Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 584: Τό νέο τηλεοπτικό “μαῦρο”

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 584/Σάββατο 13.02.2016
 
Τό νέο τηλεοπτικό “μαῦρο”
 
Θά πρέπει νά εἶναι κανείς πολύ εὔπιστος γιά νά πεισθῆ ἀπό τήν κυβερνητική ἐπιχειρηματολογία ὑπέρ τοῦ περιορισμοῦ τῶν ἀδειῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν πανελλαδικῆς ἐμβέλειας. Ἀπό τήν διαπίστωση ἐξαιροῦνται φυσικά οἱ – κατά κανόνα ἑτερόφωτοι – φανατικοί ὀπαδοί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πού καταπίνουν ἄκριτα ὅ,τι τούς σερβίρει ἡ κομματική προπαγάνδα.
Τό ἐπιχείρημα ὅτι πρόκειται γιά νοικοκύρεμα τοῦ τηλεοπτικοῦ τοπίου εἶναι ἀστεῖο. Τό νοικοκύρεμα τό φέρνει ἡ ἐφαρμογή τοῦ νόμου καί ὄχι ἡ μείωση τῶν ἐν δυνάμει παραβατῶν.
Τό ἐπιχείρημα ὅτι τά κανάλια δέν τηροῦν τίς ὑποχρεώσεις τους, ὅπως τήν ἀποπληρωμή τῶν δανείων τους, τήν ἐφαρμογή τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας, τήν ἐκπλήρωση τῶν φορολογικῶν καί ἐργοδοτικῶν ὑποχρεώσεών τους κ.λπ. εἶναι προσχηματικό. Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν σχετικῶν κρουσμάτων θά ἀρκοῦσε ἡ ἐφαρμογή τῶν διατάξεων πού ὑφίστανται καί ἡ ἐπιβολή τῶν κυρώσεων πού προβλέπονται. Χώρια πού τό ἀναπόφευκτο κλείσιμο ὁρισμένων τηλεοπτικῶν ἐπιχειρήσεων θά ἐπιφέρει τήν πτώχευσή τους καί τήν ὁριστική ἀδυναμία ἐξόφλησης οἰκονομικῶν τους ὑποχρεώσεων πρός τό κράτος καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα. Γιά τούς ἰδιῶτες πιστωτές τους ἄς μήν γίνη λόγος· γιά αὐτούς δέν δίνουν δεκάρα τσακιστή οἱ χοντρόπετσοι πού μᾶς κυβερνοῦν.
Τό ἐπιχείρημα ὅτι ἔτσι καταπολεμοῦν τήν διαπλοκή εἶναι ἐξωφρενικό. Γιά τήν διαπλοκή, ὅπως καί γιά τό τανγκό, χρειάζονται δύο. Ἀφοῦ, λοιπόν, δέν κυβερνοῦν πλέον τά “κόμματα τῆς διαπλοκῆς”, τί σημασία ἔχει ἄν κάποια κανάλια τήν ἐξυπηρέτησαν στό παρελθόν; Ἐκτός καί ἄν ἡ ἀδιάφθορη κλίκα τοῦ Μαξίμου φοβᾶται μήν ἐνδώσουν στίς σειρῆνες της καί τά δικά της παιδιά. Ἄλλωστε, πολλά ἀπό αὐτά ὑπηρέτησαν πιστά καί ἀδιαμαρτύρητα τίς φερόμενες ὡς “κυβερνήσεις τῆς διαπλοκῆς”. Πρόσθετα, τά ἀτού τῆς διαπλοκῆς θά τά ἀδυνάτιζε ἡ αὔξηση καί ὄχι ἡ μείωση τῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν.
Ὅσο γιά τό ἐπιχείρημα τῆς ἔκθεσης τῶν φωστήρων τῆς Φλωρεντίας, αὐτό εἶναι γιά γέλια!
Τό μόνο πού θά μποροῦσε νά δικαιολογήση τόν περιορισμό τῶν ἀδειῶν πού ψήφισε (ἀντισυνταγματικά) ἡ κυβερνητική πλειοψηφία εἶναι ἡ ἐκδικητικότητά της ἀπέναντι στά κανάλια πού δέν ὑποτάχθηκαν στίς κυβερνητικές ἐπιλογές της καί ἡ διάθεσή της νά τά τιμωρήση. Παραβλέποντας ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο τιμωρεῖ καί τίς χιλιάδες τῶν ἐργαζομένων τους πού θά μείνουν χωρίς δουλειά. Ἀλλά γιά αὐτούς, ὅπως καί γενικώτερα γιά τούς ἐργαζόμενους τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα, δέν τῆς καίγεται καρφί!
Θά ἦταν, ὡστόσο, πολύ πιό τίμιο νά παραδεχθοῦν χωρίς μισόλογα οἱ κυβερνῶντες ὅτι τό μέτρο περιορισμοῦ τῶν πηγῶν πληροφόρησης ὀφείλεται στό ὅτι στήν πολιτική τους κουλτούρα δέν περιλαμβάνεται ἡ ἐλευθερία καί ὁ πλουραλισμός τῆς ἐνημέρωσης. Τήν θέση τους ἔχει καταλάβει ἡ πλύση ἐγκεφάλου. Ὅπως συμβαίνει καί στήν πολιτική κουλτούρα ὅλων τῶν καθεστώτων, μέ τά ὁποῖα διακηρύσσει ἀνερυθρίαστα πῶς συγγενεύουν.
Ἀλλά δέν τολμοῦν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου