Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 593: Τό νέο Δ.Σ. τοῦ ΚΣΜ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 593/Δευτέρα 22.02.2016
 
Τό νέο Δ.Σ. τοῦ ΚΣΜ
 
Ἡ Γενική Συνέλευση τῶν Μελῶν τοῦ ΚΣΜ ἐξέλεξε στίς 15 Φεβρουαρίου 2016 σύμφωνα μέ τό Καταστατικό τό νέο Δ.Σ. τοῦ Σωματείου. Ἡ ἐκλογή του δέν παρουσίασε ἐκπλήξεις. Ἐξελέγησαν πάλι τά ἴδια πρόσωπα, διότι ἡ Συνέλευση θεώρησε, ὅτι εἶχαν ἀσκήσει μέ ἐπιτυχία τά καθήκοντά τους.
Ἤδη τό Δ.Σ. καταρτίστηκε σέ σῶμα:
Λέανδρος Σλάβης, Πρόεδρος
Χαρίλαος Καλποῦζος, Ἀντιπρόεδρος
Γιάννης Ζαχαρίου, Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης Φακιδάρης, Ταμίας
Λουκᾶς Θεοχαρόπουλος, Ὀργανωτικό
Σταματίνα Κοκκινάκη, Ὑπεύθυνη Συγκεντρώσεων
Ἀντώνης Δροσόπουλος, Ὑπεύθυνος Ἐφημερίδας.
Ἡ Γεν. Συνέλευση ἐξέλεξε ἐπίσης πάλι τήν Χαρίκλεια Μαυρομάτη Οἰκονομικό Ἐλεγκτή τοῦ Ἰσολογισμοῦ.
Τά οἰκονομικά τοῦ Σωματείου εἶναι χειρότερα ἀπό πέρυσι λόγω τῆς αὐξανόμενης κρίσης. Ὁ Λουκᾶς Θεοχαρόπουλος πού ἀνέλαβε τό ὀργανωτικό, ἐπωμίσθηκε καί τήν ὑποχρέωση νά ἐπισπεύση τήν εἴσπραξη τῶν καθυστερούμενων συνδρομών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου