Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 460: Ἀντιρρήσεις ἀναγνωστῶν μας

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 460/Τρίτη 06.10.2015
 
Ἀντιρρήσεις ἀναγνωστῶν μας
 
Στό ὑπ’ἀριθμ. 457/3.10.2015 Γράμμα μας σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια, ἔστειλαν ἀντιρρήσεις γιά τό ἐάν περιέχει τήν πλήρη ἀλήθεια γιά τήν πολιτική ἐξέλιξη τοῦ Θόδωρου Πολυζωΐδη:
ὁ κ. Παναγιώτης Μοροζίνης, πού μᾶς ἔγραψε σέ μήνυμά του, πώς ὁ κ. Πολυζωΐδης δέν ὑπῆρξε ἱδρυτικό μέλος τοῦ κόμματος τῶν Δημοκρατικῶν, ἀλλά ἐξελέγη πρόεδρος του ὅταν ἀπεχώρησαν ταυτοχρόνως ἀπό τήν προεδρία του ὁ κ. Μελέτης Μελετόπουλος καί ἀπό τήν ἀντιπροεδρία του ὁ κ. Ἰωάννης Σακιώτης,
καί ὁ κ. Μελέτης Π. Μελετόπουλος, πού μᾶς ἔγραψε σέ δικό του μήνυμα πώς ἐκεῖνος ἵδρυσε τούς Δημοκρατικούς καί διετέλεσε πρόεδρος τους μέ ἀναπληρωτή πρόεδρο τόν κ. Σακιώτη, κατά πρόσκληση δέ τοῦ κ. Μελετόπουλου προσχώρησε ὁ κ. Πολυζωΐδης στό κόμμα τῶν Δημοκρατικῶν μετά τήν ἵδρυσή του.
Δέν μποροῦμε νά ὑπεισέλθουμε στήν οὐσία, διότι ἀφορᾶ συμβάντα σέ μιάν ἄλλη ὀργάνωση, τῶν ὁποίων δέν λάβαμε γνώση. Καί τό ὅλο θέμα ἀποτελεῖ μιά ναυμαχία σέ ἕνα ποτῆρι νερό.
Σπεύδουμε ὅμως κατ’ἐπιθυμίαν τῶν ἀποστολέων τῶν δύο μηνυμάτων νά γνωστοποιήσουμε σέ ὅλους τούς ἀναγνῶστες μας τίς πιό-πάνω ἀντιρρήσεις τους. Ἀλλά καί γιά νά μήν θεωρηθῆ ἀπό κανέναν, ὅτι λόγω τοῦ ὅτι ὁ Θόδωρος ὑπῆρξε ἱδρυτικό μέλος τοῦ ΚΣΜ, δέν θέλουμε νά δημοσιεύσουμε κάτι, πού νά μειώνει τήν ἀνέλιξη του στήν ἡγεσία τῶν Δημοκρατικῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου