Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 458: Μᾶς μένει μόνο ἡ Ἄμυνα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 458/Κυριακή 04.10.2015
 
Μᾶς μένει μόνο ἡ Ἄμυνα
 
Τά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα ἄλλοτε συνέβαιναν μέ μεγάλες ἀποστάσεις τόπου καί χρόνου μεταξύ τους. Τά τελευταῖα χρόνια πραγματοποιοῦνται συνεχῶς. Λυώνουν οἱ πάγοι τοῦ πολικοῦ κύκλου καί ψοφοῦν οἱ λευκές ἀρκοῦδες ἀπό ἀσιτία, διότι τά ψάρια τά ὁποῖα καταβρόχθιζαν ἔχουν μεταναστεύσει. Στήν Ἑλλάδα μέσα στήν καλοκαιρία ξεσπᾶ ξαφνικά ἕνας κατακλυσμός. Ἡ Ἀθήνα πνίγηκε κατ’ἐπανάληψιν. Ὁ φουσκωμένος Ἄραχθος παρέσυρε τό γεφύρι τῆς Πλάκας. Στήν Κεφαλλονιά ξαφνική πλημμύρα πέταγε τά αὐτοκίνητα τό ἕνα πάνω στό ἄλλο. Σέ ἄλλες πόλεις ἀνοίχτηκαν χαντάκια στό ἀσφαλτοστρωμένο ὁδόστρωμα.
Δυστυχῶς ἡ κατάσταση αὐτή εἶναι μή ἀναστρέψιμη, γιατί οἱ πλανητάρχες δέν ἔχουν τήν δύναμη ἤ/καί τήν θέληση νά σταματήσουν τήν οἰκολογική καταστροφή.
Σέ μᾶς πού εἴμαστε μιά μικρή χώρα πού δέν μπορεῖ νά εἰσακουσθῆ, δέν ἀπομένει ἄλλο ἀπό τό νά ὀργανώση καλλίτερα τήν Ἄμυνά μας. Ἐκβάθυνση τῶν χειμάρρων, πολλά αὐλάκια πλάϊ στούς δρόμους, καλλίτερο ἀποχετευτικό δίκτυο κ.λπ. Καί ὅλα αὐτά πού ἔχουν μεγάλο κόστος, ἔπεσαν στήν ἐποχή τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, πού τό κράτος ἔχει λιγοστά λεφτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου