Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 592: Ἠλίας Δημητρακόπουλος

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 592/Κυριακή 21.02.2016
 
Ἠλίας Δημητρακόπουλος
 
Σέ στενό κύκλο φίλων του καί ἀνθρώπων περιωπῆς, ἀλλά ὄχι ἐκπροσώπους τῆς κυβέρνησης, κηδεύθηκε τήν Παρασκευή ὁ Ἠλίας Δημητρακόπουλος. Εἶχε συλληφθῆ ἀπό τούς Γερμανούς ἐπί Κατοχῆς γιά τήν ἀντιστασιακή δράση του καί μπόρεσε μέ μεγάλη ἐπιδεξιότητα στό παρά πέντε νά σώση τό κεφάλι του. Μετά τήν Ἀπελευθέρωση ἐξελίχθηκε αὐτοδίδακτος σέ δημοσιογράφο μεγάλου κύρους. Ὅταν ἐπεβλήθη τό χουντικό καθεστώς, πρός τό ὁποῖο ἦταν ἀσυμβίβαστα ἐχθρικός, κατόρθωσε νά διαφύγη ἀπό τήν Ἀθήνα καί νά ἐγκατασταθῆ στήν Οὐάσιγκτον γιά νά κινητοποιήση τήν δημοκρατική πλευρά της κατά τῆς Χούντας. Εἶχε ἀτέλειωτες ἐπαφές μέ τούς ἀμερικανούς παράγοντες. Οἱ περιπέτειές του ὑπῆρξαν ἄφθονες. Οἱ συνταγματάρχες μέ τήν CIA βάλθηκαν νά τόν ἀπαγάγουν καί νά τόν ἐπαναπατρίσουν δέσμιο μέσα σέ ἕνα ὑποβρύχιο. Ἀνταπέδωσε τό ἔγκλημα τους μέ τήν ἀποκάλυψη τοῦ Watergate. Αὐτό προκάλεσε τόν ἐξαναγκασμό τοῦ προέδρου Νίξον σέ παραίτηση καί τήν διασύνδεση τοῦ Δημητρακόπουλου μέ τήν παγκόσμια ἱστορία.
Παρά ταῦτα οἱ γνώσεις τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ γι’αὐτόν παραμένουν ἀποσπασματικές καί συγκεχυμένες, ἀλλά ἕνας φιλελεύθερος ἀμερικανός ἱστορικός ἐργάζεται στήν σύνταξη τῆς βιογραφίας του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου