Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 485: Τό ὅριο ἡλικίας γιά τήν σύνταξη

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 485/Σάββατο 31.10.2015
 
Τό ὅριο ἡλικίας γιά τήν σύνταξη
 
Ἕνας ὑπουργός τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου πού ἔγινε μετά μεγάλος ἀποστάτης καθιέρωσε τήν 35ετία γιά τήν συνταξιοδότηση στό Δημόσιο. Ἡ ἐξήγηση πού ἔδωσε ἦταν, ὅτι σέ τριανταπέντε χρόνια ὑπηρεσίας ὁ δημόσιος ὑπάλληλος ἔχει ἀποδόσει ὅ,τι μποροῦσε νά προσφέρει καί χρειάζεται νά ἀνεβοῦν στά ἀνώτερα κλιμάκια πιό νέοι ἄνθρωποι μέ φρέσκο μυαλό. Ὁ ὑπουργός γιά τόν ὁποῖον ὁ λόγος πρίν μπῆ στήν πολιτική ἦταν ἀρχισυνδικαλιστής καί ὑπελόγισε, ὅτι ἡ λήψη τῆς πρόωρης σύνταξης καί οἱ μαζικές προαγωγές στίς διευθυντικές θέσεις θά τοῦ ἀποφέρουν ψήφους. Ἡ συνέχεια τόν δικαίωσε, ἀλλά τό Δημόσιο ζημίωσε ἀπό τήν ἐλάττωση τῆς παραμονῆς τῶν ὑπαλλήλων στήν ὑπηρεσία. Σέ ἡλικία 55 ἐτῶν εἰσέπρατταν οἱ ὑπάλληλοι σύνταξη καί προσλαμβάνονταν κατόπιν στόν ἰδιωτικό τομέα, ἀπό ὅπου ἐν καιρῶ θά ἔπαιρναν νέα σύνταξη.
Πέρασε ἔκτοτε ἕνα πλῆθος ἀπό κυβερνήσεις, ἀλλά τό στραβό δέν διορθώθηκε. Εἶναι ἡ οἰκονομική κρίση πού κάνει τήν κυβέρνηση νά μήν τῆς ἀρέσει νά συνταξιοδοτεῖ πενηνταπεντάρηδες. Μελετᾶ τήν ἀσχέτως ἐτῶν ὑπηρεσίας συνταξιοδότηση μόνο μέ τήν συμπλήρωση τοῦ ὁρίου ἡλικίας. Ἄν θά μπορέση νά ὑλοποιήση τήν πρόθεση της εἶναι προβληματικό, γιατί οἱ θιγόμενοι εἶναι πολλοί καί θά προσφύγουν στήν δικηγορική δεξιοτεχνία τοῦ διαλυθέντος γραφείου Κατρούγκαλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου