Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 599: Συνέντευξη ἀπό ἕναν ἀμέτοχο

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 599/Κυριακή 28.02.2016
 
Συνέντευξη ἀπό ἕναν ἀμέτοχο
 
Οἱ ἀπεργίες ἔχουν γίνει ἐνδημική κατάσταση. Ἡ μία μετά τήν ἄλλη τάξη δηλώνει πώς ἡ οἰκτρή οἰκονομική θέση της τήν ὁδήγησε σέ ἀπεργία. Ἡ τηλεόραση καλεῖ τόν ἐκπρόσωπο αὐτῆς τῆς τάξης γιά νά τῆς κάνη διευκρινήσεις, καί ἐκεῖνος λέει, μέ βρυχηθμό λιονταριοῦ κάνοντας χειρονομία στραγγαλιστῆ, ὅτι φορολογία καί ἀσφαλιστικό σύστημα τούς ἔχουν ἐξουθενώσει καί παράτησαν τίς δουλειές τους γιά νά ἀμυνθοῦν.
Ἡ κυβέρνηση προτιμᾶ νά κλείση ἕναν συμβιβασμό εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ καί αὐτό περιορίζει τόν ἀριθμό τῶν ἀπεργιῶν. Ἀλλά ἡ κοινή γνώμη, πού φέρει τό οἰκονομικό βάρος τοῦ συμβιβασμοῦ, θέλει νά μάθη σέ ποιανοῦ τήν πλευρά βρίσκεται τό δίκιο.
Προτείνουμε μιά μέρα π.χ. πού θά ἀπεργοῦν οἱ ὑλοτόμοι νά προσκαλέση ἕνα κανάλι καί νά πάρη συνέντευξη ἀπό ἕναν δημοδιδάσκαλο – πρόσωπο ἀμέτοχο στήν τρέχουσα διένεξη. Καί νά τόν ρωτήση ποιός φταίει γιά τήν τραγική κατάσταση τῆς οἰκονομίας μας. Ἡ ἀπάντησή του θά εἶναι σίγουρα, ὅτι φταῖνε οἱ ἀπεργίες.
Ἔτσι θά συνειδητοποιήσουμε, ὅτι εἶναι αὐτές πού μᾶς ἔφεραν στό νά ἐπιβιώνουμε χάρις στήν διεθνῆ φιλανθρωπία. Σέ μιά ἐποχή πού τό συμφέρον μας θά ἐπέβαλλε ὄχι μόνο νά μήν κάνουμε ἀπεργίες, ἀλλά καί νά αὐξήσουμε τόν ἡμερήσιο ἐργάσιμο χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου