Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 582: Ὁ Φ.Π.Α. καί οἱ δικηγόροι

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 582/Πέμπτη 11.02.2016
 
Ὁ Φ.Π.Α. καί οἱ δικηγόροι
 
Μέ τό νά παραπονιόμαστε γιά ὅλα ὅσα συμβαίνουν στόν τόπο μας χάνουμε τήν διαφορά μεταξύ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς τρέχουσας ἀδεξιότητας τῆς κυβέρνησης καί τῆς δημοσιονομικῆς ἁρπακτικότητας της.
Σέ χθεσινό ἄρθρο του μέ τίτλο «Ἀφρικανική Ἑλλάς» στήν «Ἑστία», τῆς ὁποίας εἶναι τακτικός συνεργάτης, ὁ νομομαθής κ. Γεώργιος Κ. Στεφανάκης, ἐφιστᾶ τήν προσοχή τοῦ κοινοῦ στόν ΦΠΑ, μέ τόν ὁποῖο ἐπιβαρύνεται ἡ παροχή νομικῶν ὑπηρεσιῶν.
Ὅπως εἶναι γνωστό ὁ νόμος ἔχει τιμολογήσει τήν ἀμοιβή κάθε ὑπηρεσίας πού προσφέρει ἕνας δικηγόρος καί ἐπιβαρύνει τίς μικτές εἰσπράξεις του (ἀμοιβή σύν δαπάνη) μέ τό ἀξιοσέβαστο ποσοστό τοῦ 23%.  Ὁ φόρος αὐτός πρέπει νά καταβάλλεται κατά τήν διενέργεια κάθε πράξης ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου. Ἐάν προσκομίση ὁ δικηγόρος ἕνα δικόγραφο χωρίς τό ἀποδεικτικό, ὅτι ὁ πελάτης του ἔχει καταβάλει τόν ἀντίστοιχο ΦΠΑ, ὁ γραμματέας δέν θά τό παραλάβη.
Ἄν ὁ πελάτης ἀνήκη στήν εὐτυχῆ μειονότητα πού δέν ἔχουν ἀδειάσει οἱ τσέπες της, δέν γεννᾶται πρόβλημα. Τέτοιοι πελάτες ὅμως σήμερα σπανίζουν ἐξαιρετικά. Καί γιά νά μήν χάση τήν εὐκαιρία ὁ δικηγόρος, θά καταβάλη ἐκεῖνος ἀπό τά δικά του χρήματα αὐτό τό 23%, πού ἀξιώνει γιά τόν ἑαυτό του τό δημόσιο. Ὁ πελάτης μπορεῖ νά μήν τό ἀποδώση ποτέ στόν δικηγόρο, εἴτε γιατί συνειδητοποίησε ὅτι ἡ δίκη δέν κερδίζεται, εἴτε διότι συμβιβάστηκε μέ τόν ἀντίδικο. Τό δημόσιο δέν ἐπιστρέφει τόν ΦΠΑ πού ἔχει εἰσπράξει.
Τί γίνεται τότε; Δέν μᾶς παραμένει ἄλλο, παρά νά ποῦμε, ὅτι ὁ δικηγόρος τήν πάτησε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου