Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 583: Διάλογος

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 583/Παρασκευή 12.02.2016
 
Διάλογος
 
Σημερινός Κουσουμίτης καί τότε μέλος τῆς ΣΔΕ (Σοσιαλιστική Δημοκρατική Ἕνωση) ὑποχρεώθηκε λόγω τῆς χουντικῆς δικτατορίας νά περάση τό μεγαλύτερο διάστημα τῆς μαύρης ἑπταετίας στήν Αὐστρία.
Τό 1969, γιά πρώτη φορά παρά τό ἀναλογικό σύστημα, κέρδισαν τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία οἱ Σοσιαλιστές καί ἀνέλαβαν τήν ἐξουσία. Μέχρι τότε συγκυβερνοῦσαν πάντοτε μέ τό ἄλλο μεγάλο κόμμα (τό λεγόμενο Λαϊκό) πού ἦταν κατά βάσιν ἕνας συνασπισμός τοῦ μεγάλου κεφαλαίου, τῶν κληρικοφρόνων καί τῶν ἀγροτικῶν συνεταιρισμῶν.
Ἡ συγκυβέρνηση ἀπό τό τέλος τοῦ β΄ παγκοσμίου πολέμου εἶχε δημιουργήσει ἕνα συναινετικό κλῖμα μεταξύ αὐτῶν τῶν κομμάτων – τά ὁποῖα πρίν ἀπό τόν πόλεμο εἶχε χωρίσει αἷμα – καί κατά τίς ἑκάστοτε πλειοψηφίες πού ἀνεδείκνυαν οἱ κάλπες, συμφωνοῦσαν γιά τό ποιό ἀπό τά δύο θά πάρη τήν πρωθυπουργία καί εὕρισκαν τελικά μιά συμβιβαστική λύση σέ κάθε πολιτικό πρόβλημα.
Ἡ μονοκρατορία ὅμως πού ἐπέτυχαν οἱ Σοσιαλιστές τό 1969 διέλυσε αὐτό τό πνεῦμα. Οἱ Λαϊκοί φοβήθηκαν ὅτι ἐπί χρόνια ἡ κυβέρνηση θά εἶναι ἰδιοκτησία τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος καί βάλθηκαν νά τήν ἀνατρέψουν τό συντομώτερο.
Σάν προφυλακή τῆς ἐπίθεσης τους λειτούργησαν οἱ ἀγρότες, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἡ μαζικώτερη συνιστῶσα τοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος. Βρῆκαν ἀμέσως παράπονα καί αἰτήματα. Συνέρρευσαν μέ τά τρακτέρ τους στήν Βιέννη καί ἀπέκλεισαν τό γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ. Οἱ ἀγροτοπατέρες φώναζαν ἀπό τίς μεγαφωνικές ἐγκαταστάσεις τίς ὁποῖες εἶχαν στήσει, ὅτι θέλουν Διάλογο.
Πρωθυπουργό εὐτυχοῦσε νά ἔχει ἡ μικρή Αὐστρία τόν Μπροῦνο Κράϊσκυ, ἕναν πολιτικό κολοσσό. Ἀπάντησε καί αὐτός ἀπό μικροφώνου, ὅτι ἦταν πρόθυμος νά συζητήση μέ τούς συνεταιριστές τά προβλήματα καί τά αἰτήματά τους καί νά τούς ἐπεξηγήση τίς θέσεις τῆς κυβερνήσεως. Οἱ ἀγροτοπατέρες ἐπειδή ἤξεραν, ὅτι ἡ ἐκδήλωση τους εἶχε σκοπό προπαγανδιστικό μονάχα καί δέν εἶχαν καμμία προετοιμασία νά συζητήσουν, κατήγγειλαν τήν προθυμία τοῦ Κράϊσκυ γιά διάλογο ὡς παραπλανητική - δηλαδή στερούμενη τήν πρόθεση συμφωνίας - καί ἔδωσαν τό σύνθημα τῆς ἀποχώρησης τῶν τρακτέρ.
Εἶναι ὁ δικός μας πρωθυπουργός εἰς θέσιν νά ἀντιμετωπίση τήν ἐπιχειρηματολογία τῶν σύγχρονων τσιφλικούχων;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου