Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 485: Τό ὅριο ἡλικίας γιά τήν σύνταξη

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 485/Σάββατο 31.10.2015
 
Τό ὅριο ἡλικίας γιά τήν σύνταξη
 
Ἕνας ὑπουργός τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου πού ἔγινε μετά μεγάλος ἀποστάτης καθιέρωσε τήν 35ετία γιά τήν συνταξιοδότηση στό Δημόσιο. Ἡ ἐξήγηση πού ἔδωσε ἦταν, ὅτι σέ τριανταπέντε χρόνια ὑπηρεσίας ὁ δημόσιος ὑπάλληλος ἔχει ἀποδόσει ὅ,τι μποροῦσε νά προσφέρει καί χρειάζεται νά ἀνεβοῦν στά ἀνώτερα κλιμάκια πιό νέοι ἄνθρωποι μέ φρέσκο μυαλό. Ὁ ὑπουργός γιά τόν ὁποῖον ὁ λόγος πρίν μπῆ στήν πολιτική ἦταν ἀρχισυνδικαλιστής καί ὑπελόγισε, ὅτι ἡ λήψη τῆς πρόωρης σύνταξης καί οἱ μαζικές προαγωγές στίς διευθυντικές θέσεις θά τοῦ ἀποφέρουν ψήφους. Ἡ συνέχεια τόν δικαίωσε, ἀλλά τό Δημόσιο ζημίωσε ἀπό τήν ἐλάττωση τῆς παραμονῆς τῶν ὑπαλλήλων στήν ὑπηρεσία. Σέ ἡλικία 55 ἐτῶν εἰσέπρατταν οἱ ὑπάλληλοι σύνταξη καί προσλαμβάνονταν κατόπιν στόν ἰδιωτικό τομέα, ἀπό ὅπου ἐν καιρῶ θά ἔπαιρναν νέα σύνταξη.
Πέρασε ἔκτοτε ἕνα πλῆθος ἀπό κυβερνήσεις, ἀλλά τό στραβό δέν διορθώθηκε. Εἶναι ἡ οἰκονομική κρίση πού κάνει τήν κυβέρνηση νά μήν τῆς ἀρέσει νά συνταξιοδοτεῖ πενηνταπεντάρηδες. Μελετᾶ τήν ἀσχέτως ἐτῶν ὑπηρεσίας συνταξιοδότηση μόνο μέ τήν συμπλήρωση τοῦ ὁρίου ἡλικίας. Ἄν θά μπορέση νά ὑλοποιήση τήν πρόθεση της εἶναι προβληματικό, γιατί οἱ θιγόμενοι εἶναι πολλοί καί θά προσφύγουν στήν δικηγορική δεξιοτεχνία τοῦ διαλυθέντος γραφείου Κατρούγκαλου.

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 484: Ἀνάγκη μιᾶς ἐπιλογῆς

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 484/Παρασκευή 30.10.2015
 
Ἀνάγκη μιᾶς ἐπιλογῆς
 
Ἡ νέα μεθόδευση τοῦ Ἐρντογάν γιά νά ἀποσπάση περισσότερα λεφτά ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τήν δέσμευση γιά τήν ἔνταξη τῆς Τουρκίας, εἶναι νά στέλνει μεγαλύτερα «δουλεμπορικά». Ὥστε ἀπό τήν μιά μεριά νά φορτώνει μεγαλύτερο βάρος στήν Εὐρώπη καί ἀπό τήν ἄλλη, ὅταν τά πλοῖα βουλιάζουν, νά παρουσιάζει ἡ τηλεόραση τήν ἐφιαλτική εἰκόνα περισσότερων πνιγμένων παιδιῶν.
Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση τηρεῖ μιά μπερδεμένη στάση ἀπέναντί του. Ἀφ’ἑνός θέλει τήν σύμπραξη μαζί του γιά τήν καθυπόταξη τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους. Ἀφ’ἑτέρου τήν φοβίζει ἡ σχέση, τήν ὁποία ἔχει ἀναπτύξει μέ τόν Πούτιν γιά τήν στήριξη τῆς ἐπεκτατικῆς προσπάθειας του.
Εἶναι ἀνάγκη νά βάλουν οἱ Εὐρωπαῖοι ὅλα τά δεδομένα στό χαρτί μέ σαφῆ ὑπολογισμό τοῦ κόστους καί νά ἀποφασίσουν ἄν θά ἀκολουθήσουν τήν γραμμή τῆς εὔτολμης ἀπόκρουσης ἤ τῆς παθητικῆς ἐγκαρτέρησης.

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 483: Ἑνότητα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 483/Πέμπτη 29.10.2015
 
Ἑνότητα
 
Ἡ χθεσινή παρέλαση στήν Θεσσαλονίκη ἦταν ἐντυπωσιακή. Ἡ ἐκτίμηση τῆς δραστικότητας τῶν δαπανηρότατων πολεμικῶν μέσων πού μᾶς παρουσίασαν, εἶναι θέμα τῶν εἰδικῶν. Ὁ ἐνθουσιασμός μέ τήν πίστη στίς δυνατότητες μας διαπιστώθηκε ἀπό κάθε τηλεθεατή. Τά στρατιωτικά τμήματα παρήλασαν μέ ἄψογη ἀκρίβεια. Δέν ἔκαναν οὔτε ἕνα σφάλμα στήν κίνησή τους. Ἡ ἀεροπορική ἐπίδειξη ἦταν συναρπαστική. Ἕνας στιγμιαῖος λανθασμένος χειρισμός τοῦ σμηναγοῦ Λουκά Θεοχαρόπουλου, πού πετοῦσε μέ τό παραδειγματικό ἀεροσκάφος, θά τοῦ στοίχιζε τήν ζωή, καί πιθανότατα ὄχι μόνο τήν δική του.
Ἀλλά τό πιό ἐντυπωσιακό τῆς ἡμέρας ἦταν ἡ ἐθνική ἑνότητα πού ζωγραφιζόταν ὄχι μόνο στήν ἔκφραση τῶν προσώπων τῶν μελῶν τῶν πολυάριθμων ἐθνοτοπικῶν, πολιτιστικῶν, ἱστορικῶν σωματείων πού μετεῖχαν. Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι οἱ συνήθεις μπαχαλάκηδες οὔτε καί ἐκεῖνοι ἔκαναν τήν ἐμφάνιση τους καί δέν προκάλεσαν κανένα ἐπεισόδιο. Οἱ πολιτικοί στίς δηλώσεις των μετά τήν παρέλαση ἀναφέρθηκαν στίς κοινές ἀρχές καί ἀξίες μας χωρίς νά ἐξαπολύσουν ἐχθρικά ὑπονοούμενα μεταξύ τους. Καί αὐτό ἦταν πολύ εὐχάριστο σέ μιά ἐποχή πού ἡ ἀντίθεση κυβέρνησης καί ἀντιπολιτευομένων εἶχε πάρει ἀπειλητικές διαστάσεις. Θά πρέπει νά εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δεινῆς οἰκονομικῆς κρίσης μας ἡ μείωση τῶν ἀποστάσεων πού ἐπιτεύχθηκε.
Σήμερα θά ἐπιστρέψουμε στίς συνήθεις διαφωνίες μας, πού εἶναι καί λειτουργικό στοιχεῖο τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος. Ἀλλά καί μέ τήν ἐμπιστοσύνη, ὅτι στά κρίσιμα ζητήματα τῆς πατρίδας μας θά σταθοῦμε ὅλοι ὅταν χρειαστῆ σάν ἕνας ἄνθρωπος.

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 482: 28 Ὀκτωβρίου 1940

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 482/Τετάρτη 28.10.2015
 
28 Ὀκτωβρίου 1940
 
Τήν ἡμέρα ἐκείνη γίναμε σάν ἕνας ἄνθρωπος. Ἐλάχιστα ἦταν τά περιτρίμματα πού μέσα τους ἦταν ὑπέρ τοῦ Ναί. Τό Ὄχι ἔφραξε τόν δρόμο στίς ὀρδές τοῦ Μουσολίνι καί προκάλεσε τήν ἐπί μῆνες καθυστέρηση τῆς ἐπίθεσης τοῦ Χίτλερ κατά τῆς Ρωσίας, πού ἔκανε τόν φασισμό νά χάση τόν πόλεμο.
Αὐτά δέν εἶναι ὁ πανηγυρικός τῆς ἡμέρας, εἶναι ἀντικειμενική ἀποτίμηση τῆς ἱστορίας.
Ἐφέτος κυκλοφοροῦν πολλές διαστρεβλώσεις τῶν γεγονότων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ὅτι τό Ὄχι εἶπε ὁ Μεταξᾶς μόνο γιατί εἶχε ὑποδουλωθῆ στούς Ἄγγλους. Ὅτι στήν Ἀλβανία δέν πολέμησαν οἱ βασιλόφρονες ἀξιωματικοί πού ἀποτραβιόνταν πίσω ἀπό τήν πρώτη γραμμή, ἀλλά οἱ ἀντιφασίστες φαντάροι. Ὅτι τόν πόλεμο κέρδισε ὁ κομμουνισμός – παρ’ὅλο πού ὁ Στάλιν μέχρι τήν ἡμέρα πού ἐπετέθη στήν Ρωσία ὁ Χίτλερ ἦταν σύμμαχος του.
Καιρός εἶναι ἄν ὄχι νά ξαναβροῦμε οἱ Ἕλληνες τήν ὁμοψυχία τοῦ 40, νά ἀποκτήσουμε τουλάχιστον τήν νηφάλια καί ἀντικειμενική ἱστορική κρίση.

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 481: Σαββαΐδου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 481/Τρίτη 27.10.2015
 
Σαββαΐδου
 
Ἕναν-ἕναν ξηλώνει ὁ Τσίπρας τούς δημόσιους λειτουργούς, πού δέν εἶναι φίλοι του. Ἦρθε τώρα ἡ σειρά τῆς γενικῆς γραμματέως Δημοσίων Ἐσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου. Τό ἁμάρτημα πού τῆς προσάπτει, εἶναι ὅτι ¨πάγωσε¨ ἕνα φορολογικό πρόστιμο, ὕψους 78 ἑκατομμυρίων εὐρώ, μέχρι νά συνέλθη ὁ ὀφειλέτης γιά νά μήν καταστραφῆ. Ὅμως καί ἡ κυβέρνηση ἔβαλε στόν πάγο πολλές ὀφειλές φίλων της.
Τήν Σαββαΐδου προσπάθησε νά τήν πείση πιεστικά ἀπό τήν ἀρχή νά παραιτηθῆ. Ἐκείνη δέν ἐνέδωσε καί γι’αὐτό τήν παρέπεμψε στόν εἰσαγγελέα. Τό Τέθριππο ἔχει ἐκμανῆ, διότι στερήθηκε ὁ μηχανισμός εἴσπραξης Δημοσίων Ἐσόδων ἀπό ἕναν ἱκανό καί ἄξιο διευθυντή, ἐνῶ γιά τά προσόντα τῶν πρόσφατα διορισμένων στελεχῶν τῆς διοίκησης ὑπάρχουν σοβαρές ἀμφιβολίες. Τό Τέθριππο θά ἀντιδράση.
Ἐμεῖς οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι ἀποροῦμε (;) γιατί ἐνῶ ὁ Σύριζα βρίσκεται στήν ἐξουσία ἀπό τόν Ἰανουάριο, μόλις τώρα κατήγγειλε ὡς ¨ἄπιστη¨ τήν Σαββαΐδου.

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 480: «Παγκοσμίου κύρους πολιτιστικό Νταβός»

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 480/Δευτέρα 26.10.2015
 
«Παγκοσμίου κύρους πολιτιστικό Νταβός»
 
Θά πῆρε μεγάλη σύγχυση ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Δ. Μάρδας διαβάζοντας χθές τό ἄρθρο πού σχολίαζε τήν ἰδέα του νά δημιουργήση τό «Νησί Τεχνῶν καί Φιλοσοφίας».
Τό ἄρθρο ἀναλύει τήν πρόταση του νά μετατρέψη μιά νησίδα πού εἶναι ἀκατοίκητη σήμερα σέ παγκόσμιο κέντρο Πολιτισμοῦ. Νά χτίση ἡ κυβέρνηση συνεδριακά κέντρα, ἕνα ἀρχαῖο θέατρο, ὑπερπολυτελῆ ξενοδοχεῖα μέ μίνι-μάρκετ γιά τούς παρεπιδημοῦντες, ὅλα κατασκευασμένα «βιοκλιματικά, οἰκολογικά καί ἀειφορικά». Καί νά προσκαλέση νά χτίσουν ἐκεῖ δικές τους πολιτιστικές ἑστίες ὅλα τά κράτη μέλη τοῦ ΟΗΕ.
Αὐτή ἡ ἀστρονομικῆς δαπάνης ἐπένδυση πού σχεδιάζει ὁ ὑπουργός, θά ἔχει στόχο νά παρασύρη τούς πολιτιστικούς προσκυνητές τῆς Αἰγιλείας (ὅπως ἀποκαλεῖται τό νησί) στό νά γίνουν τουρίστες. Ἀφοῦ ἀποθαυμάσουν ἐκεῖ τίς ἀπομιμήσεις τῆς ἀρχαίας τέχνης, πῶς δέν θά ἐπιθυμήσουν νά ἐπισκεφθοῦν τόν Παρθενῶνα, τό Σούνιο, τήν Κόρινθο, τήν Ρόδο νά δοῦν τά πρωτότυπα; Ὁπότε καί θά συμπαρασύρουν τό ρεῦμα τῶν κοινῶν τουριστῶν σέ παλιρροιακό κύμα. Θά ξοδέψουμε λοιπόν τώρα μερικά δισεκατομμύρια, ἀλλά ὁ τουρισμός σέ λίγα χρόνια θά ἀποφέρη στήν ἐθνική οἰκονομία πολλαπλάσια.
Αὐτό ὅμως πού θά τόν σκύλιασε τόν ρέκτη ὑπουργό, (ὑφυπουργό τόν λέει τό ἄρθρο) εἶναι ὅτι ἡ ἐφημερίδα πού περιγελᾶ τίς φαντασιώσεις του, εἶναι ἡ ἐφημερίδα τοῦ κόμματός του, ἡ «Αὐγή».

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 479: Ἡ διάλυση τῆς «Δέλτα»

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 479/Κυριακή 25.10.2015
 
Ἡ διάλυση τῆς «Δέλτα»
 
Ἡ ΕΛΑΣ ἐκτελεῖ κατά λαμπρό τρόπο τήν ἀποστολή της - ἀρκεῖ νά μήν τήν ἐμποδίζει ἡ κυβέρνηση. Δυστυχῶς αὐτό συμβαίνει συχνά. Γίνονται καταλήψεις καί οἱ ἀστυνομικοί διατάσσονται νά μήν ἐπέμβουν καί ὅταν οἱ καταληψίες ἀπομακρύνονται μέ δική τους θέληση, τούς συνοδεύουν ἀπό ἀπόσταση διακριτικά. Στά Ἐξάρχεια οἱ μπαχαλάκηδες βάζουν φωτιές καί ρίχνουν στούς ἀστυνομικούς βόμβες μολότωφ, ἐκεῖνοι ὅμως τούς ἀπαντοῦν μέ χειροβομβίδες κρότου-λάμψεις. Στήν Βουλή ἡ σαλεμένη Ζωή διέταξε νά εἶναι ἐλεύθερος νά μπαίνει ὁ Λαός ὅποτε θέλει (καί χωρίς ἔλεγχο ἄν μεταξύ του ὑπάρχουν τρομοκράτες), ὄχι ὅμως καί ἀστυφύλακες. Ὁ διάδοχος της στήν προεδρία Βούτσης δέν ἀκύρωσε τήν διαταγή της.
Τί τούς θέλουμε λοιπόν τόσες χιλιάδες ἀστυφύλακες; Μόνο γιά νά προστατεύσουν τόν Ὁλλάντ καί τό Τέθριππο ὅταν μᾶς ἐπισκέπτονται; Ὅσο πολλοί καί ἄν εἶναι οἱ ὑπουργοί καί οἱ ἐπιτελεῖς τους οἱ ἀστυφύλακες πού τούς προστατεύουν εἶναι ὑπεράριθμοι.
Ἡ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης νά διαλύση τήν ἀστυνομική ὁμάδα «Δέλτα» ἔκανε πάταγο. Ἡ ὁμάδα αὐτή εἶναι καλά γυμνασμένη καί σπεύδει ταχύτατα μέ μοτοσυκλέττες νά καταστείλη περιπτώσεις βανδαλισμοῦ καί ἐπεισόδια βίας στά γήπεδα. Ἡ νεολαία τοῦ Σύριζα ὅμως εἶναι ἀντίθετη στήν ἀστυνομική καταστολή, ὅπως ζητᾶ καί τήν κατάργηση τῶν φυλακῶν ὡς ἀνελεύθερου θεσμοῦ. Τήν ἐλευθερία τοῦ κοσμάκη νά κυκλοφορεῖ στόν δρόμο χωρίς τόν φόβο χουλιγκανικῆς ἐπίθεσης καί ληστείας ποιός θά τήν προστατέψη;

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 478: Οἱ ὑποστηρικτές τοῦ Τσίπρα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 478/Σάββατο 24.10.2015
 
Οἱ ὑποστηρικτές τοῦ Τσίπρα
 
Ἡ ὁμαδική μετάβαση τῶν ταγῶν τῆς Ν.Δ. στό συνέδριο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος στήν Μαδρίτη ἐξελίχθηκε σέ φιάσκο. Δέν κάθισαν μαζί στήν συνεδρίαση. Ὅταν μιλοῦσε ἕνας ἀπό αὐτούς, οἱ ἄλλοι ἔλειπαν ἀπό τήν αἴθουσα. Κρῖμα στά λεφτά τῶν εἰσιτηρίων τους καί στόν κόπο τοῦ ταξειδιοῦ. Ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης ἐγκατέλειψε τό συνέδριο, διαμαρτυρόμενος γιά τήν ἀπροθυμία τῆς ἀντιπροσωπείας νά συνεργάζεται. Ἡ Ντόρα Μπακογιάννη ἀπεχώρησε ἐπικαλούμενη τήν πρόσκλησή της στό δεῖπνο πρός τιμήν τοῦ Ὁλλάντ στήν Ἀθήνα. Μόνο τόν Κυριάκο Μητσοτάκη προφύλαξε ἡ Θεία Πρόνοια νά ἀρρωστήση πρίν ἀπό τό ταξεῖδι καί νά μήν συμμετάσχη σ’αὐτό τό φιάσκο.
Ὑπό τίς συνθῆκες αὐτές φθίνουν συνεχῶς οἱ δυνατότητες τῆς Ν.Δ. νά κερδίση τίς ἑπόμενες ἐκλογές, πού δέν πρόκειται νά καθυστερήσουν. Ὁ Τσίπρας πού ἐξακολουθεῖ νά ἀμφισβητεῖται μέσα στόν Σύριζα πολύ σωστά εὐχήθηκε στόν Μεϊμαράκη ὅταν ἀνέλαβε προσωρινός πρόδρος τῆς Ν.Δ. νά παγιωθῆ στήν ἀρχηγία της. Θά συνεχίση ἔτσι αὐτός νά κυβερνᾶ. Καί νά θρηνοῦμε ἐμεῖς τήν διάλυση τοῦ τόπου.

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 477: Ὁλλάντ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 477/Παρασκευή 23.10.2015
 
Ὁλλάντ
 
Εἶναι ἀποδεδειγμένος φίλος τῆς Ἑλλάδος καί ἡ χώρα του ἐπί δεκαετίες, ὅποιο κόμμα νά βρίσκεται καί ἐκεῖ καί ἐδῶ στήν ἐξουσία, ὑποστηρίζει ἔνθερμα τίς ἑλληνικές ἐπιδιώξεις. Ἔχουμε πολύ σημαντικά κοινά οἰκονομικά συμφέροντα, πού, καθώς εἴμαστε οἱ πολύ φτωχότεροι, εἶναι καθοριστικά γιά μᾶς. Θά ἔπρεπε λοιπόν ὅλοι πού ἔχουμε τήν αἴσθηση τῶν πραγμάτων – δηλαδή ἡ συντριπτική πλειοψηφία – νά τόν ὑποδεχθοῦμε στούς δρόμους μέ ἐνθουσιασμό κατά τήν ἄφιξή του.
Ἐπεκράτησε ὅμως ἡ μέριμνα γιά τήν προσωπική ἀσφάλειά του. Μήν ἀποπειραθῆ κανείς νά τόν δολοφονήση. Λόχοι ἀστυνομικῶν φρόντιζαν κανείς κοινός θνητός νά μήν τόν πλησιάση. Κινητοποιήθηκαν χιλιάδες ἀστυφύλακες πού ἔκλεισαν προληπτικά τούς δρόμους. Ἔτσι πέρασε χθές ἡ Ἀθήνα μιά τεράστια ταλαιπωρία. Ἄνθρωποι ἐμποδίστηκαν νά συμπληρώσουν τίς ἐργασίες πού εἶχαν προγραμματίσει, ἄλλοι νά πᾶνε στά νοσοκομεῖα γιά τήν τακτική θεραπεία τους.
Ὁ κίνδυνος εἶναι μέρος τῶν ἐπαγγελματικῶν βαρῶν τοῦ γάλλου προέδρου. Τόν ἔχει ἀποδεχθῆ μαζί μέ τό ἀξίωμά του καί κινεῖται στήν πατρίδα του μέ μιά ἐλάχιστη προσωπική φρουρά. Ἐνίοτε καί χωρίς διόλου. (Ὁ πρόεδρος Ντέ Γκώλ πού προσπαθοῦσαν νά τόν σκοτώσουν στήν ἀρχή οἱ ἀλγερινοί ἐπαναστάτες καί κατόπιν οἱ γάλλοι ἔποικοι καί οἱ ἀγανακτισμένοι στρατιωτικοί, λάτρευε τά bains de foule ὅπως τά ἔλεγε, νά μπαίνει δηλαδή μόνος του στίς ἀνθρωποθάλασσες πού τόν ὑποδέχονταν.) Γιατί ἐμεῖς τώρα νά μειώσουμε τήν χαρά τῆς τιμῆς πού ἔκανε μέ τήν ἐπίσκεψή του ὁ Ὁλλάντ, ἀναστατώνοντας τήν Ἀθήνα καί τά προάστια μέ ὑπέρμετρα μέτρα ἀσφαλείας;

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 476: Διαλέξτε τήν εἴδηση πού σᾶς ἀρέσει

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 476/Πέμπτη 22.10.2015
 
Διαλέξτε τήν εἴδηση πού σᾶς ἀρέσει
 
Ἡ «Αὐγή» χθές στήν πρώτη σελίδα της ἔγραφε ὅτι δέν ἐπιβάλλεται ΦΠΑ 13% στά ἰδιωτικά δημοτικά σχολεῖα, γυμνάσια καί λύκεια. Ὁ ὑπουργός Ν. Φίλης σχολίαζε : «Πολύ καλή ἐξέλιξη».
Ἡ ἐφημερίδα ὅμως παρέπεμπε καί στήν σελίδα 13, πού ἔλεγε ὅτι ἡ Συντονιστική Ἐπιτροπή Συλλόγων Γονέων Ἰδιωτικῶν Σχολείων ἐξεγέρθηκε κατά τοῦ ΦΠΑ 13% στήν ἰδιωτική ἐκπαίδευση καί θά κάνη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ἄρα τό 13% δέν καταργήθηκε. Τό ὅλο πρόβλημα, κατέληγε τό δημοσίευμα, θά τό ἐπανεξετάση ὁ κ. Φίλης.
Ὁ μακαρίτης Ροκεφέλλερ ὅταν γέρασε πολύ, ἀνέθεσε σέ ἄλλους τήν διοίκηση τῆς περιουσίας του καί ἵδρυσε μιά δική του ἐφημερίδα, πού ἔβγαινε κάθε μέρα σέ ἕνα μοναδικό τεῦχος γράφοντας μόνο εὐχάριστες εἰδήσεις. Φυσικά τό κόστος της ἦταν τεράστιο, ἀλλά γιά τόν ἀρχικαπιταλιστή ἰδιοκτήτη καί ἀναγνώστη της, πού ἤθελε νά μαθαίνει πλέον μόνο αὐτά πού τόν ἔκαναν αἰσιόδοξο, δέν τοῦ δημιουργοῦσε πρόβλημα. Ἡ σοσιαλιστική «Αὐγή» μέ λιτότερα μέσα προσφέρει στούς ἀναγνῶστες της τήν ἴδια ἡμέρα ἕνα γεγονός καί ὡς εὐχάριστη καί ὡς δυσάρεστη εἴδηση.
Πῶς νά μήν πᾶμε ὅλοι μέ τόν Σοσιαλισμό τοῦ Τσίπρα;

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 475: Τό Τέμενος

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 475/Τετάρτη 21.10.2015
 
Τό Τέμενος
 
Ἔχει κλείσει τούς ἐννέα μῆνες στήν ἐξουσία ὁ Σύριζα καί τήν ὑπόσχεση πού ἔδωσαν καί δέν ἐτήρησαν οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις γιά τήν ἀνέγερση ἑνός μεγάλου εὐκτήριου οἴκου τῶν μουσουλμάνων στήν Ἀθήνα, δέν τήν ἔχει θέσει σέ ἐφαρμογή. Τό πρόβλημα ἐκκρεμεῖ ἀπό ἑπτά χρόνια. Ζοῦν στήν περιοχή τῆς Ἀθήνας ἑκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι. Ἄλλοι ἀπό αὐτούς εἶναι ἕλληνες πολῖτες, προερχόμενοι ἀπό τήν μειονότητα τῆς Θράκης, ἄλλοι ἀλλοδαποί πού ἐργάζονται στήν Ἑλλάδα μέ κανονική ἄδεια, καί ὑπάρχουν καί οἱ τουρίστες πού εἶναι καλοδεχούμενοι γιά τό συνάλλαγμα πού φέρνουν. Οἱ κατώτερες εἰσοδηματικά βαθμίδες αὐτοῦ τοῦ πληθυσμοῦ τελοῦν τά τῆς λατρείας τους σέ αὐτοσχέδια τζαμιά σέ ὑπόγεια καί γκαράζ. Οἱ πλούσιοι τουρίστες σέ ἕνα τζαμί στημένο στήν ταράτσα τοῦ «Κάραβελ».
Οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις προσπάθησαν στήν ἀρχή νά ἀγνοήσουν τό ζήτημα, γιατί εἶχε ἀγκάθια. Ἀλλά νά ἐμποδίσουν τίς μαζικές τελετουργίες μουσουλμάνων σέ δημόσιους χώρους τίς ἡμέρες τῶν θρησκευτικῶν ἑορτῶν τους δέν μποροῦσαν. Ἐπιπλέον παρενέβησαν καί οἱ πρεσβεῖες τῶν ἰσλαμικῶν κρατῶν, μέ τά ὁποῖα ἔχουμε πολλαπλές σχέσεις, καί τελικά πείσθηκαν νά ἐπιτρέψουν τήν ἀνέγερση ἑνός περίοπτου τζαμιοῦ. Γιά νά μήν ἔρθουν τά λεφτά γιά τήν κατασκευή του ἀπό καμμιά Σαουδική Ἀραβία πού θά θέση τό θέμα τῆς ἰδιοκτησίας του, ἀνέλαβε νά τά καταβάλη τό κράτος, τό ὁποῖο θά ἀποκτοῦσε ἔτσι καί τήν διαχείριση τῆς λειτουργίας του, ὁρίζοντας τά ὡράρια πού θά τό χρησιμοποιοῦσαν οἱ διάφορες σέκτες καί οἱ διάφορες ἐθνότητες πού θέλουν τό κήρυγμα στήν γλῶσσα τους. Καί ἐτέθη τό ζήτημα ποῦ θά κατασκευαστῆ. Ἡ Ἐκκλησία στήν ἀρχή δέν τό ἤθελε πουθενά γιά νά μήν ἀποκτήση πρόσοψη τό Ἰσλάμ στήν Ἀθήνα, καί οἱ παραδοσιακοί συμπολῖτες μας πού δέν λησμονοῦσαν τήν δουλεία στούς Ὀθωμανούς καί τίς σφαγές μας ἀπό τούς Ἄραβες, ἀντιδροῦσαν ὁμοίως. Γιατί ἔλεγαν νά γίνη ἐδῶ ἕνα τζαμί, ὅταν σέ κάποιες ἰσλαμικές χῶρες ἀπαγορεύονται οἱ χριστιανικές ἐκκλησίες ἤ καί αὐτές οἱ ὁποῖες εἶχαν παλαιότερα κτιστῆ οἱ φονταμενταλιστές τίς γκρεμίζουν.
Ἡ κυβέρνηση εἶχε πάνως δεσμευθῆ ὅτι θά φτιάξη ἕνα περικαλές τέμενος στόν Ἐλαιώνα τῶν Ἀθηνῶν ἀλλά ὅταν προκήρυξε τόν σχετικό μειοδοτικό διαγωνισμό δέν προσῆλθε καμμία κατασκευαστική ἑταιρεία, γιατί φοβόνταν τήν ἀντιπάθεια πού θά τούς δημιουργοῦσε σέ μεγάλο μέρος τῆς κοινῆς γνώμης ἡ κατασκευή του καί τυχόν βίαιες ἀντιδράσεις. Χρειάστηκε νά πείση ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός τέσσερις μεγάλες κατασκευαστικές ἑταιρεῖες νά κοινοπρακτήσουν, ὥστε νά μήν σηκώση καμμία ὅλο τό βάρος τῆς κατακραυγῆς. Ἀλλά γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου δέν σκάφτηκε οὔτε μία σπιθαμή γῆς. Τά πράγματα ἔχουν μείνει ὅπως ἦταν.
Ἡ τωρινή κυβέρνηση δέν ἀντιμετωπίζει ἀνάλογες δυσκολίες. Κινεῖται πρός τόν χωρισμό Ἐκκλησίας καί Κράτους καί ἀδιαφορεῖ γιά τίς παραδοσιακές θρησκευτικές εὐαισθησίες. Διακηρύσσει ὅτι καθένας ἔχει τό δικαίωμα νά θρησκεύεται ὅπως θέλει. (Καί ἐπιπλέον ἔχει ἰδιαίτερα καλές σχέσεις μέ τόν ἀραβικό κόσμο.) Γιατί λοιπόν δέν προχωρεῖ στήν κατασκευή τοῦ τζαμιοῦ ἤ ἔστω στήν δήλωση προθέσεως γιά τήν κατασκευή του; Φταῖνε πάλι τά λεφτά;
Στήν χθεσινή «Καθημερινή» ὑπάρχει ἕνα ἄρθρο τοῦ στελέχους της κ. Ἠλία Μαγκλίνη, τό ὁποῖο ἔδωσε τήν ἀφορμή αὐτοῦ τοῦ Γράμματος. Ὁ γνωστός δημοσιογράφος ἐκθέτει τήν συζήτηση πού εἶχε πρόσφατα σέ ἕνα τραῖνο στήν Γερμανία μέ ἕναν Αἰγύπτιο διανοούμενο, φίλο του. Μουσουλμάνο, ἀλλά ἔνθερμο ὀπαδό τῆς ἀνεξιθρησκίας. Στήν συζήτηση τους σχολίαζαν ἀρνητικά τά ἐμπόδια πού βάζουν σέ πολλές χῶρες στήν ἀπόλαυση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Ὁ κ. Μαγκλίνης τοῦ διηγήθηκε τήν ἱστορία τοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα πού χρονίζει. Καί ἄκουσε ἔκπληκτος τόν συνομιλητή του νά τοῦ λέει, ὅτι εἶναι καλλίτερα νά μήν γίνη αὐτό τό τέμενος, διότι «Τά τεμένη στίς δυτικές χῶρες μετατρέπονται πολύ συχνά σέ φορεῖς διασπορᾶς μίσους καί στρατολόγησης τρομοκρατῶν».
Ἐμεῖς λέμε, ὅτι ὑπό τήν κυβερνητική ἐποπτεία τοῦ τεμένους, δέν θά μπορῆ νά ἀποβῆ κέντρο διασπορᾶς μίσους. Ὁ κίνδυνος νά χρησιμεύση σέ τρομοκρατικές ὁμάδες ὡς τόπος στρατολόγησης καινούργιων ὀπαδῶν τους εἶναι ὑπαρκτός, ἀλλά ὁ κίνδυνος εἶναι μεγαλύτερος ἄν δέν ὑπάρξη τό τέμενος καί οἱ ἰσλαμιστές τρομοκράτες δροῦν ὑποδορίως στά διάσπαρτα γκαράζ καί τά ὑπόγεια, στά ὁποῖα θά ἐξακολουθήσουν νά θρησκεύονται ὅλοι οἱ μουσουλμάνοι. Ἐνῶ ἄν ἡ θρησκευτική ζωή τους ἐπικεντρωθῆ στό τέμενος, ὅπου θά θρησκεύεται καί τό διπλωματικό σῶμα τῶν ἰσλαμικῶν κρατῶν, ἡ προσέλευση σ’αὐτό θά ἐλέγχεται ἀπό τήν ἀστυνομία, τήν ἁρμόδια γιά τήν διαφύλαξη τῆς δημόσιας τάξης. Καί αὐτή θά ἀποτελῆ κρισάρα στήν διείσδυση αὐτῶν πού στρατολογοῦν τρομοκράτες.

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 474: 100 βουρδουλιές...

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 474/Τρίτη 20.10.2015
 
100 βουρδουλιές...
 
Φίλη μας πού παλεύει μέ τήν Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, πῆγε στίς 8.30΄ τό πρωϊ στό ἁρμόδιο δημόσιο ἰατρεῖο τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς νά τῆς γράψουν τά φάρμακα πού δικαιοῦται. Τό ἰατρεῖο ἀρχίζει νά λειτουργεῖ στίς 9, ἀλλά ἐκείνη πῆγε πρίν, γιά νά σταθῆ σέ μικρότερη οὐρά. Οἱ ἐπιμελέστεροι ἄρρωστοι ἀρχίζουν νά προσέρχονται ἀπό ἀξημέρωτα.
Ἡ γιατρίνα κατέφθασε στίς 9.40΄ καί ἀνέλαβε ὑπηρεσία. Ὅταν ἦρθε ἡ σειρά της καί τῆς ἔγραψε τά φάρμακα, ἡ φίλη μας διεπίστωσε ὅτι ἡ συνταγή ἦταν ἐλλιπής. Ἀφοῦ διορθώθηκε ἡ συνταγή μετά ἀπό ὥρα καί ἀφοῦ σέ ἄλλη οὐρά σφραγίστηκε, ξεκίνησε μέ τόν ἄντρα της, ὁ ὁποῖος ὡς συνταξιοῦχος μποροῦσε νά τήν μετακινῆ ὅλο τό πρωΐ (καί ἀφοῦ γλύτωσε μιά κλήση ἀπό ἕναν καλό δημοτικό τροχονόμο, ὅταν τήν περίμενε). Ἡ Πειραιῶς εἶχε καταληφθῆ ἀπό ἀπεργούς πού πολιορκοῦσαν τό ὑπουργεῖο Ἐργασίας. Ἀρκετή ὥρα ἔμεινε αἰχμαλωτισμένη μέ τόν ἄντρα της στό αὐτοκίνητο του καί δέν μποροῦσαν νά κάνουν ροῦπι. Ὅταν κατάφεραν νά φτάσουν στήν Καλλιθέα, πού εἶναι τό ἁρμόδιο φαρμακεῖο, τούς εἶπαν ὅτι ἔπρεπε νά ξαναπᾶνε στήν Πειραιῶς γιατί ἔπρεπε να γραφτῆ ἡ συνταγή καί στό βιβλιάριο. Στήν ἐπιστροφή λοιπόν συνάντησαν τό λεωφορεῖο μέ τούς τουρίστες πού ἀπολάμβαναν τήν διαδρομή ἔχοντας δημιουργήσει στόν δρόμο τό ἀδιαχώρητο. Ὁ ἄντρας της πού εἶναι δεινός ὁδηγός καί γνώστης τῶν δρόμων, μπόρεσε στρίβοντας ἀπό παραδρομάκια νά ἐπιστρέψουν στήν Πειραιῶς.
Στό σπίτι τους κατάφεραν νά φτάσουν στίς 3.00΄ τό ἀπόγευμα. Σέ ὅλη τήν ὀδύσσεια τους εἶχε συναλλαγῆ ἡ φίλη μας, μέ ἀνθρώπους καλόκαρδους, διατεθειμένους νά παρακάμψουν (τήν φορά αὐτή τουλάχιστον) τούς περιορισμούς τοῦ διαρκῶς μεταβαλλομένου νόμου γιά νά τήν ἐξυπηρετήσουν. Ἀλλά ὡς δημόσιοι λειτουργοί ὁ καθένας τους ἀγνοοῦσε τίς ἁρμοδιότητες τοῦ πλαϊνοῦ συναδέλφου του.
Μέ τά προβλήματα τῆς διαδικασίας πού συναντᾶ κάθε φορά, ἔχουμε ἀσχοληθῆ τρεῖς φορές ἐπί ὑπουργῶν καί τῶν δύο κομμάτων ἐξουσίας, πού κατά σύμπτωσιν εἶναι καλοί καί εὐχάριστοι ἄνθρωποι. Τήν μία ἀπό αὐτές μάλιστα στείλαμε τό σχετικό Γράμμα στόν ἁρμόδιο ὑπουργό μέ μία εὐγενέστατη συνοδευτική ἐπιστολή. Κανείς τους δέν μᾶς ἀπάντησε. Εἶναι φανερό, ὅτι οἱ ὑπουργοί αὐτοί ὑπολογίζουν ὁ καθένας πώς στήν ἐκλογική του περιφέρεια οἱ πάσχοντες ἀπό Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ἀποτελοῦν ἀμελητέο ποσοστό καί προτίμησαν νά διαθέσουν τίς δυνάμεις τους σέ ἄλλα ζητήματα πού φέρνουν μπόλικα ψηφαλάκια.
Τά βάσανα τῶν ἀνθρώπων τῆς κατηγορίας τῆς φίλης μας δέν τούς συγκινοῦν, πρός δικαίωση τῆς λαϊκῆς παροιμίας, πού μεταφερόμενη στήν γλῶσσα τοῦ Κόντου καί τοῦ Μιστριώτη πρός ἀποφυγήν κακόηχων λέξεων στά Νέα Ἑλληνικά,  «Τί ἐστι 100 ραβδισμοί ἐπί ξένου πρωκτοῦ;».

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 473: Ἀπόψεις

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 473/Δευτέρα 19.10.2015
 
Ἀπόψεις
 
Ὁ παλιός καλός μας φίλος Πάνος Τριγάζης στήν Αὐγή τῆς Παρασκευῆς εἶχε ἕνα ἄρθρο γιά τό Κίνημα τῆς Μή Βίας κατά τήν διάρκεια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς. Δέν ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ Γερμανοί δέν κατεῖχαν μέ τήν βία τήν Ἑλλάδα. Ὑποστηρίζει ὅτι οἱ Ἕλληνες τούς πολεμοῦσαν χωρίς βίαια μέσα. Ὁ ¨ἑνωμένος μαζικός λαϊκός ἀγώνας¨ εἶχε τό 1943 ἐπιτύχει τήν αὔξηση τῆς διανομῆς ψωμιοῦ μέ γενική ἀπεργία. Γιά τόν ἔνοπλο ἀγώνα τοῦ ἡρωϊκοῦ ΕΛΑΣ κατά τοῦ κατακτητή δέν μᾶς λέει λέξη ὁ Πάνος. Ἀλλά ἄν αὐτός γινόταν μέ μέσα εἰρηνικά, σέ τί συνίστατο ἡ ἡρωϊσμός του;
Οὔτε τόν ἐμφύλιο ἀναφέρει, ὁ ὁποῖος ξέσπασε στήν καρδιά τῆς ἐχθρικῆς Κατοχῆς. Καί ὅμως τά θύματά του, τούς ὁμήρους πού σφαγίασε ἡ ΟΠΛΑ, τούς ΕΛΑΣῖτες πού ἐξετέλεσαν οἱ γερμανοτσολιάδες τούς θυμοῦνται καί τούς κλαῖνε ὥς τά σήμερα καί οἱ δύο πλευρές.
Τό ἄρθρο τοῦ Πάνου παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, γιατί εἶναι ἤδη, δυστυχῶς, μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Σύριζα. Τό κόμμα πού μᾶς κυβερνᾶ φαίνεται νά ἔχει  μεταβάλει τόν μῦθο του, ὅτι ἦταν ὁ ΕΛΑΣ πού ἀπελευθέρωσε μέ μεγάλη θυσία αἵματος ἀπό τούς Γερμανούς τήν Ἑλλάδα, καί προσπαθεῖ τώρα νά πείσει τούς ἀκραίους ὀπαδούς του νά ἐξακολουθήσουν νά τό στηρίζουν νομιμοφρόνως καί νά μήν προσφύγουν σέ μιά σταλινικοῦ τύπου βίαιη ἀνατροπή τοῦ καθεστῶτος;

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 472: Μείωση ἤ αὔξηση τῶν συντάξεων;

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 472/Κυριακή 18.10.2015
 
Μείωση ἤ αὔξηση τῶν συντάξεων;
 
Ἡ κοινωνία μας ἔχει γαλουχηθεῖ μέ τήν ἀντίληψη, ὅτι ὅταν κάποιος βγαίνει στήν σύνταξη πρέπει νά ἀρκεῖται σέ λιγότερα λεφτά. Διότι τά παίρνει χωρίς νά τά δουλεύη. Διότι ἔχουν μεγαλώσει τά παιδιά του καί δέν ξοδεύει γι’αὐτά.
Ἄν σκεπτόταν λογικά ἡ κοινωνία μας, θά ἔπρεπε νά ἰσχύη τό ἀντίθετο. Τήν ἡμέρα πού παύει κανείς νά εἰσπράττη μισθό, νά μήν παίρνη σύνταξη πού νά ἀναπληρώνη μέρος τῆς ἀπώλειας του, ἀλλά νά εἶναι μεγαλύτερη ἀπό αὐτόν. Διότι μέ τήν ἡλικία ἔχουν αὐξηθεῖ οἱ ἀρρώστειες του, χρειάζεται λοιπόν περισσότερα φάρμακα ἀπό αὐτά τά ὁποῖα δέν τοῦ καλύπτει τό ἀσφαλιστικό ταμεῖο. Χρειάζεται νά ἔχη στό πλευρό του εἰς πρώτην ζήτησιν τήν Οὐκρανή, πού τόν συγκρατεῖ νά μήν πέφτηι. Χρειάζεται νά χρησιμοποιῆ ταξί, γιατί δυσκολεύεται νά ἀνεβαίνη τά σκαλοπάτια τῶν λεωφορείων. Χρειάζεται νά ἐπιδοτῆ τά ἐγγόνια του πού δέν βρίσκουν δουλειά.
Ἡ αὔξηση τῶν συντάξεων εἶναι ἡ σωστή ρύθμιση. Ἀλλά μήν περιμένετε, ὅτι θά τήν υἱοθετήση ἡ κυβέρνηση Τσίπρα, πού προεκλογικά μᾶς εἶχε τάξει αὔξηση τῶν μισθῶν καί τῶν συντάξεων. Τό ἔλεγε περιμένοντας, ὅτι καί μόνο ἡ ἄνοδος της στήν ἐξουσία καί τό σκίσιμο τῶν Μνημονίων θά αὔξανε τό ἐθνικό εἰσόδημα, ἄρα καί τήν δυνατότητα της νά κάνη κοινωνικές παροχές. Ἔπεσε ἔξω στήν προεκτίμηση τῆς κυβερνητικῆς ἱκανότητας της. Πρέπει λοιπόν νά περιμένουμε καί στό συνταξιοδοτικό πότε θά μᾶς ἀδειάση τόν τόπο. Ἄς μήν εἶναι μακρυά αὐτή ἡ ἡμέρα. Ἤ ἄς ἀνασκουμπωθοῦμε νά τήν ἐπιταχύνουμε.

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 471: Τά ἀδήλωτα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 471/Σάββατο 17.10.2015
 
Τά ἀδήλωτα
 
Προβληματικές ἀποκαλύφθηκε ὅτι ἦταν οἱ δηλώσεις «πόθεν ἔσχες» τῶν ὑπουργῶν Σταθάκη καί Φλαμπουράρη. Ὁ μέν εἶχε παραλείψει νά δηλώση κατάθεση ἑνός ἑκατομμυρίου στό ἐξωτερικό, ὁ δέ τήν κατοχή μετοχῶν ἑταιρείας ἀξίας ἑκατομμυρίων. Ἀμφότεροι προσπάθησαν νά καλυφθοῦν πίσω ἀπό διορθωτικές δηλώσεις, μεταβιβάσεις μετοχῶν κ.λπ. Ἀλλά αὐτό δέν λύνει τό πρόβλημα. Ἔχουν καί οἱ δύο νομικούς συμβούλους καί λογιστές, γιά νά τούς θυμίζουν τό τί πρέπει νά κάνουν ὅταν ἑτοιμάζουν τίς δηλώσεις τους. Ἡ κυβερνητική ἐκπρόσωπος εἶπε, ὅτι τό ζήτημα θά διαλευκανθῆ ἀπό τά ἁρμόδια ὄργανα. Ὁ δέ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς προκατέλαβε τό πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς πού θά ἐπιληφθῆ τοῦ θέματος. Ἀλλά ἡ κοινή γνώμη δέν μπορεῖ νά κάνη ἐξαίρεση σ’αὐτό τό ζήτημα καί νά περιμένη μέχρι νά τελεσφορήσουν οἱ μακροσκελεῖς διαδικασίες.
Στραβοδουλειές ἔκανε πάντα ὁ πολιτικός κόσμος, αλλά ὁ Σύριζα πού βγῆκε μέ σημαία τόν ἐξαγνισμό τῆς δημόσιας ζωῆς, ἀνέβασε κατά θεαματικό βαθμό τό ἐπίπεδο τῆς φαυλότητας.

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 470: Στρατηγικές σκιές

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 470/Παρασκευή 16.10.2015
 
Στρατηγικές σκιές
 
Οἱ ζωγράφοι τοῦ 19ου αἰώνα γιά νά μήν γίνονται τολμηρά τά γυμνά τους καί ἐπειδή τό φύλλο συκῆς μαρτυροῦσε χονδροειδῶς τήν ἀπόκρυψη, ἔρριχναν σκιές πάνω στά στρατηγικά σημεῖα. Ὅτι ἦταν δηλαδή ὁ φωτισμός πού ἔκανε ἀόρατες τίς περιοχές τοῦ σώματος πού ἦταν ἄσεμνο νά φαίνονται.
Οἱ πολιτικοί τοῦ 21ου αἰώνα κάνουν τό ἴδιο σήμερα μέ τό μεταναστευτικό πρόβλημα. Θέλουν νά δίνουν ἄσυλο στούς μετανάστες, ἀλλά θέλουν καί νά μήν κατακλύσουν αὐτοί τίς χῶρες τους. Ἡ FRONTEX συνεχίζει νά ἀπαγορεύη τήν διάβαση στόν Ἕβρο, ἀλλά στά νησιά τοῦ Αἰγαίου χρησιμεύει ὡς γραφιᾶς τῶν δηλώσεων ἄφιξης τῶν μεταναστῶν.
Τώρα προσπαθοῦν οἱ ἑταῖροι μας νά μᾶς πείσουν νά κάνουμε κοινές θαλάσσιες περιπολίες μέ τούς Τούρκους. Γιά νά συνεχίσουμε νά διασώζουμε τούς μετανάστες πού φθάνουν ἐκεῖ μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους ἤ γιά νά τούς ὑποχρεώνουμε νά ἐπιστρέφουν στά τουρκικά παράλια ἀπό ὅπου ἡ Τουρκία κακῶς δέν τούς ἐμποδίζει νά φύγουν: οἱ ταγοί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀποφεύγουν τήν ἀπάντηση μέ ἀόριστες διατυπώσεις στά ἐπίμαχα σημεῖα.
Ἡ κρίση τοῦ μεταναστευτικοῦ εἶναι καί κρίση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἡγεσίας.

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 469: Ἀνατροπές

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 469/Πέμπτη 15.10.2015
 
Ἀνατροπές
 
Τό νά εἶναι ἄλλο προγραμματισμένο καί ἄλλο νά πραγματοποιεῖται, δέν εἶναι σπάνιο φαινόμενο. Στήν σημερινή Ἑλλάδα ἔχει ὅμως γίνει ὁ κανόνας τῆς δημόσιας ζωῆς.
Ἡ κυβέρνηση ἔβαλε τόν λαό νά ἀποφασίση μέ 63% τό Ὄχι καί ἀμέσως μετά συνομολόγησε τό Ναί. Δηλώνει ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός, ὅτι δέν θά περικοποῦν ἄλλο οἱ μισθοί καί οἱ συντάξεις, ἐνῶ μάλιστα θά ἀρχίσουν σέ λίγο νά ἀνεβαίνουν, καί κατόπιν καμουφλαρισμένες σέ ἀκατανόητες διατάξεις συνεχίζουν τήν πτώση τους ἤ θεσπίζεται ἡ «προσωρινή» ἀναβολή τῆς μείωσης.
Ἡ κυβέρνηση ἔχει ἀνάγκη ἀπό λεφτά λόγω τῆς ἀνικανότητας της στήν διαχείριση τῆς οἰκονομίας καί λόγω τῆς ἀνάγκης νά προσλαμβάνη καί ἄλλους δημοσίους ὑπαλλήλους γιά νά ἱκανοποιήση τήν ἐκλογική πελατεία της. Ἀλλά καί γιά νά ἀποκομίζουν τά «δωράκια» τους οἱ ἀνεπαρκῶς ἀμειβόμενοι λειτουργοί της. Θά παίρνει λεφτά ἀπό ὅπου μπορεῖ, ἔστω καί παρατείνοντας ἀντισυνταγματικά τόν χρόνο τῆς παραγραφῆς τῶν ὀφειλῶν τῶν ὑπηκόων της.
Στούς τελευταίους παρέχει συνδρομή ἡ ἰδιωτική ἐπιχείρηση. Ὁ κάθε ἐπιχειρηματίας ἀφοῦ μέ τά κέρδη του ἱκανοποιήση τίς ἀπαιτήσεις τοῦ ἐφόρου, καλύψη τίς ἀτομικές του ἀνάγκες καί πραγματοποιήση τίς δέουσες ἀποσβέσεις, ἔχει τήν δυνατότητα τό ὑπόλοιπο νά τό διαθέση στήν φιλανθρωπία. Νά συντηρῆ εὐαγῆ ἱδρύματα, νά στήνη συσσίτια πού μοιράζουν δωρεάν φαγητό, ἀκόμη καί νά δίνη ἐλεημοσύνες στούς φτωχούς πού τοῦ ἁπλώνουν τό χέρι στούς δρόμους. Ὅσο πιό πλούσιος εἶναι, τόσο πιό πολλά χρήματα μπορεῖ νά διαθέτη γιά καλούς σκοπούς. Ὁ πιό καλός φίλος τοῦ φτωχοῦ μπορεῖ νά εἶναι στίς μέρες μας ὁ καπιταλιστής.

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 468: Τό μαρτύριο στίς τράπεζες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 468/Tετάρτη 14.10.2015
 
Τό μαρτύριο στίς τράπεζες
 
Εἶναι σάν νά εἴχαμε ἄλλοτε ἰδιωτικές πετρελαιοπηγές, οἱ ὁποῖες βυθίστηκαν κάτω ἀπό τό χῶμα καί ἔχουν γίνει μιά μεγάλη λίμνη. Ἡ πίεση τῆς γῆς στέλνει καθημερινῶς μικρές ποσότητες πετρελαίου στήν ἐπιφάνεια. Τό κράτος κρατᾶ τό μερίδιο πού θέλει καί μᾶς μοιράζει τό ὑπόλοιπο βάσει ἑνός πολύπλοκου καί μεταλλασσόμενου σχήματος.
Οἱ τράπεζες πού ἔχουν λάβει τήν ἐντολή γιά τήν ἔκδοση τῶν διατακτικῶν τῆς παραλαβῆς του κάνουν οἰκονομία σέ προσωπικό, ἀλλά καί κάποτε παθαίνουν ἐμπλοκή τά ἠλεκτρονικά τους καί σταματοῦν νά ἐξυπηρετοῦν τούς πελάτες. Ἔτσι ἡ μετάβαση καί ἡ ἀναμονή στίς τράπεζες ἔχει γίνει ἕνα μαρτύριο.
Χρειάζεται νά καταργηθῆ ἡ περίπλοκη τραπεζική διαδικασία. Τά ἀποθέματα, γιά λεφτά φυσικά μιλᾶμε, εἶναι τεράστια. Ἀλλά εἶναι κρυμμένα σέ σεντούκια καί σέ στρώματα. Ἄν μᾶς ἄφηναν ἐλεύθερους νά σηκώνουμε καί νά καταθέτουμε κατά βούλησιν, ἐπειδή στό ταμεῖο τῆς τράπεζας δέν κινδυνεύουν νά ληστευθοῦν καί ἀποφέρουν καί τόκο, θά γέμιζαν λεφτά οἱ τράπεζες. Θά δάνειζαν λοιπόν ἄνετα τίς ἐπιχειρήσεις καί ὁ τόπος θά ἔπαιρνε τόν δρόμο τῆς ἀνάκαμψης.

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 467: Μιά πρόταση γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Τουρισμοῦ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 467/Tρίτη 13.10.2015
 
Μιά πρόταση γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Τουρισμοῦ
 
Ὁ ὑφυπουργός τῶν ἐξωτερικῶν κ. Μάρδας εἶναι πολυάσχολος. Ἐκτός ἀπό τούς διπλωματικούς σχεδιασμούς του ἔχει νά κυνηγᾶ τούς διπλωμάτες, οἱ ὁποῖοι ἐκτιμοῦν ἀλλοιῶς τά πράγματα. Δέν περιορίζει ὅμως σ’αὐτά τήν καθημερινή δραστηριότητά του.
Ἡ τελευταία φαεινή του ἔμπνευση εἶναι ἡ διεξαγωγή ἑνός φεστιβάλ μπροστά στά ἀρχαῖα μας, στό ὁποῖο θά συμμετέχουν διακεκριμένοι καλλιτέχνες ὅπως ἡ Λαίηντυ Γκάγκα καί ἡ Μάϊλη Σάϊρους ἀντί ἰλιγγιώδους ἀμοιβῆς καί παχυλῶν προμηθειῶν τῶν μεσολαβητῶν, γιά νά γίνη κράχτης γιά τόν τουρισμό μας. Ἔστειλε ἤδη μιά σχετική ἐπιστολή στήν συνάδελφό του τοῦ ὑπουργείου τουρισμοῦ, μέ τήν ὁποίαν τοῦ ἀποκαλύπτει τήν μεγαλεπίβολη ἰδέα του γιά νά τήν πραγματοποιήση.
Ἀλλά ὁ τουρισμός ἔχει στόν τόπο μας μεγάλη τράβηξη. Οἱ ξένοι σέ ὅλο τόν κόσμο ξέρουν τά θαυμαστά μνημεῖα μας καί δέν θά ἔρθουν περισσότεροι ἄν κινηματογραφηθοῦν μπροστά τους οἱ κορυφαῖοι τῆς show business. Μέ τό ποσόν πού θά εἶχε ἡ συμμετοχή τους σέ μιά τέτοια φαντασμαγορική ἐκδήλωση, θά μπορούσαμε νά καλύψουμε σημαντικά κενά τῆς διπλωματικῆς ἐργασίας μας στό ἐξωτερικό.

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 466: Ἐνδυματολογικά

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 466/Δευτέρα 12.10.2015
 
Ἐνδυματολογικά
 
Μέσα στό πιλοτήριο φορῶντας τζάκετ ἀεροπόρου, μέ τυπωμένο τό ὄνομα καί τό λειτούργημά του, ὅπως λέει ὁ Κανονισμός γιά τό προσωπικό, ὁ Ἀλέξης πέταξε στό Διδυμότειχο. Ἐκεῖ ἔβγαλε τό τζάκετ γιά νά φορέση ἀμπέχωνο τῆς στολῆς παραλλαγῆς. Ὁ λόγος τῆς μετάβασης του στόν Ἕβρο ἦταν νά παρακολουθήση διακλαδική στρατιωτική ἄσκηση. Στό πλευρό του κάθισε μέ παρόμοιο ἀμπέχωνο (ἀλλά ἔξτρα-ἔξτρα-λάρτζ) ὁ ὑπουργός Καμμένος. Μετά τό πέρας τῆς ἄσκησης ὁ Ἀλέξης ἐξεφώνησε βαρυσήμαντο λόγο γιά νά ἀπονείμη τόν ὀφειλόμενο ἔπαινο στούς συμμετασχόντες στήν ἄσκηση καί γενικώτερα στίς ἔνοπλες δυνάμεις, ἀλλά καί γιά νά διαβεβαιώση τούς παρισταμένους καί τούς τηλεθεατές, πώς ὅ,τι καί νά λέει τό Τέθριππο (τό Κουαρτέτο, ὅπως συνηθέστερα ἀποκαλεῖται) οἱ μισθοί καί οἱ συντάξεις τῶν στρατιωτικῶν, πού ἐπανῆλθαν ἤδη στά ἐπίπεδα τά πρό τῶν περικοπῶν τους λόγω οἰκονομικῆς κρίσης, θά παραμείνουν σ’αὐτά καί θά βελτιωθοῦν.
Λόγος πού ἐπέτυχε πλήρως τόν σκοπό του, ἀλλά πού στήν Εὐρώπη, πού πασχίζει γιά τήν ἐλλάτωση τοῦ προϋπολογισμοῦ μας, δέν εἶχε ἀγαθή ἀπήχηση. Θά πρέπη ὁ πρωθυπουργός νά τούς ἐπιδείξη τό δημοσιονομικό πρόγραμμα του σέ ἀμφίεση παραλλαγῆς. Κυρίως ὅμως νά τούς ἐμφανίση ὅτι ἐγκατέλειψε ὁριστικά τούς συντρόφους του τύπου Λαφαζάνη καί ὅτι συμμορφώθηκε μέ τίς κρατοῦσες ἀντιλήψεις στήν Εὐρώπη. Καί βασικό ἀποδεικτικό μέσο εἶναι τά ροῦχα πού βάζει. Ἤδη φορᾶ ἄψογες φορεσιές καί στολίζει στίς ἐπίσημες περιστάσεις τήν ἀπάνω τσέπη τοῦ σακακιοῦ του μέ μιά λωρίδα μαντηλιοῦ.
Καθυστερεῖ ὅμως νά βάλη τήν γραβάτα πού τοῦ χάρισε ὁ Γιουνκέρ γιά νά τήν φορέση ὡς ἔνδειξη τοῦ ἐξευρωπαϊσμοῦ του. Ἡ πιθανώτερη ἐξήγηση εἶναι, πώς ἐπειδή ἡ γραβάτα πού τοῦ εἶχε δώσει ἦταν ἀπό φτηνό ὑλικό, γιά νά μήν κάνη ἀπότομη τήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό τήν Ἀριστερά, ψάχνει τώρα τήν εὐκαιρία νά ἀγοράση μιά γραβάτα ἀκριβή, πού νά ἀντιστοιχεῖ στήν λαμπρότητα τῆς μεταστροφῆς του.

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 465: Ἕνα βῆμα πίσω

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 465/Κυριακή 11.10.2015
 
Ἕνα βῆμα πίσω
 
Τό ΝΑΤΟ εἶχε ἀρχίσει νά πολεμᾶ τούς τζιχαντιστές τοῦ ISIS, πού σκοτώνουν ἀδίστακτα ὅσους δέν εἶναι μέ τό μέρος τους καί πού καταστρέφουν ἀπαράμιλλα μνημεῖα τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ. Ὁ πόλεμος τους γίνονταν λίγο... ἀφ’ὑψηλοῦ, ἀφοῦ δέν κυνηγοῦσε ἐπί τοῦ ἐδάφους τίς συμμορίες τῶν τζιχαντιστῶν γιά νά τούς ἐξοντώση.
Καί τό λιγοστό πού ἔπραττε ἦταν κάτι. Τώρα ἔκανε ἕνα βῆμα πίσω. Δήλωσε ὅτι θά στείλη στρατεύματα στήν Τουρκία γιά νά ἐνισχύσουν τήν ἄμυνά της στά νότια σύνορά της. Ἀλλά ἡ Τουρκία δέν ὑφίσταται ἐπιθέσεις τοῦ ISIS, ἐνῶ κινδυνεύει νά τῆς ἀποσπάσουν μέρος τῆς ἐπικράτειας της οἱ κοῦρδοι αὐτονομιστές, τούς ὁποίους στηρίζουν οἱ Ρῶσοι. Ὅλη ἡ Μέση Ἀνατολή ἔχει βυθιστῆ στό αἷμα (πολεμιστῶν καί ἀμάχων) καί στήν καταστροφή. Στόν ἀπερχόμενο πρόεδρο Ὀμπάμα θά ἔπρεπε νά ἀπονεμηθῆ στέφανος ἀτολμίας.

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 464: Παρα-κυβερνητική διάσταση

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 464/Σάββατο 10.10.2015
 
Παρα-κυβερνητική διάσταση
 
Κοινοβουλευτικό νεωτερισμό, πού εἰσήγαγε ἡ ἀπελθοῦσα μακαρίως Ζωή, εἶναι νά κάνει προγραμματικές δηλώσεις ἅμα τῆ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς. Ὁ κ. Βούτσης δέν περιορίστηκε σέ εὐχαριστίες γιά τήν τιμή πού τοῦ ἔκανε ἡ Ἐθνική Ἀντιπροσωπεία καί στήν διαβεβαίωση τῆς ὑπερκομματικότητας μέ τήν ὁποίαν θά ἀσκήση τό ἔργο του, ὅπως ἔκαναν οἱ παλαιοί. Μίλησε διά μακρῶν γιά τίς ἀρχές πού θά ἀκολουθήση στήν ἐνάσκηση τῶν καθηκόντων του, ἄν καί αὐτές ὁρίζονται μέ σαφήνεια ἀπό τό Σύνταγμα καί τόν Κανονισμό τῆς Βουλῆς, καί ἐξέθεσε τίς μεταρρυθμίσεις πού ἑτοιμάζει στήν διάρθρωση τῶν ὑπηρεσιῶν πού ὑπάγονται στήν ἁρμοδιότητά του.
Ἔτσι ὁ δεύτερος τῆς τάξει πολιτειακός παράγων ξεπέρασε τούς περιορισμούς τῆς συνταγματικῆς ἀποστολῆς του καί προχωρεῖ σέ (παρα)κυβερνητικό ἔργο.

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 463: Ἡ ἐκλογή τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ν.Δ.

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 463/Παρασκευή 09.10.2015
 
Ἡ ἐκλογή τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ν.Δ.
 
Οἱ συνιστῶσες τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης πού μετέχουν στήν Κεντρική Ἐφορευτική Ἐπιτροπή τοῦ Κόμματος, ἀποφάσισαν νά γίνουν οἱ ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου προέδρου τοῦ κόμματος στίς 22 Νοεμβρίου, καί ἄν δέν ἐπιτύχει κανείς ἀπό τούς τέσσερις ὑποψηφίους τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία νά ἐπαναληφθοῦν ἀνάμεσα στούς δύο πρώτους μιά ἑβδομάδα ἀργότερα.
Θά ἔχουν ἔτσι ὅλο τόν χρόνο γιά νά διατυπώσουν τίς προγραμματικές πλατφόρμες τους γιά τήν προσέλκυση τῆς λαϊκῆς πλειοψηφίας στίς ἑπόμενες βουλευτικές ἐκλογές. (Τό κατά πόσο θά ὑλοποιήσουν αὐτές τίς ἐπαγγελίες μετά τήν ἐκλογή τους, εἶναι ἄλλη ὑπόθεση.) Τό κόστος τῆς διαδικασίας γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου προέδρου προϋπολογίζεται σέ τουλάχιστον 700.000 εὐρώ. Αὐτά πρέπει νά ἔχουν βρεθῆ ἤδη. Εἶναι ὅμως ἑτοιμασμένος ὁ καθένας ἀπό τούς τέσσερις ὑποψηφίους γιά τό ἀπό ποῦ θά ἀναζητήση τήν κάλυψη τοῦ συσσωρευμένου χρέους τοῦ κόμματος, πού ἔχει ἀνέλθη σέ ἑκατομμύρια; Δέν θά τό ξαναεξυπηρετήσουν οἱ κρατικές τράπεζες, ἐνόσω προϊστάμενος ὑπουργός τους θά εἶναι ὁ κ. Σταθάκης. Αὐτό θά εἶναι ἕνα πρόσθετο, ἀλλά πολύ ἰσχυρό, κίνητρο γιά τόν νέο ἀρχηγό τῆς ΝΔ, νά νικήση στίς ἑπόμενες ἐκλογές τόν Σύριζα, παρέχοντας εὐεργεσία στήν Ἑλλάδα.

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 462: Ὁ Προϋπολογισμός

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 462/Πέμπτη 08.10.2015
 
Ὁ Προϋπολογισμός
 
Ἡ αἰσιοδοξία πού ἔδειξε κατά τήν προσκόμιση τοῦ σχεδίου τοῦ προϋπολογισμοῦ στήν Βουλή ἡ κυβέρνηση - ὅπως εἶχε ὑποχρέωση – δέν σημαίνει, ὅτι θά πιάση τούς στόχους του όπως έχει διαμορφωθεί. Ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ ἀδυνατεῖ νά καταβάλλη τούς φόρους του καί εἴτε δέν θά τούς πληρώση, ὑφιστάμενο τίς συνέπειες, εἴτε θά ἐξαναγκάση τήν κυβέρνηση νά δόση περισσότερες δόσεις γιά τήν πληρωμή του. Καί στίς δύο περιπτώσεις θά μποῦν λιγότερα λεφτά στό δημόσιο ταμεῖο, ἀπό ὅσα προβλέπει τό σχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἄν δέν ἀλλάξει κάτι κατά τήν ψήφισή του.
Ἡ κυβέρνηση γιά νά ἀναπληρώση τό δημοσιονομικό κενό θά ἐπιβάλη νέους φόρους. Καί ἄς ἔχει πεῖ ἐπανειλημμένως, ὅτι οἱ ὑπάρχοντες ἐπαρκοῦν. Ἐδῶ προστίθεται τό κυβερνητικό ἀλαλούμ πού ὁ κάθε ὑπουργός ἐξαγγέλλει ἕνα μέτρο ἀντίθετο ἀπό ἐκεῖνο πού σχεδίασε ὁ ἀναπληρωτής του. Δέν θά ἔπρεπε τό ὑπουργικό συμβούλιο νά ἐπιβάλλη ἑνιαία γραμμή; Ἑνότητα ἐμφανίζει μόνο στήν ἄμυνα κατά τῶν κελευσμάτων τῆς Τρόϊκας καί στήν συλλογική ἀπόκρουση μιᾶς ἄμεσης ἀπειλῆς. Ὅπως ἔκανε μέ τόν ΦΠΑ στά ἰδιωτικά σχολεῖα. Γιά νά καταπραΰνη τήν ἀγανάκτηση τῶν γονιῶν διατηρεῖ ὑπό προθεσμία τήν ὑφιστάμενη κατάσταση, δηλώνοντας ὅτι γιά τήν ὁριστική θά ἀποφασίση ἀργότερα.
Τό ἀνώνυμο πλῆθος τῶν μή κατεχόντων μιά καλοπληρωμένη θέση στό δημόσιο περνοῦμε κάθε μήνα πιό φτωχά. Μισθοί καί συντάξεις πριονίζονται, στήν ἀγορά πληθαίνουν τά φέσια. Ποιός εἶναι ὁ ὑπαίτιος;
Τίς τελευταῖες ἡμέρες ὁ πορτογαλικός λαός ψήφισε πάλι τήν κυβέρνηση πού τόν ἔβγαλε ἀπό τήν λιτότητα, πού τοῦ εἶχαν ἐπιβάλει οἱ δανειστές, διότι ἡ κυβέρνηση τόν ὁδήγησε στήν αὔξηση τῆς παραγωγῆς καί τόν ἐπανέφερε ἔτσι στήν ὁδό τῆς εὐημερίας. Καί ἡ Κύπρος, ἡ Ἱσπανία καί ἡ Ἰρλανδία ἔχουν ξεπεράσει τήν κρίση καί ἀνεβαίνει ἡ ἐθνική παραγωγή τους. Τό ὅ,τι δέν γίνεται τό ἴδιο καί σέ μᾶς, παρά τήν τεράστια χρηματοδότησή μας ἀπό τούς Θεσμούς, ὀφείλεται στήν πολύ χαμηλή πολιτική ἱκανότητα αὐτῶν πού μᾶς κυβερνοῦν. Ἤ στό ὅτι ἔχουν ἐπικεντρώσει τήν προσπάθειά τους νά κρατηθοῦν στήν ἐξουσία καί δέν τούς μένει καιρός νά ἀσχοληθοῦν μέ τά προβλήματα τοῦ περιγύρου της.

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 461: Ὁ διχασμός τῆς Frontex

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 461/Τετάρτη 07.10.2015
 
Ὁ διχασμός τῆς Frontex
 
Οἱ διεθνεῖς διασκέψεις γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῶν Μεταναστῶν διαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλη, ἐκδίδουν ἀνακοινωθέντα πού ἐκδηλώνουν τήν θέληση γιά μιά κοινή τους πολιτική, ἀλλά ἡ κοινή πολιτική δέν πραγματοποιεῖται. Διότι ἀπό τήν πλημμύρα ἀπό ξένους ἄλλης πολιτιστικῆς παράδοσης καί διαφορετικῶν πολιτικῶν πρακτικῶν θέλει νά ἔχει κάθε εὐρωπαϊκό κράτος ὅσο τό δυνατόν λιγώτερους. Ἐκφράζει λοιπόν τήν θλίψη του γιά τά παιδάκια πού πνίγονται καί τίς ταλαιπωρίες τῶν ὑπολοίπων, ἀλλά κλειδώνει τά σύνορά του. Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ μεγαλύτερη πύλη εἰσόδου καί οἱ Μετανάστες, πού δέν τούς ἀφήνουν νά μποῦν στό ἔδαφος τους τά εὐρωπαϊκά κράτη, λιμνάζουν στό δικό μας καί ἀσυγκράτητοι καταυλίζονται ὅπου βροῦν. Ὁ πρωθυπουργός Τσίπρας πῆγε στά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου γιά νά δῆ πῶς μπορεῖ νά βάλη σέ κάποια τάξη αὐτήν τήν κατάσταση καί τόν συνόδευε ὁ πρωθυπουργός τῆς Αὐστρίας, Φάϊμαν, πρόθυμος νά μᾶς συνδράμη οἰκονομικά, ἀλλά ἀνένδοτος στήν παρεμπόδιση τῆς εἰσόδου Μεταναστῶν στήν χώρα του.
Διχασμένη προσωπικότητα παρουσίασε ἤδη καί ἡ FRONTEX ἡ εὐρωπαϊκή ὑπηρεσία ἐποπτείας συνόρων. Αὔξησε τό προσωπικό της γιά νά κάνη πιό ἀποτελεσματική τήν παρεμπόδιση ἐκ μέρους της τῆς λαθραίας εἰσόδου ἀπό τόν Ἕβρο, ἀλλά καί γιά νά στήση στά νησιά τοῦ Αἰγαίου γραφεῖα καταγραφῆς τῶν Μεταναστῶν, πού τούς βγάζει ἀπό τήν θάλασσα τό Λιμενικό μας.
Μιά καί ἡ ἐξαφάνιση τῶν συνθηκῶν πού παράγουν Μετανάστες στόν χῶρο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς εἶναι ἀδύνατη λόγω τοῦ σκληροῦ ἀνταγωνισμοῦ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ἡ λύση εἶναι ἡ Ε.Ε. νά παρεμποδίζει τήν ἔλευση τους στήν Εὐρώπη ἀσκῶντας νηοψίες. Νά διασώζει τούς Μετανάστες ἀπό τά δεινά τους καί βάζοντας τό χέρι βαθειά στήν τσέπη νά τούς μεταφέρει σέ μιά ἔρημη ὡς τώρα περιοχή τῆς Ἀφρικῆς, πού θά νοικιάση, καί νά τούς παρέχει τά μέσα γιά νά ἀναπτύξουν μιά κανονική οἰκονομική καί κοινωνική ζωή.

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 460: Ἀντιρρήσεις ἀναγνωστῶν μας

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 460/Τρίτη 06.10.2015
 
Ἀντιρρήσεις ἀναγνωστῶν μας
 
Στό ὑπ’ἀριθμ. 457/3.10.2015 Γράμμα μας σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια, ἔστειλαν ἀντιρρήσεις γιά τό ἐάν περιέχει τήν πλήρη ἀλήθεια γιά τήν πολιτική ἐξέλιξη τοῦ Θόδωρου Πολυζωΐδη:
ὁ κ. Παναγιώτης Μοροζίνης, πού μᾶς ἔγραψε σέ μήνυμά του, πώς ὁ κ. Πολυζωΐδης δέν ὑπῆρξε ἱδρυτικό μέλος τοῦ κόμματος τῶν Δημοκρατικῶν, ἀλλά ἐξελέγη πρόεδρος του ὅταν ἀπεχώρησαν ταυτοχρόνως ἀπό τήν προεδρία του ὁ κ. Μελέτης Μελετόπουλος καί ἀπό τήν ἀντιπροεδρία του ὁ κ. Ἰωάννης Σακιώτης,
καί ὁ κ. Μελέτης Π. Μελετόπουλος, πού μᾶς ἔγραψε σέ δικό του μήνυμα πώς ἐκεῖνος ἵδρυσε τούς Δημοκρατικούς καί διετέλεσε πρόεδρος τους μέ ἀναπληρωτή πρόεδρο τόν κ. Σακιώτη, κατά πρόσκληση δέ τοῦ κ. Μελετόπουλου προσχώρησε ὁ κ. Πολυζωΐδης στό κόμμα τῶν Δημοκρατικῶν μετά τήν ἵδρυσή του.
Δέν μποροῦμε νά ὑπεισέλθουμε στήν οὐσία, διότι ἀφορᾶ συμβάντα σέ μιάν ἄλλη ὀργάνωση, τῶν ὁποίων δέν λάβαμε γνώση. Καί τό ὅλο θέμα ἀποτελεῖ μιά ναυμαχία σέ ἕνα ποτῆρι νερό.
Σπεύδουμε ὅμως κατ’ἐπιθυμίαν τῶν ἀποστολέων τῶν δύο μηνυμάτων νά γνωστοποιήσουμε σέ ὅλους τούς ἀναγνῶστες μας τίς πιό-πάνω ἀντιρρήσεις τους. Ἀλλά καί γιά νά μήν θεωρηθῆ ἀπό κανέναν, ὅτι λόγω τοῦ ὅτι ὁ Θόδωρος ὑπῆρξε ἱδρυτικό μέλος τοῦ ΚΣΜ, δέν θέλουμε νά δημοσιεύσουμε κάτι, πού νά μειώνει τήν ἀνέλιξη του στήν ἡγεσία τῶν Δημοκρατικῶν.

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 459: Γεωργιάδης

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 459/Δευτέρα 05.10.2015
 
Γεωργιάδης
 
Ἡ πολιτική ζωή μας πραγματοποιεῖ πλέον ὀβιδιακές μεταμορφώσεις, ἀλλά αὐτό πού συνέβη μέ τόν Ἄδωνι ξεπερνοῦσε τήν φαντασία.
Ἀποφάσισε νά διεκδικήση τήν προεδρία τῆς ΝΔ, ἀλλά δέν εὕρισκε 50 μέλη της νά προσυπογράψουν τήν αἴτηση τῆς ὑποψηφιότητας του. Μέ δυσκολίες ὑπέγραψαν οἱ 49 καί ὁ 50ος τήν τελευταία στιγμή μέ τήν δήλωση, ὅτι τό κάνει μόνο κατ’ἐπιθυμίαν τοῦ Γεωργιάδη, ἀλλά δέν θά τόν ψηφίση.
Τρέχοντας μέ μοτοσυκλέττα ἔφθασε καθυστερημένος 5΄ στήν ἕδρα τοῦ κόμματος, ὅπου ἔπρεπε νά κατατεθῆ ἡ αἴτηση του μαζί μέ τίς ὑπογραφές. Ὅμως οἱ ἐντεταλμένοι γιά τήν παραλαβή τους τά παρέλαβαν καί ἔγινε ἔτσι ὑποψήφιος. Τήν ἑπομένη ἡ Κεντρική Ἐφορευτική Ἐπιτροπή ἐφαρμόζοντας τό Καταστατικό, ἀκύρωσε ὁμόφωνα τήν ὑποψηφιότητά του. Ἀλλά ἐπανῆλθε ἀργότερα καί κατά πλειοψηφία ἔκρινε, ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς ἀκύρωσης ἦταν τυπολατρική. Ἔτσι ὁ Γεωργιάδης εἶναι πλέον ὁ ἕνας ἀπό τούς τέσσερις ὑποψηφίους.
Δέν καταλαβαίνουν στό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, ὅτι μέ τίς ἀλλεπάλληλες ἀλλαγές τῆς στάσης του, πλήττουν δεινῶς τήν ἀξιοπιστία του στό ἐκλογικό σῶμα;

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 458: Μᾶς μένει μόνο ἡ Ἄμυνα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 458/Κυριακή 04.10.2015
 
Μᾶς μένει μόνο ἡ Ἄμυνα
 
Τά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα ἄλλοτε συνέβαιναν μέ μεγάλες ἀποστάσεις τόπου καί χρόνου μεταξύ τους. Τά τελευταῖα χρόνια πραγματοποιοῦνται συνεχῶς. Λυώνουν οἱ πάγοι τοῦ πολικοῦ κύκλου καί ψοφοῦν οἱ λευκές ἀρκοῦδες ἀπό ἀσιτία, διότι τά ψάρια τά ὁποῖα καταβρόχθιζαν ἔχουν μεταναστεύσει. Στήν Ἑλλάδα μέσα στήν καλοκαιρία ξεσπᾶ ξαφνικά ἕνας κατακλυσμός. Ἡ Ἀθήνα πνίγηκε κατ’ἐπανάληψιν. Ὁ φουσκωμένος Ἄραχθος παρέσυρε τό γεφύρι τῆς Πλάκας. Στήν Κεφαλλονιά ξαφνική πλημμύρα πέταγε τά αὐτοκίνητα τό ἕνα πάνω στό ἄλλο. Σέ ἄλλες πόλεις ἀνοίχτηκαν χαντάκια στό ἀσφαλτοστρωμένο ὁδόστρωμα.
Δυστυχῶς ἡ κατάσταση αὐτή εἶναι μή ἀναστρέψιμη, γιατί οἱ πλανητάρχες δέν ἔχουν τήν δύναμη ἤ/καί τήν θέληση νά σταματήσουν τήν οἰκολογική καταστροφή.
Σέ μᾶς πού εἴμαστε μιά μικρή χώρα πού δέν μπορεῖ νά εἰσακουσθῆ, δέν ἀπομένει ἄλλο ἀπό τό νά ὀργανώση καλλίτερα τήν Ἄμυνά μας. Ἐκβάθυνση τῶν χειμάρρων, πολλά αὐλάκια πλάϊ στούς δρόμους, καλλίτερο ἀποχετευτικό δίκτυο κ.λπ. Καί ὅλα αὐτά πού ἔχουν μεγάλο κόστος, ἔπεσαν στήν ἐποχή τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, πού τό κράτος ἔχει λιγοστά λεφτά.

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 457: Καταδικασμένοι συνεταιρισμοί

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 457/Σάββατο 03.10.2015
 
Καταδικασμένοι συνεταιρισμοί
 
Μόλις προαναγγέλθηκαν οἱ ἐκλογές ἄρχισε ἡ κατάρτιση συνδυασμῶν. Στό ΚΣΜ ἐπί πέντε χρόνια εἴχαμε προσπαθήσει γιά τήν συγκρότηση ἑνός Καινούργιου Κόμματος ἀπό ὅλες τίς ὁμάδες πού διαθέτουν παρόμοιες συνταγές γιά τήν ἔξοδο τοῦ τόπου ἀπό τήν πολυδιάστατη κρίση του. Πετύχαμε κάποιες φορές νά γίνουν τά πρῶτα βήματα πρός τόν στόχο αὐτόν, ἀλλά ἡ προσπάθεια κατέρρεε στό τέλος ὑπό τό βάρος τῆς φιλοπρωτίας.
Ἐνῶ ἀπό μῆνες τώρα μύριζε πώς τό φθινόπωρο θά γίνουν νέες ἐκλογές, οἱ διάφορες πολιτικές ὁμάδες δέν ἀσχολήθηκαν μέ τήν καλλιέργεια ἑνός πνεύματος προσέγγισης μέ τούς πολιτικούς γείτονες τους. Ὅταν ἔγινε βέβαιη ἡ διεξαγωγή τῶν ἐκλογῶν ρίχθηκαν μέ πάθος στήν προσπάθεια ἀπίθανων συμπράξεων σ’αὐτές γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ πολυπόθητου 3%.
Ἔτσι οἱ ἀποστατήσαντες ἀπό τόν Σύριζα συγκρότησαν τήν Λαϊκή Ἑνότητα μαζί μέ ὁμάδα τῆς Ζωῆς Κωνσταντοπούλου, ἡ ὁποία μέχρι τότε προσδοκοῦσε νά τήν ξαναβάλη ὁ Τσίπρας στό ψηφοδέλτιο του, καί μέ τόν Μανώλη Γλέζο, ὁ ὁποῖος εἶχε δηλώσει ὅτι θά κατεβῆ μέ τό ΚΚΕ. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά χάση ἡ ΛΑΕ τήν αἴγλη της καί νά μείνη ἐκτός Βουλῆς. Τό ΚΚΕ (μ-λ) καί Μ-Λ ΚΚΕ κατέβηκαν σέ ἐκλογική συνεργασία χωρίς νά ἔχουν θάψει τίς οὐρανομήκεις ἰδεολογικές διαφορές τους, καί δέν ἐπέτυχε νά συγκινήση ἡ κάθε μιά ἀπό τίς δύο συνιστῶσες τήν πελατεία της. Ἡ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. κατέβηκε ὡς μέτωπο μέ τήν Ἀντικαπιταλιστική Ἐπαναστατική Ἀριστερά καί τήν Ριζοσπαστική Οἰκολογία μέ τήν ἐξαίρεση τοῦ τμήματός της πού συνεργάστηκε μέ τήν ΛΑ.Ε. Ὁ τεράστιος χῶρος τῶν Οἰκολόγων εἶναι κατά τῆς βίας καί δέν ἐψήφισε τό συνοθύλευμα οἰκολογίας καί ἐπανάστασης.  Ὁ Θόδωρος Πολυζωϊδης, ἱδρυτικό μέλος τοῦ ΚΣΜ, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε ἀργότερα τό κόμμα ¨Δημοκρατικοί¨, τό ὁδήγησε σέ ἐκλογική σύμπραξη μέ τό κόμμα ¨Κοινωνία Ἀξιῶν¨ καί μέ τό ¨Κόμμα Πειρατῶν Ἑλλάδος, Μέλος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κόμματος Πειρατῶν¨. Πῶς μποροῦσαν οἱ δημοκρατικοί, πού θεμέλιο τῆς δημοκρατίας εἶναι ὁ νόμος, νά συνεργαστοῦν μέ πειρατές πού χρησιμοποιοῦν τήν βία γιά τήν εὐημερία τους; Καί πῶς μποροῦσαν οἱ πειρατές νά ἐμπιστεύονται τούς δημοκρατικούς, πού μόλις θά ἔφθαναν στήν ἐξουσία ὄφειλαν νά τούς στείλουν στήν φυλακή; Τό ἀποτέλεσμα τῆς σύμπραξης σέ ψήφους ἦταν οἰκτρό.
Ὅλοι οἱ παραπάνω πολιτικοί συνεταιρισμοί ἦταν προϊόν πρόχειρης σκοπιμότητας, καταδικασμένοι λοιπόν ἐξ ὑπαρχῆς.