Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 466: Ἐνδυματολογικά

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 466/Δευτέρα 12.10.2015
 
Ἐνδυματολογικά
 
Μέσα στό πιλοτήριο φορῶντας τζάκετ ἀεροπόρου, μέ τυπωμένο τό ὄνομα καί τό λειτούργημά του, ὅπως λέει ὁ Κανονισμός γιά τό προσωπικό, ὁ Ἀλέξης πέταξε στό Διδυμότειχο. Ἐκεῖ ἔβγαλε τό τζάκετ γιά νά φορέση ἀμπέχωνο τῆς στολῆς παραλλαγῆς. Ὁ λόγος τῆς μετάβασης του στόν Ἕβρο ἦταν νά παρακολουθήση διακλαδική στρατιωτική ἄσκηση. Στό πλευρό του κάθισε μέ παρόμοιο ἀμπέχωνο (ἀλλά ἔξτρα-ἔξτρα-λάρτζ) ὁ ὑπουργός Καμμένος. Μετά τό πέρας τῆς ἄσκησης ὁ Ἀλέξης ἐξεφώνησε βαρυσήμαντο λόγο γιά νά ἀπονείμη τόν ὀφειλόμενο ἔπαινο στούς συμμετασχόντες στήν ἄσκηση καί γενικώτερα στίς ἔνοπλες δυνάμεις, ἀλλά καί γιά νά διαβεβαιώση τούς παρισταμένους καί τούς τηλεθεατές, πώς ὅ,τι καί νά λέει τό Τέθριππο (τό Κουαρτέτο, ὅπως συνηθέστερα ἀποκαλεῖται) οἱ μισθοί καί οἱ συντάξεις τῶν στρατιωτικῶν, πού ἐπανῆλθαν ἤδη στά ἐπίπεδα τά πρό τῶν περικοπῶν τους λόγω οἰκονομικῆς κρίσης, θά παραμείνουν σ’αὐτά καί θά βελτιωθοῦν.
Λόγος πού ἐπέτυχε πλήρως τόν σκοπό του, ἀλλά πού στήν Εὐρώπη, πού πασχίζει γιά τήν ἐλλάτωση τοῦ προϋπολογισμοῦ μας, δέν εἶχε ἀγαθή ἀπήχηση. Θά πρέπη ὁ πρωθυπουργός νά τούς ἐπιδείξη τό δημοσιονομικό πρόγραμμα του σέ ἀμφίεση παραλλαγῆς. Κυρίως ὅμως νά τούς ἐμφανίση ὅτι ἐγκατέλειψε ὁριστικά τούς συντρόφους του τύπου Λαφαζάνη καί ὅτι συμμορφώθηκε μέ τίς κρατοῦσες ἀντιλήψεις στήν Εὐρώπη. Καί βασικό ἀποδεικτικό μέσο εἶναι τά ροῦχα πού βάζει. Ἤδη φορᾶ ἄψογες φορεσιές καί στολίζει στίς ἐπίσημες περιστάσεις τήν ἀπάνω τσέπη τοῦ σακακιοῦ του μέ μιά λωρίδα μαντηλιοῦ.
Καθυστερεῖ ὅμως νά βάλη τήν γραβάτα πού τοῦ χάρισε ὁ Γιουνκέρ γιά νά τήν φορέση ὡς ἔνδειξη τοῦ ἐξευρωπαϊσμοῦ του. Ἡ πιθανώτερη ἐξήγηση εἶναι, πώς ἐπειδή ἡ γραβάτα πού τοῦ εἶχε δώσει ἦταν ἀπό φτηνό ὑλικό, γιά νά μήν κάνη ἀπότομη τήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό τήν Ἀριστερά, ψάχνει τώρα τήν εὐκαιρία νά ἀγοράση μιά γραβάτα ἀκριβή, πού νά ἀντιστοιχεῖ στήν λαμπρότητα τῆς μεταστροφῆς του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου