Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ἡ ἀλήθεια ἐναντίον τῆς προπαγάνδας

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/Τεῦχος 182/Φεβρουάριος 2016)
 
Γιά τήν συμπλήρωση ἑνός ἔτους ἀπό τήν ἄνοδό του στήν ἐξουσία ὁ Σύριζα πραγματοποίησε μιά λαμπρή γιορτή στό γήπεδο τοῦ Τάε Κβό Ντό. Ὁ πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας στόν πανηγυρικό πού ἐξεφώνησε, ἐξῆρε τήν προθυμία τοῦ Λαοῦ γιά θυσίες πρός στήριξη τῆς ἀναγεννητικῆς προσπάθειας – παρότι δέν τόν ἐμπιστεύεται καί δέν τόν ἀφήνει νά τραβήξη πάνω ἀπό 420 εὐρώ τήν ἑβδομάδα ἀπό τίς καταθέσεις του, γιά νά μήν μείνουν ἄδεια τά ταμεῖα τῶν τραπεζῶν.
Ὁ λαϊκισμός του ἔφθασε στό σημεῖο πού νά ξεθάψη ἕνα παλιό σχετλιαστικό χαρακτηρισμό τοῦ ἀντιπάλου: τό Κολωνάκι. Οἱ Κολωνιακιῶτες θά κληθοῦν νά πληρώσουν ἐπιτέλους τούς φόρους, νά ἐξυπηρετήσουν τά κόκκινα δάνεια πού ἔχουν λάβει, νά ἐπωμισθοῦν τό βάρος τῆς ἀνορθωτικῆς προσπάθειας. Βεβαίως μεταξύ τῶν ἀκροατῶν του οἱ κάτοικοι τοῦ Κολωνακίου ἦταν ἐλάχιστοι. Ἐνῶ ἄφθονοι ἦσαν οἱ κάτοικοι τῶν ἀναδομημένων βορείων προαστείων, πού εἴτε ἀπό κούνια τους τρέχουν σέ κάθε λαφυραγωγία τοῦ δημόσιου θησαυροῦ, εἴτε ἄρτι πλουτίσαντες ἐκ τῆς θητείας τους στόν συραζαϊκό μηχανισμό.
Ἡ ἑορτή γιά τήν ἐπέτειο τῆς ἐγκαθίδρυσης τῆς νέας κυβέρνησης ἦταν τό κορύφωμα τῆς κομματικῆς προπαγάνδας καί τῆς προσπάθειας νά ἀποκρυβῆ ἡ πραγματικότητα.
Ἡ κυβέρνηση ἔχει σέ ὅλους τούς τομεῖς ἀποτύχει.
Στήν οἰκονομία, πού εἶναι αὐτό πού μᾶς καίει ἄμεσα καθημερινά, πραγματοποιεῖται μιά ἀποβιομηχάνιση. Ἡ καναδική Eldorado Gold πού ἐκμεταλλευόταν τίς φλέβες χρυσοῦ στήν Χαλκιδική καί προσέφερε ἐργατική ἀπασχόληση καί ἔσοδα στό δημόσιο, σταμάτησε νά ἐργάζεται. Ἐπανειλημμένως τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας εἶχε ἀποφανθεῖ ὅτι ἡ ἀδειοδότησή της ἦταν ἀπολύτως σύννομη, ἀλλά ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός ἀξιώνει καί πάλι μιά συμπληρωματική μελέτη. Οἱ ἐπενδυτές κατέληξαν, ὅτι δέν μποροῦν νά δουλέψουν στήν Ἑλλάδα.
Στό ἴδιο συμπέρασμα κατέληξε τό συγκρότημα Bolton καί ἔκλεισε ἕνα ἐργοστάσιο χαρτοβιομηχανίας τῆς Softex, ἀπολύοντας τό προσωπικό του.
Ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στίς δεσμεύσεις πού ἀναλαμβάνει ἡ κυβέρνηση, ἔκανε τά Ἐμιρᾶτα νά μήν πραγματοποιήσουν τίς πολύφερνες ἐπενδύσεις στήν Ἑλλάδα, τίς ὁποῖες διαπραγματεύονταν πρίν.
Χιλιάδες ἑλληνικές μικροβιοτεχνίες λόγω τῆς αὔξησης τῶν φορολογικῶν ἐπιβαρύνσεων μεταφέρθηκαν στήν Βουλγαρία καί στήν Κύπρο.
Δύο δίκτυα πολυκαταστημάτων, τό γερμανικό Metro καί τό γαλλικό Carrefour ζῶντας τήν ἀπίσχνανση τῆς ἀγοραστικῆς δύναμης τῆς πελατείας, ξεπούλησαν τά μαγαζιά τους «μπίρ-παρᾶ» καί μεταναστεύουν. Οἱ ἕλληνες ἀγοραστές τους δυσκολεύονται νά χρηματοδοτήσουν τίς εἰσαγωγές τους καί τά ράφια ἀρχίζουν νά ἀδειάζουν.
Στό ἀσφαλιστικό: Τά ταμεῖα λεηλατήθηκαν τό καλοκαῖρι, διότι ἡ κυβέρνηση εἶχε μείνει χωρίς λεφτά καί τά ἅρπαξε γιά νά καλύψη τίς ἐπείγουσες ὑποχρεώσεις της. Γιά νά μήν σταματήσουν τώρα τίς κουτσουρεμένες παροχές στόν Κλάδο Ὑγείας αὔξησαν τίς εἰσφορές τῶν ἐργοδοτῶν καί τῶν ἀσφαλισμένων. Τό μέλλον τῶν συντάξεων ἄδηλο. Ἡ κυβέρνηση ἀναλίσκεται στήν μελέτη σχεδίων.
Οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί κ.λπ. βλέπουν, ὅτι μέ τήν καθίζηση τῆς ἀγορᾶς καί τούς ὑψηλούς φόρους (ἰδ. ΕΝΦΙΑ, ὁ ὁποῖος παρά τήν κυβερνητική ὑπόσχεση δέν καταργήθηκε) καταδικάζονται στήν στέρηση καί στήν φτώχεια, καί κατέβηκαν στούς δρόμους. Φορῶντας γραββάτες γιά νά ὑπογραμμίσουν τήν ἀντίθεση τους πρός τόν Τσίπρα, ὁ ὁποῖος λόγω ἀριστεροσύνης ἐπιμένει νά μήν φορᾶ.
Οἱ ἀγρότες, τῶν ὁποίων ἡ κυβέρνηση λιγόστεψε τό ἀφορολόγητο ἔχουν κατεβεῖ καί αὐτοί στούς δρόμους καί ἄρχισαν νά δυσκολεύουν τήν κυκλοφορία στίς ἐθνικές ὁδούς. Προγραμματίζουν νά τεμαχίσουν ὅλη τήν ἐπικράτεια σέ τρεῖς-τέσσερις περιφέρειες, πού ἡ μετάβαση ἀπό τήν μία στήν ἄλλη θά εἶναι ἀδύνατη καί νά μπλοκάρουν καί τά λιμάνια, ὁπότε στίς πόλεις θά πεινάσουμε.
δημόσια ἀσφάλεια: Οἱ καταλήψεις δημοσίων κτηρίων ἔχουν γίνει καθεστώς. Ὡς καί τά γραφεῖα τοῦ Σύριζα στήν πλατεία Κουμουνδούρου κατελήφθησαν ἀπό κάποιους ἀριστερώτερους καί κανείς δέν τούς ἀπέβαλε. Ἔφυγαν μόνοι τους.
Κατελήφθη ἐπί ἡμέρες ἡ Νομική Σχολή στήν Μασσαλίας μέχρι πού βαρέθηκαν οἱ καταληψίες καί ἀπεχώρησαν. Συντεταγμένοι ὅμως καί ἐν διαδηλώσει. Ἡ Ἀστυνομία τούς παρακολουθοῦσε διακριτικά καί ἐξ ἀποστάσεως. Πῆγαν στό Πολυτεχνεῖο, τόν ναό τῆς ἀνυπακοῆς, καί ἔκαναν τά Ἐξάρχεια ἐμπόλεμη ζώνη.
Ἡ ἀχρηματία ἔβγαλε τά λεφτά ἀπό τίς θυρίδες τῶν τραπεζῶν καί τά ἔφερε στά σεντούκια τῶν κατοικιῶν. Ἔτσι πολλαπλασιάστηκαν οἱ ληστεῖες.
Τίς φυλακές θεωρεῖ ἡ κυβέρνηση δυσάρεστο κοινωνικό φαινόμενο καί περιορίζει διαρκῶς τόν ἀριθμό τῶν κρατουμένων. Ἔτσι αὔξησε τόν πληθυσμό τῶν συμμοριῶν.
Ἀφήνω κατά μέρος τό ἀλαλούμ στήν Παιδεία, τήν ἐγκατάλειψη τῶν παραγωγικῶν ἔργων, τήν δυσπραγία τοῦ προϋπολογισμοῦ νά φέρη φάρμακα καί ἐφόδια στά νοσοκομεῖα, τήν διόγκωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν λαθρομεταναστῶν λόγω τῆς κυβερνητικῆς ἀναποφασιστικότητας, οἱ ὁποῖοι τραυματίζουν καίρια τήν καθημερινή ζωή μας καί τόν τουρισμό, καί καταλήγω στό πολύ καίριο θέμα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.
Τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, πού ἀποτελεῖ τό καίριο στήριγμά μας ἐναντίον τῶν ἐπιβουλευομένων τό ἐθνικό ἔδαφός μας καί τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μας ἀπό τήν φτώχεια πού μᾶς μαστίζει, ὁ Σύριζα δέν χάνει τήν εὐκαιρία νά τήν διαβάλλει (ὡς τήν συνέχιση τῆς ἀποικιοκρατίας κλπ.) καί νά τήν καθυβρίζη. Καί σέ κάθε εὐκαιρία συντάσσεται μέ τούς ἐχθρούς της καί αὐτούς πού ἐπιδιώκουν τήν διάλυσή της. Ἡ συμπάθεια τῶν Εὐρωπαίων πρός τήν πλευρά μας διαρρέει.
Εἶναι πλέον ἀσφυκτική ἀνάγκη νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν χειρότερη κυβέρνηση πού εἶχε ὁ Ἑλληνισμός στίς χιλιετίες τῆς ἱστορίας του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου