Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 581: Ὅ,τι θέλει ὁ λαός;

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 581/Τετάρτη 10.02.2016
 
Ὅ,τι θέλει ὁ λαός;
 
Τή διεξαγωγή δημοψηφίσματος γιά τό κατά πόσον οἱ κάτοικοι τῆς Κῶ θέλουν ἤ ὄχι τήν κατασκευή hotspot γιά τήν ὑποδοχή τῶν μεταναστῶν ἀποφάσισε τό δημοτικό συμβούλιο τοῦ νησιοῦ.
Λίγες ἑβδομάδες νωρίτερα ὁ Περιφερειάρχης τοῦ Ἰονίου εἶχε ἐξαγγείλει τοπικά δημοψηφίσματα σχετικά μέ τήν παραχώρηση (καί ὄχι ἰδιωτικοποίηση) ἀεροδρομίων τῶν νησιῶν μέ βάση σύμβαση πού ὑπέγραψε ἡ κυβέρνηση μετά ἀπό διαγωνιστική διαδικασία πού κράτησε χρόνια.
Θεμιτή ἡ προσφυγή στήν λαϊκή βούληση, ἀλλά ὄχι πάντοτε σωστή. Γιατί εἶναι εὔλογο ἡ κάθε τοπική κοινωνία νά μήν θέλει νά ξεβολευτῆ ἤ, πολύ περισσότερο, νά προτιμᾶ νά ξαποστείλη τίς ὀχληρές ἐγκαταστάσεις στήν παραδίπλα. Ἡ ὁποία, μέ τή σειρά της, θά ἀντιδράση μέ τόν ἴδιο τρόπο. Καί τότε πρέπει νά ὑφίσταται μιά διαδικασία γιά νά ἐπιλεγῆ ἡ λύση πού ἐξυπηρετεῖ τό γενικότερο δημόσιο συμφέρον.
Βέβαια, ἀπό τήν ἄλλη, θά πρέπει οἱ φορεῖς πού διεκπεραιώνουν αὐτήν τήν διαδικασία νά κάνουν τήν δουλειά τους ἀμερόληπτα καί νά μήν χωρίζουν τίς κάθε μεγέθους ἐδαφικές/κοινωνικές ὑποδιαιρέσεις τῆς χώρας (συνοικίες, χωριά ἤ πόλεις, νομούς, περιφέρειες) σέ προνομιοῦχες καί μή. Ἤ, ἀλλιῶς, σέ κοινωνικές βιτρίνες καί σέ κοινωνικές χαβούζες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου