Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 585: Ἀθλητική ἀτιμωρησία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 585/Κυριακή 14.02.2016
 
Ἀθλητική ἀτιμωρησία
 
Τό στήσιμο ποδοσφαιρικῶν (κυρίως, ἀλλ’ὅχι ἀποκλειστικά) ἀγώνων δέν εἶναι ἴδιον τῆς χώρας. Ἄν καί παλιότερα εἶχε διαπιστωθεῖ στήσιμο ἤ εἶχαν ὑπάρξει ὑπόνοιες ὅτι εἶχαν στηθεῖ ἀγῶνες, τά κρούσματα ἦταν περιστασιακά. Το φαινόμενο ἄνθισε ἀφότου ἀφενός μέν ἐπετράπη ὁ ἀνεξέλεγκτος στοιχηματισμός, ἀφετέρου δέ τό πρίμ ἀπό τή συμμετοχή καί μόνο σέ διεθνεῖς ὀργανώσεις ἔγιναν ἀσύλληπτα ὑψηλά καί, ὡς ἐκ τούτου, τό κίνητρο γιά κέρδη καί μόνιμη κυριαρχία ἔγινε πιό ἑλκυστικό.
Μέσα σέ αὐτό τό κλῖμα δέν προκάλεσε ἔκπληξη ἡ ὑπόθεση «Koriopolis», δηλαδή ἡ ἀποκάλυψη γιά στήσιμο ποδοσφαιρικῶν ἀγώνων καί ἡ τέλεση συναφῶν παρανομιῶν στή χώρα μας κατά τίς περιόδους ἀπό τό 2008 ἕως τό 2011. Ἄλλωστε, ὑποψίες (καί ἀποδείξεις) γιά ἀνάλογες χειραγωγήσεις εἶχαν ὑπάρξει καί γιά τό τότε πρόσφατο παρελθόν.
Πρόσθετα, ἀνάλογα σκάνδαλα εἶχαν ξεσπάσει καί σέ ἄλλες χῶρες. Μέ τήν διαφορά ὅτι ἐκεῖ οἱ ὑποθέσεις πῆραν γρήγορα τόν δρόμο τῆς δικαιοσύνης καί ὁ πέλεκύς της ἀποδείχθηκε βαρύς: ἐπιβλήθηκαν τιμωρίες, ἐπιστράφηκαν χρήματα καί ἀφαιρέθηκαν τίτλοι.
Ἐδῶ, χάρις στήν βραδυπορία τῆς δικαιοσύνης καί στό θεσμικό πλαίσιο προστασίας τοῦ ἑαυτοῦ τους πού ἔχουν στήσει οἱ ποδοσφαιρικές ἀρχές τῆς χώρας, οἱ ὕποπτοι γιά τήν τέλεση τῶν ἀδικημάτων ἀπέφυγαν τήν πειθαρχική δίωξή τους ὡς πρός τό ἀθλητικό μέρος, γιατί τό ποινικό ἐκκρεμεῖ.
Ὄπως, λοιπόν, ἔγινε γνωστό, οἱ εἰσαγγελεῖς - ὑπεύθυνοι τῆς ἄσκησης τῆς πειθαρχικῆς δίωξης ἔβαλαν τήν ὑπόθεση στό ἀρχεῖο γιατί, σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς πού ἴσχυαν τότε, ἀφενός μεν τά ἀδικήματα δωροδοκίας–δωροληψίας παραγράφονταν μετά ἀπό μία τριετία ἀπό τήν τέλεσή τους, ἀφετέρου δέ τό ἀδίκημα τῆς στρέβλωσης ἀγώνα μέσα σέ ἕνα μήνα ἀπό τή διεξαγωγή του!
Μέ ἀποτέλεσμα «νά ζοῦν καί νά βασιλεύουν» κυριολεκτικά οἱ πρωταγωνιστές τοῦ σκανδάλου, ἀφοῦ ἐξακολουθοῦν νά παραμένουν στίς καρέκλες τους χάρις στό «αὐτοδιοίκητο» πού ἔχουν ἐπιβάλει οἱ ὑπερεθνικές ἀθλητικές (καί δή ποδοσφαιρικές) ὁμοσπονδίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου