Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 589: Ὁ ¨πατερούλης τῆς ἐνημέρωσης¨

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 589/Πέμπτη 18.02.2016
 
Ὁ ¨πατερούλης τῆς ἐνημέρωσης¨
 
Τήν δεκαετία τοῦ 1980 ἡ χώρα εἶχε ἀποκτήσει στό πρόσωπο τοῦ κ. Γ. Ἀρσένη ¨τσάρο τῆς οἰκονομίας¨. Γιατί ¨τσάρο¨ καί ὄχι ¨καίσαρα¨ ἤ ¨μικάδο¨ ἤ ¨σάχη¨ εἶναι ἕνα ἐρώτημα. Ἴσως, ἐπειδή πάντα εἶχε τό βλέμμα της στραμμένο πρός τό ¨ξανθό γένος¨. Πάντως, ὁ ὅρος καθιερώθηκε καί περιέβαλε στή συνέχεια ἀρκετούς ἀπό τούς διαδόχους τοῦ ἀρχικοῦ ¨τσάρου¨. Φαίνεται δέ ὅτι, πιστή (ἤ ἐγκλωβισμένη) στήν ἴδια λογική, ἡ χώρα ἑτοιμάζεται νά ἀποκτήση στό πρόσωπο τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας κ. Ν. Παππᾶ καί ¨πατερούλη τῆς ἐνημέρωσης¨, στά χνάρια τοῦ ¨πατερούλη τῶν λαῶν¨.
Ὁ κ. ὑπουργός ἀφοῦ, μέ τήν ψῆφο ὅλων τῶν βουλευτῶν τῆς συγκυβέρνησης, σφετερίστηκε ἀντισυνταγματικά τήν ἐξουσία νά ὁρίζη πόσοι τηλεοπτικοί σταθμοί θά λειτουργοῦν καί μέ ποιούς ὅρους, καθώς καί ποιοί θά τούς κατέχουν, ἀναλαμβάνει προσωπικά καί τήν ἁρμοδιότητα νά καθορίζη ὁ ἴδιος τά κριτήρια βάσει τῶν ὁποίων θά παρέχεται ἄδεια στούς ἐργαζόμενους τῶν μέσων ἐνημέρωσης πού ἐλέγχονται ἀπό τό κράτος (ΕΡΤ, ΑΠΕ, ΓΓΕΕ) νά ἀπασχολοῦνται παράλληλα σέ ἰδιωτικά μέσα ἐνημέρωσης. Προφανῶς, γιά «νά τούς ἔχη στό χέρι».
Καί ἕπεται συνέχεια, γιατί, ὅπως προανήγγειλε ἡ κυβερνητική ἐκπρόσωπος κυρία Γεροβασίλη, μόλις ξεμπερδέψη ἡ κυβέρνηση (δηλαδή τό κόμμα, δηλαδή ὁ κλειδοκράτορας ὑπουργός) μέ τίς τηλεοπτικές ἄδειες θά ἔρθη ἡ σειρά τῶν ραδιοφωνικῶν σταθμῶν καί τοῦ διαδικτύου. Γιά νά ἀποφασίζη κάποιος κομματικός ¨κομμισσάριος¨ (¨ἐπίτροπους¨ τούς ἀποκαλοῦσε ἡ χούντα) ἄν, γιά παράδειγμα, τό Κ.Σ.Μ. ἔχη δικαίωμα νά στέλνη «Γράμματα» ἤ ὄχι, τί ἔκτασης καί μέ τί περιεχόμενο. Γιατί, ὅπως ἀπεφάνθη τό ἕτερο ἀστέρι τῆς κυβέρνησης, ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐσωτερικῶν κ. Χ. Βερναρδάκης, ἡ πληροφόρηση καί ἡ ἐνημέρωση ἔχουν δημόσιο χαρακτήρα καί χρειάζονται ρύθμιση. Προφανῶς γιά νά χορηγοῦνται μέ τό σταγονόμετρο μέ βάση συνταγή εἰδικοῦ κυβερνητικοῦ διαιτολόγου, γιά νά ἀποφεύγονται οἱ παρενέργειες τῆς ἐλεύθερης διαμόρφωσης τῆς κοινῆς γνώμης ἀπό πολυφωνικό περιβάλλον, τό ὁποῖο μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ ὑπερτροφία (δηλαδή ἐνημερωτική παχυσαρκία).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου