Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 591: Ἐκλογές

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 591/Σάββατο 20.02.2016
 
Ἐκλογές
 
Ἡ κυβέρνηση δέν μπορεῖ νά βρῆ τί φόρους θά βάλη χωρίς νά ὁλοκληρώσουν τήν ἀσφυξία τῆς ἀγορᾶςοὔτε εἶναι εἰς θέσιν νά διατηρήση σέ ἀνεκτά ἐπίπεδα τούς μισθούς καί τίς συντάξεις τοῦ κοσμάκη. Ἡ οἰκονομική κατάστασή της εἶναι οἰκτρή. Ὁ λαός ὅμως πού τήν ἀνέβασε στήν ἐξουσία εἶναι σοφός καί αὐτή σάν ἐκτελεστικό του ὄργανο πρέπει χωρίς δισταγμό νά ἐκτελῆ τίς ἀποφάσεις του. Τό ὅτι τό ἰσχύον κυβερνητικό πρόγραμμα δέν ἐπέτυχε, ὀφείλεται ἀποκλειστικά στήν πλεονεξία τῶν ξένων, εἰδικώτερα τῶν ἑταίρων μας. Στίς νέες συνθῆκες χρειάζεται νά λάβη ἡ κυβέρνηση μιά ἐκσυγχρονισμένη λαϊκή ἐντολή.
Ἡ λύση λοιπόν εἶναι καινούργιες ἐκλογές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου