Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 587: Ἀντιδράσεις

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 587/Τρίτη 16.02.2016
 
Ἀντιδράσεις
 
Καί καλά, τό ἀσφαλιστικό, τό φορολογικό καί ἄλλα θέματα πού προκαλοῦν κοινωνικές ἀντιδράσεις καθυστεροῦν ἐξαιτίας τοῦ πολιτικοῦ κόστους πού φέρνει βουλευτές τῆς συγκυβέρνησης στά ὅρια τῶν ἀντοχῶν τους.
Ἡ ἵδρυση τοῦ Ταμείου Ἀποκρατικοποιήσεων, καλοκαιρινή ὑποχρέωση, γιατί καθυστερεῖ; Προφανῶς γιατί προκαλεῖ ἰδεοληπτικές καί κομματικές ἀντιδράσεις καί φέρνει σέ κατάσταση ἀπόγνωσης τά κομματικά στελέχη τόσο ἐπειδή δέν προβλέπονται θέσεις ὅπου θά μποροῦσαν νά βολευτοῦν ἤ νά βολέψουν ἄτομα ἀπό τό στενό περιβάλλον τους, ὅσο καί ἐπειδή ἕνα πεδίο ἄσκησης πολιτικῆς ξεφεύγει ἀπό τόν κομματικό ἐναγκαλισμό πού ἔχουν ὡς πρότυπο καί ἰδανικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου