Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Καλοῦνται τά Μέλη τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν στήν ἐτήσια Γενική Συνέλευση τοῦ σωματείου, πού θά συνέλθη τήν Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 καί ὥρα 8.00 μ.μ. στήν αἴθουσα τοῦ Ἰνστιτούτου Διεθνῶν Οἰκονομικῶν Σχέσεων, ὁδός Πανεπιστημίου 16, β΄ ὄροφος, μέ τήν ἀκόλουθη ἡμερήσια διάταξη:
1.    Ἔγκριση Ἀπολογισμοῦ Δραστηριοτήτων καί Οἰκονομικῆς Διαχείρισης τῆς περιόδου 1 Ἰανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.
2.     Ἀπαλλαγή Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί Οἰκονομικοῦ Ἐλεγκτῆ.
3.    Ἐκλογή νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
4.    Ἐκλογή Οἰκονομικοῦ Ἐλεγκτοῦ.
Σέ περίπτωση πού δέν ἐπιτευχθῆ ἀπαρτία τήν ὥρα πού ὁρίσθηκε, ἡ Συνέλευση θά πραγματοποιηθῆ, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 14 τοῦ Καταστατικοῦ, στόν ἴδιο τόπο, τήν ἴδια βραδιά, στίς 9.00 μ.μ., ἀνεξάρτητα ἀπό τόν ἀριθμό τῶν παρισταμένων.
 
Κατ’ἐντολήν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
Ὁ Πρόεδρος                                                                                                        Ὁ Γεν. Γραμματέας
Λέανδρος Σλάβης                                                                                              Γιάννης Ζαχαρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου