Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 465: Ἕνα βῆμα πίσω

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 465/Κυριακή 11.10.2015
 
Ἕνα βῆμα πίσω
 
Τό ΝΑΤΟ εἶχε ἀρχίσει νά πολεμᾶ τούς τζιχαντιστές τοῦ ISIS, πού σκοτώνουν ἀδίστακτα ὅσους δέν εἶναι μέ τό μέρος τους καί πού καταστρέφουν ἀπαράμιλλα μνημεῖα τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ. Ὁ πόλεμος τους γίνονταν λίγο... ἀφ’ὑψηλοῦ, ἀφοῦ δέν κυνηγοῦσε ἐπί τοῦ ἐδάφους τίς συμμορίες τῶν τζιχαντιστῶν γιά νά τούς ἐξοντώση.
Καί τό λιγοστό πού ἔπραττε ἦταν κάτι. Τώρα ἔκανε ἕνα βῆμα πίσω. Δήλωσε ὅτι θά στείλη στρατεύματα στήν Τουρκία γιά νά ἐνισχύσουν τήν ἄμυνά της στά νότια σύνορά της. Ἀλλά ἡ Τουρκία δέν ὑφίσταται ἐπιθέσεις τοῦ ISIS, ἐνῶ κινδυνεύει νά τῆς ἀποσπάσουν μέρος τῆς ἐπικράτειας της οἱ κοῦρδοι αὐτονομιστές, τούς ὁποίους στηρίζουν οἱ Ρῶσοι. Ὅλη ἡ Μέση Ἀνατολή ἔχει βυθιστῆ στό αἷμα (πολεμιστῶν καί ἀμάχων) καί στήν καταστροφή. Στόν ἀπερχόμενο πρόεδρο Ὀμπάμα θά ἔπρεπε νά ἀπονεμηθῆ στέφανος ἀτολμίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου