Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Ὁ χειρότερος ἐχθρός

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/Τεῦχος 183/Ἁπρίλιος 2016)
 
Μέρα μέ τήν ἡμέρα χειροτερεύει ἡ οἰκονομική κατάσταση τοῦ τόπου μας. Αὐξάνουν τά πωλητήρια καί τά μισθωτήρια στούς τοίχους, τά ὁποῖα μένουν ἐκεῖ μέχρι νά τά χαλάσουν ὁ ἥλιος καί οἱ βροχές, γιατί τά λεφτά σπανίζουν. Συρρικνώνεται γενικά ἡ ζήτηση στήν ἀγορά. Ἡ ἐπαιτεία ὡς τρόπος ἐπιβίωσης δέν μᾶς ξενίζει ὡς θέαμα.
Τό παλαιό καί ἀποτελεσματικό φάρμακο κατά τῆς φτωχοποίησης εἶναι ἡ αὔξηση τῆς παραγωγῆς. Αὐτό τό ἀναγνωρίζουν ὅλοι, δέν συμπράττουν ὅμως στήν πραγματοποίησή του. Οἱ τάξεις, πού ἡ διάρθρωση τῆς οἰκονομίας τούς παρέχει αὐτήν τήν δυνατότητα, προσφεύγουν στήν ἀπεργία. Δημόσιοι ὑπάλληλοι, οἱ ἐργαζόμενοι στήν συγκοινωνία καί τίς μεταφορές, δικηγόροι καί συμβολαιογράφοι! Ἁκόμα καί οἱ γιατροί!
Ἡ μέγγενη τῆς αὔξησης τῶν φόρων καί τῆς μείωσης τῶν κοινωνικοασφαλιστικῶν παροχῶν ἔκανε καί τούς ἀγρότες, τό πιό εὐνοημένο τμῆμα τῆς κοινωνίας μας, νά ξεσηκωθοῦν. Ἁπέκλεισαν λοιπόν τίς πόλεις, μήν ἀφήνοντας οὔτε κάν τῶν ἴδιων τά προϊόντα νά διαθρέψουν τόν ἀστικό πληθυσμό. Ἔχυσαν τό γάλα πού εἶχαν ἀρμέξει καί ἔλειωσαν μέ τά τρακτέρ τά πορτοκάλια τους. Χάριν τῆς στρατηγικῆς τους ἐπιδίωξης ἀποδέχθηκαν τίς πρόσκαιρες ταμειακές θυσίες.
Ἐκεῖνο πού δέν γίνεται ἀντιληπτό, εἶναι ὅτι μέ τίς ἀπεργίες καί τίς καταλήψεις ὅσα λεφτά ἀποσποῦμε, βγαίνουν ἀπό τά κεμέρια ἄλλων πληθυσμιακῶν ὁ μάδων τοῦ τόπου. Οἱ Θεσμοί δέν θά μᾶς δώσουν πρόσθετη βοήθεια γιά νά ἀναπληρώση τήν διαχειριστική ἀνεπάρκεια τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας μας.
Ἡ σημαντική πλουτοφόρε πηγή, ὁ τουρισμός, δέν παρουσιάζει ἐφέτος αἰσιόδοξες προοπτικές, γιατί δέν τηροῦμε σταθερή στάση ἄμυνας στήν εἰσβολή τῶν λαθρομεταναστῶν. Ἡ χώρα μας γεμίζει ἀπό ἀνεξέλεγκτους καταυλισμούς τῶν παρανόμως εἰσερχομένων.
Ἁξιόλογης ἀπόδοσης ἐπενδύσεις τοῦ ἰδιωτικοῦ ξένου κεφαλαίου δέν θά ὑπάρξουν, διότι ἡ ρευστότητα τοῦ νομικοῦ πλαισίου ἀποθαρρύνει τόν ξένο κεφαλαιοῦχο νά ἀναλάβη ρίσκα. Προσέρχονται πλέον μόνο κάποιοι πού θέλουν νά ἀγοράσουν περιουσιακά στοιχεία γιά ἕνα κομμάτι ψωμί, νά πληρώνουν τό προσωπικό μέ ὑποτιμημένο μεροκάματο καί νά πραγματοποιοῦν κέρδη στό ἐξωτερικό. Ἡ ἐπικυρίαρχη γραφειοκρατία ἐμποδίζει τήν ἐκποίηση κρατικῆς περιουσίας, πού θά ἔδινε μιάν ἀνάσα στόν δημόσιο προϋπολογισμό.
Ἐνῶ ἔχουμε τήν φήμη ἑνός ἀπό τούς πιό ἔξυπνους λαούς τῆς γῆς, χορεύουμε τώρα ἕναν φαῦλο κύκλο.
Ὁ χειρότερος ἐχθρός τῆς Ἑλλάδας μας εἴμαστε οἱ Ἕλληνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου