διαφορά 10%
 
Μπορεῖ ἡ κυβέρνηση νά εἶναι ἡ χειρότερη πού εἴχαμε ποτέ, ἀλλά στόν κ. Τσίπρα δέν ἀπολείπει ἡ ἀντίληψη τῆς πραγματικότητας.
Συνειδητοποίησε τήν πτώση τῆς δημοτικότητας τοῦ Σύριζα ἐκ τοῦ ὅτι διαρρέουν σταθερά οἱ ἀναγνώστες τῆς κομματικῆς ἐφημερίδας, τῆς «Αὐγῆς», ἡ ὁποία κατορθώνει νά ἐπιβιώνη χάρις στό ταμεῖο τοῦ κόμματος. Ἡ «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν» πού ὑποστήριζε ἄλλοτε μαχητικά τόν Σύριζα πῆρε ἀποστάσεις.
Ἡ ἐλπίδα τοῦ κ. Τσίπρα νά ἀνατρέψη τήν διαφορά εἰς βάρος τοῦ κόμματός του εἶναι μιά ἐκλογική μεταρρύθμιση πού θά κατεβάση στίς 30 τίς 50 ἕδρες τοῦ “μπόνους”. Ἀλλά κλοπή ψήφων μικρότερης ἔκτασης δέν ἐπαρκεῖ. Περιμένει τήν σωτηρία μέ τήν παροχή τοῦ δικαιώματος ψήφου στά 17. Διότι οἱ τωρινοί νέοι ἦταν παιδιά στίς βουλευτικές ἐκλογές μέ τίς ὁποῖες ἀνέβηκε ὁ Σύριζα στήν ἐξουσία καί δέν ἀποκόμισαν τήν αἴσθηση τῆς ἀσυνέπειας τῶν ὑποσχέσεών του. Ἐπιπλέον, ὅσο νεώτερος εἶναι ὁ ἄνθρωπος τόσο πιό εὐάλωτος εἶναι στά λόγια καί ἀδιάφορος γιά τήν πραγματικότητα.
Μέ τίς διαστάσεις ὅμως πού ἔχει πάρει ἡ κρίση ὁ Σύριζα δέν σώζεται οὔτε μέ τό νά χορηγήση ψῆφο στούς τρόφιμους τῶν βρεφονηπιακῶν σταθμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου