Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 462: Ὁ Προϋπολογισμός

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 462/Πέμπτη 08.10.2015
 
Ὁ Προϋπολογισμός
 
Ἡ αἰσιοδοξία πού ἔδειξε κατά τήν προσκόμιση τοῦ σχεδίου τοῦ προϋπολογισμοῦ στήν Βουλή ἡ κυβέρνηση - ὅπως εἶχε ὑποχρέωση – δέν σημαίνει, ὅτι θά πιάση τούς στόχους του όπως έχει διαμορφωθεί. Ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ ἀδυνατεῖ νά καταβάλλη τούς φόρους του καί εἴτε δέν θά τούς πληρώση, ὑφιστάμενο τίς συνέπειες, εἴτε θά ἐξαναγκάση τήν κυβέρνηση νά δόση περισσότερες δόσεις γιά τήν πληρωμή του. Καί στίς δύο περιπτώσεις θά μποῦν λιγότερα λεφτά στό δημόσιο ταμεῖο, ἀπό ὅσα προβλέπει τό σχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἄν δέν ἀλλάξει κάτι κατά τήν ψήφισή του.
Ἡ κυβέρνηση γιά νά ἀναπληρώση τό δημοσιονομικό κενό θά ἐπιβάλη νέους φόρους. Καί ἄς ἔχει πεῖ ἐπανειλημμένως, ὅτι οἱ ὑπάρχοντες ἐπαρκοῦν. Ἐδῶ προστίθεται τό κυβερνητικό ἀλαλούμ πού ὁ κάθε ὑπουργός ἐξαγγέλλει ἕνα μέτρο ἀντίθετο ἀπό ἐκεῖνο πού σχεδίασε ὁ ἀναπληρωτής του. Δέν θά ἔπρεπε τό ὑπουργικό συμβούλιο νά ἐπιβάλλη ἑνιαία γραμμή; Ἑνότητα ἐμφανίζει μόνο στήν ἄμυνα κατά τῶν κελευσμάτων τῆς Τρόϊκας καί στήν συλλογική ἀπόκρουση μιᾶς ἄμεσης ἀπειλῆς. Ὅπως ἔκανε μέ τόν ΦΠΑ στά ἰδιωτικά σχολεῖα. Γιά νά καταπραΰνη τήν ἀγανάκτηση τῶν γονιῶν διατηρεῖ ὑπό προθεσμία τήν ὑφιστάμενη κατάσταση, δηλώνοντας ὅτι γιά τήν ὁριστική θά ἀποφασίση ἀργότερα.
Τό ἀνώνυμο πλῆθος τῶν μή κατεχόντων μιά καλοπληρωμένη θέση στό δημόσιο περνοῦμε κάθε μήνα πιό φτωχά. Μισθοί καί συντάξεις πριονίζονται, στήν ἀγορά πληθαίνουν τά φέσια. Ποιός εἶναι ὁ ὑπαίτιος;
Τίς τελευταῖες ἡμέρες ὁ πορτογαλικός λαός ψήφισε πάλι τήν κυβέρνηση πού τόν ἔβγαλε ἀπό τήν λιτότητα, πού τοῦ εἶχαν ἐπιβάλει οἱ δανειστές, διότι ἡ κυβέρνηση τόν ὁδήγησε στήν αὔξηση τῆς παραγωγῆς καί τόν ἐπανέφερε ἔτσι στήν ὁδό τῆς εὐημερίας. Καί ἡ Κύπρος, ἡ Ἱσπανία καί ἡ Ἰρλανδία ἔχουν ξεπεράσει τήν κρίση καί ἀνεβαίνει ἡ ἐθνική παραγωγή τους. Τό ὅ,τι δέν γίνεται τό ἴδιο καί σέ μᾶς, παρά τήν τεράστια χρηματοδότησή μας ἀπό τούς Θεσμούς, ὀφείλεται στήν πολύ χαμηλή πολιτική ἱκανότητα αὐτῶν πού μᾶς κυβερνοῦν. Ἤ στό ὅτι ἔχουν ἐπικεντρώσει τήν προσπάθειά τους νά κρατηθοῦν στήν ἐξουσία καί δέν τούς μένει καιρός νά ἀσχοληθοῦν μέ τά προβλήματα τοῦ περιγύρου της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου