Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 600: Πρός Κυριάκον

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 600/Δευτέρα 29.02.2016
 
Πρός Κυριάκον
 
Ὕστερα ἀπό τόσες φορές πού ὁδηγηθήκαμε στίς κάλπες τόν περασμένο χρόνο, ἡ κοινή γνώμη δέν θέλει καινούργιες ἐκλογές. Γιά τήν δαπάνη πού θά προκαλέσουν, σέ στιγμή πού σπανίζουν τά λεφτά μας. Γιά τά δυσάρεστα προγνωστικά γιά τά μικρότερα κόμματα, ὅτι δέν θά μποῦν πάλι στήν Βουλή…
Ἡ Ν.Δ. δείχνουν οἱ δημοσκοπήσεις, ὅτι ἔχει γίνει τό πρῶτο κόμμα. Ἄρα ἄν γίνονταν αὔριο ἐκλογές μέ τόν ἰσχύοντα ἐκλογικό νόμο θά ἀποκτοῦσε τήν κυβέρνηση. Γιά νά μήν τήν κατηγορήσουν ὅμως, ὅτι θέτει τό ἀτομικό συμφέρον της πάνω ἀπό τό γενικό φέρνει ἀντίρρηση στήν πραγματοποίηση πρόωρων ἐκλογῶν.
Φίλε πρόεδρε Κυριάκο, λίγο ἄν ξεψαχνίσης τά πράγματα θά δῆς, ὅτι ἡ σημερινή κυβέρνηση μᾶς πάει πρός τήν καταστροφή. Δέν ἔχεις μέν τά μέσα νά πᾶς τήν χώρα σέ πρόωρες ἐκλογές, ἀλλά μήν προσφέρεις στόν Σύριζα μέ τήν ἀντίρρησή σου ὑλικό γιά νά συνεχίση τήν διάλυση τοῦ τόπου.

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 599: Συνέντευξη ἀπό ἕναν ἀμέτοχο

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 599/Κυριακή 28.02.2016
 
Συνέντευξη ἀπό ἕναν ἀμέτοχο
 
Οἱ ἀπεργίες ἔχουν γίνει ἐνδημική κατάσταση. Ἡ μία μετά τήν ἄλλη τάξη δηλώνει πώς ἡ οἰκτρή οἰκονομική θέση της τήν ὁδήγησε σέ ἀπεργία. Ἡ τηλεόραση καλεῖ τόν ἐκπρόσωπο αὐτῆς τῆς τάξης γιά νά τῆς κάνη διευκρινήσεις, καί ἐκεῖνος λέει, μέ βρυχηθμό λιονταριοῦ κάνοντας χειρονομία στραγγαλιστῆ, ὅτι φορολογία καί ἀσφαλιστικό σύστημα τούς ἔχουν ἐξουθενώσει καί παράτησαν τίς δουλειές τους γιά νά ἀμυνθοῦν.
Ἡ κυβέρνηση προτιμᾶ νά κλείση ἕναν συμβιβασμό εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ καί αὐτό περιορίζει τόν ἀριθμό τῶν ἀπεργιῶν. Ἀλλά ἡ κοινή γνώμη, πού φέρει τό οἰκονομικό βάρος τοῦ συμβιβασμοῦ, θέλει νά μάθη σέ ποιανοῦ τήν πλευρά βρίσκεται τό δίκιο.
Προτείνουμε μιά μέρα π.χ. πού θά ἀπεργοῦν οἱ ὑλοτόμοι νά προσκαλέση ἕνα κανάλι καί νά πάρη συνέντευξη ἀπό ἕναν δημοδιδάσκαλο – πρόσωπο ἀμέτοχο στήν τρέχουσα διένεξη. Καί νά τόν ρωτήση ποιός φταίει γιά τήν τραγική κατάσταση τῆς οἰκονομίας μας. Ἡ ἀπάντησή του θά εἶναι σίγουρα, ὅτι φταῖνε οἱ ἀπεργίες.
Ἔτσι θά συνειδητοποιήσουμε, ὅτι εἶναι αὐτές πού μᾶς ἔφεραν στό νά ἐπιβιώνουμε χάρις στήν διεθνῆ φιλανθρωπία. Σέ μιά ἐποχή πού τό συμφέρον μας θά ἐπέβαλλε ὄχι μόνο νά μήν κάνουμε ἀπεργίες, ἀλλά καί νά αὐξήσουμε τόν ἡμερήσιο ἐργάσιμο χρόνο.

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 598: Μοντέρνοι καιροί

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 598/Σάββατο 27.02.2016
 
Μοντέρνοι καιροί
 
Τά κανάλια ἔδειξαν μιά τριμελῆ σπείρα ἐκβιαστῶν τῶν ΜΜΕ ἀλλά καί ν.π.δ.δ. νά προσάγονται ἀπό ἀστυνομικούς στόν εἰσαγγελέα. Τό ἀδίκημα τους ἦταν ὁ ἐκβιασμός. Δηλαδή ἐάν αὐτός πού δεχόταν τήν ἐπίσκεψή τους ἀρνιόταν νά τούς πληρώση, μέ τό ἔντυπο πού ἐξέδιδαν ἔκαναν δυσφημιστικές ἐπιθέσεις ἐναντίον του. Αὐτός φοβούμενος τό σκάνδαλο, προτιμοῦσε ἀντί τῆς μεγάλης ζημιᾶς πού θά ἐπάθαινε ἐκεῖνος, νά πληρώση στούς ἐκβιαστές ἀπό τό ταμεῖο τοῦ ὀργανισμοῦ του ἀμοιβές γιά ἀνύπαρκτες ὑπηρεσίες.
Κάποια ἀπό τά ΜΜΕ πού ἀσχολήθηκαν μέ τήν θλιβερή ὑπόθεση, εἶπαν ὅτι τό ἔντυπο πού χρησιμοποιοῦσαν γιά ἐργαλεῖο τους οἱ ἐκβιαστές ἔφερε τόν ἱστορικό τίτλο «Ἀκρόπολις». Δηλαδή τῆς ἐφημερίδας τοῦ Βλάσση Γαβριηλίδη πού ἑκατό χρόνια πρίν ἦταν ὁ προμαχώνας τῆς ἠθικῆς τοῦ δημόσιου βίου.

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 597: Ἅλωση τοῦ κράτους

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 597/Παρασκευή 26.02.2016
 
Ἅλωση τοῦ κράτους
 
Δέν παύει αὐτή ἡ κυβέρνηση νά ἐπιβεβαιώνη ὅτι οὐσιαστικός, ἄν ὄχι μοναδικός, στόχος της εἶναι ἡ προώθηση κομματικά πιστῶν ἀτόμων σέ καίριες θέσεις τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ γιά τόν ἔλεγχο τῆς χώρας ἀκόμα καί ἄν τό κόμμα βρεθῆ στή θέση τῆς ἀντιπολίτευσης. Ἀκόμα καί τῆς ἥσσονος!!
Τή νέα ἀφορμή τήν δίνουν οἱ ἀπανωτές τροποποιήσεις πού προωθεῖ σχετικά μέ τίς ἐπιτελικές θέσεις στή δημόσια διοίκηση. Σύμφωνα μέ μία ἀπό τίς τελευταῖες θεσπίζεται θεσμός ¨δημοσίων γραμματέων¨ πού θά ὑπάγονται στούς ἀντίστοιχους ὑπουργούς. Τό ἄν οἱ θέσεις των συνιστῶνται πέραν ἤ ἀντί αὐτῆς τῶν σημερινῶν γενικῶν γραμματέων δέν διευκρινίζεται. Στήν πρώτη περίπτωση θά ὑπάρχη καί ἀντίστοιχο κόστος (δηλαδή κατασπατάληση τῶν ληστρικῶν φόρων), ἀλλά αὐτό, ὡς συνήθως, δέν τήν ἀπασχολεῖ.
Οἱ νέοι γραμματείς, δηλαδή οἱ ¨δημόσιοι¨, θά προέρχονται ἀπό τό ὑπό σύσταση «Ἐθνικό Μητρῶο Ἐπιτελικῶν Στελεχῶν» καί θά βρίσκονται στήν κορυφή τῆς πυραμίδας τῆς δημόσιας διοίκησης. Ὡς ἐδῶ θά μποροῦσε νά πῆ κανείς «ἔχει καλῶς», ἄν ἐπρόκειτο γιά συγκέντρωση σέ ἕνα πρόσωπο τῶν πάλαι ποτέ ἁρμοδιοτήτων τῶν γενικῶν διευθυντῶν τῶν ὑπουργείων. Ὡστόσο, ὑπάρχει καί συνέχεια πού δημιουργεῖ ὑπόνοιες – μᾶλλον βεβαιότητες ἄν ληφθῆ ὑπόψη ἡ πολιτική κουλτούρα τῶν κυβερνώντων - ὅτι ἄλλος εἶναι ὁ στόχος των. Τό ¨παιχνίδι¨ ἀρχίζει νά διαφαίνεται ἀπό ἄλλες προοπτικές, ὅπως αὐτή πού προβλέπει ὅτι οἱ ἐν λόγω δημόσιοι γραμματεῖς δέν θά ἀλλάζουν μέ τίς ἐκλογές. Δηλαδή θά δεσμεύουν τούς διαδοχικούς ὑπουργούς. Ἤ καί αὐτή πού προβλέπει, ὅτι οἱ διαδικασίες γιά τήν πλήρωση τῶν θέσεών τους θά προκηρυχθοῦν ὡς τίς 30 Σεπτεμβρίου 2016. Κοντολογίς, ἡ κυβέρνηση θά θέση σέ λειτουργία τό «Ἐθνικό Μητρῶο Ἐπιτελικῶν Στελεχῶν», θά συγκροτήση μέ ὑπουργικές ἀποφάσεις τά «Εἰδικά Συμβούλια Ἐπιλογῆς Διοικήσεων» καί, μέσω αὐτῶν, θά ἐπιλέξη τούς «Δημόσιους Γραμματεῖς», οἱ ὁποῖοι θά ἐπιτηροῦν, ὡς κομματικοί ἐπίτροποι, κάθε νέο ὑπουργό! Η θά βάζουν ¨τρικλοποδιές¨ στό ἔργο του.
Μακάρι νά μήν ἐπαληθευθῆ τό σενάριο, ἀλλά ὁ πρότερος καί σημερινός βίος τῶν συριζαίων μᾶλλον γιά τό ἀντίθετο προδιαθέτει.

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 596: Ἀγροτικά, ἰδεοληπτικά καί κυβερνητικά μπλόκα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 596/Πέμπτη 25.02.2016
 
Ἀγροτικά, ἰδεοληπτικά καί κυβερνητικά μπλόκα
 
Ἀκόμα καί ἄν δέν ἱκανοποιήθηκαν πλήρως ἀπό τίς κυβερνητικές προτάσεις οἱ ἀγρότες τῶν ¨μπλόκων¨, πρέπει ἐπιτέλους νά ἀντιληφθοῦν ὅτι ἔχουν ξεπεράσει κάθε ὅριο.
Πρῶτον, γιατί δέν μποροῦν νά ἀπαιτοῦν νά ἀναλάβουν κάποιοι ἄλλοι τό κόστος ἐξόδου τῆς χώρας ἀπό τήν κρίση καί τό κόστος ἐξασφάλισης τῶν συντάξεών τους. Δέν εἶναι ὅλοι οἱ ¨ἄλλοι¨ σέ καλλίτερη μοίρα ἀπό τόν ἑαυτό τους! Ὀφείλουν νά βάλουν καί ἐκεῖνοι τό χέρι στήν τσέπη τους.
Δεύτερον, μέ τό νά καταστρέφουν τήν οἰκονομία τῆς χώρας σέ μία τόσο κρίσιμη περίοδο, καί ὄχι μόνο ἀπό τήν ἄποψη τῆς οἰκονομίας, μειώνουν τίς δυνατότητες ἱκανοποίησης αἰτημάτων τους ἀκόμα καί μακροπρόθεσμα.
Τρίτον, γιατί τά ¨μπλόκα¨ δέν εἶναι καί τό πιό δημοκρατικό μέσο διαμαρτυρίας. Πέρα ἀπό τό ὅτι εἶναι ἄκρως ἀντιδημοκρατικό τό νά διεκδικοῦν περισσότερο ἀπό μία ὅλο καί μικρότερη σέ μέγεθος ¨πίττα¨ αὐτοί πού ἔχουν τά μέσα νά προξενοῦν τά μεγαλύτερα προβλήματα στήν κοινωνία.
Ἔχουν κακομάθει ἀπό τήν διαχρονική ἀνοχή στήν ἀντικοινωνική συμπεριφορά τους.
Καί ἀπό αὐτή τήν ἄποψη εἶναι ἀπόλυτα ὀρθή ἡ ἀπόφαση τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου νά ζητήση ἀπό τίς κατά τόπους εἰσαγγελικές ἀρχές νά ἀσκήσουν διώξεις γιά παρακώλυση συγκοινωνίας κατά τῶν ὑπευθύνων. Δέν ζητᾶ παρά τήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου γιά τήν προστασία τῆς κοινωνίας. Ἴσως, μάλιστα, νά καθυστέρησε.
Βέβαια, θά ἔπρεπε νά ἔχει προηγηθῆ κάποια ἀντίστοιχη πρωτοβουλία ἀπό τήν κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἔχει τήν ἄμεση εὐθύνη γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ κράτους. Καί ἡ ἐλευθερία μετακίνησης τῶν πολιτῶν εἶναι εὐθύνη τοῦ κράτους. Ἀλλά ἡ κυβέρνηση ὀλιγώρησε γιατί εἶχε λερωμένη τή φωλιά της. Καί ὄχι μόνο γιατί, ὡς ἀντιπολίτευση, εἶχε ὑποστηρίξει ἕως καί πρόσφατα κάθε αἴτημα τῶν ἀγροτῶν γιά νά ἐξαγοράση τήν ψῆφο τους. Ἀλλά καί γιατί περισσότερο ἀπό ὅλα τά ἄλλα κόμματα (μέ ἐξαίρεση ἐκεῖνο ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται πολλά ἀπό τά στελέχη της) ἔχει εὐλογήσει ἐπίσημα αὐτή τή μορφή κινητοποιήσεων, καθώς καί κάθε ἀνάλογη κινητοποίηση. Ὄχι μέ κατώτερα στελέχη της, ἀλλά μέ τόν ἴδιο τόν ἐπικεφαλῆς της!
Ἄλλωστε, καί ὁ ἴδιος ἀναδείχθηκε ἀπό ἀνάλογες (αὐταρχικές κατά τόν ἐπιεικέστερο χαρακτηρισμό) δράσεις: ἀφαιρῶντας ἀπό τήν κοινωνία τή δυνατότητα νά διεξάγωνται μαθήματα στά σχολεῖα ἐπειδή ἔτσι ἤθελε ὁ ἴδιος καί μιά φούχτα συνοδοιπόροι του. Γι’αὐτό καί ὁ πρωθυπουργός δέν ἄργησε νά ἀφήση αἰχμές κατά τῆς πρωτοβουλίας αὐτῆς τῆς ἀνώτατης δικαστικοῦ, τῆς ὁποίας, μάλιστα, παραποίησε τήν ἰδιότητα. Εἴτε λόγω μόνιμης σύγχυσης καί τρικυμίας ἐν κρανίω, εἴτε λόγω τῆς γενικότερης ἄγνοιας πού τόν χαρακτηρίζει. Εἶναι πρόδηλο ὅτι ἡ συριζαϊκή λαίλαπα δέν θέλει νά ἀπονομιμοποιηθῆ στήν κοινή γνώμη ὁ ἐκβιασμός τῆς κοινωνίας ἀπό δυναμικές ὁμάδες, ὅπλο στό ὁποῖο κατέφυγε πλειστάκις στό παρελθόν καί ἐπιθυμεῖ νά διατηρήση ἐνεργό διά πᾶν ἐνδεχόμενο…
Πρόσθετα, ἡ κυβέρνηση ἀδυνατίζει τήν διαπραγματευτική της θέση ὅσο, σέ ἀντίθεση μέ τίς ἀνάγκες τῆς χώρας, καλοπιάνει κοινωνικές ὁμάδες, ἰδίως τοῦ δημόσιου τομέα, μέ μοναδικό κριτήριο τόν κομματικό προσανατολισμό τῶν συνδικαλιστικῶν ἡγεσιῶν τους. Δέν μπορεῖ, γιά παράδειγμα, νά ζητᾶ θυσίες ἀπό ἄλλους τήν στιγμή πού ἐπαναφέρει στίς 30 τίς ὧρες ἀπασχόλησης ἀνά ἑβδομάδα τῶν παιδαγωγῶν βρεφονηπιακῶν καί παιδικῶν σταθμῶν, ἀπό τίς 40 πού εἶχαν καθιερωθῆ στό πλαίσιο ἐξορθολογισμοῦ τοῦ δημόσιου τομέα πρίν ἀπό λίγα χρόνια. Κονδύλια γιά τή μισθοδοσία τῶν νέων προσλήψεων γιά νά καλυφθοῦν τά κενά πού θά βρῆ; Σέ ποιούς θά μεταφέρη τό σχετικό κόστος;

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΛΑΒΗΣ: Πότε σκάει το μπαλλόνι; (δηλαδή: που φτάνει η ανθρώπινη αντοχή;)

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/Τεῦχος 182/Φεβρουάριος 2016)
 
Το σωτήριο έτος 1965, ο ιταλός σκηνοθέτης Μάρκο Φερρέρι γύρισε μία ταινία με τον Μαρτσέλλο Μαστροιάννι και την Κατρίν Σπαάκ με πρωτότυπο τίτλο «Ο άνθρωπος των πέντε μπαλλονιών», η οποία, ωστόσο, προβλήθηκε ολόκληρη μόλις το 1969.
Κόντευε να τελειώσει ο Οκτώβριος του 2015 όταν ο Ραφ Σίμονς, διευθυντής του πασίγνωστου οίκου μόδας «Ντιόρ», αποφάσιζε να παραιτηθεί μετά από μόλις τρία και κάτι χρόνια σ’αυτή τη θέση, χωρίς να έχει χρεωθεί κάποια αποτυχία.
Τι συνδέει τα δύο αυτά, φαινομενικά άσχετα, γεγονότα; Η αναζήτηση της μέγιστης δυνατής απόδοσης! Στην ταινία, ο ήρωας, ένας βιομήχανος, ενώ επίκειται ο γάμος του, βρίσκεται με ένα από τα διαφημιστικά μπαλλόνια της επιχείρησής του στα χέρια. Και τότε του μπαίνει στο μυαλό το ερώτημα: πόσο μπορεί να φουσκώσει ένα μπαλλόνι προτού σκάσει; Μ’άλλα λόγια ως ποιο σημείο μπορεί να αντέξει την εσωτερική πίεση στην οποία το υποβάλλει αυτός που το φουσκώνει; Το ερώτημα δεν τον αφήνει ήσυχο, τον βασανίζει συνέχεια, καθώς δεν βρίσκει απάντηση ακόμα και από τους επιστήμονες στους οποίους προστρέχει, και, τελικά, τον οδηγεί στην παραφροσύνη και στην αυτοκτονία.
Ο Ραφ Σίμονς εγκατέλειψε τη θέση του, χωρίς να έρθει σε ρήξη. Ως “φιλικό διαζύγιο” χαρακτηρίστηκε η απόφασή του. Ως δικαιολογία δε προβλήθηκε η επιθυμία του να ασχοληθεί με κάτι άλλο, αν και οι φήμες τον θέλουν να τα έχει παρατήσει επειδή δεν άντεχε την πίεση να παρουσιάζει καινούργια κολλεξιόν κάθε τρεις και λίγο και επειδή αυτή η συχνότητα δεν του επέτρεπε να ανανεώσει την έμπνευσή του. Όντως, στον τομέα του η άλλοτε υποχρέωση δύο παρουσιάσεων τον χρόνο έχει διογκωθεί σε έξι ή και περισσότερες! Κατάσταση που επηρεάζει όλους τους “ομότεχνούς” του.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον αθλητισμό τον πραγματικό και τον ψευδεπίγραφο. Στην περίπτωση του δεύτερου και, συγκεκριμένα, στους αγώνες αυτοκινήτων, οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έχουν πάψει εδώ και καιρό να συμμετέχουν σε άλλες εκδηλώσεις επειδή στο πρόγραμμά τους εντάσσονται όλο και περισσότεροι αγώνες στα πιο απίθανα κράτη. Στην περίπτωση του πρώτου, στα πιο δημοφιλή αθλήματα οι αθλητές και παίκτες δεν προλαβαίνουν να ξεκουραστούν λόγω της συνεχούς παρεμβολής νέων υποχρεώσεων είτε με την καθιέρωση νέων διοργανώσεων είτε με αύξηση των αγώνων στο πλαίσιο υφιστάμενων οργανώσεων.
Βέβαια, η “αφρόκρεμα” τόσο του αθλητισμού όσο και της μόδας ή άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων εξαργυρώνει την υπερπροσπάθειά της με αστρονομικές αμοιβές. Παρενθετικά ας επισημανθεί πως αυτές, επειδή δεν προέρχονται από άμεσες εισπράξεις, αλλά από έμμεσες (κυρίες δε από την διαφήμιση), στρεβλώνουν την αγορά και δημιουργούν ανισότητες και προκλητικές καταστάσεις, για τις οποίες ενδέχεται να μην αργήσουν να υπάρξουν ανεξέλεγκτες αντιδράσεις. Υπάρχουν, όμως, και αυτοί που, αν και εξίσου απαραίτητοι ως “κομπάρσοι”, “γλάστρες” κ.λπ., δεν συμμετέχουν στο “φαγοπότι”.
Όλοι τους, πάντως, υφίστανται την ίδια πίεση να αποδώσουν όλο και περισσότερο. Πίεση σωματική ή και πνευματική, αλλά, παράλληλα, και ψυχολογική, η οποία τους οδηγεί στα όρια των δυνατοτήτων τους. Το αποτέλεσμα είναι συχνότεροι τραυματισμοί, πιο πυκνές περίοδοι εκτός φόρμας, ταχύτερος τερματισμός σταδιοδρομίας… Οι “γερόλυκοι” πλέον σπανίζουν.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τουλάχιστον ένα μέρος του προσωπικού πολλών ιδιωτικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών που δραστηριοποιούνται μέσα σε έναν γνήσια ανταγωνιστικό τομέα, το οποίο πασχίζει να ανταποκριθεί στα καθήκοντα τα οποία του χρεώνουν.
Σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες παρατηρείται σήμερα μία τρελλή καταδίωξη της μέγιστης απόδοσης, την οποία δεν αποφεύγει κανείς αν δεν θέλει να απαξιωθεί στον τομέα του. Και η οποία οδηγεί στην άντληση μέχρι και της τελευταίας ρανίδας απόδοσης του ατόμου, δηλαδή την αναζήτηση του σημείου μέχρι το οποίο αυτό θα αντέξει και δεν θα “σκάσει”, όπως το μπαλλόνι του πρωταγωνιστή της ταινίας του Φερρέρι. Επειδή, όμως, αυτό το σημείο δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων, πολλά άτομα θα “σκάσουν”, γιατί θα το ξεπεράσουν “ανεβάζοντας στροφές”, όπως λέγεται. Χώρια που κάποιων άλλων, από ένα σημείο και ύστερα, η απόδοση δεν θα είναι του ιδίου αλλά χαμηλότερου επιπέδου, με ό,τι αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται, με συνέπεια να αναζητείται εναλλακτική πηγή απόδοσης σε “νέο αίμα” (προς αφαίμαξιν).
Η ά-λογη κούρσα των απαιτήσεων έχει τα θύματά της. Κάποτε έλεγαν πως «σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», όπως είχε τιτλοφορηθεί μία ταινία του 1969 συμπτωματικά και αυτή. Σήμερα, σε μερικές περιπτώσεις, τα σκοτώνουν πριν καν προλάβουν να γεράσουν ή και να “ενηλικιωθούν”!

Γράμμα 595: Τά εἰς Ροῦ προθέματα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 595/Τετάρτη 24.02.2016
 
Τά εἰς Ροῦ προθέματα
 
Ἔδειξε πάλι τό ὑψηλό ὀργανωτικό της τάλαντο ἡ κ. Πόλα Ρούπα. Εἶχε σχεδιάσει μέ κάθε λεπτομέρεια τήν ἀπελευθέρωση τοῦ συντρόφου της καί ἄλλων κρατουμένων ὁμοϊδεατῶν του μέ ἑλικόπτερο ἀπό τήν φυλακή. Αὐτό πού δέν μποροῦσε νά προβλέψη, ἦταν ἡ ὑψηλή ἐπαγγελματική καί ἀνθρώπινη ποιότητα τοῦ πιλότου πού τῆς ἔλαχε. Ὁ ὁποῖος ἐπέτυχε νά ἀπομακρύνη τό περίστροφό της ἀπό τόν κρόταφό του καί νά προσγειώση ταυτοχρόνως τό ἑλικόπτερο.
Μακάρι ἡ παράταξη πού σέβεται τόν νόμο, νά εἶχε πολλούς τέτοιους ἀνθρώπους.
Ὁ νόμος λειτούργησε τυπικῶς σωστά, ἀλλά ἀντίθετα πρός τό ἠθικό αἴσθημα στήν περίπτωση τοῦ Ρουπακιᾶ. Διέρρευσε ἄπρακτη ἡ νόμιμη διορία τῆς κράτησης του καί ὁ φονιᾶς Χρυσαυγίτης πρόκειται νά κυκλοφορῆ ἐλεύθερος.
Ὁ ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης, προϊστάμενος τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν, ἀποδείχθηκε καί στίς δύο αὐτές περιπτώσεις κατώτερος τῶν περιστάσεων. Δέν μπορεῖ οὔτε κατά τό ἐλάχιστο νά συγκριθῆ μέ τόν προκάτοχό του Ρουπακιώτη.

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ἡ ἀλήθεια ἐναντίον τῆς προπαγάνδας

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/Τεῦχος 182/Φεβρουάριος 2016)
 
Γιά τήν συμπλήρωση ἑνός ἔτους ἀπό τήν ἄνοδό του στήν ἐξουσία ὁ Σύριζα πραγματοποίησε μιά λαμπρή γιορτή στό γήπεδο τοῦ Τάε Κβό Ντό. Ὁ πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας στόν πανηγυρικό πού ἐξεφώνησε, ἐξῆρε τήν προθυμία τοῦ Λαοῦ γιά θυσίες πρός στήριξη τῆς ἀναγεννητικῆς προσπάθειας – παρότι δέν τόν ἐμπιστεύεται καί δέν τόν ἀφήνει νά τραβήξη πάνω ἀπό 420 εὐρώ τήν ἑβδομάδα ἀπό τίς καταθέσεις του, γιά νά μήν μείνουν ἄδεια τά ταμεῖα τῶν τραπεζῶν.
Ὁ λαϊκισμός του ἔφθασε στό σημεῖο πού νά ξεθάψη ἕνα παλιό σχετλιαστικό χαρακτηρισμό τοῦ ἀντιπάλου: τό Κολωνάκι. Οἱ Κολωνιακιῶτες θά κληθοῦν νά πληρώσουν ἐπιτέλους τούς φόρους, νά ἐξυπηρετήσουν τά κόκκινα δάνεια πού ἔχουν λάβει, νά ἐπωμισθοῦν τό βάρος τῆς ἀνορθωτικῆς προσπάθειας. Βεβαίως μεταξύ τῶν ἀκροατῶν του οἱ κάτοικοι τοῦ Κολωνακίου ἦταν ἐλάχιστοι. Ἐνῶ ἄφθονοι ἦσαν οἱ κάτοικοι τῶν ἀναδομημένων βορείων προαστείων, πού εἴτε ἀπό κούνια τους τρέχουν σέ κάθε λαφυραγωγία τοῦ δημόσιου θησαυροῦ, εἴτε ἄρτι πλουτίσαντες ἐκ τῆς θητείας τους στόν συραζαϊκό μηχανισμό.
Ἡ ἑορτή γιά τήν ἐπέτειο τῆς ἐγκαθίδρυσης τῆς νέας κυβέρνησης ἦταν τό κορύφωμα τῆς κομματικῆς προπαγάνδας καί τῆς προσπάθειας νά ἀποκρυβῆ ἡ πραγματικότητα.
Ἡ κυβέρνηση ἔχει σέ ὅλους τούς τομεῖς ἀποτύχει.
Στήν οἰκονομία, πού εἶναι αὐτό πού μᾶς καίει ἄμεσα καθημερινά, πραγματοποιεῖται μιά ἀποβιομηχάνιση. Ἡ καναδική Eldorado Gold πού ἐκμεταλλευόταν τίς φλέβες χρυσοῦ στήν Χαλκιδική καί προσέφερε ἐργατική ἀπασχόληση καί ἔσοδα στό δημόσιο, σταμάτησε νά ἐργάζεται. Ἐπανειλημμένως τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας εἶχε ἀποφανθεῖ ὅτι ἡ ἀδειοδότησή της ἦταν ἀπολύτως σύννομη, ἀλλά ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός ἀξιώνει καί πάλι μιά συμπληρωματική μελέτη. Οἱ ἐπενδυτές κατέληξαν, ὅτι δέν μποροῦν νά δουλέψουν στήν Ἑλλάδα.
Στό ἴδιο συμπέρασμα κατέληξε τό συγκρότημα Bolton καί ἔκλεισε ἕνα ἐργοστάσιο χαρτοβιομηχανίας τῆς Softex, ἀπολύοντας τό προσωπικό του.
Ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στίς δεσμεύσεις πού ἀναλαμβάνει ἡ κυβέρνηση, ἔκανε τά Ἐμιρᾶτα νά μήν πραγματοποιήσουν τίς πολύφερνες ἐπενδύσεις στήν Ἑλλάδα, τίς ὁποῖες διαπραγματεύονταν πρίν.
Χιλιάδες ἑλληνικές μικροβιοτεχνίες λόγω τῆς αὔξησης τῶν φορολογικῶν ἐπιβαρύνσεων μεταφέρθηκαν στήν Βουλγαρία καί στήν Κύπρο.
Δύο δίκτυα πολυκαταστημάτων, τό γερμανικό Metro καί τό γαλλικό Carrefour ζῶντας τήν ἀπίσχνανση τῆς ἀγοραστικῆς δύναμης τῆς πελατείας, ξεπούλησαν τά μαγαζιά τους «μπίρ-παρᾶ» καί μεταναστεύουν. Οἱ ἕλληνες ἀγοραστές τους δυσκολεύονται νά χρηματοδοτήσουν τίς εἰσαγωγές τους καί τά ράφια ἀρχίζουν νά ἀδειάζουν.
Στό ἀσφαλιστικό: Τά ταμεῖα λεηλατήθηκαν τό καλοκαῖρι, διότι ἡ κυβέρνηση εἶχε μείνει χωρίς λεφτά καί τά ἅρπαξε γιά νά καλύψη τίς ἐπείγουσες ὑποχρεώσεις της. Γιά νά μήν σταματήσουν τώρα τίς κουτσουρεμένες παροχές στόν Κλάδο Ὑγείας αὔξησαν τίς εἰσφορές τῶν ἐργοδοτῶν καί τῶν ἀσφαλισμένων. Τό μέλλον τῶν συντάξεων ἄδηλο. Ἡ κυβέρνηση ἀναλίσκεται στήν μελέτη σχεδίων.
Οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί κ.λπ. βλέπουν, ὅτι μέ τήν καθίζηση τῆς ἀγορᾶς καί τούς ὑψηλούς φόρους (ἰδ. ΕΝΦΙΑ, ὁ ὁποῖος παρά τήν κυβερνητική ὑπόσχεση δέν καταργήθηκε) καταδικάζονται στήν στέρηση καί στήν φτώχεια, καί κατέβηκαν στούς δρόμους. Φορῶντας γραββάτες γιά νά ὑπογραμμίσουν τήν ἀντίθεση τους πρός τόν Τσίπρα, ὁ ὁποῖος λόγω ἀριστεροσύνης ἐπιμένει νά μήν φορᾶ.
Οἱ ἀγρότες, τῶν ὁποίων ἡ κυβέρνηση λιγόστεψε τό ἀφορολόγητο ἔχουν κατεβεῖ καί αὐτοί στούς δρόμους καί ἄρχισαν νά δυσκολεύουν τήν κυκλοφορία στίς ἐθνικές ὁδούς. Προγραμματίζουν νά τεμαχίσουν ὅλη τήν ἐπικράτεια σέ τρεῖς-τέσσερις περιφέρειες, πού ἡ μετάβαση ἀπό τήν μία στήν ἄλλη θά εἶναι ἀδύνατη καί νά μπλοκάρουν καί τά λιμάνια, ὁπότε στίς πόλεις θά πεινάσουμε.
δημόσια ἀσφάλεια: Οἱ καταλήψεις δημοσίων κτηρίων ἔχουν γίνει καθεστώς. Ὡς καί τά γραφεῖα τοῦ Σύριζα στήν πλατεία Κουμουνδούρου κατελήφθησαν ἀπό κάποιους ἀριστερώτερους καί κανείς δέν τούς ἀπέβαλε. Ἔφυγαν μόνοι τους.
Κατελήφθη ἐπί ἡμέρες ἡ Νομική Σχολή στήν Μασσαλίας μέχρι πού βαρέθηκαν οἱ καταληψίες καί ἀπεχώρησαν. Συντεταγμένοι ὅμως καί ἐν διαδηλώσει. Ἡ Ἀστυνομία τούς παρακολουθοῦσε διακριτικά καί ἐξ ἀποστάσεως. Πῆγαν στό Πολυτεχνεῖο, τόν ναό τῆς ἀνυπακοῆς, καί ἔκαναν τά Ἐξάρχεια ἐμπόλεμη ζώνη.
Ἡ ἀχρηματία ἔβγαλε τά λεφτά ἀπό τίς θυρίδες τῶν τραπεζῶν καί τά ἔφερε στά σεντούκια τῶν κατοικιῶν. Ἔτσι πολλαπλασιάστηκαν οἱ ληστεῖες.
Τίς φυλακές θεωρεῖ ἡ κυβέρνηση δυσάρεστο κοινωνικό φαινόμενο καί περιορίζει διαρκῶς τόν ἀριθμό τῶν κρατουμένων. Ἔτσι αὔξησε τόν πληθυσμό τῶν συμμοριῶν.
Ἀφήνω κατά μέρος τό ἀλαλούμ στήν Παιδεία, τήν ἐγκατάλειψη τῶν παραγωγικῶν ἔργων, τήν δυσπραγία τοῦ προϋπολογισμοῦ νά φέρη φάρμακα καί ἐφόδια στά νοσοκομεῖα, τήν διόγκωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν λαθρομεταναστῶν λόγω τῆς κυβερνητικῆς ἀναποφασιστικότητας, οἱ ὁποῖοι τραυματίζουν καίρια τήν καθημερινή ζωή μας καί τόν τουρισμό, καί καταλήγω στό πολύ καίριο θέμα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.
Τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, πού ἀποτελεῖ τό καίριο στήριγμά μας ἐναντίον τῶν ἐπιβουλευομένων τό ἐθνικό ἔδαφός μας καί τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μας ἀπό τήν φτώχεια πού μᾶς μαστίζει, ὁ Σύριζα δέν χάνει τήν εὐκαιρία νά τήν διαβάλλει (ὡς τήν συνέχιση τῆς ἀποικιοκρατίας κλπ.) καί νά τήν καθυβρίζη. Καί σέ κάθε εὐκαιρία συντάσσεται μέ τούς ἐχθρούς της καί αὐτούς πού ἐπιδιώκουν τήν διάλυσή της. Ἡ συμπάθεια τῶν Εὐρωπαίων πρός τήν πλευρά μας διαρρέει.
Εἶναι πλέον ἀσφυκτική ἀνάγκη νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν χειρότερη κυβέρνηση πού εἶχε ὁ Ἑλληνισμός στίς χιλιετίες τῆς ἱστορίας του.

Γράμμα 594: Τά γενέθλια τοῦ Α.Κ.

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 594/Τρίτη 23.02.2016
 
Τά γενέθλια τοῦ Α.Κ.
 
Ἑβδομῆντα χρόνων γεροντάκος γίνεται σήμερα ὁ Ἀστικός Κώδικάς μας. Γιά νά ἐπιζήση ἔχει ὑποστῆ πολλές ἐπεμβάσεις. Σωρεία ἱστῶν του ἔχουν ἀντικατασταθῆ μέ νεώτερους, περισσότερο προσαρμοσμένους στίς ἀναζητήσεις τῆς ἐποχῆς μας. Τό 1946 πού ἐτέθη ἐν ἰσχυϊ, ὁ γενικός εἰσηγητής του καθηγητής Γεώργιος Μπαλῆς κάποιες ἀδυναμίες τοῦ τελικοῦ νομοσχεδίου τίς διόρθωσε μέ τόν Εἰσαγωγικό Νόμο. Τό κείμενο τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα φιλοδοξοῦσε νά παραμείνη ἀναλλοίωτο, γιά τούς ἑπόμενους αἰῶνες τουλάχιστον. Ὅπως ἔχει παραμείνει ἀναλλοίωτος ὁ Κώδικας τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ἄν καί ἔχει πάψει νά ἰσχύη πρό πολλοῦ.
Ἡ συγγραφή τοῦ Α.Κ. πῆρε 105 χρόνια. Ἀρχικά προγραμματιζόταν νά συμπληρωθῆ στό ἀμέσως προσεχές διάστημα. Προχώρησε ὅμως μέ πολύ βραδύ ρυθμό, διότι παρενεβλήθησαν ἄφθονες ἐθνικές περιπέτειες πού ἀπορροφοῦσαν τήν προσοχή τοῦ ἔθνους. Ὅταν ξεπερνιόνταν αὐτές ξανα-άρχιζε ἡ ἐργασία τῶν νομοδιδασκάλων, μέ τήν ἐπικουρία πολιτικῶν, ὅπως ὁ Χ. Τρικούπης, ὁ Ἐλ. Βενιζέλος, ὁ Π. Τσαλδάρης. Στόν χῶρο τοῦ βασικοῦ νομοθετήματος ἰδιωτικοῦ δικαίου λειτούργησε ἡ ἐθνική ἑνότητα.
Ἄνθρωποι πού ἄρχισαν νά σπουδάζουν προτοῦ τεθῆ σέ ἰσχύ ὁ Α.Κ. εἶναι ζήτημα ἄν ἐξακολουθοῦν νά ὑφίστανται. Προβληματικό εἶναι τό πόσο θά ζήση ἀκόμη ὁ ἴδιος ὁ Α.Κ., γιατί ἡ ταχύτητα τῶν μεταλλαγῶν εἶναι στήν ἐποχή μας ἰλιγγιώδης. Τό Ἔθνος παραμένει ἡ σταθερή μέσα στόν χρόνο καί ἡ κατάρτιση τοῦ Α.Κ., ὅταν σέ τόσες ἄλλες χῶρες εἰσήχθησαν αὐτούσιοι ἀντίστοιχοι ξένοι κώδικες, θά διατηρηθῆ στήν συνείδησή μας ὡς επίτευγμα.

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 593: Τό νέο Δ.Σ. τοῦ ΚΣΜ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 593/Δευτέρα 22.02.2016
 
Τό νέο Δ.Σ. τοῦ ΚΣΜ
 
Ἡ Γενική Συνέλευση τῶν Μελῶν τοῦ ΚΣΜ ἐξέλεξε στίς 15 Φεβρουαρίου 2016 σύμφωνα μέ τό Καταστατικό τό νέο Δ.Σ. τοῦ Σωματείου. Ἡ ἐκλογή του δέν παρουσίασε ἐκπλήξεις. Ἐξελέγησαν πάλι τά ἴδια πρόσωπα, διότι ἡ Συνέλευση θεώρησε, ὅτι εἶχαν ἀσκήσει μέ ἐπιτυχία τά καθήκοντά τους.
Ἤδη τό Δ.Σ. καταρτίστηκε σέ σῶμα:
Λέανδρος Σλάβης, Πρόεδρος
Χαρίλαος Καλποῦζος, Ἀντιπρόεδρος
Γιάννης Ζαχαρίου, Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης Φακιδάρης, Ταμίας
Λουκᾶς Θεοχαρόπουλος, Ὀργανωτικό
Σταματίνα Κοκκινάκη, Ὑπεύθυνη Συγκεντρώσεων
Ἀντώνης Δροσόπουλος, Ὑπεύθυνος Ἐφημερίδας.
Ἡ Γεν. Συνέλευση ἐξέλεξε ἐπίσης πάλι τήν Χαρίκλεια Μαυρομάτη Οἰκονομικό Ἐλεγκτή τοῦ Ἰσολογισμοῦ.
Τά οἰκονομικά τοῦ Σωματείου εἶναι χειρότερα ἀπό πέρυσι λόγω τῆς αὐξανόμενης κρίσης. Ὁ Λουκᾶς Θεοχαρόπουλος πού ἀνέλαβε τό ὀργανωτικό, ἐπωμίσθηκε καί τήν ὑποχρέωση νά ἐπισπεύση τήν εἴσπραξη τῶν καθυστερούμενων συνδρομών.

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Ἡ νίκη τοῦ Μητσοτάκη

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/Τεῦχος 182/Φεβρουάριος 2016)
 
Στίς 17 Ἰανουαρίου ἄλλαξε τό πολιτικό τοπίο στήν χώρα μας. Μιά τέτοια ἔκφραση χρησιμοποιοῦμε ὅταν ἐκλέγεται μία νέα Βουλή μέ διαφορετική πλειοψηφία. Ἤ ὅταν μέσα στήν Βουλή ἀλλάζει τό κυβερνητικό σχῆμα. Ἡ ἀλλαγή τοῦ τοπίου, διότι ἡ ἀξιωματική ἀντιπολίτευση ἐξέλεξε ἕναν καινούργιο ἀρχηγό, εἶναι κάτι γιά τό ὁποῖο δέν ἔχουμε προηγούμενο.
Παρ’ὅλη τήν φθορά πού εἶχε ὑποστῆ ἡ κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τῆς τσόντας τοῦ ΑΝΕΛ ἀπό τήν ἀλλεπάλληλη παραβίαση τῶν ὑποσχέσεων της καί τήν πτώση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τοῦ λαοῦ λόγω τῆς ἀνικανότητας της, ἐξακολουθοῦσε νά κρατιέται γερά στήν ἐξουσία. Ἔστησε μέσα σέ ἕνα χρόνο κατ’ἐπανάληψιν τίς κάλπες καί ἀνανέωσε τήν ἐντολή της. Οἱ ἐχέφρονες πολῖτες εἶχαν μεταθέσει πλέον τίς ἐλπίδες τους σέ ἕνα ἀπώτερο μέλλον, ὅταν οἱ παροῦσες ἰδεοληψίες θά εἶχαν ξεθυμάνει καί τό ἐκλογικό σῶμα θά ἔβλεπε τήν πραγματικότητα χωρίς παραμορφωτικούς φακούς.
Στό προηγούμενο ἐσωκομματικό δημοψήφισμα γιά τήν ἀνάδειξη νέου ἀρχηγοῦ τῆς ΝΔ, τό ὁποῖο ἔγινε στίς 20 Δεκεμβρίου, εἶχε φθάσει σέ ἀπόσταση πνοῆς ἀπό τήν νίκη ἕνα συμπαθής πολιτευόμενος παλαιᾶς κοπῆς… Σέ μία τρίτη φράση ἔλεγε τά ἀντίθετα ἀπό αὐτα πού εἶχε πεῖ στήν πρώτη.
Ἡ ἀλλαγή πού ἔγινε εἶναι κατόρθωμα τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη. Ἀπευθυνόμενος μέ σεμνότητα καί νηφαλιότητα στό ἐσωκομματικό ἐκλογικό σῶμα τό ἔκανε νά δῆ τά προτερήματά του. Ὅπως τήν πολύπλευρη κατάρτιση πού ἀπεκόμισε ἀπό τίς σπουδές του σέ ὀνομαστά ξένα πανεπιστήμια. Τήν πεῖρα τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας πού ἀπέκτησε πρίν μπῆ στήν πολιτική. Τήν ἐπιτυχία του στά ὑπουργεῖα πού τοῦ ἀνατέθησαν. Τήν ξεκάθαρη ἀντίληψη τῶν προβλημάτων καί τήν θέλησή του νά τά δαμάση.
Τίς ἀρετές του ἔχει συνειδητοποιήσει ὁλόκληρο τό πολιτικό φάσμα. Ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ὀπαδῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τῶν ΑΝΕΛ λυτρώνεται βαθμιαῖα ἀπό τίς ψευδαισθήσεις του, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἱκανότητα τοῦ Μητσοτάκη μέ τήν ἀπελπιστική κατάσταση στήν ὁποίαν σπρώχνει τόν τόπο ἡ κυβέρνηση. Θά προστεθοῦν λοιπόν αὐτοί στό μεγάλο ρεῦμα πού θά τήν πιέση γιά τίς ἐκλογές, τίς ὁποῖες αὐτή θά χάση.
Ὁ μόνος κίνδυνος πού παραμένει εἶναι οἱ τελειομανεῖς συμπολῖτες μας. Αὐτοί πού λένε, ὅτι δέν πάει τό χέρι τους νά ψηφίσουν Μητσοτάκη, ἄλλοι διότι δέν εἶναι αὐτός ἀρκετά ὑπέρ τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς καί ἄλλοι διότι δέν τάσσεται ἀρκετά μέ τά δίκαια τῶν φτωχῶν. Αὐτοί θά παραμείνουν, δυστυχῶς, περιχαρακωμένοι στά κομματίδιά τους ἤ θά κάνουν ἀποχή στίς ἐκλογές.
Πρέπει νά γίνη ἀντιληπτό, ὅτι δέν ψηφίζουμε γιά τήν αἰωνιότητα, ἀλλά γιά νά λύσουμε τά συγκεκριμένα τωρινά προβλήματα. Σέ ἄλλες ἐκλογές, στό μέλλον, θά τεθοῦν ἐπί τάπητος διαφορετικά προβλήματα, τά ὁποῖα θά ἀπαιτήσουν ἐνδεχομένως μιά διαφορετική ψῆφο. Θά ἔχουμε τόν καιρό τότε νά σκεφθοῦμε ποιά θά πρέπει αὐτή νά εἶναι.

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 592: Ἠλίας Δημητρακόπουλος

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 592/Κυριακή 21.02.2016
 
Ἠλίας Δημητρακόπουλος
 
Σέ στενό κύκλο φίλων του καί ἀνθρώπων περιωπῆς, ἀλλά ὄχι ἐκπροσώπους τῆς κυβέρνησης, κηδεύθηκε τήν Παρασκευή ὁ Ἠλίας Δημητρακόπουλος. Εἶχε συλληφθῆ ἀπό τούς Γερμανούς ἐπί Κατοχῆς γιά τήν ἀντιστασιακή δράση του καί μπόρεσε μέ μεγάλη ἐπιδεξιότητα στό παρά πέντε νά σώση τό κεφάλι του. Μετά τήν Ἀπελευθέρωση ἐξελίχθηκε αὐτοδίδακτος σέ δημοσιογράφο μεγάλου κύρους. Ὅταν ἐπεβλήθη τό χουντικό καθεστώς, πρός τό ὁποῖο ἦταν ἀσυμβίβαστα ἐχθρικός, κατόρθωσε νά διαφύγη ἀπό τήν Ἀθήνα καί νά ἐγκατασταθῆ στήν Οὐάσιγκτον γιά νά κινητοποιήση τήν δημοκρατική πλευρά της κατά τῆς Χούντας. Εἶχε ἀτέλειωτες ἐπαφές μέ τούς ἀμερικανούς παράγοντες. Οἱ περιπέτειές του ὑπῆρξαν ἄφθονες. Οἱ συνταγματάρχες μέ τήν CIA βάλθηκαν νά τόν ἀπαγάγουν καί νά τόν ἐπαναπατρίσουν δέσμιο μέσα σέ ἕνα ὑποβρύχιο. Ἀνταπέδωσε τό ἔγκλημα τους μέ τήν ἀποκάλυψη τοῦ Watergate. Αὐτό προκάλεσε τόν ἐξαναγκασμό τοῦ προέδρου Νίξον σέ παραίτηση καί τήν διασύνδεση τοῦ Δημητρακόπουλου μέ τήν παγκόσμια ἱστορία.
Παρά ταῦτα οἱ γνώσεις τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ γι’αὐτόν παραμένουν ἀποσπασματικές καί συγκεχυμένες, ἀλλά ἕνας φιλελεύθερος ἀμερικανός ἱστορικός ἐργάζεται στήν σύνταξη τῆς βιογραφίας του.

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 591: Ἐκλογές

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 591/Σάββατο 20.02.2016
 
Ἐκλογές
 
Ἡ κυβέρνηση δέν μπορεῖ νά βρῆ τί φόρους θά βάλη χωρίς νά ὁλοκληρώσουν τήν ἀσφυξία τῆς ἀγορᾶςοὔτε εἶναι εἰς θέσιν νά διατηρήση σέ ἀνεκτά ἐπίπεδα τούς μισθούς καί τίς συντάξεις τοῦ κοσμάκη. Ἡ οἰκονομική κατάστασή της εἶναι οἰκτρή. Ὁ λαός ὅμως πού τήν ἀνέβασε στήν ἐξουσία εἶναι σοφός καί αὐτή σάν ἐκτελεστικό του ὄργανο πρέπει χωρίς δισταγμό νά ἐκτελῆ τίς ἀποφάσεις του. Τό ὅτι τό ἰσχύον κυβερνητικό πρόγραμμα δέν ἐπέτυχε, ὀφείλεται ἀποκλειστικά στήν πλεονεξία τῶν ξένων, εἰδικώτερα τῶν ἑταίρων μας. Στίς νέες συνθῆκες χρειάζεται νά λάβη ἡ κυβέρνηση μιά ἐκσυγχρονισμένη λαϊκή ἐντολή.
Ἡ λύση λοιπόν εἶναι καινούργιες ἐκλογές.

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 590: Τό ¨τσαντίρι¨ καί τό σιχτίρι

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 590/Παρασκευή 19.02.2016
 
Τό ¨τσαντίρι¨ και τό σιχτίρι
 
Ἐνοχλήθηκαν κάποιοι μέ τίς ἀναφορές τοῦ πάλαι ποτέ ¨μικροῦ Μήτσου¨ (κατά κόσμον κυρίου Λάκη) ἀπό τήν προσβλητική ἀναφορά του στά ἄτομα μέ κινητικά προβλήματα. Μπά; Μά καλά, πρώτη φορά εἶδαν τήν ἐκπομπή του; Πάνω ἀπό δέκα χρόνια μέσα ἀπό τό ¨τσαντίρι¨ του καί μέ πρόσχημα τήν σάτιρα προσβάλλει τήν νοημοσύνη τοῦ κοινοῦ, χυδαιολογεῖ καί ψευδολογεῖ γιά προπαγανδιστικούς λόγους, διαστρεβλώνει τήν πραγματικότητα, περιπαίζει ἀνάρμοστα ἄτομα καί πληθυσμιακές ὁμάδες. Καί παρά ταῦτα ἔχει καί πολιτικές πλάτες. Καί, δυστυχῶς, καί πολυπληθές κοινό.

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 589: Ὁ ¨πατερούλης τῆς ἐνημέρωσης¨

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 589/Πέμπτη 18.02.2016
 
Ὁ ¨πατερούλης τῆς ἐνημέρωσης¨
 
Τήν δεκαετία τοῦ 1980 ἡ χώρα εἶχε ἀποκτήσει στό πρόσωπο τοῦ κ. Γ. Ἀρσένη ¨τσάρο τῆς οἰκονομίας¨. Γιατί ¨τσάρο¨ καί ὄχι ¨καίσαρα¨ ἤ ¨μικάδο¨ ἤ ¨σάχη¨ εἶναι ἕνα ἐρώτημα. Ἴσως, ἐπειδή πάντα εἶχε τό βλέμμα της στραμμένο πρός τό ¨ξανθό γένος¨. Πάντως, ὁ ὅρος καθιερώθηκε καί περιέβαλε στή συνέχεια ἀρκετούς ἀπό τούς διαδόχους τοῦ ἀρχικοῦ ¨τσάρου¨. Φαίνεται δέ ὅτι, πιστή (ἤ ἐγκλωβισμένη) στήν ἴδια λογική, ἡ χώρα ἑτοιμάζεται νά ἀποκτήση στό πρόσωπο τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας κ. Ν. Παππᾶ καί ¨πατερούλη τῆς ἐνημέρωσης¨, στά χνάρια τοῦ ¨πατερούλη τῶν λαῶν¨.
Ὁ κ. ὑπουργός ἀφοῦ, μέ τήν ψῆφο ὅλων τῶν βουλευτῶν τῆς συγκυβέρνησης, σφετερίστηκε ἀντισυνταγματικά τήν ἐξουσία νά ὁρίζη πόσοι τηλεοπτικοί σταθμοί θά λειτουργοῦν καί μέ ποιούς ὅρους, καθώς καί ποιοί θά τούς κατέχουν, ἀναλαμβάνει προσωπικά καί τήν ἁρμοδιότητα νά καθορίζη ὁ ἴδιος τά κριτήρια βάσει τῶν ὁποίων θά παρέχεται ἄδεια στούς ἐργαζόμενους τῶν μέσων ἐνημέρωσης πού ἐλέγχονται ἀπό τό κράτος (ΕΡΤ, ΑΠΕ, ΓΓΕΕ) νά ἀπασχολοῦνται παράλληλα σέ ἰδιωτικά μέσα ἐνημέρωσης. Προφανῶς, γιά «νά τούς ἔχη στό χέρι».
Καί ἕπεται συνέχεια, γιατί, ὅπως προανήγγειλε ἡ κυβερνητική ἐκπρόσωπος κυρία Γεροβασίλη, μόλις ξεμπερδέψη ἡ κυβέρνηση (δηλαδή τό κόμμα, δηλαδή ὁ κλειδοκράτορας ὑπουργός) μέ τίς τηλεοπτικές ἄδειες θά ἔρθη ἡ σειρά τῶν ραδιοφωνικῶν σταθμῶν καί τοῦ διαδικτύου. Γιά νά ἀποφασίζη κάποιος κομματικός ¨κομμισσάριος¨ (¨ἐπίτροπους¨ τούς ἀποκαλοῦσε ἡ χούντα) ἄν, γιά παράδειγμα, τό Κ.Σ.Μ. ἔχη δικαίωμα νά στέλνη «Γράμματα» ἤ ὄχι, τί ἔκτασης καί μέ τί περιεχόμενο. Γιατί, ὅπως ἀπεφάνθη τό ἕτερο ἀστέρι τῆς κυβέρνησης, ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐσωτερικῶν κ. Χ. Βερναρδάκης, ἡ πληροφόρηση καί ἡ ἐνημέρωση ἔχουν δημόσιο χαρακτήρα καί χρειάζονται ρύθμιση. Προφανῶς γιά νά χορηγοῦνται μέ τό σταγονόμετρο μέ βάση συνταγή εἰδικοῦ κυβερνητικοῦ διαιτολόγου, γιά νά ἀποφεύγονται οἱ παρενέργειες τῆς ἐλεύθερης διαμόρφωσης τῆς κοινῆς γνώμης ἀπό πολυφωνικό περιβάλλον, τό ὁποῖο μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ ὑπερτροφία (δηλαδή ἐνημερωτική παχυσαρκία).

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 588: Δυσανεξία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 588/Τετάρτη 17.02.2016
 
Δυσανεξία
 
Ἀφορμή ζητοῦσε καί τήν βρῆκε. Μέ πρόφαση ἕνα μεμονωμένο ἐπεισόδιο πού χαρακτηρίστηκε ρατσιστικό μέ πρωταγωνιστή ἕναν ἀπό τούς σεκιουριτάδες πού ἐπιτηροῦν τούς σταθμούς τοῦ μετρό καί τοῦ ἠλεκτρικοῦ, ἡ κυβέρνηση λύνει τή σύμβαση μέ τήν ἰδιωτική ἑταιρεία πού εἶναι ὑπεύθυνη, ἀποδεικνύοντας ὅτι πιστεύει ἀκράδαντα, ὅταν τήν συμφέρει βεβαίως-βεβαίως, στήν ἀρχή τῆς συλλογικῆς εὐθύνης. Γιατί ἄν τήν θεωροῦσε γενικῆς ἰσχύος θά ἔπρεπε, γιά παράδειγμα, νά καταργήση τά δημόσια νοσοκομεῖα μόλις πιαστῆ ἕνας γιατρός νά παίρνη φακελλάκι ἤ νά κλείση ὁποιαδήποτε δημόσια ὑπηρεσία μόλις ἕνας ἀπό τό προσωπικό της φερθῆ σκαιῶς σέ ἕναν πολίτη (κάτι πού συμβαίνει σέ καθημερινή βάση).
Μέ αὐτόν τόν τρόπο φανερώνει ἀκόμα μία φορά τήν δυσανεξία της πρός κάθε δραστηριότητα τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα.
Τό ὅτι μέ αὐτή τήν ἀπόφασή της θά πυκνώσουν τίς γραμμές τῶν ἀνέργων ἀκόμα μερικές δεκάδες ἤ ἑκατοντάδες ἄτομα δέν τήν ἀπασχολεῖ διόλου. Ἔτσι, ὅμως, ἡ κυβέρνηση ἀποδεικνύει γιά μία ἀκόμα φορά τό πόσο ἀδιαφορεῖ γιά τήν τύχη τῶν ἐργαζομένων σέ αὐτόν. Οἱ ὁποῖοι εἶναι τά κύρια θύματα τῆς μισαλλοδοξίας της.
Πρόσθετα, προβλέπεται ὅτι τά καθήκοντα φύλαξης θά τά ἀναλάβει εἰδικό σῶμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἀφοῦ ἐκπαιδευτῆ πρός τοῦτο. Λέγεται ὅτι θά ἀποτελεῖται ἀπό περίπου 250 ἄτομα. Ἕνα ἐρώτημα εἶναι τό κατά πόσον θά εἶναι ἀποτελεσματική ἡ φύλαξη, μέ δεδομένα τά ¨στραβά μάτια¨ πού κάνει ἡ ΕΛ.ΑΣ. ἀπέναντι σέ σχετικά κρούσματα στούς χώρους τῆς ἁρμοδιότητάς της (π.χ. ρύπανση ἐξωτερικῶν ὄψεων ἀκόμα καί μνημειακῶν κτηρίων, κάπνισμα σέ κλειστούς δημόσιους χώρους κ.ἄ.) καί τό ¨μισό μάτι¨ μέ τό ὁποῖο τήν βλέπουν τά καθ’ἕξιν ἤ κατ’ἐπάγγελμα παραβατικά ἄτομα.
Ἕνα ἄλλο ἐρώτημα εἶναι τό ἄν περισσεύουν αὐτά τά ἄτομα στήν ΕΛ.ΑΣ. ὅταν, κάθε φορά πού ἀδυνατεῖ νά ἀνταποκριθῆ στίς ὑποχρεώσεις της, ἐπικαλεῖται τήν ἔλλειψη προσωπικοῦ.
Ἐκτός καί ἄν ἡ κυβέρνηση θέλει νά ἐκμεταλλευτῆ τό περιστατικό γιά νά προβῆ σέ νέες προσλήψεις στόν δημόσιο τομέα.

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 587: Ἀντιδράσεις

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 587/Τρίτη 16.02.2016
 
Ἀντιδράσεις
 
Καί καλά, τό ἀσφαλιστικό, τό φορολογικό καί ἄλλα θέματα πού προκαλοῦν κοινωνικές ἀντιδράσεις καθυστεροῦν ἐξαιτίας τοῦ πολιτικοῦ κόστους πού φέρνει βουλευτές τῆς συγκυβέρνησης στά ὅρια τῶν ἀντοχῶν τους.
Ἡ ἵδρυση τοῦ Ταμείου Ἀποκρατικοποιήσεων, καλοκαιρινή ὑποχρέωση, γιατί καθυστερεῖ; Προφανῶς γιατί προκαλεῖ ἰδεοληπτικές καί κομματικές ἀντιδράσεις καί φέρνει σέ κατάσταση ἀπόγνωσης τά κομματικά στελέχη τόσο ἐπειδή δέν προβλέπονται θέσεις ὅπου θά μποροῦσαν νά βολευτοῦν ἤ νά βολέψουν ἄτομα ἀπό τό στενό περιβάλλον τους, ὅσο καί ἐπειδή ἕνα πεδίο ἄσκησης πολιτικῆς ξεφεύγει ἀπό τόν κομματικό ἐναγκαλισμό πού ἔχουν ὡς πρότυπο καί ἰδανικό.

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 586: Ἀγροτικές αὐθαιρεσίες καί ἀντικοινωνικές συμπεριφορές

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 586/Δευτέρα 15.02.2016
 
Ἀγροτικές αὐθαιρεσίες καί ἀντικοινωνικές συμπεριφορές
 
Τό ὅτι ἡ σημερινή συγκυβέρνηση εἶναι ὅ,τι χειρότερο μποροῦσε νά συμβῆ στή χώρα εἶναι δεδομένο. Αὐτό, ὅμως, δέν δικαιολογεῖ διαμαρτυρίες μέ ὁποιοδήποτε τρόπο. Ἰδιαίτερα ὅταν αὐτό ζημιώνει τήν χώρα, συνεπάγεται ὁμηρεία τῆς κοινωνίας καί μεταφέρει σέ τρίτους τό κόστος των.
Ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες οἱ διαμαρτυρίες τῶν ἀγροτῶν ὑπερβαίνουν κάθε ἀποδεκτό ὅριο. Κατακερματίζουν τήν χώρα σέ περιοχές πού δυσκολεύονται ἤ ἀδυνατοῦν νά ἐπικοινωνήσουν μεταξύ τους, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν πραγματοποιοῦνται οἱ ἀναγκαῖες μεταφορές καί ἡ οἰκονομία νά ὑπολειτουργεῖ, νά στεροῦνται τούς ἐπισκέπτες τους μέρη πού ζοῦν ἀπό αὐτούς, νά ταλαιπωροῦνται οἱ πολῖτες πού ἔχουν ἀνάγκη ἤ ὑποχρέωση νά μεταβοῦν ἀπό τό ἕνα σημεῖο τῆς χώρας στό ἄλλο, νά καταστρέφονται εὐπαθῆ προϊόντα, νά χάνουν ἐπιχειρήσεις (ἐνδεχομένως καί μόνιμα) ἀγορές καί νά ἀποκόπτεται ἡ χώρα ἀπό τό ἐξωτερικό. Τό τελευταῖο μάλιστα ἐνδέχεται νά ὁδηγήση σέ διεκδίκηση ἀποζημιώσεων γιά ἀπώλεια ἐσόδων καί κερδῶν ἀπό ξένες χῶρες καί ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν ἕδρα ἐκεῖ, τῶν ὁποίων ὁ ἐφοδιασμός τους ἤ οἱ ἀποστολές τους διέρχονται ἀπό τήν χώρα.
Αὐτό, προφανῶς, δέν ἀπασχολεῖ τούς ἀγροτοπατέρες ἀφοῦ ὁ οὐσιαστικός στόχος τους εἶναι τά κάθε εἴδους βάρη νά τά φέρουν τά συνήθη ὑποζύγια, στά ὁποῖα δέν συμπεριλαμβάνονται ἀκόμα καί οἱ πιό εὔποροι συνάδελφοί τους.
Γιαυτό καί δέν τούς ἀπασχόλησε οὔτε τό κόστος τόσο τῶν ἄμεσων (ὑλικῶν) ζημιῶν πού προξένησαν κατά τήν εἰσβολή τους στήν Ἀθήνα, ὅσο καί τῶν ἔμμεσων ἀπό τήν εἰκόνα τῆς πόλης πού δίνουν μέ τήν ἀναρχία πού ἐπικρατεῖ καί τούς μαγκουροφόρους πού κυνηγοῦν ἀστυνομικούς.
Ἐπειδή, ἐπιπλέον, κινδυνεύει τό κράτος νά καταβάλη ἀποζημιώσεις γιά ἀπώλειες ἐσόδων καί στίς ἑταιρεῖες πού ἔχουν ἀναλάβει μέ συμβάσεις παραχώρησης νά ὑλοποιήσουν τό δίκτυο αὐτοκινητοδρόμων τῆς χώρας, μέ βάση σχετικό πάγιο διεθνῶς συμβατικό ὅρο σέ ἀνάλογες συμβάσεις, μήπως ἡ κυβέρνηση θά πρέπει νά διεκδικήση τό ποσό τῶν ἀποζημιώσεων πού θά καταβάλη ἀπό τούς ἀγροτικούς συνεταιρισμούς πού μετέχουν στά μπλόκα, ἀκόμα καί παρακρατῶντας το ἀπό τίς (ἀφορολόγητες) ἐπιδοτήσεις τους;

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 585: Ἀθλητική ἀτιμωρησία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 585/Κυριακή 14.02.2016
 
Ἀθλητική ἀτιμωρησία
 
Τό στήσιμο ποδοσφαιρικῶν (κυρίως, ἀλλ’ὅχι ἀποκλειστικά) ἀγώνων δέν εἶναι ἴδιον τῆς χώρας. Ἄν καί παλιότερα εἶχε διαπιστωθεῖ στήσιμο ἤ εἶχαν ὑπάρξει ὑπόνοιες ὅτι εἶχαν στηθεῖ ἀγῶνες, τά κρούσματα ἦταν περιστασιακά. Το φαινόμενο ἄνθισε ἀφότου ἀφενός μέν ἐπετράπη ὁ ἀνεξέλεγκτος στοιχηματισμός, ἀφετέρου δέ τό πρίμ ἀπό τή συμμετοχή καί μόνο σέ διεθνεῖς ὀργανώσεις ἔγιναν ἀσύλληπτα ὑψηλά καί, ὡς ἐκ τούτου, τό κίνητρο γιά κέρδη καί μόνιμη κυριαρχία ἔγινε πιό ἑλκυστικό.
Μέσα σέ αὐτό τό κλῖμα δέν προκάλεσε ἔκπληξη ἡ ὑπόθεση «Koriopolis», δηλαδή ἡ ἀποκάλυψη γιά στήσιμο ποδοσφαιρικῶν ἀγώνων καί ἡ τέλεση συναφῶν παρανομιῶν στή χώρα μας κατά τίς περιόδους ἀπό τό 2008 ἕως τό 2011. Ἄλλωστε, ὑποψίες (καί ἀποδείξεις) γιά ἀνάλογες χειραγωγήσεις εἶχαν ὑπάρξει καί γιά τό τότε πρόσφατο παρελθόν.
Πρόσθετα, ἀνάλογα σκάνδαλα εἶχαν ξεσπάσει καί σέ ἄλλες χῶρες. Μέ τήν διαφορά ὅτι ἐκεῖ οἱ ὑποθέσεις πῆραν γρήγορα τόν δρόμο τῆς δικαιοσύνης καί ὁ πέλεκύς της ἀποδείχθηκε βαρύς: ἐπιβλήθηκαν τιμωρίες, ἐπιστράφηκαν χρήματα καί ἀφαιρέθηκαν τίτλοι.
Ἐδῶ, χάρις στήν βραδυπορία τῆς δικαιοσύνης καί στό θεσμικό πλαίσιο προστασίας τοῦ ἑαυτοῦ τους πού ἔχουν στήσει οἱ ποδοσφαιρικές ἀρχές τῆς χώρας, οἱ ὕποπτοι γιά τήν τέλεση τῶν ἀδικημάτων ἀπέφυγαν τήν πειθαρχική δίωξή τους ὡς πρός τό ἀθλητικό μέρος, γιατί τό ποινικό ἐκκρεμεῖ.
Ὄπως, λοιπόν, ἔγινε γνωστό, οἱ εἰσαγγελεῖς - ὑπεύθυνοι τῆς ἄσκησης τῆς πειθαρχικῆς δίωξης ἔβαλαν τήν ὑπόθεση στό ἀρχεῖο γιατί, σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς πού ἴσχυαν τότε, ἀφενός μεν τά ἀδικήματα δωροδοκίας–δωροληψίας παραγράφονταν μετά ἀπό μία τριετία ἀπό τήν τέλεσή τους, ἀφετέρου δέ τό ἀδίκημα τῆς στρέβλωσης ἀγώνα μέσα σέ ἕνα μήνα ἀπό τή διεξαγωγή του!
Μέ ἀποτέλεσμα «νά ζοῦν καί νά βασιλεύουν» κυριολεκτικά οἱ πρωταγωνιστές τοῦ σκανδάλου, ἀφοῦ ἐξακολουθοῦν νά παραμένουν στίς καρέκλες τους χάρις στό «αὐτοδιοίκητο» πού ἔχουν ἐπιβάλει οἱ ὑπερεθνικές ἀθλητικές (καί δή ποδοσφαιρικές) ὁμοσπονδίες.

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 584: Τό νέο τηλεοπτικό “μαῦρο”

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 584/Σάββατο 13.02.2016
 
Τό νέο τηλεοπτικό “μαῦρο”
 
Θά πρέπει νά εἶναι κανείς πολύ εὔπιστος γιά νά πεισθῆ ἀπό τήν κυβερνητική ἐπιχειρηματολογία ὑπέρ τοῦ περιορισμοῦ τῶν ἀδειῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν πανελλαδικῆς ἐμβέλειας. Ἀπό τήν διαπίστωση ἐξαιροῦνται φυσικά οἱ – κατά κανόνα ἑτερόφωτοι – φανατικοί ὀπαδοί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πού καταπίνουν ἄκριτα ὅ,τι τούς σερβίρει ἡ κομματική προπαγάνδα.
Τό ἐπιχείρημα ὅτι πρόκειται γιά νοικοκύρεμα τοῦ τηλεοπτικοῦ τοπίου εἶναι ἀστεῖο. Τό νοικοκύρεμα τό φέρνει ἡ ἐφαρμογή τοῦ νόμου καί ὄχι ἡ μείωση τῶν ἐν δυνάμει παραβατῶν.
Τό ἐπιχείρημα ὅτι τά κανάλια δέν τηροῦν τίς ὑποχρεώσεις τους, ὅπως τήν ἀποπληρωμή τῶν δανείων τους, τήν ἐφαρμογή τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας, τήν ἐκπλήρωση τῶν φορολογικῶν καί ἐργοδοτικῶν ὑποχρεώσεών τους κ.λπ. εἶναι προσχηματικό. Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν σχετικῶν κρουσμάτων θά ἀρκοῦσε ἡ ἐφαρμογή τῶν διατάξεων πού ὑφίστανται καί ἡ ἐπιβολή τῶν κυρώσεων πού προβλέπονται. Χώρια πού τό ἀναπόφευκτο κλείσιμο ὁρισμένων τηλεοπτικῶν ἐπιχειρήσεων θά ἐπιφέρει τήν πτώχευσή τους καί τήν ὁριστική ἀδυναμία ἐξόφλησης οἰκονομικῶν τους ὑποχρεώσεων πρός τό κράτος καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα. Γιά τούς ἰδιῶτες πιστωτές τους ἄς μήν γίνη λόγος· γιά αὐτούς δέν δίνουν δεκάρα τσακιστή οἱ χοντρόπετσοι πού μᾶς κυβερνοῦν.
Τό ἐπιχείρημα ὅτι ἔτσι καταπολεμοῦν τήν διαπλοκή εἶναι ἐξωφρενικό. Γιά τήν διαπλοκή, ὅπως καί γιά τό τανγκό, χρειάζονται δύο. Ἀφοῦ, λοιπόν, δέν κυβερνοῦν πλέον τά “κόμματα τῆς διαπλοκῆς”, τί σημασία ἔχει ἄν κάποια κανάλια τήν ἐξυπηρέτησαν στό παρελθόν; Ἐκτός καί ἄν ἡ ἀδιάφθορη κλίκα τοῦ Μαξίμου φοβᾶται μήν ἐνδώσουν στίς σειρῆνες της καί τά δικά της παιδιά. Ἄλλωστε, πολλά ἀπό αὐτά ὑπηρέτησαν πιστά καί ἀδιαμαρτύρητα τίς φερόμενες ὡς “κυβερνήσεις τῆς διαπλοκῆς”. Πρόσθετα, τά ἀτού τῆς διαπλοκῆς θά τά ἀδυνάτιζε ἡ αὔξηση καί ὄχι ἡ μείωση τῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν.
Ὅσο γιά τό ἐπιχείρημα τῆς ἔκθεσης τῶν φωστήρων τῆς Φλωρεντίας, αὐτό εἶναι γιά γέλια!
Τό μόνο πού θά μποροῦσε νά δικαιολογήση τόν περιορισμό τῶν ἀδειῶν πού ψήφισε (ἀντισυνταγματικά) ἡ κυβερνητική πλειοψηφία εἶναι ἡ ἐκδικητικότητά της ἀπέναντι στά κανάλια πού δέν ὑποτάχθηκαν στίς κυβερνητικές ἐπιλογές της καί ἡ διάθεσή της νά τά τιμωρήση. Παραβλέποντας ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο τιμωρεῖ καί τίς χιλιάδες τῶν ἐργαζομένων τους πού θά μείνουν χωρίς δουλειά. Ἀλλά γιά αὐτούς, ὅπως καί γενικώτερα γιά τούς ἐργαζόμενους τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα, δέν τῆς καίγεται καρφί!
Θά ἦταν, ὡστόσο, πολύ πιό τίμιο νά παραδεχθοῦν χωρίς μισόλογα οἱ κυβερνῶντες ὅτι τό μέτρο περιορισμοῦ τῶν πηγῶν πληροφόρησης ὀφείλεται στό ὅτι στήν πολιτική τους κουλτούρα δέν περιλαμβάνεται ἡ ἐλευθερία καί ὁ πλουραλισμός τῆς ἐνημέρωσης. Τήν θέση τους ἔχει καταλάβει ἡ πλύση ἐγκεφάλου. Ὅπως συμβαίνει καί στήν πολιτική κουλτούρα ὅλων τῶν καθεστώτων, μέ τά ὁποῖα διακηρύσσει ἀνερυθρίαστα πῶς συγγενεύουν.
Ἀλλά δέν τολμοῦν!

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 583: Διάλογος

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 583/Παρασκευή 12.02.2016
 
Διάλογος
 
Σημερινός Κουσουμίτης καί τότε μέλος τῆς ΣΔΕ (Σοσιαλιστική Δημοκρατική Ἕνωση) ὑποχρεώθηκε λόγω τῆς χουντικῆς δικτατορίας νά περάση τό μεγαλύτερο διάστημα τῆς μαύρης ἑπταετίας στήν Αὐστρία.
Τό 1969, γιά πρώτη φορά παρά τό ἀναλογικό σύστημα, κέρδισαν τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία οἱ Σοσιαλιστές καί ἀνέλαβαν τήν ἐξουσία. Μέχρι τότε συγκυβερνοῦσαν πάντοτε μέ τό ἄλλο μεγάλο κόμμα (τό λεγόμενο Λαϊκό) πού ἦταν κατά βάσιν ἕνας συνασπισμός τοῦ μεγάλου κεφαλαίου, τῶν κληρικοφρόνων καί τῶν ἀγροτικῶν συνεταιρισμῶν.
Ἡ συγκυβέρνηση ἀπό τό τέλος τοῦ β΄ παγκοσμίου πολέμου εἶχε δημιουργήσει ἕνα συναινετικό κλῖμα μεταξύ αὐτῶν τῶν κομμάτων – τά ὁποῖα πρίν ἀπό τόν πόλεμο εἶχε χωρίσει αἷμα – καί κατά τίς ἑκάστοτε πλειοψηφίες πού ἀνεδείκνυαν οἱ κάλπες, συμφωνοῦσαν γιά τό ποιό ἀπό τά δύο θά πάρη τήν πρωθυπουργία καί εὕρισκαν τελικά μιά συμβιβαστική λύση σέ κάθε πολιτικό πρόβλημα.
Ἡ μονοκρατορία ὅμως πού ἐπέτυχαν οἱ Σοσιαλιστές τό 1969 διέλυσε αὐτό τό πνεῦμα. Οἱ Λαϊκοί φοβήθηκαν ὅτι ἐπί χρόνια ἡ κυβέρνηση θά εἶναι ἰδιοκτησία τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος καί βάλθηκαν νά τήν ἀνατρέψουν τό συντομώτερο.
Σάν προφυλακή τῆς ἐπίθεσης τους λειτούργησαν οἱ ἀγρότες, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἡ μαζικώτερη συνιστῶσα τοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος. Βρῆκαν ἀμέσως παράπονα καί αἰτήματα. Συνέρρευσαν μέ τά τρακτέρ τους στήν Βιέννη καί ἀπέκλεισαν τό γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ. Οἱ ἀγροτοπατέρες φώναζαν ἀπό τίς μεγαφωνικές ἐγκαταστάσεις τίς ὁποῖες εἶχαν στήσει, ὅτι θέλουν Διάλογο.
Πρωθυπουργό εὐτυχοῦσε νά ἔχει ἡ μικρή Αὐστρία τόν Μπροῦνο Κράϊσκυ, ἕναν πολιτικό κολοσσό. Ἀπάντησε καί αὐτός ἀπό μικροφώνου, ὅτι ἦταν πρόθυμος νά συζητήση μέ τούς συνεταιριστές τά προβλήματα καί τά αἰτήματά τους καί νά τούς ἐπεξηγήση τίς θέσεις τῆς κυβερνήσεως. Οἱ ἀγροτοπατέρες ἐπειδή ἤξεραν, ὅτι ἡ ἐκδήλωση τους εἶχε σκοπό προπαγανδιστικό μονάχα καί δέν εἶχαν καμμία προετοιμασία νά συζητήσουν, κατήγγειλαν τήν προθυμία τοῦ Κράϊσκυ γιά διάλογο ὡς παραπλανητική - δηλαδή στερούμενη τήν πρόθεση συμφωνίας - καί ἔδωσαν τό σύνθημα τῆς ἀποχώρησης τῶν τρακτέρ.
Εἶναι ὁ δικός μας πρωθυπουργός εἰς θέσιν νά ἀντιμετωπίση τήν ἐπιχειρηματολογία τῶν σύγχρονων τσιφλικούχων;

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 582: Ὁ Φ.Π.Α. καί οἱ δικηγόροι

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 582/Πέμπτη 11.02.2016
 
Ὁ Φ.Π.Α. καί οἱ δικηγόροι
 
Μέ τό νά παραπονιόμαστε γιά ὅλα ὅσα συμβαίνουν στόν τόπο μας χάνουμε τήν διαφορά μεταξύ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς τρέχουσας ἀδεξιότητας τῆς κυβέρνησης καί τῆς δημοσιονομικῆς ἁρπακτικότητας της.
Σέ χθεσινό ἄρθρο του μέ τίτλο «Ἀφρικανική Ἑλλάς» στήν «Ἑστία», τῆς ὁποίας εἶναι τακτικός συνεργάτης, ὁ νομομαθής κ. Γεώργιος Κ. Στεφανάκης, ἐφιστᾶ τήν προσοχή τοῦ κοινοῦ στόν ΦΠΑ, μέ τόν ὁποῖο ἐπιβαρύνεται ἡ παροχή νομικῶν ὑπηρεσιῶν.
Ὅπως εἶναι γνωστό ὁ νόμος ἔχει τιμολογήσει τήν ἀμοιβή κάθε ὑπηρεσίας πού προσφέρει ἕνας δικηγόρος καί ἐπιβαρύνει τίς μικτές εἰσπράξεις του (ἀμοιβή σύν δαπάνη) μέ τό ἀξιοσέβαστο ποσοστό τοῦ 23%.  Ὁ φόρος αὐτός πρέπει νά καταβάλλεται κατά τήν διενέργεια κάθε πράξης ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου. Ἐάν προσκομίση ὁ δικηγόρος ἕνα δικόγραφο χωρίς τό ἀποδεικτικό, ὅτι ὁ πελάτης του ἔχει καταβάλει τόν ἀντίστοιχο ΦΠΑ, ὁ γραμματέας δέν θά τό παραλάβη.
Ἄν ὁ πελάτης ἀνήκη στήν εὐτυχῆ μειονότητα πού δέν ἔχουν ἀδειάσει οἱ τσέπες της, δέν γεννᾶται πρόβλημα. Τέτοιοι πελάτες ὅμως σήμερα σπανίζουν ἐξαιρετικά. Καί γιά νά μήν χάση τήν εὐκαιρία ὁ δικηγόρος, θά καταβάλη ἐκεῖνος ἀπό τά δικά του χρήματα αὐτό τό 23%, πού ἀξιώνει γιά τόν ἑαυτό του τό δημόσιο. Ὁ πελάτης μπορεῖ νά μήν τό ἀποδώση ποτέ στόν δικηγόρο, εἴτε γιατί συνειδητοποίησε ὅτι ἡ δίκη δέν κερδίζεται, εἴτε διότι συμβιβάστηκε μέ τόν ἀντίδικο. Τό δημόσιο δέν ἐπιστρέφει τόν ΦΠΑ πού ἔχει εἰσπράξει.
Τί γίνεται τότε; Δέν μᾶς παραμένει ἄλλο, παρά νά ποῦμε, ὅτι ὁ δικηγόρος τήν πάτησε.

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 581: Ὅ,τι θέλει ὁ λαός;

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 581/Τετάρτη 10.02.2016
 
Ὅ,τι θέλει ὁ λαός;
 
Τή διεξαγωγή δημοψηφίσματος γιά τό κατά πόσον οἱ κάτοικοι τῆς Κῶ θέλουν ἤ ὄχι τήν κατασκευή hotspot γιά τήν ὑποδοχή τῶν μεταναστῶν ἀποφάσισε τό δημοτικό συμβούλιο τοῦ νησιοῦ.
Λίγες ἑβδομάδες νωρίτερα ὁ Περιφερειάρχης τοῦ Ἰονίου εἶχε ἐξαγγείλει τοπικά δημοψηφίσματα σχετικά μέ τήν παραχώρηση (καί ὄχι ἰδιωτικοποίηση) ἀεροδρομίων τῶν νησιῶν μέ βάση σύμβαση πού ὑπέγραψε ἡ κυβέρνηση μετά ἀπό διαγωνιστική διαδικασία πού κράτησε χρόνια.
Θεμιτή ἡ προσφυγή στήν λαϊκή βούληση, ἀλλά ὄχι πάντοτε σωστή. Γιατί εἶναι εὔλογο ἡ κάθε τοπική κοινωνία νά μήν θέλει νά ξεβολευτῆ ἤ, πολύ περισσότερο, νά προτιμᾶ νά ξαποστείλη τίς ὀχληρές ἐγκαταστάσεις στήν παραδίπλα. Ἡ ὁποία, μέ τή σειρά της, θά ἀντιδράση μέ τόν ἴδιο τρόπο. Καί τότε πρέπει νά ὑφίσταται μιά διαδικασία γιά νά ἐπιλεγῆ ἡ λύση πού ἐξυπηρετεῖ τό γενικότερο δημόσιο συμφέρον.
Βέβαια, ἀπό τήν ἄλλη, θά πρέπει οἱ φορεῖς πού διεκπεραιώνουν αὐτήν τήν διαδικασία νά κάνουν τήν δουλειά τους ἀμερόληπτα καί νά μήν χωρίζουν τίς κάθε μεγέθους ἐδαφικές/κοινωνικές ὑποδιαιρέσεις τῆς χώρας (συνοικίες, χωριά ἤ πόλεις, νομούς, περιφέρειες) σέ προνομιοῦχες καί μή. Ἤ, ἀλλιῶς, σέ κοινωνικές βιτρίνες καί σέ κοινωνικές χαβούζες.

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 580: Ἡ στεγανοποίηση τοῦ Αἰγαίου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 580/Τρίτη 09.02.2016
 
Ἡ στεγανοποίηση τοῦ Αἰγαίου
 
Ἡ συμφωνία Μέρκελ καί Νταβούτογλου χθές στήν Ἄγκυρα νά ζητήσουν ἀπό κοινοῦ ἀπό τό ΝΑΤΟ νά παρεμποδίζη τήν διαπεραίωση ἀπό τήν Τουρκία στήν Ἑλλάδα τῶν μεσανατολιτῶν πού ὑφίστανται τά δεινά τῶν πολέμων τῆς περιοχῆς των ἤ πού θέλουν νά ἀπολαύσουν τήν εὐμάρεια τῆς βόρειας Εὐρώπης, ἀποτελεῖ ἕνα τεράστιο βῆμα. Ἰδιαίτερα γιά τήν χώρα μας πού ἀπό πύλη εἰσόδου στήν ἤπειρό μας ἐξελίσσεται σέ τόπο μόνιμης ἐγκατάστασής των. Διότι οἱ κυβερνήσεις τῆς Ε.Ε. δέν θέλουν νά ἐπωμισθοῦν ἕνα βάρος πού βαίνει διαρκῶς αὐξανόμενο. Βάρος δημοσιονομικό, ἀσφάλειας τῆς καθημερινῆς ζωῆς, καί στό βάθος τοῦ χρόνου πολιτιστικῆς μεταλλαγῆς τῶν χωρῶν τους.
Τά πρός βορρᾶν σύνορά μας ἔκλεισαν καί μεγαλώνει διαρκῶς ὁ πληθυσμός τῶν ἀπρόσκλητων ξένων, τούς ὁποίους δέν εἴμαστε σέ θέση νά διαθρέψουμε, οὔτε διαθέτουμε τά μέσα γιά νά τούς δώσουμε τήν δυνατότητα νά ἀποζήσουν ἀπό τήν ἐργασία τους. Τά δεινά τῶν παιδιῶν πού δέν ἔχουν φταίξει σέ τίποτε καί τῶν ἐνηλίκων οἱ ὁποῖοι εἶναι πραγματικοί πρόσφυγες καί ὄχι λαθρομετανάστες, προκαλοῦν συμπόνοια. Ἀλλά αὐτό δέν πρέπει νά μᾶς σπρώξη στήν ἀνοχή καταστάσεων πού βλάπτουν καίρια καί ἐμᾶς καί ἐκείνους.
Τό Αἰγαῖο φυσικά δέν ἀποτελεῖ ἀχαρτογράφητη θάλασσα γιά τό ΝΑΤΟ. Οἱ νατοϊκοί στόλοι ξέρουν ὅλα τά νερά του καί διαθέτουν ὑπεραρκετό ὁπλοστάσιο νά ἐμποδίζουν κάθε ἀνεπίτρεπτη κίνηση σ’αὐτό. Ὁ νατοϊκός φράχτης πρέπει νά οἰκοδομηθῆ πάνω στήν τουρκική ἀκτογραμμή. Ἡ Τουρκία, ὅπως κάνει σέ κάθε εὐκαιρία, ἀπαιτεῖ νά λάβη ἕνα γενναῖο ἐπίδομα γιά τήν προσφορά τῶν ὑπηρεσιῶν της, προκειμένου νά παρακρατήση ἕνα σημαντικό ποσοστό γιά τήν ἐξυπηρέτηση δικῶν της σκοπῶν. Καλό εἶναι λοιπόν ἡ Ε.Ε. νά παρακολουθῆ μέρα μέ τήν μέρα τήν διάθεση τοῦ ἐπιδόματος της, γιά νά τό σταματήση ἄν ἡ Τουρκία δέν ἐκπληρώσει τήν συμπεφωνημένη ὑποχρέωσή της.
Θά ἀνακύψουν διάφορα ἐπιμέρους προβλήματα πού θά χρειαστῆ πολύς κόπος νά διευθετηθοῦν, ἀλλά εἶναι κολοσσιαίας σημασίας ἡ θέσπιση ἀπό τό ΝΑΤΟ τῆς ὑποχρέωσής του νά ἐμποδίζη τήν παράνομη διάβαση τοῦ Αἰγαίου.