Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 596: Ἀγροτικά, ἰδεοληπτικά καί κυβερνητικά μπλόκα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 596/Πέμπτη 25.02.2016
 
Ἀγροτικά, ἰδεοληπτικά καί κυβερνητικά μπλόκα
 
Ἀκόμα καί ἄν δέν ἱκανοποιήθηκαν πλήρως ἀπό τίς κυβερνητικές προτάσεις οἱ ἀγρότες τῶν ¨μπλόκων¨, πρέπει ἐπιτέλους νά ἀντιληφθοῦν ὅτι ἔχουν ξεπεράσει κάθε ὅριο.
Πρῶτον, γιατί δέν μποροῦν νά ἀπαιτοῦν νά ἀναλάβουν κάποιοι ἄλλοι τό κόστος ἐξόδου τῆς χώρας ἀπό τήν κρίση καί τό κόστος ἐξασφάλισης τῶν συντάξεών τους. Δέν εἶναι ὅλοι οἱ ¨ἄλλοι¨ σέ καλλίτερη μοίρα ἀπό τόν ἑαυτό τους! Ὀφείλουν νά βάλουν καί ἐκεῖνοι τό χέρι στήν τσέπη τους.
Δεύτερον, μέ τό νά καταστρέφουν τήν οἰκονομία τῆς χώρας σέ μία τόσο κρίσιμη περίοδο, καί ὄχι μόνο ἀπό τήν ἄποψη τῆς οἰκονομίας, μειώνουν τίς δυνατότητες ἱκανοποίησης αἰτημάτων τους ἀκόμα καί μακροπρόθεσμα.
Τρίτον, γιατί τά ¨μπλόκα¨ δέν εἶναι καί τό πιό δημοκρατικό μέσο διαμαρτυρίας. Πέρα ἀπό τό ὅτι εἶναι ἄκρως ἀντιδημοκρατικό τό νά διεκδικοῦν περισσότερο ἀπό μία ὅλο καί μικρότερη σέ μέγεθος ¨πίττα¨ αὐτοί πού ἔχουν τά μέσα νά προξενοῦν τά μεγαλύτερα προβλήματα στήν κοινωνία.
Ἔχουν κακομάθει ἀπό τήν διαχρονική ἀνοχή στήν ἀντικοινωνική συμπεριφορά τους.
Καί ἀπό αὐτή τήν ἄποψη εἶναι ἀπόλυτα ὀρθή ἡ ἀπόφαση τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου νά ζητήση ἀπό τίς κατά τόπους εἰσαγγελικές ἀρχές νά ἀσκήσουν διώξεις γιά παρακώλυση συγκοινωνίας κατά τῶν ὑπευθύνων. Δέν ζητᾶ παρά τήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου γιά τήν προστασία τῆς κοινωνίας. Ἴσως, μάλιστα, νά καθυστέρησε.
Βέβαια, θά ἔπρεπε νά ἔχει προηγηθῆ κάποια ἀντίστοιχη πρωτοβουλία ἀπό τήν κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἔχει τήν ἄμεση εὐθύνη γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ κράτους. Καί ἡ ἐλευθερία μετακίνησης τῶν πολιτῶν εἶναι εὐθύνη τοῦ κράτους. Ἀλλά ἡ κυβέρνηση ὀλιγώρησε γιατί εἶχε λερωμένη τή φωλιά της. Καί ὄχι μόνο γιατί, ὡς ἀντιπολίτευση, εἶχε ὑποστηρίξει ἕως καί πρόσφατα κάθε αἴτημα τῶν ἀγροτῶν γιά νά ἐξαγοράση τήν ψῆφο τους. Ἀλλά καί γιατί περισσότερο ἀπό ὅλα τά ἄλλα κόμματα (μέ ἐξαίρεση ἐκεῖνο ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται πολλά ἀπό τά στελέχη της) ἔχει εὐλογήσει ἐπίσημα αὐτή τή μορφή κινητοποιήσεων, καθώς καί κάθε ἀνάλογη κινητοποίηση. Ὄχι μέ κατώτερα στελέχη της, ἀλλά μέ τόν ἴδιο τόν ἐπικεφαλῆς της!
Ἄλλωστε, καί ὁ ἴδιος ἀναδείχθηκε ἀπό ἀνάλογες (αὐταρχικές κατά τόν ἐπιεικέστερο χαρακτηρισμό) δράσεις: ἀφαιρῶντας ἀπό τήν κοινωνία τή δυνατότητα νά διεξάγωνται μαθήματα στά σχολεῖα ἐπειδή ἔτσι ἤθελε ὁ ἴδιος καί μιά φούχτα συνοδοιπόροι του. Γι’αὐτό καί ὁ πρωθυπουργός δέν ἄργησε νά ἀφήση αἰχμές κατά τῆς πρωτοβουλίας αὐτῆς τῆς ἀνώτατης δικαστικοῦ, τῆς ὁποίας, μάλιστα, παραποίησε τήν ἰδιότητα. Εἴτε λόγω μόνιμης σύγχυσης καί τρικυμίας ἐν κρανίω, εἴτε λόγω τῆς γενικότερης ἄγνοιας πού τόν χαρακτηρίζει. Εἶναι πρόδηλο ὅτι ἡ συριζαϊκή λαίλαπα δέν θέλει νά ἀπονομιμοποιηθῆ στήν κοινή γνώμη ὁ ἐκβιασμός τῆς κοινωνίας ἀπό δυναμικές ὁμάδες, ὅπλο στό ὁποῖο κατέφυγε πλειστάκις στό παρελθόν καί ἐπιθυμεῖ νά διατηρήση ἐνεργό διά πᾶν ἐνδεχόμενο…
Πρόσθετα, ἡ κυβέρνηση ἀδυνατίζει τήν διαπραγματευτική της θέση ὅσο, σέ ἀντίθεση μέ τίς ἀνάγκες τῆς χώρας, καλοπιάνει κοινωνικές ὁμάδες, ἰδίως τοῦ δημόσιου τομέα, μέ μοναδικό κριτήριο τόν κομματικό προσανατολισμό τῶν συνδικαλιστικῶν ἡγεσιῶν τους. Δέν μπορεῖ, γιά παράδειγμα, νά ζητᾶ θυσίες ἀπό ἄλλους τήν στιγμή πού ἐπαναφέρει στίς 30 τίς ὧρες ἀπασχόλησης ἀνά ἑβδομάδα τῶν παιδαγωγῶν βρεφονηπιακῶν καί παιδικῶν σταθμῶν, ἀπό τίς 40 πού εἶχαν καθιερωθῆ στό πλαίσιο ἐξορθολογισμοῦ τοῦ δημόσιου τομέα πρίν ἀπό λίγα χρόνια. Κονδύλια γιά τή μισθοδοσία τῶν νέων προσλήψεων γιά νά καλυφθοῦν τά κενά πού θά βρῆ; Σέ ποιούς θά μεταφέρη τό σχετικό κόστος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου